språk, webbtexter, it, webbtillgänglighet, datatermer, chattspråk, sms, språkteknologi - Institutet för språk och folkminnen Hoppa direkt till textinnehållet Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Översikt Sökningssida FAQ Hjälp Kontakt
foto: www

Internet har gett oss
nya kommunikationsmöjligheter

 
 
Lästipset

Hur man skriver för webben (pdf), .SE och Erik Geijer 2009

Digitalis filosofi (pdf), .SE, Simon Winter och Per Johansson 2009

En språkpolitik för internet

Hur tillgänglig är information och service på myndigheternas webbsidor för andra språk än svenska?

Beställ eller ladda ner rapporten En språkpolitik för internet­ »

   

Språk och it

Ny teknik som datorer och mobiltelefoner har haft stor inverkan på språket och språkanvändningen. Denna teknikutveckling innebär att vi skriver väldigt mycket mer i dag än för ett par decennier sedan, både på fritiden och i arbetet, och att många fler skriver. Även industriarbetare och affärsbiträden skriver i dag mycket i sitt arbete.

Vi skriver också i fler kanaler, som webben, e-post, chatt och sms, vilket gett oss både fler kommunikationsmöjligheter och fler textgenrer att välja bland. Huruvida skrivandet i dessa nya kanaler kommer att påverka språket i stort är svårt att veta.

Tekniken kan vara viktig för språket också på andra sätt. Tekniker som talstyrning (datorer som förstår tal) och talsyntes (datorer som producerar tal) kan förändra vår språkanvändning, men också språkets utseende. Automatisk språkrättning i datorn kan förstås ge möjligheter till mer korrekta texter. Men kanske innebär s.k. språkkontroll också att vi riskerar att överlåta språkkunskaper och språknormer till datorn.

Innehåll under Språk och it

På denna avdelning, Språk och it, kan du läsa mer om några centrala områden som relaterar till kombinationen språk och it på olika sätt.

Om de förändrade förutsättningarna för hur vi kommunicerar med varandra kan du läsa mer under Elektroniskt skrivande.

Vissa av de verktyg som påverkar det elektroniska skrivandet, som språkkontroller och översättningsprogram, tillhör det forsknings- och tillämpningsområde som ofta kallas Språkteknologi. Under denna rubrik kan du läsa mer om talteknik, informationssökning och annan språkbaserad teknik.

Ett annat område som hämtar tillämpningar från språkteknologin är det som brukar kallas Tillgänglighet på webben, alltså hur man anpassar webbsidor så att de blir mer användbara, också för människor med lässvårigheter och andra funktionshinder.

All denna teknik har också medfört att språket, både fackspråk och allmänspråk, försetts med ett stort antal nya ord och uttryck. Under Datatermer kan du läsa mer om detta.

Uppdaterad 13 november 2013

Ansvarig för sidan: Språkrådet