Sökresultat - Institutet för språk och folkminnen Hoppa direkt till textinnehållet Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Översikt Sökningssida FAQ Hjälp Kontakt
 
 
Sökanvisningar
Ett eller flera ord: Skriver man ett antal ord i följd, med mellanslag emellan, får man träffar på alla sidor som innehåller något av dessa ord.

Plus/minus: Sätter man ett + (plustecken) framför ett ord, måste också det ordet finnas på sidan man får träff på. Sätter man i stället ett - (minustecken) framför ett ord, får sidan inte innehålla det ordet. + och - skrivs utan mellanslag före det aktuella ordet.

Fraser/meningar: Vill man söka på fraser eller meningar, omsluter man orden med citattecken (").

Trunkering: Man kan använda * (asterisk, jokertecken) i sin sökning för att få träffar på fler ordformer och sammansättningar med ett ord. Observera att * bara kan användas sist i ett ord.

Exempel: Sökning på grön* kan ge träffar på grön, grönsak och gröngöling.
Avancerad sökning: Genom att kombinera sökmetoderna kan man göra avancerade sökningar.

Exempel: Sökning på sång* +elvis -costello -"jailhouse rock" ger träffar på sidor som innehåller
– t.ex. sång, sånger eller sångare
– Elvis men inte namnet Costello och inte låttiteln Jailhouse rock.

Vill du söka på Internet: Använd t.ex. google.se.
Våra avdelningar
Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (DFU) bedriver forskning och förmedlar kunskap om dialekter och folklig kultur i Sverige.

Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund (DAL) bedriver forskning och förmedlar kunskap om dialekter, ort- och personnamn.

Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg (DAG)
bedriver forskning och förmedlar kunskap om dialekter, folkminnen, folkmusik, ort- och personnamn.

Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM)
bedriver forskning och förmedlar kunskap om dialekter, folkminnen, folkmusik, ort- och personnamn.

Namnarkivet i Uppsala (NAU)
forskar och informerar om ortnamn och personnamn och ansvarar för Institutets myndighetsuppgifter på dessa områden.

Språkrådet i Stockholm följer och främjar svenskan och de svenska minoritetsspråken, ger ut språkböcker och svarar på språkfrågor.
   

Sökresultat

Sök mera:

Du sökte på "Språk och kön i nutida och historiskt perspektiv" och fick 3759 träffar.

Störst skillnad mellan mäns och kvinnors språk i allianspartierna [Startsida]

Datorlingvisten Mats Dahllöf har analyserat språket i riksdagsanföranden utifrån ledamöternas kön, ålder och politiska inriktning. Studien visar skillnader i ord- och ämnesval mellan manliga och kvinnliga politiker i alla de grupper som studerats. Tydligast är skillnaderna i allianspartierna.

Ansvarig: Språkrådet


Mål i mun om språk och it

Mål i mun om språk och it

Ansvarig: Språkrådet


Postdoktor i språk och lärande i Stockholm [Startsida]

Stockholms universitet ledigförklarar anställning som postdoktor i språk och lärande med placering vid Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling.

Ansvarig: Språkrådet


Språk- och skrivråd [Språkhjälp]

Språk- och skrivråd

Ansvarig: Språkrådet


Forsknings- och lektorstjänster i svenska [Startsida]

Svenska Akademien och Kungl. Vitterhetsakademien har utlyst forskningstjänster i svenska och översättning, Karlstads universitet en lektorstjänst i svenska och nordiska språk.

Ansvarig: Språkrådet


Seminarium om språk och internet 2008 [Språk och it]

Ett heldagssymposium om språk och Internet hölls onsdagen 14 maj på Clarion hotell i Stockholm. Syftet var att diskutera möjligheterna att förbättra infrastrukturen och tillgängligheten för språken i Sverige på Internet så att fler människor kan använda och tillgodogöra sig innehållet på Internet på sitt eget språk. Här finns program och länkar till ljusbilder och filmer från föreläsningarna.

Ansvarig: Språkrådet


Skralt intresse för språk och tolkning i EU [Startsida]

På ett seminarium om språkanvändningen i EU diskuterades situationen för tolkning och översättning i EU-arbetet.

Ansvarig: Språkrådet


Språk, namn och dialekter i ny språkspalt [Startsida]

Bakom den nya läsvärda språkspalten ”Ordagrant” står den svenska avdelningen på Institutet för de inhemska språken i Helsingfors.

Ansvarig: Språkrådet


Stort intresse för språk och språkforskning i Sverige [Startsida]

Trots nedskärningar för språken på universitet och högskolor är studenternas språkintresse stort och den svenska språkforskningen av hög kvalitet, enligt en debattartikel i DN.

Ansvarig: Språkrådet


Skolverket inleder insats för språk och jämställdhet [Startsida]

Nu kan skolor och förskolor ansöka om stöd till handledning för att integrera arbete med jämställdhet och språk i den pedagogiska verksamheten.

Ansvarig: Språkrådet


Institutet för språk och folkminnen söker en chef för Språkrådet [Startsida]

Institutet för språk och folkminnen söker nu en chef för Språkrådet, institutets språkvårdsavdelning i Stockholm.

Ansvarig: Språkrådet


Seminarium "Finlands och Sveriges språkliga kartor ritas om - politik, praktik och språk" i Eskilstuna [Minoritetsspråk]

Både Finland och Sverige har under de senaste decennierna genomgått stora förändringar vad gäller den demografiska utvecklingen och hela det språkliga fältet. Om dessa ändringar ändringar diskuteras i seminariet vid Mälardalens högskola.

Ansvarig: Språkrådet


Språk och it [Språk och it]

Ansvarig: Språkrådet


Koll på klart språk och skrivregler med ny app [Startsida]

Sveriges första mobilapp om begripligt språk och skrivregler, Klarspråkskollen, ger svar på språkfrågor direkt i mobilen.

Ansvarig: Språkrådet


Bra webb om språk och it [Startsida]

The National Centre for Languages har lanserat en intressant portal om it, språk och lärande.

Ansvarig: Språkrådet


Boktipset: ordbok mellan finska och ”politik” [Minoritetsspråk]

Jussi Lähde har skrivit ordboken Politiikka – suomi som förklarar ord och uttryck som har använts av nutida finska politiker.

Ansvarig: Språkrådet


Används svenskan likadant i Sverige och Finland? [Startsida]

Ett intressant forskningsprojekt, ”Interaktion och variation i pluricentriska språk – Kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska”, har beviljats 33,5 miljoner kronor från Riksbankens Jubileumsfond.

Ansvarig: Språkrådet


Språk och kultur i fokus på romernas nationaldag [Startsida]

Fredag 8 april firas 40-årsjubileet av romernas nationaldag. Jubileet uppmärksammas med särskilda evenemang på många orter i Sverige.

Ansvarig: Språkrådet


Frågesport om nordiska ord [Startsida]

Norska Aftenposten har en trevlig frågesport, eller quiz på nutida språk, där du kan testa dina ordkunskaper i norska, danska och finska.

Ansvarig: Språkrådet


Google och Microsoft vill hjälpa små språk att överleva [Språk och it]

Med hjälp av nya översättningstjänster hoppas Google och Microsoft kunna stötta små språk som i dag lever undanskymt eller inte finns alls på internet.

Ansvarig: Språkrådet


Institutet för språk och folkminnen söker en webbredaktör [Startsida]

Språkrådets myndighet, Institutet för språk och folkminnen, söker nu en webbredaktör med ansvar för myndighetens webbarbete.

Ansvarig: Språkrådet


Lär dig mer om germanerna och deras språk [Startsida]

Vilka var germanerna? Finns de fortfarande? Hur kom de att spela en roll i ideologierna? Och hur hänger de germanska språken ihop? En ny bok försöker räta ut frågetecknen kring de germanska folken.

Ansvarig: Språkrådet


Språk en bricka i spelet i Ukraina [Startsida]

I den oroliga situationen i Ukraina används språk och språks status som politiska tillhyggen.

Ansvarig: Språkrådet


Boktipset: Språk i Norden 2010 [Minoritetsspråk]

Språk i Norden är en årsskrift för språknämnderna runt om i Norden. Temat för 2010 är språknormering och teckenspråk.

Ansvarig: Språkrådet


Seminarium om språk, kultur och den nya minoritetslagen [Minoritetsspråk]

Seminariet, som arrangeras i Västerås, har som utgångspunkter den nya lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk och behovet av finskspråkig kultur i Västerås och Västmanland.

Ansvarig: Språkrådet


Lär dig mer om chatt- och sms-språk [Startsida]

På Sproget.dk kan du just nu läsa mer om det nya elektroniska skrivandet, inte minst om chatt- och sms-språk. Påverkar till exempel sms-språket skribenternas skriftspråk i övrigt?

Ansvarig: Språkrådet


Seminariet Nya lagar om språk och minoriteter [Minoritetsspråk]

Språkrådet arrangerar ett halvdagsseminarium om två nya lagar: språklagen och lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Ansvarig: Språkrådet


Språkrådet på Bok- och biblioteksmässan [Startsida]

Den 22–25 september kan du besöka Språkrådet och Institutet för språk och folkminnen på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg.

Ansvarig: Språkrådet


Språkrådet på Bok- och biblioteksmässan [Startsida]

Den 24–27 september 2009 deltar Språkrådet och Institutet för språk och folkminnen på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg.

Ansvarig: Språkrådet


Spanska och kinesiska populärt i skolan [Startsida]

Eleverna i grundskolan väljer spanska och kinesiska hellre än tyska.

Ansvarig: Språkrådet


Frankrike kämpar för franskan i FN och EU [Startsida]

Engelskan breder ut sig som diplomatiskt språk och som arbetsspråk i EU – på bekostnad av franskan. Det retar fransmännen, som nu vill stärka franskans ställning.

Ansvarig: Språkrådet


Årets namn är Fatima och Kevin [Startsida]

Institutet för språk och folkminnen har i år valt två namn som avspeglar internationalisering och mångkultur.

Ansvarig: Språkrådet


Ny webbplats för Institutet för språk och folkminnen [Startsida]

Onsdagen den 23 april lanserar institutet en ny webb. På www.språkochfolkminnen.se kommer du att hitta det som i dag finns på www.språkrådet.se och www.sofi.se – och lite till.

Ansvarig: Språkrådet


Seminarium om språk och internet 2009 [Språk och it]

Ett seminarium om den flerspråkiga tillgängligheten på Internet hölls i Stockholm 19 mars på Swedish Institute of Computer Science (Sics) i Kista.

Ansvarig: Språkrådet


Nya bildteman på amhariska och tigrinska [Startsida]

Bildteman i Lexin har nu utökats med ytterligare två språk: amhariska och tigrinska.

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Göteborgs universitet: Ny antologi om stil och översättning i lingvistiskt perspektiv

Ansvarig: Språkrådet


Tre nya ontologier inom språk och kultur [Minoritetsspråk]

Forskningscentralen för de inhemska språken, Focis, i Helsingfors arrangerar den 1 mars ett seminarium där tre nya specialontologier kommer att offentliggöras.

Ansvarig: Språkrådet


Flerspråkigt lexikon och encyklopedi i kombination [Startsida]

Nu finns äntligen möjlighet att både få reda på alla betydelser av ett ord – och att få ordet översatt till flera språk.

Ansvarig: Språkrådet


Årets namn är Kim och Tintin [Startsida]

Institutet för språk och folkminnen har i år valt två könsneutrala namn som årets namn: Kim och Tintin.

Ansvarig: Språkrådet


Appleprodukter stöder hotade språk [Startsida]

I Apples nya operativsystem för Iphone och Ipad finns stöd för språk som cherokesiska och hawaiiska.

