språkvård, språkrådet - Institutet för språk och folkminnen Hoppa direkt till textinnehållet Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Översikt Sökningssida FAQ Hjälp Kontakt
 
     

Om svenskt teckenspråk

Det svenska teckenspråket är ett språk som uttrycks med kroppen och händerna och uppfattas med synen. Det är inte bara händer som används utan hela övre delen av kroppen används, från bålen till hjässan. Ansiktet bär på många språkliga signaler. Läs mer »

Teckenspråk på Språkrådet

Språkrådet ska samla in, bevara, vetenskapligt bearbeta och sprida material om svenskt teckenspråk. Vi

  • ger råd i frågor om det svenska teckenspråket
  • utreder och följer upp språkpolitiska frågor och
  • arbetar med dokumentation av svenskt teckenspråk.

Teckenspråksrådgivningen nås på 08-442 42 16, texttelefon 08-442 42 19, bildtelefon teckensprak@sip.sprakradet.se, eller på e-postadressen teckensprak(à)sprakradet.se (byt ut à mot @).

Teckenspråksfilmer

 Vi har teckenspråksfilmer för viss information. Filmerna finns utspridda på webbplatsen, men också samlade på en filmsida. Vissa filmer kräver Quicktime.

Aktuellt om teckenspråk

14.4.2014

Språkvård i danskt teckenspråk ser ut att bli verklighet

På Danske Døves Landsforbund är man säker på sin sak: Dansk Sprognaævn får i uppdrag att arbeta med danskt teckenspråk från och med 1 januari 2015.
3.4.2014

Nya möjligheter till kommunikation för dövblinda

Med taktilt teckenspråk kan den som har både nedsatt syn och nedsatt hörsel uttrycka sig. Och vill sådana personer uttrycka sig i sociala medier finns sedan februari tjänsten Fejjan för alla.
31.3.2014

Norska Språkrådet kritiserar tillsättningar på dövskola

I ett öppet brev till skolrådet i Bergens kommun uppmanar norska Språkrådet Nattlands skola, en skola med teckenspråkiga elever, att anställa teckenspråkig personal i ledande ställning.
27.3.2014

Barns tillgång till svenskt teckenspråk

Språkrådets rapport ”Se språket –­ barns tillgång till svenskt teckenspråk” finns nu i tryckt form. Rapporten beskriver olika faktorer som påverkar barns möjligheter att lära sig, utveckla och använda det svenska teckenspråket.

Uppdaterad 2 april 2014

Ansvarig för sidan: Språkrådet