Skrifter - Institutet för språk och folkminnen Hoppa direkt till textinnehållet Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Översikt Sökningssida FAQ Hjälp Kontakt
 
     

Skrifter

Språkrådet ger ut ordböcker, språkböcker och tidskrifterna Kieliviesti och Klarspråk. Skrifterna kan beställas via e-postadressen expedition(à)sprakradet.se (skriv om à till @) eller på tfn 08-442 42 00. Från 1 januari 2012 säljer vi inte böcker som går att köpa hos bokhandlarna eller direkt via förlagen. Vi säljer alltså inte böcker som ”Svenska skrivregler” och ”Handbok i svenska som andraspråk” utan bara våra egna skiftserier.

Se även övriga publikationer från Institutet för språk och folkminnen (nytt fönster).

Tidskrifter

Kieliviesti
ger information om finskan i Sverige: term- och översättningsrekommendationer, artiklar om aktuell finsk språkvård etc.

Klarspråksbulletinen
handlar om myndighetsspråkvård i allmänhet och klarspråksarbete i synnerhet.

Språkvård kom ut med fyra nummer per år under åren 1965–2007. Den innehöll artiklar, frågespalter, språknyheter, nyordslistor och mycket mer. Den är nu nerlagd och ersatt av en från Språkrådet fristående tidskrift, Språktidningen.


Ord- och handböcker

Vi ger ut flera ord- och handböcker, t.ex. en uttalsordbok, en fras- och konstruktionsordbok, en språkriktighetsbok och en skrivregelssamling.


Andra språkböcker

Ett stort antal andra språkböcker ingår också i vår utgivning. Några titlar är ”Engelskan i Sverige”, ”Förnamn i Sverige” och ”Språk och skrift i Europa”.

Se vidare under Nyutkomna böcker och Alla skrifter i vänstermenyn.

Uppdaterad 19 augusti 2013

Ansvarig för sidan: Språkrådet