Ansvarig: Språkrådet


Träffa Språkrådet på Bok- och biblioteksmässan [Startsida]

Som vanligt finns Språkrådet och övriga avdelningar på Institutet för språk och folkminnen representerade på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg, 27-30 september.

Ansvarig: Språkrådet


Sommarkurs i nufinska, sverigefinska och finskspråkig litteratur [Minoritetsspråk]

Sverigefinska riksförbundet och Axevalla folkhögskola arrangerar i augusti en sommarkurs, där teman är nufinska, finskspråkig litteratur och finsk kultur.

Ansvarig: Språkrådet


Folkpartiet vill se mer engelska och kinesiska i den svenska skolan [Startsida]

Alla elever ska börja läsa engelska redan i första klass, och kinesiska ska finnas som valbart språk på gymnasiet, enligt ett förslag från Folkpartiet.

Ansvarig: Språkrådet


Nyord i finskan och i sverigefinskan [Minoritetsspråk]

”Talouden talvisota” (ekonomiska vinterkriget) och vardagliga ”hynynen” (svininfluensa) är exempel på nya ord i finskan. I det senaste numret av Språktidningen finns nyordsartiklar skrivna av språkvårdare vid Språkrådet.

Ansvarig: Språkrådet


Teckenspråk i stället för moderna språk [Startsida]

Från och med 1 juli är det möjligt för gymnasieelever att läsa ämnet teckenspråk för hörande i stället för moderna språk.

Ansvarig: Språkrådet


Projektet Språk och internet [Språk och it]

Ansvarig: Språkrådet


UR Play lanserar ny och enklare webb för språk [Startsida]

Vill du lära dig mer om språk i största allmänhet eller kanske se ett tv-program på franska? Då är nya UR Play någonting för dig.

Ansvarig: Språkrådet


Kunskapsutveckling beroende av språk [Startsida]

Språk och kunskapsutveckling går hand i hand – det var tanken bakom konferensen Språk, litteracitet och digitaliseringens möjligheter som hölls i maj.

Ansvarig: Språkrådet


Avhandlingen: Skriftspråkande i förskoleklass och årskurs ett [Startsida]

Pedagogerna i de lägsta årskurserna skulle i högre grad kunna leka fram barnens läsande och skrivande, menar Örebroforskaren Marianne Skoog i sin avhandling.

Ansvarig: Språkrådet


Otrevligt och oformulerat i nätkommentarerna [Startsida]

Medborgarkommentarerna på tidningarnas nätsidor är deprimerande läsning för den som uppskattar relevanta och välformulerade åsikter.

Ansvarig: Språkrådet


Sök syd- och västsvenska dialektord [Startsida]

Institutet för språk och folkminnen har nu byggt stommen till ”Syd- och västsvensk dialektdatabas”.

Ansvarig: Språkrådet


Språk och it-aktuellt [Språk och it]

Ansvarig: Språkrådet


Pressmeddelande: Institutet för språk och folkminnen ger stöd till de nationella minoritetsspråken [Startsida]

Institutet för språk och folkminnen har fördelat 3,5 miljoner kronor till 44 olika projekt som ska stödja de nationella minoritetsspråken.

Ansvarig: Språkrådet


Kommuner och landsting flitiga i sociala medier [Startsida]

Strax över 60 procent av alla kommuner och landsting kommunicerar i sociala medier, enligt en ny undersökning.

Ansvarig: Språkrådet


Miritza och Sebastian – samtalsmaterial kring kaaleromska barn i förskola och skola [Minoritetsspråk]

Denna bok erbjuder underlag för diskussioner, både för romska föräldrar och för personal i förskola och skola. Syftet med boken är att skapa en medvetenhet om hur traditioner påverkar barnens liv och svensk skolpersonal.

Ansvarig: Språkrådet


Konferensen Språk och kommunikation [Terminologi]

Ansvarig: Språkrådet


Smartmobiler och plattor skapar nya klyftor [Språk och it]

Deltagandet i informationssamhället sker i dag alltmer via smartmobiler och pekplattor. Men det skapar nya klyftor, både mellan unga och äldre och mellan personer med olika inkomst och utbildning, enligt ”Svenskarna och internet 2013”.

Ansvarig: Språkrådet


SVT struntar både i lag och tillstånd [Startsida]

Merit Wager, fri skribent och tidigare översättare vid SVT:s Uutiset, skriver att ”SVT har, trots protester, bortsett från vad som sägs både i lagen och i sändningstillståndet och splittrat verksamheten på det finskspråkiga nyhetsprogrammet Uutiset, som sänts i 22 år”.

Ansvarig: Språkrådet


Var med och fira europeiska språkdagen! [Startsida]

Europeiska språkdagen firades för första gången i samband med Språkåret 2001, på initiativ av Europarådet, och äger rum den 26 september varje år. Syftet är att lyfta fram språk och språkinlärning som något viktigt, intressant och roligt.

Ansvarig: Språkrådet


Berbiska officiellt språk i Marocko [Startsida]

Berbiska är nu officiellt språk i Marocko, tillsammans med arabiska.

Ansvarig: Språkrådet


Inspirerande om läs- och skrivutveckling [Startsida]

”Läsa & skriva” är en matnyttig webbplats om barns språk-, läs- och skrivutveckling.

Ansvarig: Språkrådet


Unga diktar på norska, danska och svenska i nordiskt poesiprojekt [Startsida]

I vänortsprojektet Treklang skriver åttondeklassare poesi på tre nordiska språk.

Ansvarig: Språkrådet


Pressmeddelande: Satsning på språkbank och ny teknik [Startsida]

Regeringen vill ha en nationell språkdatabank och nya tekniker för att öka tillgängligheten och utvecklingen av språkanvändningen – Institutet för språk och folkminnen får i uppdrag att ta fram ett underlag för hur detta kan utvecklas.

Ansvarig: Språkrådet


Regeringen föreslår att Institutet för språk och folkminnen får höjt anslag [Startsida]

I dag aviserar regeringen i budgetpropositionen att institutets anslag höjs med 3 miljoner kronor från och med 2014 för språkvårdande insatser.

Ansvarig: Språkrådet


Vinnare utsedda i skrivartävlingen om emigrantminnen och i Finlands mästerskap i berättande [Minoritetsspråk]

Vinnarna i skrivartävlingen om emigrantminnen och i Finlands mästerskap i berättandet, som anordnades av Finlands Levnadsberättelseförening, utsågs i mitten av juli 2011 i Kärsämäki, Finland.

Ansvarig: Språkrådet


Första svenska revitaliseringskonferensen – språklig revitalisering i teori och praktik [Minoritetsspråk]

I Uppsala arrangeras en konferens där man diskuterar bl.a. språklig och kulturell revitalisering.

Ansvarig: Språkrådet


Närmar sig tal och skrift varandra? [Startsida]

En ny skrift från Lunds universitet behandlar förhållandet mellan talet och skriften i svenskan och den grundläggande frågan huruvida talspråket och skriften närmar sig varandra eller inte.

Ansvarig: Språkrådet


Konferens om språkvård och språkpolitik i Språkrådets skriftserie [Startsida]

”Språkvård och språkpolitik” innehåller femton föredrag från en internationell språkpolitisk konferens med forskare från Norden, Storbritannien, Tyskland och USA. Är EU:s språkpolitik realistisk? Varför misslyckades den tyska stavningsreformen? Kan språkvården påverka djupare liggande språkattityder? Vilken forskning behövs om myndighetsspråk? Det är exempel på frågor som diskuteras i boken, som är en god introduktion till pågående svensk och internationell forskning om språkvård och språkpolitik.

Ansvarig: Språkrådet


Sakte-tv och lårhul två av årets nyord i Norge och Danmark [Startsida]

Det är inte bara Språkrådet i Sverige som publicerar en nyordslista. Norska Språkrådet och Dansk Sprognævn har nyligen presenterat några språkliga nytillskott.

Ansvarig: Språkrådet


Minoritetskonferens i Korpilombolo i december [Minoritetsspråk]

Temat för ”Språk – så mycket mer än ord” är språkvårdsarbetet för minoritetsspråken i Sverige, Norge och Finland. Institutet för språk och folkminnen är medarrangör.

Ansvarig: Språkrådet


Två nya minilexikon och en övningsbok i Lexinserien [Startsida]

Nu publicerar vi två minilexikon för pashto och azerbajdzjanska på webben, och en speciell övningsbok för Lexin.

Ansvarig: Språkrådet


Språklagar om teckenspråk i Ungern och Bosnien [Minoritetsspråk]

Ungern och Bosnien har under hösten fått språklagar om landens teckenspråk.

Ansvarig: Språkrådet


Tema Sverigefinnar i SVT:s Kunskapskanalen [Minoritetsspråk]

Språk, kultur och identitet är teman som tas upp i programmet.

Ansvarig: Språkrådet


Rapport språk och it-seminarium 2009

Ansvarig: Språkrådet


Expertgrupp ska öka läs- och skrivkunnigheten i Europa [Startsida]

EU-kommissionen vill veta varför allt fler europeiska ungdomar brister i läsförståelse och har därför tillsatt en expertgrupp med representanter från 11 länder.

Ansvarig: Språkrådet


Många finsk-ugriska språk utrotningshotade [Minoritetsspråk]

De flesta finsk-ugriska språk är i dag utrotningshotade. Kanske överlever endast de språk som har status som officiella språk i en eller flera stater – det vill säga finska, estniska och ungerska.

Ansvarig: Språkrådet


Robotar uppfinner eget språk [Startsida]

Forskare vid universitetet i Queensland har tagit fram en ny typ av robot som är programmerad att uppfinna och dela med sig av ett eget språk.

Ansvarig: Språkrådet


Nya bildteman i Lexin [Startsida]

Bildteman i Lexin har nu utökats med ytterligare två språk: lovari och jiddisch.

Ansvarig: Språkrådet


Metoder för att mäta webbtillgänglighet i flerspråkigt perspektiv

Ansvarig: Språkrådet


Unga döva och hörselskadade får kämpa med språket i skolan [Minoritetsspråk]

Unga döva och hörselskadade är kritiska till att lärare i specialskolan inte har tillräckliga teckenspråkskunskaper. Det framkom i ett debattprogram som sändes i Sveriges Television.

Ansvarig: Språkrådet


Utlåtande om namn och namnplanering inom den offentliga förvaltningen i Finland [Minoritetsspråk]

Svenska och finska språknämnden vid Forskningscentralen för de inhemska språken i Helsingfors har skickat ut ett pressmeddelande och ett utlåtande om bristerna i namnplanering inom den offentliga förvaltningen i Finland.

Ansvarig: Språkrådet


Britter ser behov av andra språk än engelska [Startsida]

Storbritanniens förre EU-minister Chris Bryant vill se mer undervisning i stora språk som kinesiska, arabiska och spanska i de brittiska skolorna.

Ansvarig: Språkrådet


Skärholmen i flerspråkig topp [Startsida]

Barnen i Skärholmen talar 90 olika språk och dialekter, rapporterar DN.

Ansvarig: Språkrådet


Sisuradios och Språkrådets sagotävling [Minoritetsspråk]

Sisuradio och Språkrådet arrangerar en sagotävling på finska. Sagor kan skrivas av finskspråkiga vuxna som bor i Sverige, och målgruppen för sagor är barn i åldern 5–8 år.

Ansvarig: Språkrådet


Satsa på mer än kinesiska och engelska! [Startsida]

Borde alla svenska skolbarn lära sig kinesiska? Nej, det är ett för svårt och artfrämmande språk, anser flera svenska språkvetare.

