språkvård, språkrådet - Institutet för språk och folkminnen Hoppa direkt till textinnehållet Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Översikt Sökningssida FAQ Hjälp Kontakt
 
     

Resanderomani

Romani-manuschet rakkrepa karas gla romani chib (romanoas rakkrepa). An Svediske-themm ashar butt ninna nav pre vorsnos rakkrepa tjakke romani,romanes ta romska (jfr andra språkbenämningar som engelska, tyska, svenska m.fl.). Vorsnos pennar mostalo helko tjiro romani gla vorsnos rakkrepa. Romani honkar jekh rakkrepa tjakke nani kammar jekh themm. An sas themmar tjakke dolle rakkras jekh tikknomanusch-tjibb. Senslo1500-berschet kammar romanoa boddrat an Svedo-themm ta rakkrat romani, ta an dives honkar dolle jekh avri dolle pranch baroa tikknomanusch-tjibb ta rakkras avri ca 40.000 manusch.

Drabbra buttider >

teckensymbolDikka dova randrepa ta lill pre vashteske-rakkrepa-film.

Romani chib pre Rakkreske-rådet

Romani chib ashar jekh attjer Svedo-themms pranch baroa tikknomanusch-tjibb, kammar Rakkreske-rådet tjakke jekh attjer kavas mengrepas te mengra ninna dolle t.ex. rakkrepat. bl.a.

  • Kerra manusch tjakke nastar preall-bescha avri vavert tjakk tjakkes honkar pala Svedo-themm ta dovas foros
  • Dokka hilprepa an romanoa puschepa tjakke randrepa, laveske linn ta bokkas ta vavert
  • Mengrar ninna svedo-romani laveske-linn preall Svedoske-themm ta foros-stedo
  • Kerrar rakkreske trissepa

Dolle romanoa rakkreske-hilprepan nastar ersnos tava pre tisdives 9–12 pre taveske-jinn 08-442 42 15 e-lill romani(à)sprakradet.se (parra à to @). Taveske-jinn to rakkreske-mengrare Dimitri Florin ta Baki Hasan lattjar ersnos telal.

Uppdaterad 7 oktober 2009

Ansvarig för sidan: Språkrådet