språkvård, språkrådet, Astin, språkteknologi - Institutet för språk och folkminnen Hoppa direkt till textinnehållet Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Översikt Sökningssida FAQ Hjälp Kontakt
 
 
Workshop om Språkteknologi och språkförändring

Workshop på Nodalida 2013 i Oslo, 22 maj: Human language technology and language change.
Aktuella dokument

 Språkteknologi för ökad tillgänglighet. Nordisk rapport om vad språkteknologin kan bidra med för att göra information från myndigheterna tillgänglig för alla. Läs mer »

Visibility and availability of LT resources. Proceedings från Workshop on Visibility and availability vid Nodalida 2011 i Riga. Finns att ladda ner här.

Lästips
Tekniken bakom språket
Den här antologin beskriver den dolda tekniken bakom språket: stavningskontroller, maskinöversättning, röststyrda tjänster, digitala ordböcker och mycket annat. Läs mer >
En språkpolitik för internet

Hur tillgänglig är information och service på myndigheternas webbsidor för andra språk än svenska?

Beställ eller ladda ner rapporten En språkpolitik för internet­ »

   

Språkteknologi för ökad tillgänglighet
Nordiskt seminarium 27-28 oktober 2010

Vad kan språkteknologin bidra med för att göra myndigheterna i de nordiska länderna tillgängliga för alla? Det är huvudfrågan för ett seminarium som hölls under två halvdagar i anslutning till SLTC 2010 i Linköping.


Syftet var att samla forskare, teknikutvecklare, myndigheter, språkvårdare och andra med intresse för e-tillgänglighetsfrågor för att diskutera hur språkteknologiska hjälpmedel kan användas för att möta befintliga behov och göra information och service på myndigheterna mer tillgänglig för alla.

Personer med läs- och skrivsvårigheter, nationella minoriteter och personer med annat modersmål än huvudspråket (svenska i Sverige) har särskilda språkliga behov som man måste ta hänsyn till för att nå ut till alla medborgare. De kan behöva information i särskilda representationsformer (t.ex. i punktskrift eller på lättläst), i olika modaliteter (t.ex. talat språk eller teckenspråksfilmer) eller på andra språk än svenska (t.ex. samiska eller arabiska).

Med språkteknologiska hjälpmedel som automatisk textuppläsning och översättning kan behoven mötas och tillgången till information i olika former förbättras. I ett demokratiskt perspektiv är det därför en angelägen uppgift att utveckla sådan teknik för olika språk och språkliga behov på internet. Hur det kan ske hoppas vi att seminariet ska visa.

Seminariet arrangerades av de nordiska språknämndernas arbetsgrupp för språkteknologi i Norden, Astin, med finansiering från Nordisk sprogkoordination.  

Program och presentationer

Rapport
En rapport med artiklar som bygger på presentationerna kan laddas ned från LiU Press eller beställas som bok.


Program
Ladda ned programmet för seminariet med korta beskrivningar av presentationerna.

Presentationer

Webbtillgänglighet i flerspråkigt perspektiv. Rickard Domeij.

Tilgjengelig samisk og andre nasjonale minoritetsspråk. Sjur Nørstebø Moshagen.

Døves behov for og brug af informationer på Internettet. Lene Schmidt.

Teknologi og lydbaserte brukergrensesnitt. Morten Tollefsen.

Tillgänglighet till terminologi – svenska myndigheters ansvar. Henrik Nilsson och Magnus Merkel.

Automatisk översättning på svenska myndigheters webbplatser. Stefan Johansson.

Molto – automatisk översättning att lita på? Aarne Ranta.

Læse- og skrivestøtte for bedre tilgængelighed. Søren Aksel Sørensen.

Forbedret tilgjengelig informasjon og service på nettet med PipeOnline og Brage. Gunhild Kvangarsnes.

Ökad tillgänglighet för teckenspråkiga med teckenspråksteknologi. Björn Granström.
Uppdaterad 11 augusti 2011

Ansvarig för sidan: Språkrådet