Ansvarig: Språkrådet


Extra satsning på jiddisch, meänkieli och samiska [Startsida]

Institutet för språk och folkminnen får extra medel som främst kommer att användas till insatser för jiddisch och ortnamnsarbete rörande samiska och meänkieli.

Ansvarig: Språkrådet


Vuvuzela och wiki årets ord i Danmark [Startsida]

”Vuvuzela” utsågs till årets ord i danska P1. Danmarks sprogmuseum väljer i stället det framtidssäkrade ”wiki”.

Ansvarig: Språkrådet


Språkexponering och resurser påverkar starkt barns språkintresse [Startsida]

Ett aktuellt forskningsprojekt visar att språkintresse och språkkunskaper påverkas starkt inte minst av tidig exponering för främmande språk utanför skolan och av engagerade och duktiga lärare.

Ansvarig: Språkrådet


Åttonde symposiet kring forskning i översättning och tolkning [Minoritetsspråk]

KäTu-symposiet fungerar som träffpunkt för forskare och andra aktörer inom översättning och tolkning. Åttonde symposiet hålls vid Helsingfors universitet med temat forskningsmetodologi 23.4–24.4.2010.

Ansvarig: Språkrådet


Kirjavinkki: Språk i Norden 2010 [Minoritetsspråk]

Pohjoismaiden kielilautakuntien vuosikirjan Språk i Norden 2010 teemoja ovat kielen normittaminen ja viittomakieli.

Ansvarig: Språkrådet


Jiddischhelg i Stockholm [Minoritetsspråk]

För jiddischintresserade i Stockholm anordnas 2–4 december en stor språk- och kulturhelg med en rad aktiviteter på programmet.

Ansvarig: Språkrådet


Öppen professur i finsk-ugriska språk vid Uppsala universitet [Minoritetsspråk]

Institutionen för moderna språk vid Uppsala universitet söker nu en professor i finsk-ugriska språk.

Ansvarig: Språkrådet


Nationella minoriteter och förvaltningsmyndigheter [Minoritetsspråk]

En temakonferens om samråd mellan nationella minoriteter och förvaltningsmyndigheter i Luleå.

Ansvarig: Språkrådet


Propositionen Språk för alla överlämnad i dag [Startsida]

Regeringen har i dag till riksdagen överlämnat propositionen Språk för alla, som innehåller förslag till en språklag.

Ansvarig: Språkrådet


Språkforum och Grammatikdagen på tv [Startsida]

De två språkkonferenserna Språkforum och Grammatikdagen kan nu avnjutas på tv, både i Kunskapskanalen och på UR Play.

Ansvarig: Språkrådet


Ny kandidatutbildning i teckenspråk och tolkning [Minoritetsspråk]

Stockholms universitet kommer hösten 2013 att starta en ny kandidatutbildning för dem som vill bli teckenspråkstolkar eller få akademisk examen i ämnet teckenspråk.

Ansvarig: Språkrådet


William, Fatima och Kevin nya namn i namnlängden [Startsida]

2011 kommer några namnjusteringar att göras i namnlängden, d.v.s. i almanackans namnsdagar.

Ansvarig: Språkrådet


Vi söker en språkvårdare i finska [Startsida]

Institutet för språk och folkminnen söker en språkvårdare i finska med placering vid Språkrådet i Stockholm. Sista ansökningsdag 24 maj.

Ansvarig: Språkrådet


Andraspråkstalare och förstaspråkstalare samtalar [Startsida]

I en ny avhandling undersöks andraspråkstalares och förstaspråkstalares samarbete för att uppnå gemensam förståelse i institutionella samtal.

Ansvarig: Språkrådet


Helsingfors universitet har utsett 2009 års språkpärla och språkgroda [Minoritetsspråk]

Finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors universitet har sedan år 1999 utsett årets språkpärla och språkgroda. Med hjälp av dessa vill man uppmuntra både privatpersoner och myndigheter att använda ett levande språk.

Ansvarig: Språkrådet


pojke och sauna [Startsida]

I är uppmärksammar vi att det är 200 år sedan Sverige och Finland gick skilda vägar. Då kan det vara intressant att se på några finska ord som hamnat i svenskan. Ofta har låneströmmen gått åt andra hållet. Men pojke och sauna har vi lånat från finskan.

Ansvarig: Språkrådet


Skolverket: De moderna språken behöver få starkare ställning i grundskolan [Startsida]

Skolverket har sett över utvecklingen för språkvalen moderna språk och svenska/engelska i grundskolan. Myndigheten har flera förslag på förändringar.

Ansvarig: Språkrådet


Partiernas webbplatser brister i språklig och teknisk tillgänglighet [Startsida]

Enligt en nyutkommen rapport är de politiska partiernas webbplatser språkligt, grafiskt och tekniskt för undermåliga för att locka väljarna till läsning. Det gäller särskilt de väljare som har läs- och skrivsvårigheter eller andra funktionshinder.

Ansvarig: Språkrådet


Språkvård och språkteknologi i Norden [Språk och it]

Ansvarig: Språkrådet


Läs och skriv på Barnpalatset [Startsida]

I det nyöppnade Barnpalatset i Stockholm finns många aktiviteter för dig som gillar att skriva och läsa.

Ansvarig: Språkrådet


Nytt nyhetsprogram i SVT på romska och meänkieli [Minoritetsspråk]

SVT:s Sverige idag-redaktion sänder nu en nyhetssammanfattning på romska och meänkieli varje söndag.

Ansvarig: Språkrådet


Språkrådet svarade på språkfrågor i TV4 [Startsida]

Lena Lind Palicki, språkvårdare på Språkrådet, stod i söndags morse i TV4-studion för att tala om språk och svara på tittarnas språkfrågor.

Ansvarig: Språkrådet


Texta eller dubba i nordisk tv? [Startsida]

Vad innebär det för språkförståelsen bland barn och unga att program som tidigare sändes på grannspråket numera textas eller dubbas? Den frågan belyser Språk i Norden 2013.

Ansvarig: Språkrådet


Diskussion om Finland, finnar och förvaltningsområdet [Minoritetsspråk]

Finland och finnar har under de senaste veckorna fått ovanligt mycket utrymme i tidningar och på webbplatser.

Ansvarig: Språkrådet


Unesco betraktar skånska som hotat språk [Startsida]

Under sommaren har medierna uppmärksammat att skånska nämns som ett eget och dessutom utrotningshotat språk på Unescos lista över världens utrotningshotade språk.

Ansvarig: Språkrådet


Forskningsnyheter på Twitter för dig som går i skolan [Startsida]

Vill du som går i skolan ha korta nyheter om språk, forskning och lärande? Följ Skolforskning på Twitter.

Ansvarig: Språkrådet


Finska och finsk litteratur i Axevalla [Minoritetsspråk]

Sverigefinska riksförbundet arrangerar en språkkurs vid Axevall folkhögskola.

Ansvarig: Språkrådet


Språkrådet söker språkvårdare [Startsida]

Med placering vid Språkrådet i Stockholm söker Institutet för språk och folkminnen en språkvårdare i svenska.

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Lunds universitet: Doktorander i svenska och andra språk sökes

Ansvarig: Språkrådet


Frågor och svar om teckenspråk [Startsida]

Lär dig mer om svenskt teckenspråk i våra nya frågor och svar.

Ansvarig: Språkrådet


Språklagen: läs debatt, beslut och lagtext [Startsida]

Språklagen klubbades igenom i onsdags. Läs riksdagsdebatten som föregick beslutet och den lagtext som nu är resultatet.

Ansvarig: Språkrådet


Läs- och länktips [Språk och it]

Länktips

Ansvarig: Språkrådet


Högläsning väcker läslust och språkförmåga [Startsida]

Högläsning ger texter liv och hjälper oss att förstå hur saker hänger ihop. Läraren och debattören Anne-Marie Körling har i ”Den meningsfulla högläsningen” skrivit en hyllning till högläsningen och dess påverkan på språket.

Ansvarig: Språkrådet


Lär dig språk i mobilen [Startsida]

Med en ny mobiltjänst kan man ta med sig språklektionerna i mobiltelefonen.

Ansvarig: Språkrådet


Tidigare klarspråkskonferenser i Sverige och utomlands [Klarspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Skolinspektionen: Kommuner begränsar elevers tillgång till språk [Startsida]

Många kommuner och skolor ger inte elever från de nationella minoriteterna tillräckligt goda möjligheter att utveckla sitt språk och sin kultur. Det skriver Skolinspektionen i en rapport till regeringen.

Ansvarig: Språkrådet


Fler mjölkpaketstexter om språk [Startsida]

Språkrådet och Arla har skrivit nya texter om språk på mjölkpaketen. Just nu finns det texter om dialekter, lånord och nationella minoritetsspråk.

Ansvarig: Språkrådet


Riksrevisionen kritiserar fax och brev [Startsida]

Flera myndigheter faxar och skriver brev i stället för att kommunicera elektroniskt, konstaterar Riksrevisionen i en kritisk rapport.

Ansvarig: Språkrådet


Peter Englund om vårt outbytbara språk [Startsida]

Peter Englund talade om svenskan och allas rätt till sitt språk på Svenska Akademiens årshögtid den 20 december.

Ansvarig: Språkrådet


uggling och plankning [Startsida]

Har du plankat eller ugglat på sistone? Då är du trendigare än du anar. Men språkutvecklingen är förrädisk; att planka betyder i det här sammanhanget inte att tjuvåka på tunnelbanan, och att uggla är något mer än att bara sitta och hänga. Plankningen kom först. Plötsligt började bilder spridas på internet på människor som låg raklånga på smala plankor, räcken och grenar, ju farligare desto bättre. Riktigt omtalad blev den märkliga trenden inte förrän den resulterade i ett dödsfall – en ung man i Australien ramlade ner från en balkong och dog när han var i färd med att planka. http://www.unt.se/varlden/en-dod-i-plankning-i-australien-1343319.aspx Då verkar uppföljaren uggling lite mindre riskfylld. Att uggla är helt enkelt att klättra upp någonstans, sätta sig på huk för att likna en uggla och stirra rakt fram. Bildbevis erfordras naturligtvis, och bilden ska helst publiceras tillsammans med en bild på en riktig uggla i liknande miljö. Kanske är uggling en naturlig utveckling av

Ansvarig: Språkrådet


Uppsatstävling för romska barn och ungdomar [Minoritetsspråk]

Alla romska barn och ungdomar mellan 12 och 20 år har möjlighet att delta i uppsatstävlingen ”Jag vet, vad jag vill”.

Ansvarig: Språkrådet


Om finskan i Sverige i Språket på P1 [Minoritetsspråk]

Vetenskapsradions Språket har finska som tema den 5 januari. Sverigefinska reportern Sanna Posti Sjöman lyssnar på sverigefinnar och professor Jarmo Lainio berättar om generationsskillnader i sverigefinnars språk.

Ansvarig: Språkrådet


Omfattande internationell studie undersöker vuxnas läs- och matematikkunskaper [Startsida]

PIAAC är den mest omfattande undersökningen i sitt slag och ska visa hur vuxna i 27 länder använder sina läs- och matematikkunskaper i vardagen.

Ansvarig: Språkrådet


Mat, läsning och prat på Bokslukaren [Startsida]

På bokhandeln Bokslukaren i Stockholm finns inte bara böcker för alla mellan 2 och 18. Här finns också mackor och bakverk som tagits fram med inspiration från barn- och ungdomslitteraturen.

