språkvård, språkrådet - Institutet för språk och folkminnen Hoppa direkt till textinnehållet Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Översikt Sökningssida FAQ Hjälp Kontakt
 
 
Ord i almanackan
Månadens ord
Teman och kampanjer

   

Rapport från en konferens om myndigheters webbplatser

12.5.2009

 Webb och e-post används alltmer av myndigheterna i kommunikationen med medborgarna. Innebär den nya tekniken effektivare och bättre service? Hur påverkas myndigheternas språk? Vad betyder det för demokratin och rättssäkerheten? Underlättas medborgarnas kontakt med myndigheterna? I höstas hölls en nordisk klarspråkskonferens om myndigheters webbplatser. ”Service på nätet”, utgiven av Språkrådet, är en rapport från denna givande konferens.

Artiklarna i boken är föredrag från den nordiska klarspråkskonferensen ”Myndigheternas webbsidor” som anordnades hösten 2008. Det övergripande temat för artiklarna är webben ur olika aspekter. Andra ämnen är effekterna av klarspråksutbildningar, attityderna till klarspråksarbete och behovet av ökade kunskaper om hur texter används. I den avslutande artikeln diskuteras den digitala arkiveringens olösta problematik. I boken medverkar klarspråksforskare, utbildare, arkivansvariga och språkkonsulter från hela Norden.

”Service på nätet” av Språkrådet, red. Eva Olovsson. ISBN 978-91-7229-060-0. Pris 150 kr inkl. moms. Porto tillkommer.

Boken kan beställas via vårt beställningsformulär, på telefon 08-442 42 00 eller från Språkrådet, Box 20057, 104 60 Stockholm.

Service på nätet (pdf, nytt fönster)

Uppdaterad 3 oktober 2012

Ansvarig för sidan: Språkrådet