samiska, modersmål, chib, minoritetsspråk, jiddisch, romani, språkpolitik, finska, meänkieli - Institutet för språk och folkminnen Hoppa direkt till textinnehållet Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Översikt Sökningssida FAQ Hjälp Kontakt

Många minoriteter och minoritetsspråk runt världen
är hotade och behöver särskilt stöd. De svenska
nationella minoritetsspråken är finska, samiska,
meänkieli, romani chib och jiddisch.

 
     

Minoritetsspråk

I Sverige talas och skrivs minst 150 olika språk, t.ex. teckenspråk, engelska, sydsamiska och wolof. Stora språk jämte svenska är t.ex. finska, bosniska-kroatiska-serbiska, arabiska, kurdiska, spanska och persiska.

Sverige har dessutom fem nationella minoritetsspråk: finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddisch. Det är minoritetsspråk med historisk hävd, varför de som använder språken har getts särskilda rättigheter. Man ska bl.a. kunna använda finska, meänkieli och samiska i kontakten med svenska myndigheter i vissa kommuner som har en stor andel samisk-, meänkieli- eller finsktalande.

Den mångspråkiga situationen i dagens Sverige ställer nya krav på språkvård och språkpolitik. Mot denna bakgrund antog Sveriges riksdag i december 2005 en samlad svensk språkpolitik. Ett av de fyra övergripande målen är att ”Alla ska ha rätt till språk: att utveckla och tillägna sig svenska språket, att utveckla och bruka det egna modersmålet och nationella minoritetsspråket och att få möjlighet att lära sig främmande språk”.

Som en följd har resurser tillförts språkvården för arbete med romani chib, svenskt teckenspråk och andra minoritetsspråk. Språkrådet ansvarar för arbetet med finska, romani chib, svenskt teckenspråk och jiddisch. Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå (Daum) arbetar delvis med meänkieli, medan Sametinget ansvar för arbetet med samiska. Myndigheten ska i princip också överblicka och främja användandet av alla språk som brukas i Sverige; uppgiften ligger i första hand på Språkrådet. På de här webbsidorna kan du läsa mer om minoritetsspråk, språklagstiftning och andraspråksforskning. Du hittar också språkresurser för minoritetsspråk.

teckensymbolSe denna text som teckenspråksfilm.

Aktuellt om minoritetsspråk

4.4.2014

Sverigefinländarna har fått en egen flagga

Sverigefinländarnas delegation har valt en egen flagga för sverigefinländare. Genom sitt beslut fastställde delegationen resultatet av den allmänna omröstning som tidigare anordnades gällande flaggan.
2.4.2014

Språkrådets finska verksamhet finns nu på Facebook!

Nu har Språkrådets finska verksamhet en egen sida på Facebook. Där kan man diskutera allt som rör det finska språket.
11.3.2014

Välkommen till Språkrådsdagen 2014!

Torsdagen den 8 maj är det dags för Språkrådets årliga konferens Språkrådsdagen.

Uppdaterad 26 juni 2013

Ansvarig för sidan: Språkrådet