Ansvarig: Språkrådet


Pressmeddelande: Klarspråkskristallen till Helsingborgs stad och Verket för högskoleservice [Startsida]

Vinnarna av Klarspråkskristallen 2011 prisas för sitt klarspråksarbete med webbutveckling och medborgardialog i fokus.

Ansvarig: Språkrådet


Avhandlingen: Tolkanvändning i vården [Startsida]

I en ny avhandling undersöker Emina Hadziabdic hur vårdgivare, vårdtagare och deras närstående upplever användningen av tolk.

Ansvarig: Språkrådet


Bokens och rosens dag [Minoritetsspråk]

Dagen är hela världens festdag för böcker, författare, läsning och upphovsrätten. Bokens och rosens dag firas den 23 april efter ett beslut av Unesco 1995.

Ansvarig: Språkrådet


Dags att söka stipendium från Vera och Greta Oldbergs stiftelse [Startsida]

I år välkomnas särskilt ansökningar rörande projekt som behandlar ömsesidig språkförståelse och gemensam berättarkultur i Norden.

Ansvarig: Språkrådet


Skolan måste satsa på tyska och kinesiska [Startsida]

Nu börjar svenska företag efterfråga kunskaper i andra språk än engelska. Men hänger skolan med?

Ansvarig: Språkrådet


Riksdagen beslutade om meritpoäng i teckenspråk [Minoritetsspråk]

Riksdagen beslutade den 25 april att studier i svenskt teckenspråk på avancerad nivå ska jämställas med moderna språk och ge meritpoäng vid högskolestudier.

Ansvarig: Språkrådet


Informera på olika språk med hänsyn till behov och språklagar [Språk och it]

Ansvarig: Språkrådet


Nu finns norska Språkrådet på Facebook och Twitter [Startsida]

Språkrådet i Norge vill bli mer tillgängligt och tar därför klivet in i de sociala medierna, med både Facebooksida och Twitterprofil.

Ansvarig: Språkrådet


ELDIA-projekt och forskningskonsortium [Minoritetsspråk]

ELDIA (European Language Diversity for All) är ett tvärvetenskapligt projekt, vars mål är att främja och på nytt evaluera flerspråkighet på individ- och samhällsnivå.

Ansvarig: Språkrådet


Språkpolicyer och JO-anmälningar följd av nya språklagen [Startsida]

Två artiklar i dagens Svenska Dagbladet visar hur språklagen ställer krav på högskolor och offentlig förvaltning.

Ansvarig: Språkrådet


Konstutställningen Arvet har vernissage i Västerås 7 november [Minoritetsspråk]

Sverigefinländarnas arkiv har satt ihop utställningen Arvet. Det centrala temat i vandringsutställningen är språk och kultur – hur förs de vidare till kommande generationer?

Ansvarig: Språkrådet


Om nordiska språk på franska [Startsida]

Flera svenska språkvetare medverkar i det senaste numret av tidskriften Nordiques.

Ansvarig: Språkrådet


Boktipset [Startsida]

”Snacka skandinaviska” (Prodicta 2012) vänder sig till svenskar som vill bli bättre på att samtala med sina norska och danska vänner och kollegor. Boken beskriver grannspråken ur ett svenskt perspektiv och guidar oss genom både likheter och olikheter i uttal, stavning, grammatik och ordförråd. Samtidigt får vi praktiska tips på hur vi på bästa sätt kan kommunicera med danskar och norrmän privat och på jobbet.

Ansvarig: Språkrådet


Unesco höll konferens om it och språkinlärning [Startsida]

I Peking höll Unesco nyligen en konferens med syfte att utveckla it-baserad språkinlärning och öka mångspråkigheten på Internet.

Ansvarig: Språkrådet


Delegation vill se ökat stöd för romani chib i Sverige [Startsida]

Delegationen för romska frågor lämnade i fredags sitt betänkande till regeringen, bland annat med förslag om stärkt modersmålsundervisning för elever med romsk språk- och kulturbakgrund.

Ansvarig: Språkrådet


Sverigefinska bok- och kulturmässan [Minoritetsspråk]

Bok- och kulturmässan arrangeras på Finlandsinstitutet, Snickarbacken 4, Stockholm, på lördag 22.10.1011 kl. 11–18.

Ansvarig: Språkrådet


Radio- och tv-tipset: Tallinnkryssning och dövkultur [Minoritetsspråk]

P3-reporter möter 170 döva ungdomar på Tallinnkryssning medan Kunskapskanalen debatterar snäckimplantat och teckenspråkets framtid.

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Uppsala universitet söker lektor i nordiska språk och adjunkter i svenska som andraspråk

Ansvarig: Språkrådet


Webbtipset: Helsingin Sanomats artikel om finsk språkvård och ”språknazister” [Minoritetsspråk]

Freelancejournalisten Virpi Salmi skriver i finska morgontidningen Helsingin Sanomat om språkbruk, -vård och -skydd.

Ansvarig: Språkrådet


Vem ska vinna Klarspråkskristallen i år? [Startsida]

Arbetar ni med språkvård? I så fall har ni chansen att vinna Klarspråkskristallen – priset för ett klart och begripligt offentligt språk.

Ansvarig: Språkrådet


När språk blir konst [Startsida]

Moderna museet ställer ut Ed Ruscha, en konstnär som tar sin utgångspunkt i ord och bokstäver.

Ansvarig: Språkrådet


Hur blir databasinformation på ett språk till begriplig text på andra språk? [Språk och it]

Dana Dannélls, Göteborgs universitet, har i sin avhandling ”Multilingual text generation from structured formal representations” undersökt hur datorsystem kan omvandla databasinformation på ett språk till begriplig text på flera andra språk.

Ansvarig: Språkrådet


Twittra på andra språk än ditt eget med ny app [Startsida]

Nu kan du översätta dina Twitterinlägg till över 20 språk, och följa twittrare vars inlägg du annars inte hade förstått.

Ansvarig: Språkrådet


Vänligare språk med Facebook i klassrummet [Startsida]

Eva Ossiansson på Handelshögskolan i Göteborg använder Facebook i undervisningen.

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Sveriges Radio: Språket i P1 om neutralt ”hen” i läromedel och om dialekt kontra språk

Ansvarig: Språkrådet


”Språket” besöker Språkrådet [Startsida]

I dagens avsnitt av Språket besöker man Språkrådet och ställer frågor om språk och makt.

Ansvarig: Språkrådet


Sverigefinska bok- och kulturmässan 2012 [Minoritetsspråk]

På den sverigefinska bok- och kulturmässan erbjuds finskspråkig litteratur och författarintervjuer.

Ansvarig: Språkrådet


Romska i undervisningen och på webben

Ansvarig: Språkrådet


Så ser framtidens språk ut [Startsida]

I en intervju i DN ger Språkrådets Susanna Karlsson sin syn på morgondagens svenska, med nya pronomen som dom och hen och en utsuddad gräns mellan tal och skrift.

Ansvarig: Språkrådet


Förvaltningsområden för finska och samiska utvidgas [Startsida]

Regeringen beslutade idag att Borås, Surahammar och Västerås ska ingå i förvaltningsområdet för finska och att Krokom ska ingå i förvaltningsområdet för samiska. Beslutet träder i kraft den 1 maj 2010.

Ansvarig: Språkrådet


Det romska språket och romsk språkvård i Sverige 2007

Ansvarig: Språkrådet


Seminaari "Finlands och Sveriges språkliga kartor ritas om - politik, praktik och språk" Eskilstunassa [Minoritetsspråk]

Sekä Suomessa että Ruotsissa on tapahtunut suuria demografisia ja kielellisiä muutoksia viime vuosikymmeninä. Näistä muutoksista keskustellaan Eskilstunassa järjestettävässä seminaarissa.

Ansvarig: Språkrådet


Mmm och precis – viktigare än du tror [Startsida]

Hummande och andra småljud är viktiga komponenter för att ett samtal ska fungera, visar lingvisten Mattias Heldner i sitt forskningsprojekt ”Samtalets prosodi”.

Ansvarig: Språkrådet


Språkrådet söker språkvårdare [Startsida]

Institutet för språk och folkminnen söker en språkvårdare i svenska till Språkrådet i Stockholm. Ansökan ska vara inne senast 19 december.

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Är du mellan 14 och 22 och rappar du på ett nordiskt språk? Tävla i Rap It Up!

Ansvarig: Språkrådet


Vad tycker du om Språkrådet och den svenska språkvården? [Startsida]

Fyll i en enkät om attityder till språkvård och språkutveckling, så hjälper du oss att förbättra vår verksamhet.

Ansvarig: Språkrådet


Jobbtipset [Startsida]

Uppsala universitet söker en universitetsadjunkt i svenska och en universitetsadjunkt i nordiska språk, särskilt norska.

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Göteborgs universitet: Doktorander i nordiska språk, språkvetenskaplig databehandling och svenska som andraspråk sökes

Ansvarig: Språkrådet


Alice och Lucas populärast 2009 [Startsida]

Enligt SCB var Alice det populäraste namnet på nyfödda flickor 2009, följt av Maja, Ella och Emma. Bland pojkarna vann Lucas, följt av Elias, Oscar och William.

Ansvarig: Språkrådet


Gizmo och Maja populäraste kattnamnen [Startsida]

Metro listar de kattnamn som är vanligast just nu, både för raskatter och huskatter.

Ansvarig: Språkrådet


Vi minns Gun Widmark [Startsida]

Gun Widmark, professor i svenska och nordiska språk och tidigare ordförande i Språkrådets föregångare Svenska språknämnden, har nyligen avlidit.

Ansvarig: Språkrådet


Brist på information på andra språk på webben [Startsida]

Bara fyra av tio myndigheter, kommuner och landsting har information på andra språk än svenska på sina webbplatser. Om man har information på något annat språk är det vanligtvis på engelska.

Ansvarig: Språkrådet


Samråd mellan nationella minoriteter och förvaltningsmyndigheter [Minoritetsspråk]

Länsstyrelsen i Stockholms län arrangerar en konferens om lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Ansvarig: Språkrådet


Teckenspråk bör räknas in i moderna språk anser dövorganisationerna [Minoritetsspråk]

Att läsa moderna språk ska ge meritpoäng vid ansökan till högskolestudier. Men dit hör inte teckenspråk, vilket oroar dövorganisationerna.

Ansvarig: Språkrådet


Ny bibliotekslag ska prioritera ungas språkutveckling och läslust [Startsida]

I dag presenterar regeringen ett nytt förslag till bibliotekslag. I förslaget prioriteras särskilt barn och ungas läsning samt personer med annat modersmål än svenska.

Ansvarig: Språkrådet


Språkvett för norskt näringsliv – och svenskt? [Startsida]

Det norska näringslivets huvudorganisation (NHO) och norska Språkrådet har antagit ett gemensamt manifest, ”Språkvett for næringslivet”.

Ansvarig: Språkrådet


Fler språk på nya Tema Modersmål [Startsida]

Skolverkets webbplats om våra olika modersmål har gjorts om och fått ny adress och nytt innehåll. Nu innehåller den dessutom hela 45 språk, inklusive teckenspråk.

Ansvarig: Språkrådet


Franska medier får inte använda orden Twitter och Facebook [Startsida]

Uppmaningen ”följ oss på Twitter” är numera förbjuden i fransk tv och radio, eftersom den kan uppfattas som reklam.

Ansvarig: Språkrådet


Rättssäkerheten kräver fler kompetenta tolkar och översättare [Startsida]

Det finns för få tolkar och översättare, och för få som är auktoriserade. Därför behövs nu en översyn av regler och samordning för tolk- och översättningstjänster, skriver Ann Cederberg på DN debatt.

