språkvård, språkrådet - Institutet för språk och folkminnen Hoppa direkt till textinnehållet Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Översikt Sökningssida FAQ Hjälp Kontakt
 
     

Drabbra buttider

Romani chib, tjakke karas romani, romska, romanes ta romani chib, ashar jekh rakkrepa nane nani jekh them. Andre butt ninna themmar rakkras romani ta ashar jekh kutti-rakkrepa doj.

Dolle ashar dingstrot te penna jekh jinnepa gla savo butt ninna romanoa tjakke rakkrar romani, an Europa ashar jinnepat palla maskral 14 ta 17 miljoner. Romano manusch ashar preall helko Europa ta pre helko vorsnos phu, savo kerrar romani to jekh transnationellt tjibb. Romani avar fann indiska rakkrepat attjer indo-iranska rakkrepat ta ashar jekh indoeuropeiskt tjibb. Lavet rom ashar ’bjavdad romano morsch’, ’manuch’.

Rakkrepat karna berschen jatt duri tjiro kammar bliddrat oppri bekkat an kuttia tji sikkloa romani tjibb, savo bliddrar karna vavera romani manusch tradrat nani sikkloa dromar ta boddrat pre vavera stedos ninna ta nani trissat savrige manusch pre tradrepa dre 1000 basht pre dromen. Telal duri tjiro kammar romani radra ashat jekh rakkrepa vorsnos rakkrar nani randrar ta drabbrar. Randrande romani bliddrar dolle buttider ta buttider pala nani nane helko tjattjot randreske rakkrepa kammar vorsnos nani. Vorsnos kammar randrat ta rakkrat dolle rakkrepa vorsnos themm tjakke vorssnos boddrat dre. Butt ninna romanoa naschar rakkra trin to star rakkrepan.

Svedo-themm kuttiske rakkrepa senslo 1500-berschet

Senslo 1500-berschet kammar romani manusch boddrat dre Svedo-themm ta rakkrat romani. An dives rakkrar ca 40 000. Dre Svedo-themm kammar vorsnos vavera romani tjibb: Svedo romani (romani-manuschets romani), kale, lovari, gurbeti, kaldaras, arli, romungri ta buttider. Dolle rakkrepas ashar nani helko sikkloa. Vorsnos naschtar furste pala vorsnos rakkrar sinsimaskro dova tattjot horta romani laven karna vorsnos rakkrar sinsimaskro. Vorsnos lindrar ta kammar lindrat vavera rakkrepan ta lav fann dova vavera themms vorsnos kammat tradrat andre ta preall. Telal vorsnos tradrepa to Svedo-themm.

Rakkrepat avar fann vorsnos themm tjakke drabbranoa-beddos pennar ashar andre jekh lodipaeske stedo tjakke bjussar Punjab andre diveske Indisko-them ta Pakistan. Drabbranoa-beddos pennar vorsnos nascha fann kava themm karna dolle bliddra butt ninna vavera kurrepas ta dabbepas doj. Ta dolle kerra tjakke vorsnos agra vorsnos baroa tradrepa to Svedo-themm preall Europa.

Akter dyeske baroeske-kurrepat agra romani manusch an savia themmar te mengre gla hilpra romanoa te kerrar sas lattjoare gla romani manuschet romani tjibb ta narta. Dolle agra andre Svedo-themm pre 1960-berschet. Rakkrepat saste bliddra helkot ta teli randra to vorsnos ternoa romanoa rakkrepat kammar ashat tattjoar an savoa themmar ta an savoa themmar tugaloare te naschta kamma sero rakkrepa dolle honkar savo. Pga savoa themms ”assimilationspolitik” tjakke kammar paggrat vorsnos romani tjibb gla vorsnos romanoa.

Romani kammar lav fann butt ninna vavera rakkrepas. Dolle ashar kutti ninna lav attjer romani andre vavera rakkrepas. Jana diro t.ex. te slang-lavet ta diveske-lav an svediske rakkrepa avar fann romani: tjej, haja (förstå), lattjo (kul, lustig) ta jycke (hund) ta butt ninna vavera lav.

teckensymbolDikka dova randrepa ta lill pre vashteske-rakkrepa-film

Uppdaterad 19 september 2008

Ansvarig för sidan: Språkrådet