språkvård - Institutet för språk och folkminnen Hoppa direkt till textinnehållet Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Översikt Sökningssida FAQ Hjälp Kontakt
 
 
Ord i almanackan
Månadens ord
Teman och kampanjer

   

Kalendarium 2014

Här presenterar vi länkar till ett urval av händelser i språkvärlden: konferenser, seminarier, språkliga temadagar. Länkar ges ibland också till en egen sida där vi presenterar händelser som Språkrådet och Institutet för språk och folkminnen arrangerar eller av andra skäl särskilt vill lyfta fram.

2014

28.3.2014
Språkrådets finskspråkiga språkvårdsseminarium, Stockholm

28.3.2014
Språktidningens konferens Språkforum, Stockholm

8.4.2014
Romernas nationaldag

23–25.4.2014
Scandinavian Names and Naming in the Medieval North Atlantic Area, Caen, Frankrike

26–30.4.2014
Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics (EACL 2014), Göteborg

30.4.2014
Scandinavian language use in the new media, Syddansk Universitet i Odense

8.5.2014
Språkrådets konferens Språkrådsdagen, Stockholm

8–9.5.2014
Asla-symposium, Södertörns högskola, Stockholm

8–9.5.2014
Svenska språkets historia, Umeå

8–10.5.2014
Språkvetenskapsdagarna – Språk och språkvetenskap i en alltmer teknifierad värld, Åbo

9–10.5.2014
Seminarium för teckenspråkiga översättare, Språkrådet, Stockholm

9–11.5.2014
SFÖ:s årskonferens, Jönköping

14.5.2014
Teckenspråkets dag

12–14.6.2014 
The 9th International Conference on Third Language Acquisition and Multilingualism, Uppsala universitet

14–18.6.2014 
Sociolinguistic symposium, Jyväskylä universitet, Finland

23–27.6.2014
ACL 2014 (Association for Computational Linguistics), Baltimore, USA

25–29.6.2014
ICCA-14, Fourth International Conference on Conversation Analysis, Los Angeles, USA

19–21.7.2014
Let’s peer across borders – writing centers in motion, Frankfurt an der Oder

20–23.8.2014
Tionde nordiska dialektologkonferensen, Åland

28–29.8.2014
Nordiska språkmötet, Stockholm

29.8.2014
Metaforfestivalen, Stockholm

1–6.9.2014
The Eigth International Symposium on Runes and Runic Inscriptions med temat ”Reading Runes: Discovery, Decipherment, Documentation”, Nyköping

8.9.2014
Internationella läskunnighetsdagen

10.9.2014
Världsteckenspråksdagen

15–16.9.2014
Nordisk konferens om tvåspråkighet för teckenspråkiga, Göteborg

26.9.2014
Europeiska språkdagen

4.10.2014
Navn og navnebærer, Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet

12–14.11.2014
Learning to be clear, internationell klarspråkskonferens i Antwerpen, Belgien

13–14.11.2014
SLTC 2014, nationell svensk konferens i språkteknologi, Uppsala universitet

13–14.11.2014 
Svenska Daisykonsortiets årskonferens, Stockholm

4–6.12.2014
Översättning för en ny generation, Högskolan DalarnaUppdaterad 16 april 2014

Ansvarig för sidan: Språkrådet