Ansvarig: Språkrådet


Flerspråkiga barn osynliggörs i skolan [Startsida]

De flerspråkiga barnens erfarenheter får sällan ta plats i förskolan och skolan, enligt Skolinspektionen.

Ansvarig: Språkrådet


”Studenterna förlorar förmågan att läsa och skriva” [Startsida]

Många högskolelärare, bland annat vid Uppsala universitet, hävdar att högskolestudenter blir allt sämre på att läsa och skriva. Kolumnisten Peter Kadhammar har läst ett antal uppsatser för att bilda sig en egen uppfattning.

Ansvarig: Språkrådet


För lite främmande språk för döva [Minoritetsspråk]

Döva elever i specialskolan får inte tillräckliga kunskaper i spanska och engelska. Det är slutsatsen i Karin Allards doktorsavhandling.

Ansvarig: Språkrådet


Maja och Oscar populäraste namnen 2010 [Startsida]

SCB:s statistik över de vanligaste flick- och pojknamnen 2010 toppas av flicknamnen Maja, Alice och Julia och pojknamnen Oscar, William och Lucas.

Ansvarig: Språkrådet


Sverigefinnarna och finska språket – En analys av språkbevarande och strategiska vägval [Minoritetsspråk]

Leena Huss och Kaisa Syrjänen Schaal har skrivit en rapport Sverigefinnarna och finska språket – En analys av språkbevarande och strategiska vägval, där de analyserar och lägger fram olika situationer för språkval.

Ansvarig: Språkrådet


Romerna och romskan uppmärksammas på nationaldagen [Minoritetsspråk]

Romernas och det romska språkets 500-åriga historia i Sverige uppmärksammas på Sveriges nationaldag när kungen överlämnar Sveriges fana till Romska Ungdomsförbundet

Ansvarig: Språkrådet


SVT och Aftonbladet om vanligaste felstavningarna [Startsida]

SVT skriver på sina nyhetssidor om de vanligaste stavfelen svenskar och engelsmän gör. Som aborre och definately.

Ansvarig: Språkrådet


Boktipset [Startsida]

Lars Melin har just utkommit med boken ”Ärans och hjältarnas språk – trender och traditioner i svenskan”. Den handlar om gamla och nya föreställningar om svenskan, från Tegnérs dikt om svenskan som ”ärans och hjältarnas språk” till dagens mer ambivalenta inställning både till svenskan och de engelska lånord som sköljer in över oss. Samtidigt ger Melin oss en snabblektion i allt från vikingasvenska och dansbandslyrik till konsten att rappa.

Ansvarig: Språkrådet


Pressmeddelande: Wellanders pris 2011 till Maria Lim Falk och Hedda Söderlundh [Startsida]

Maria Lim Falk och Hedda Söderlundh får Erik Wellanders pris för framstående forskning inom språkvårdens område för sina avhandlingar om engelskspråkig undervisning i det svenska utbildningsväsendet.

Ansvarig: Språkrådet


Tv-tipset [Startsida]

I TV4:s Nyhetsmorgon på söndag diskuteras det språk med Birgitta Lindgren, Språkrådet, och Mikael Parkvall, lingvist och författare.

Ansvarig: Språkrådet


Undervisningen i finska på universitetsnivå i fara i Nederländerna [Minoritetsspråk]

Groningens universitet i Nederländerna ska lägga ner undervisningen i finska, ungerska, danska och norska.

Ansvarig: Språkrådet


Världens största barn- och ungdomslitteraturpris [Startsida]

Shaun Tan är bildberättare och författare. Den 29 mars fick han ALMA-priset, litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne. Det är det finaste pris en barnboksförfattare kan få.

Ansvarig: Språkrådet


Bokstaven w firades med kaffe, tårta och föredrag [Startsida]

Den 3 mars 2002 beslöt Svenska Akademien att sära på bokstäverna w och v i Svenska Akademiens ordlista. I fredags firades w:s sjuårsdag på ett antikvariat i Stockholm.

Ansvarig: Språkrådet


Utredning om ordböcker i de språk som talas som modersmål i Finland [Minoritetsspråk]

Utredningen visar även att det talades 152 olika modersmål i Finland i december 2009.

Ansvarig: Språkrådet


Boktipset [Startsida]

I en ny bok från Språkrådet ges en lägesbeskrivning av området översättning och tolkning.

Ansvarig: Språkrådet


Testa dina kunskaper med Focis kommateringstest och andra test [Minoritetsspråk]

Vill du testa eller friska upp dina språkkunskaper? Institutet för de inhemska språken, Focis, har tester om bl.a. kommatering, ordbildning och förkortningar i finskan.

Ansvarig: Språkrådet


Lyckat språkvårdseminarium i romska [Minoritetsspråk]

Språkrådet och Skolverket genomförde 24–25 maj ett intressant och lyckat språkvårdseminarium i romska.

Ansvarig: Språkrådet


Ny utbildning ska ge fler språk i vården [Startsida]

Vid vuxenutbildningen i Ängelholm har man nyligen avslutat första terminen på en ny undersköterskeutbildning, riktad till personer med ett annat modersmål än svenska.

Ansvarig: Språkrådet


Varför använda engelska i reklam? [Startsida]

Vilka föreställningar och myter finns det om det engelska språket inom marknadsföring? Finns det några vetenskapliga motiv för att använda engelska i reklam? Det är några av de frågor som analyseras i en ny bok från Språkförsvaret.

Ansvarig: Språkrådet


Google förenklar och förbättrar Google docs [Startsida]

Googles webbaserade ordbehandlingstjänst är nu mer överskådlig och har fått en rad nya funktioner.

Ansvarig: Språkrådet


Barn berättar, ritar och sjunger sig till sin läs- och skrivkompetens [Startsida]

En ny avhandling vid Göteborgs universitet visar att synen på de allra yngsta barnens läs- och skrivutveckling kan behöva vidgas. De yngsta förskolebarnen tillägnar sig läsande och skrivande också med hjälp av berättande, ritande och sjungande.

Ansvarig: Språkrådet


Arlas och Språkrådets nyordstävling avgjord [Startsida]

Många har följt mjölkpaketens uppmaning om att skicka in nya ord. Bland vinnarna finns firelsedag, barnfarska och kvällsa.

Ansvarig: Språkrådet


Vad betyder tyg i fartyg och sattyg? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Ny kulturtidskrift på finska och svenska [Startsida]

Sverige och Finland får en tvåspråkig kulturtidskrift tillsammans, Sheriffi.

Ansvarig: Språkrådet


Tv-tipset [Minoritetsspråk]

I love språk sänder ett specialprogram om romani chib och språkets framtid i SVT2 på söndag.

Ansvarig: Språkrådet


Regeringen föreslår extrapoäng för språkstudier i grundskolan [Startsida]

Språkval i sexan ska ge utdelning i slutbetyget i nian enligt ett förslag från regeringen och utbildningsminister Jan Björklund.

Ansvarig: Språkrådet


PTS och HI satsar på animerad teckenspråksöversättning [Startsida]

Post- och telestyrelsen och Hjälpmedelsinstitutet finansierar en förstudie på KTH om animerad teckenspråksöversättning.

Ansvarig: Språkrådet


Språkförsvaret JO-anmäler regeringen och Stockholms stad [Startsida]

Språkförsvaret har JO-anmält regeringen och Stockholms stad för att bryta mot nya språklagen genom bruk av engelska. Syftet är att pröva den nya språklagen och väcka diskussion.

Ansvarig: Språkrådet


Distansundervisning på teckenspråk och samiska [Minoritetsspråk]

Skolverket föreslår att svenskt teckenspråk och samiska ska erbjudas som distansundervisning.

Ansvarig: Språkrådet


Tillgänglighet och it [Språk och it]

Ansvarig: Språkrådet


Alice och William populärast även 2012 [Startsida]

SCB:s statistik över de vanligaste flick- och pojknamnen 2012 toppas av flicknamnen Alice, Elsa och Julia och av pojknamnen William, Oscar och Lucas.

Ansvarig: Språkrådet


Vastauspankki och Språkrådets ordlistor [Minoritetsspråk]

När rådgivningen är stängd kan man söka ord i Vastauspankki (Svarsbank) eller i någon av våra ordlistor på hemsidan.

Ansvarig: Språkrådet


S och V lägger nya motioner om språklagen [Startsida]

Både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har gått ut med motioner kring språklagsproppen. Man vill bl.a. satsa mer på EU-svenska, dialekter och modersmålsundervisning.

Ansvarig: Språkrådet


Språkrådet och Göteborgs universitet bidrar till öppna språkdata [Språk och it]

Två projekt med syfte att tillgängliggöra öppna språkdata har fått medel från Vinnova i utlysningen Öppna datakällor 2013.

Ansvarig: Språkrådet


För lite minoritetsspråk i skolan [Startsida]

Samiska barn och andra minoriteters barn får inte tillgång till sitt språk i skolan. Det innebär att Sverige bryter mot EU:s skydd för nationella minoritetsspråk, enligt en ny rapport.

Ansvarig: Språkrådet


Genussystemet under luppen [Startsida]

”Perspektiv på genus” är en småskrift från Nordiska språk vid Lunds universitet som tar nya grepp på det svenska genussystemet.

Ansvarig: Språkrådet


Tv-tipset: Språk – så mycket mer än ord [Startsida]

Konferensen Språk – så mycket mer än ord ägde rum i Korpilombolo 8–10 december 2010.

Ansvarig: Språkrådet


Alice och William populäraste namnen 2011 [Startsida]

SCB:s statistik över de vanligaste flick- och pojknamnen 2011 toppas av flicknamnen Alice, Maja och Elsa och pojknamnen Lucas, William och Oscar.

Ansvarig: Språkrådet


Att växa upp med två språk [Minoritetsspråk]

I boken ”Flickan på två stolar” berättar Olga Svensson Richter om hur det är att växa upp med döva föräldrar och teckenspråk.

Ansvarig: Språkrådet


TV4 satsar på syn- och hörselskadade [Startsida]

TV4 ökar tillgängligheten för syn- och hörselskadade genom att införa direkttextning, teckenspråkstolkning, syntolkning och talande text.

Ansvarig: Språkrådet


Ögonrörelser, kognition och språk – ett tvärvetenskapligt seminarium den 21 januari 2010 [Minoritetsspråk]

Under seminariet presenteras forskning med anknytning till de ovan nämnda områdena.

Ansvarig: Språkrådet


Datorplatta gör det enklare att skriva och läsa [Startsida]

En ny forskningsstudie från Örebro universitet visar att skolelever blir bättre på att läsa och skriva om de får använda datorplattor.

Ansvarig: Språkrådet


TV4 och Natur & Kultur startar stavningstävling [Startsida]

I USA engagerar programmet ”Spelling bee” tusentals unga varje år. Nu ska svenska barn följa efter.

Ansvarig: Språkrådet


Jobbtipset [Startsida]

Uppsala universitet söker doktorander i nordiska språk och Regeringskansliet söker en språkexpert till sitt granskningskansli.

Ansvarig: Språkrådet


Aino och Finn årets namn 2009 [Startsida]

Med anledning av att det är 200 år sedan Sverige och Finland gick skilda vägar har vi valt två namn med anknytning till Finland: Aino och Finn.

Ansvarig: Språkrådet


Kielijelppi och Språkhjälpen – modersmålshjälp på webben [Minoritetsspråk]

Språkhjälpen innehåller följande avsnitt: att tala, att skriva och att kommunicera på nätet.

