språkvård, språkrådet - Institutet för språk och folkminnen Hoppa direkt till textinnehållet Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Översikt Sökningssida FAQ Hjälp Kontakt
 
     

Svenska skrivregler


Svenska skrivreglerSvenska skrivregler reglerar stor och liten bokstav, kommatering, punktuppställningar, källförteckningar, grafisk textutformning, förkortningar, citat och anföring, uppställning av brev och mycket annat. Svenska skrivregler har givits ut sedan slutet av 1940-talet, tidigare av Svenska språknämnden, nu av efterföljaren Språkrådet.

Här ges mer information om boken ”Svenska skrivregler”: information om korrekturfel och ändringar mellan utgåvor och tryckningar, kontaktinformation för den som vill beställa boken eller e-boken etc. På sikt ska det även finnas information om Språkrådets övriga skrivregelssamlingar. En ny utgåva av ”Punkt, komma, frågetecken” – en sammanfattning av de viktigaste skrivreglerna för en bred målgrupp, inklusive skolan – är planerad, och Språkrådet kommer så småningom också att ta över utgivningen av ”Myndigheternas skrivregler” från Regeringskansliet.

Under Vad är nytt? i vänstermenyn ges en kort, allmän presentation av den utgåva av Svenska skrivregler som kom ut i början av september 2008. Därunder finns de flesta tillägg beskrivna i Nya avsnitt. Några korrfel listas också under Korrektur; den listan byggs ut kontinuerligt. Detsamma gäller avsnittet Fördjupningar och kommentarer, där du hittar fördjupningstexter, revideringsförslag och kommentarer kring avsnitten i boken.

Vill du köpa boken, eller den lättanvända e-boken eller kanske webbversionen? Läs då mer under Köpa Svenska skrivregler. Andra skrivregelssamlingar och annan litteratur som knyter an till innehållet i Svenska skrivregler kan du läsa mer om under Annan litteratur.
Uppdaterad 9 oktober 2012

Ansvarig för sidan: Språkrådet