Ansvarig: Språkrådet


Raoul och Greta årets namn [Startsida]

Vi uppmärksammar i år Raoul Wallenberg respektive Greta Johansson, OS-mästare 1912.

Ansvarig: Språkrådet


Våldsamma demonstrationer mot engelsk undervisning i Malaysia [Startsida]

Obligatorisk ämnesundervisning på engelska i stället för på malajiska har orsakat upplopp och bråk mellan demonstranter och polis i Malaysia.

Ansvarig: Språkrådet


Gang i sproget [Startsida]

Den danska regeringen har just sjösatt en tvåårig kampanj om språklig variation, mångfald och förändring i Danmark.

Ansvarig: Språkrådet


Pressmeddelande: Klarspråkskristallen 2010 till CSN och Hovrätten för Västra Sverige [Startsida]

Klarspråkskristallen 2010 går till CSN för lättillgänglig och pedagogiskt utformad webbinformation och till Hovrätten för Västra Sverige för pedagogiskt utformade domar.

Ansvarig: Språkrådet


Boktipset [Startsida]

Ola Wikander, författare till ”I döda språks sällskap”, har kommit ut med en essäbok om språk och humaniora.

Ansvarig: Språkrådet


Språkvårdseminarium i romska 2012 [Minoritetsspråk]

Språkrådet och Skolverket fortsätter att anordna det traditionella språkvårdsseminariet i romska i maj, i år för femte året i rad.

Ansvarig: Språkrådet


Ny utgåva av Att skriva bättre i jobbet [Startsida]

Nu finns en ny upplaga av handboken Att skriva bättre i jobbet. Boken ger råd om textplanering och om hur man skriver rapporter, beslut, protokoll, pressmeddelanden och andra typer av texter.

Ansvarig: Språkrådet


Språkrådets bok inspirerar till ny kurs [Startsida]

Stockholms universitet ger till hösten en ny kurs i ämnet ”Språk, teknik och samhälle”.

Ansvarig: Språkrådet


Språkdiskussioner med Olle Josephson och Lena Ekberg [Startsida]

Språkvårdssamfundets höstmöte blandar salt och sött: diskussioner om nedläggning av samfundet blandas med framåtblickande språkdiskussioner med Språkrådets förra respektive nuvarande chef.

Ansvarig: Språkrådet


Webbtipset: ordbok mellan finska och ungdomsspråk [Minoritetsspråk]

Tidningen Helsingin Sanomat har kartlagt slang som skolungdomar i Helsingfors använder. Över 140 ungdomar svarade på enkäten som visade att det som är kul numera heter ”jepa”. För tre år sedan använde man ordet ”nasta” om roliga saker.

Ansvarig: Språkrådet


Kulturseminarium i minoritetsspråkens tecken 23.1. i Trosa [Minoritetsspråk]

Temat för seminariet i Trosa är finska språket i Sverige och svenska språket i Finland.

Ansvarig: Språkrådet


SR Sisuradio byter frekvens i Stockholm [Minoritetsspråk]

Från och med 11.5.2009 hörs SR Sisuradio i P6 på frekvensen 89,6 MHz.

Ansvarig: Språkrådet


För lite information på andra språk hos landstingen [Startsida]

Skillnaderna i utbud och kvalitet i landstingens service på internet till dem som inte har svenska som modersmål är mycket stora, enligt en färsk undersökning.

Ansvarig: Språkrådet


Kan du de nya slangorden? [Startsida]

Vet du vad osman, göt, schmunka och brors betyder? Metro skrev häromdagen om slang, och på söndag har även I love språk slangtema.

Ansvarig: Språkrådet


Hästlasagne, selfie, twerka och mobilmissbruk [Startsida]

Nu är årets nyordslista här! Den innehåller ett urval av de ord som tillkommit eller etablerat sig i svenskan under det gångna året. Listan har sammanställts av Språkrådet i samarbete med Språktidningen.

Ansvarig: Språkrådet


Boktipset [Startsida]

I en ny antologi möter man människor som skriver i vardagen – på 2000-talet och på 1800-talet.

Ansvarig: Språkrådet


Modersmålsundervisning ska regleras i ny skollag [Startsida]

I ”Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet” (Ds 2009:25) föreslås att modersmålsstöd och modersmålsundervisning regleras i lag.

Ansvarig: Språkrådet


Ny bok om bibliska ords historia [Startsida]

Olle Bergmans ”Bibliska ord” inbjuder till lärorik läsning om bibliska ords historia och användning och om hur Bibelns språk fått fäste i dagens vardagsspråk.

Ansvarig: Språkrådet


Rapport om uppföljningen av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk [Minoritetsspråk]

Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholms län har till integrationsminister Erik Ullenhag överlämnat en uppföljningsrapport om hur lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk från 2009 tillämpas av myndigheterna.

Ansvarig: Språkrådet


Lär dig ett nytt språk med Radio Lingua [Startsida]

Vill du lära dig ett nytt språk i vinter? Ladda ner en gratis grundkurs.

Ansvarig: Språkrådet


Hur mycket norska och danska tror du att du kan? [Startsida]

Som en del av projektet ”Internordisk språkförståelse” kan du nu testa dina kunskaper i grannspråken.

Ansvarig: Språkrådet


”Skräckväder” och ”snömonster” ogillas av meteorologerna [Kulturväxtdatabas stängs för allmänheten]

Kvällspressens rubriker varnar för "snömonstret", det ”tyska skräckvädret” och ”chockkylan". Men ordvalet är inte rimligt när det handlar om helt normalt vinterväder, enligt SMHI:s meteorolog Lisa Frost.

Ansvarig: Språkrådet


Finsk hjälp i Göteborgs växel [Startsida]

Från och med i går kan finskspråkiga få hjälp i kommunens växel i Göteborg.

Ansvarig: Språkrådet


Avhandlingen [Startsida]

Engelska som resursspråk i undervisning av moderna språk minskar ofta motivationen för språk som franska, spanska och tyska. Det visar en ny avhandling från Göteborgs universitet.

Ansvarig: Språkrådet


Svenskan lever i Ukraina [Startsida]

Språket i P1 uppmärksammar denna vecka Gammalsvenskby och de svensktalande i Ukraina.

Ansvarig: Språkrådet


Nya översättningstjänster från Google och Youtube [Startsida]

Google översättningstjänst erbjuder nu översättning av din text samtidigt som du skriver, och för icke-latinska alfabet kan man få en latiniserad uttalsversion. Även Youtube satsar nu på översättning.

Ansvarig: Språkrådet


Språkpolitik och språklagar [Språkvård]

Ansvarig: Språkrådet


Litteratur- och länktips [Språkvård]

Ansvarig: Språkrådet


Högre seminarium: Europas omritade minoritetsspråkskarta [Minoritetsspråk]

Professor Jarmo Lainio från Institutionen för baltiska språk, finska och tyska vid Stockholms universitet föreläser om minoritetsspråkssituationen i Europa med exempel från Finland, Nederländerna, Sverige och Tyskland.

Ansvarig: Språkrådet


Amerikanska kongressen röstade ja till klarspråkslag [Startsida]

Efter ett beslut i kongressen är myndigheter i USA nu skyldiga att skriva på ett lättbegripligt och enkelt språk.

Ansvarig: Språkrådet


Språkpolitik och forskning [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Diskussionsforum och bloggar [Språkhjälp]

Diskussionsforum

Ansvarig: Språkrådet


Framåt för finska, meänkieli och samiska [Minoritetsspråk]

Arbetet för de nationella minoriteternas rättigheter går framåt, enligt en rapport från Länsstyrelsen och Sametinget.

Ansvarig: Språkrådet


Tv-tipset [Startsida]

Det senaste programmet av serien ”I love språk” handlar om att allt fler svenska högstadier och gymnasieskolor erbjuder undervisning på engelska. Hur påverkar det kunskaperna i svenska?

Ansvarig: Språkrådet


Webbtipset [Minoritetsspråk]

I Finland finns många föreningar som publicerar intressanta fakta om finska och finsk-ugriska språk på sina webbplatser.

Ansvarig: Språkrådet


Språkforskare: ”Lärosätena bör ta ansvar för studenternas språk” [Startsida]

De senaste åren har universitetslärare slagit larm om att nya studenter har svårt att läsa och skriva på akademisk nivå. För att utvecklingen ska gå åt rätt håll måste lärosätena ta ett mer aktivt ansvar för studenternas språk, anser forskaren Mona Blåsjö.

Ansvarig: Språkrådet


Debatt: Är vissa språk ordrikare än andra? [Startsida]

Lingvisten Mikael Parkvall menar att kollegan Fredrik Lindström pratar i nattmössan när han påstår att engelskan är särskilt ordrik.

Ansvarig: Språkrådet


Boktipset [Startsida]

Språk i Norden är de nordiska språkvårdsorganisationernas årsskrift. Temat för 2011 är grannspråksundervisning och språkvård.

Ansvarig: Språkrådet


Allt fler vill se teckenspråk som ett modernt språk [Minoritetsspråk]

Flera partier anser nu att svenskt teckenspråk ska ingå i ämnet moderna språk.

Ansvarig: Språkrådet


Teckenspråk bör räknas in i moderna språk [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Länk- och lästips [Språk och it]

Ansvarig: Språkrådet


Tyck till om Unescos kulturarvskonvention [Startsida]

Hur ska människors språk och andra immateriella kulturarv kunna skyddas? Framför dina synpunkter till Institutet för språk och folkminnen.

Ansvarig: Språkrådet


Boktipset [Startsida]

Många intressanta språkböcker ges ut på norska Novus forlag. Det gäller t.ex. ”De mange språk i Norge” (2009) av Tove Bull och Anna-Riitta Lindgren (red.). Det är den första boken som sammanfattar språklig mångfald och variation i Norge, och den behandlar både norska och andraspråksnorska, engelskt inflytande, nya invandrarspråk och gamla minoritetsspråk som samiska, teckenspråk och kvenska.

Ansvarig: Språkrådet


Modersmålskredsen slåss för danskan [Startsida]

Modersmålskredsen är en organisation som slåss för att danskan ska vara ett komplett och samhällsbärande språk i Danmark.

Ansvarig: Språkrådet


Öppna magasin och öppna arkiv i Eskilstuna 13.10.2010 [Minoritetsspråk]

Under arkivdagen är det möjligt att få en guidad visning av bl.a. Sverigefinländarnas arkiv.

Ansvarig: Språkrådet


Nytillskott i almanackans namnlängd 2011 [Startsida]

William, Fatima, Sam och Kevin tar nu plats i den svenska namnlängden.

Ansvarig: Språkrådet


Gör långa texter kortare och enklare [Språk och it]

Med Friendlyreader kan du enkelt sammanfatta långa texter och få synonymer till ord du inte förstår.

Ansvarig: Språkrådet


Avhandlingen [Startsida]

Hur kan tillfälligt skapade ord i poesi och romaner översättas till ett nytt språk? I en ny avhandling undersöks problemet med utgångspunkt i Harry Martinsons ordkonst.

Ansvarig: Språkrådet


Lyrik på väg-festivalen 2012 [Startsida]

Lyrik på väg-festivalen har i år barnpoesi som tema. Dikter och översättningar presenteras på fyra språk i fyra olika länder under våren.

Ansvarig: Språkrådet


Expressen, Pippi och modern svenska

Ansvarig: Språkrådet


Litteraturfestival i Göteborg 25 till 27 mars [Startsida]

Litteraturfestivalen Textival utlovar tre dagar av text och ord med seminarier, samtal, performance, text i utställning och mycket annat.

Ansvarig: Språkrådet


Språken byts och blandas

Ansvarig: Språkrådet


Mer svenska, och modersmålsundervisning, för nyanlända elever [Startsida]

Nyanlända elever måste måste lära sig svenska bättre och snabbare, konstaterar regeringen.

Ansvarig: Språkrådet


Arabiskan bra för svenskan [Startsida]

Arabiska i klassrummet utvecklar elevernas språk i båda svenska och arabiska, visar ett forskningsprojekt vid Malmö högskola.

Ansvarig: Språkrådet


Språk ger arbete [Startsida]

Saco spår god arbetsmarknad för den som läser språk.

Ansvarig: Språkrådet


Boktipset [Startsida]

I boken ”Med språket som arbetsredskap – Sju studier av kommunikation i vården” försöker ett antal språkforskare ge en allsidig bild av språk och kommunikation inom vården.

Ansvarig: Språkrådet


Tv-tipset [Startsida]

I love Språk sänder en programserie om våra nationella minoritetsspråk och deras framtid.

Ansvarig: Språkrådet


Aleksis Kivi-dagen och finska litteraturens dag den 10 oktober [Minoritetsspråk]

Aleksis Kivi är Finlands nationalförfattare och kallas även den finskspråkiga litteraturens fader.

Ansvarig: Språkrådet


Pojke och sauna

Ansvarig: Språkrådet


Reciprok, typ och dagsmeja – ord som väcker känslor [Startsida]

Vi bad våra följare på Facebook att berätta vilka ord de gillar. Listan blev lång och variationsrik.

Ansvarig: Språkrådet


Nya högre utbildningar i svenska [Startsida]

Till hösten startar två nya intressanta utbildningar i svenska, ett kommunikatörsprogram på masternivå på Göteborgs universitet och ett masterprogram i svenska på Södertörns högskola.

Ansvarig: Språkrådet


Handböcker och lästips [Klarspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Finlandianominerad Juha Itkonen på besök i Sverige [Minoritetsspråk]

Författaren Juha Itkonen berättar om sitt författarskap i Eskilstuna och i Stockholm.

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Avhandlingen: Psalmbokens språk mycket manligt och diskriminerande [Uppsala universitet]

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Politiken: Modersmål-Selskabets årsbok 2012 handlar om språk och sex

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Speech Technology Magazine: Swype utvecklas med taligenkännning och nya språk och dialekter

Ansvarig: Språkrådet


Klarspråk uttryck för vårdslös språkvård? [Startsida]

I en ledare hävdar Norrköpings Tidningar att språklagens krav på enkelt och begripligt språk leder till språklig utarmning.

Ansvarig: Språkrådet


Är du analytisk, prestigelös och initiativrik? [Startsida]

Då har du god chans att få jobb, åtminstone enligt platsannonserna. Det konstaterar textanalysföretaget Saplo i en undersökning.

Ansvarig: Språkrådet


Översättarseminarium: Brobyggare i Europas utkant [Minoritetsspråk]

Vad översätts från finska till svenska och tvärtom? Finns det några trender i vad som väljs ut och vad som väljs bort?

Ansvarig: Språkrådet


Sjätte språkvårdsseminariet i romska genomfört [Minoritetsspråk]

Språkrådet och Skolverket genomförde 27–28 maj sitt årliga språkvårdseminarium i romska, det sjätte i ordningen.

Ansvarig: Språkrådet


Boktipset: ”Oikeuskieli ja säädöstieto” – en ny bok om juridiskt språk i Finland [Minoritetsspråk]

Den första finskspråkiga lagboken publicerades år 1759. På grund av 250-årsjubileet har man nu publicerat en bok om lagspråkens utveckling i Finland.

Ansvarig: Språkrådet


Partikelverb och cyberattack några av nyheterna i nästa SAOL [Startsida]

En ny upplaga av Svenska Akademiens ordlista, SAOL, är snart klar för tryckning. Den kommer att ges ut under 2015.

Ansvarig: Språkrådet


Fördjupningar och kommentarer [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Snellmansdagen och finskhetens dag den 12 maj [Minoritetsspråk]

I Finland firas den 12 maj till minne av Finlands nationalfilosof Johan Vilhelm Snellman.

Ansvarig: Språkrådet


Krav på meritpoäng i teckenspråk [Minoritetsspråk]

Flera intresseorganisationer för döva och hörselskadade kritiserar regeringens språkpolitik för gymnasieskolan i en gemensam debattartikel i Göteborgs-Posten.

Ansvarig: Språkrådet


Språkvårdseminarium i romska 2011 [Minoritetsspråk]

Språkrådet och Skolverket fortsätter att anordna det traditionella språkvårdsseminariet i romska (romani čhib), i år för fjärde året i rad.

Ansvarig: Språkrådet


Ny webbplats om döva och hörselskadade barns språksituation [Minoritetsspråk]

Barnhorsel.se är webbplats som sprider information om det svenska teckenspråkets betydelse för döva och hörselskadade barn och ungdomar.

Ansvarig: Språkrådet


Allhelgona och halloween [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Jul och julklapp

Ansvarig: Språkrådet


Semla och fettisdag [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Ombudsman och smorgasbord långt ifrån de enda svenska exportorden [Startsida]

Vi bad folk skicka in svenska exportord till andra språk. Listan blev längre än vi trodde.

Ansvarig: Språkrådet


Skrivtävling för ungdomar i Helsingfors avgjord [Minoritetsspråk]

Stadin Slangi ry och Focis i Finland arrangerade under hösten 2010 en skrivtävling för skolungdomar i fem skolor i Helsingfors.

Ansvarig: Språkrådet


Wiraspelen och Astrid Lindgrens sagovärld teckenspråkstolkas [Minoritetsspråk]

För tredje året i rad teckenspråkstolkas Wiraspelen i Roslagen.

Ansvarig: Språkrådet


Professor: Engelskan påverkar inte på djupet [Startsida]

De engelska inslagen i svenskan påverkar oss bara ytspråkligt, skriver Olle Josephson, professor i nordiska språk och före detta chef för Språkrådet

Ansvarig: Språkrådet


Kommunikation i fokus på användbarhetsdagen [Startsida]

Tydlighet och tillgänglighet i alla tänkbara former av kommunikation var temat för Internationella användbarhetsdagen 11 november.

Ansvarig: Språkrådet


Avhandlingen [Startsida]

Ida Larsson har studerat hur språk uttrycker tid – hur händelser förankras i nutid eller dåtid – och hur sådana uttryck växer fram.

Ansvarig: Språkrådet


Sisuradio och Språkrådet utlyser en sagotävling [Minoritetsspråk]

Sagorna ska skrivas av finskspråkiga vuxna som bor i Sverige, men målgruppen för sagorna är 5–8 år gamla barn.

Ansvarig: Språkrådet


Kontaktpersoner och nätverk [Klarspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Vad tycker företagsledare om engelska i näringslivet? [Startsida]

Norska Språkrådet har gjort en undersökning om vad företagsledare och vanliga människor tycker om användningen av engelska i näringslivet och i reklam. Resultaten förvånar.

Ansvarig: Språkrådet


Studie om språkidentitet hos ungdomar med snäckimplantat [Startsida]

Vilken språk- och gruppidentitet har döva ungdomar med snäckimplantat? Det undersöks i ett examensarbete vid Örebro universitet.

Ansvarig: Språkrådet


Webbtipset [Startsida]

På BBC:s språkwebb kan du läsa mer om de många språk som talas i Storbritannien, på Irland och på de närliggande öarna.

Ansvarig: Språkrådet


Bintje och Riesling eller bintje och riesling? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Seminarium om det romska alfabetet i Sverige [Minoritetsspråk]

Även i år anordnade Språkrådet sitt årliga språkvårdseminarium i romska, bland annat om språkharmonisering och standardisering av teckenuppsättning.

Ansvarig: Språkrådet


Mårtensafton och mårten gås [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Snellmansdagen och finskhetens dag den 12 maj [Minoritetsspråk]

I Finland firas den 12 maj till minne av Finlands nationalfilosof Johan Vilhelm Snellman.

Ansvarig: Språkrådet


Snellmansdagen och finskhetens dag den 12 maj [Minoritetsspråk]

I Finland firas den 12 maj till minne av Finlands nationalfilosof Johan Vilhelm Snellman.

Ansvarig: Språkrådet


Frågor och svar om språklagen [Språkvård]

Ansvarig: Språkrådet


hacktivism och hacktivist [Nyord]

Ansvarig: Språkrådet


Litteratursällskap på frammarsch [Startsida]

Funderar du på att gå med i ett litterärt sällskap för att diskutera språk och litteratur? Då är du inte ensam.

Ansvarig: Språkrådet


Ny antologi om stockholmsk språkforskning [Startsida]

Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet finns inte längre, åtminstone inte i sin gamla form. Som historisk slutsummering har man gett ut antologin ”Nordiska språk då och nu – Artiklar av språkforskare från skilda tider”.

Ansvarig: Språkrådet


Ny bok från Språktidningen och Språkrådet [Startsida]

I ”Varför heter det tonfisk?” har Språktidningen valt ut 303 av de bästa frågorna från tidningens populära avdelning Frågor & svar.

Ansvarig: Språkrådet


Språkvårdsseminarium i romska 2013 [Minoritetsspråk]

Språkrådet och Skolverket fortsätter att anordna det traditionella språkvårdsseminariet i romska i maj, i år för sjätte året i rad.

Ansvarig: Språkrådet


Rapport från Språkrådet om flerspråkig webbtillgänglighet [Minoritetsspråk]

I en ny rapport ger Språkrådet förslag på metoder för att fortlöpande undersöka webbtillgängligheten på myndigheters webbplatser i ett flerspråkigt perspektiv.

Ansvarig: Språkrådet


Intervju om sverigefinska i Studio Sisu [Minoritetsspråk]

Språkrådets vice chef Paula Ehrnebo har intervjuats om finska språkets historia och ställning i Sverige.

Ansvarig: Språkrådet


Rejv och hen – vild debatt om nya ord [Startsida]

Nya ord väcker debatt både nu och då. Dagens Nyheter ser tillbaka på nyord som väckt känslor.

Ansvarig: Språkrådet


Boktipset [Startsida]

Vad innebär det att som vuxen lära sig läsa och skriva på ett nytt språk, ett språk som kanske till och med använder ett annat skriftsystem än vad man själv är van vid? Om detta handlar språkkonsulten Åsa Wedins bok ”Vägar till svenskt skriftspråk för vuxna andraspråksinlärare” (Studentlitteratur 2010). Fokus ligger på vuxeninlärning och på hur man som lärare i svenska för invandrare och svenska som andraspråk bemöter elever med vitt skilda förkunskaper och erfarenheter.

Ansvarig: Språkrådet


Länksamlingar och språkwebbplatser [Språkhjälp]

Länksamlingar

Ansvarig: Språkrådet


Skriv- och läshjälpmedel [Språkhjälp]

Ansvarig: Språkrådet


Contexts of Language: How to Analyze Context? – FiCLA:s symposium i Helsingfors [Minoritetsspråk]

Finska kognitiva språkforskningsföreningen, FiCLA, arrangerar ett symposium med temat ”kontext i språk”.

Ansvarig: Språkrådet


Svenska ortnamn i Finland i ny skepnad [Startsida]

Förteckningen Svenska ortnamn i Finland släpps nu i ny utgåva och lanseras samtidigt som en sökbar databas på nätet.

Ansvarig: Språkrådet


Vd talar i klyschor [Startsida]

DN har analyserat den speciella genre som vd:ns förord i årsredovisningen utgör. Det handlar mycket om floskler som ”utmanande marknad”, ”turbulent år” och ”kunden i fokus”.

Ansvarig: Språkrådet


Språktidningen 4/2009 ute [Startsida]

Nya numret av populära Språktidningen har tre huvudteman. I en artikel om svordomar och annat fult språk möts Fula ordbokens redaktör och en rektor som vill förbjuda fula ord på sin skola. I Tyskland, Kina och Rysland möter vi sedan studenter som läser svenska. Vad lockar dem? Och slutligen ges en djupdykning i teckenspråkets värld. Hur är det att växa upp med teckenspråk, och hur många teckenpråk finns det egentligen?

Ansvarig: Språkrådet


Är svenskan också officiellt språk i Sverige? (på teckenspråk) [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Romska studier [Minoritetsspråk]

I höst erbjuder Linköpings universitet kvällskursen ”Romani chib och romsk kultur”.

Ansvarig: Språkrådet


Lyssna och se på exempel [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Norden i skolan ny välkommen utbildningsresurs [Startsida]

Undervisningsportalen Norden i skolan har nu lanserats officiellt. Den ska vara ett stöd för att öka grannspråksförståelsen i Sverige, Norge och Danmark.

Ansvarig: Språkrådet


Bokpresentationer i Ekens bokhandel [Minoritetsspråk]

Ekens bokhandel finns i Stockholm och säljer finskspråkig litteratur. Under januari arrangeras två presentationer av sverigefinsk litteratur.

Ansvarig: Språkrådet


God läsförmåga hos vuxna svenskar [Startsida]

Enligt en ny OECD-rapport står sig läskompetensen väl hos vuxna svenskar i ett internationellt perspektiv. Men skillnaderna mellan olika samhällsgrupper är ovanligt stora i Sverige.

Ansvarig: Språkrådet


Undersökning om kasusanvändning i Finland [Minoritetsspråk]

Institutet för de inhemska språken i Helsingfors har undersökt finländares användning av inre och yttre lokalkasus i finskan.

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Norge satsar på samiska språk och språkverktyg [regjeringen.no]

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Brave New World: Översättningstjänster för språk och tal alltmer avancerade

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Presskontakt.se: Institutet för språk och folkminnen stödjer flersamisk jojk

Ansvarig: Språkrådet


Kulturministern rekommenderar Strindberg och Lagerlöf för språklig nytändning [Startsida]

DN:s bevara ord-kampanj rullar vidare, nu i en artikel där bl.a. kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth intervjuas om sitt förhållande till ord.

Ansvarig: Språkrådet


Månadens språk [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Vinnarsagorna i Sveriges Radios finskspråkiga barnprogram [Minoritetsspråk]

SR Sisuradio och Språkrådet arrangerade en sverigefinsk sagotävling 2010. De vinnande bidragen sänds i Taikalipas från och med 14.2.2011.

Ansvarig: Språkrådet


Boktipset [Startsida]

Lingvisten Mikael Parkvall har precis kommit ut med boken ”Lagom finns bara i Sverige och andra myter om språk” (Schibstedt Förlag 2009). Där slaktar han på ett roande och bildande sätt en rad myter om språk. Nej, ordet lagom finns inte bara i Sverige, eskimåerna har inte så värst många ord för snö som det sägs och teckenspråket är inte internationellt. Och engelskan är inte ett dugg ordrikare än den ”fattiga” svenskan.

Ansvarig: Språkrådet


Romer i fokus [Minoritetsspråk]

Lunds universitet arrangerade 10.12.2010 en heldag med föreläsningar och panelsamtal för att lyfta fram romernas plats i samhället.

Ansvarig: Språkrådet


Seminarium om passivformer i äldre finskt skriftspråk [Minoritetsspråk]

FD Merlijn de Smit föreläser om användningen av partitiv och nominativ i nekande passiva satser.

Ansvarig: Språkrådet


Jobbtipset [Startsida]

En rad universitet och högskolor har utlyst tjänster i svenska och i medie- och kommunikationsvetenskap.

Ansvarig: Språkrådet


Första steget mot kinesiska i svenska skolor [Startsida]

Regeringen har tagit ett första steg i att införa mandarin som ett modernt språk i svenska skolor.

Ansvarig: Språkrådet


JO prövar inte anmälan om svårt språk [Startsida]

Justitieombudsmannen, JO, har beslutat att avskriva anmälningen mot Patent- och registreringsverket.

Ansvarig: Språkrådet


Vilka är språken i ditt liv? [Startsida]

Är du högst 19 år och intresserad av film? Gör då en kortfilm och ställ upp i tävlingen ”The languages in my life”.

Ansvarig: Språkrådet


Språkrådets analys av språksituationen i Sverige [Startsida]

Språkrådet har i dagarna överlämnat den årliga omvärldsanalysen till regeringen. Rapporten behandlar situationen för svenska språket, det svenska teckenspråket och de nationella minoritetsspråken och tar upp utvecklingstendenser i samhället som har betydelse för språkens ställning.

Ansvarig: Språkrådet


Lär dig mer om kommunikation och brevskrivande [Startsida]

På Postmuseum i Stockholm pågår en kul utställning om vårt behov av att kommunicera med varandra.

Ansvarig: Språkrådet


SM i ordvitsar en orgie i språkassociationer [Startsida]

I helgen gick SM-finalen i ordvitsar av stapeln i Stockholm. Göteborgaren Anders Nielsen tog hem segern med hund- och hockeyskämt.

Ansvarig: Språkrådet


Riksdagsman vill att teckenspråk ska ge meritpoäng [Minoritetsspråk]

I en debattartikel i GT den 27 oktober menar riksdagsmannen Ingemar Vänerlöv (KD) att ämnet teckenspråk för hörande bör jämställas med ämnet moderna språk och ge meritpoäng.

Ansvarig: Språkrådet


Sammanfattning av Infrastruktur för språken i Sverige [Språk och it]

Ansvarig: Språkrådet


Chatta med Språkrådets chef [Startsida]

Klockan 11.30 i dag kan Svenska Dagbladets läsare ställa frågor om språk, och om Språkrådet, till Språkrådets chef Ann Cederberg.

Ansvarig: Språkrådet


Språkpolitik och språklagar (på teckenspråk) [Språkvård]

Ansvarig: Språkrådet


Propositionen Språk för alla överlämnad till riksdagen [Minoritetsspråk]

Regeringen överlämnade 12.3. till riksdagen propositionen "Språk för alla", som innehåller förslag till en språklag.

Ansvarig: Språkrådet


VAKKI XXX – symposium om fackspråk [Minoritetsspråk]

Symposiet, som handlar om fackspråk, översättning och flerspråkighet, arrangeras nu för 30:e gången och har temat Språk och känslor.

Ansvarig: Språkrådet


2 500 språk på väg att försvinna [Startsida]

Unesco har lanserat en ny webbtjänst om utrotningshotade språk.

Ansvarig: Språkrådet


2 500 språk på väg att försvinna [Minoritetsspråk]

Unesco har lanserat en ny webbtjänst om utrotningshotade språk.

Ansvarig: Språkrådet


Pojkars läskunskap kräver manliga förebilder [Startsida]

Läslusten och läsfärdigheten bland elever i de nordiska länderna har minskat enligt en forskningsrapport.

Ansvarig: Språkrådet


Två doktorandtjänster i svenska vid Södertörn [Startsida]

Institutionen för kommunikation, medier och it vid Södertörns högskola har i samarbete med Örebro universitet utlyst två doktorandtjänster i svenska.

Ansvarig: Språkrådet


Demonstration till stöd för teckenspråkig skola i Lund [Minoritetsspråk]

Föräldrar och elever demonstrerade på Stortorget i Lund för att slå vakt om den teckenspråkiga miljön i dövskolan.

Ansvarig: Språkrådet


Boktipset [Startsida]

Norstedts svenska synonymordbok kommer nu ut i en femte och kraftigt reviderad upplaga. Stilbredden är stor och synonymer ges även från vardagligt och ålderdomligt språk. Dessutom ges ett stort antal fraser med synonyma fraser, vilket är ovanligt i synonymordböcker. Ett utförligt hänvisningssystem gör det lätt att hitta det man söker. Boken innehåller ca 196 000 synonymer.

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Språk blandades med bad och lek [HB-webben]

Ansvarig: Språkrådet


Skriv fonetiskt i vanlig text [Startsida]

IPA-skrivmaskinen låter dig enkelt hitta och kopiera fonetiska tecken som du sedan kan använda i vanliga texter.

Ansvarig: Språkrådet


Webbtipset [Startsida]

På Wiktionary och Gratis-Ordbok.se kan du hitta ordförklaringar och översättningar för en stor mängd olika språk.

Ansvarig: Språkrådet


Platta paket i jul? [Startsida]

Läsplattorna har funnits på den amerikanska marknaden i flera år, men allt fler lanseras nu internationellt och i Sverige.

Ansvarig: Språkrådet


Ortnamns berättelser 7–16.12.2010 i Helsingfors [Minoritetsspråk]

I Helsingfors, Esbo och Vanda visas i höst en utställning om ortnamn. Teman är de traditionella namnen, de planerade namn som finns i städerna och de inofficiella namn som används i urban miljö. Utöver finska namn presenteras även svenska, samiska och teckenspråkiga namn. Det finns även en utställning på webben.

Ansvarig: Språkrådet


Högre seminarium om necessiva satser i äldre finska [Minoritetsspråk]

FD Merlijn de Smit föreläser om necessiva satser i bl.a. Agricolas språk.

Ansvarig: Språkrådet


Utmätnings- och konkursord

Ansvarig: Språkrådet


Läsning en alltmer komplex process [Startsida]

Tidningen Meetings International har i sitt senaste nummer en djupgående artikel med den svenska forskaren Jana Holsanova om samspelet mellan språk och bild vid läsning i olika medier. Hon menar att våra traditionella föreställningar om läsning stämmer allt sämre.

Ansvarig: Språkrådet


Undervisning på engelska vanligare i Norden [Startsida]

Engelskspråkig undervisning blir allt vanligare, betydligt vanligare i Sverige och Norden än i övriga Europa dock. Kritikerna menar att det är ett dåligt underbyggt experiment som riskerar att urholka studenternas kunskaper.

Ansvarig: Språkrådet


Unga jurister krånglar till språket i onödan [Startsida]

Christina Ramberg, professor i civilrätt vid Stockholms universitet, oroas av att unga jurister skriver krångligare och mer byråkratiskt än äldre jurister.

Ansvarig: Språkrådet


Satsning på digitala verktyg i skolan [Startsida]

Högskolan Väst får fem miljoner för ett forskningsprojekt om digitala läs- och skrivverktyg i skolan.

Ansvarig: Språkrådet


Ann Cederberg uttalar sig i tv om bristande tolkkvalitet [Minoritetsspråk]

Språkrådet har haft översättning och tolkning som tema under året. Språkrådets chef Ann Cederberg har både skrivit en debattartikel och intervjuats om ämnet i tv.

Ansvarig: Språkrådet


Världens språk [Språkvård]

Ansvarig: Språkrådet


Döva och hörselskadade är nöjda med tolktjänsten [Minoritetsspråk]

I Nysams sammanställning av tolkcentralernas verksamhet för 2012 framgår det att tolkbrukarna generellt är nöjda med tolktjänsten.

Ansvarig: Språkrådet


Språkpolitik och forskning (på teckenspråk) [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Våffeldagen och jungfru Marie bebådelsedag [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Är TSS och takk teckenspråk? [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Nya namntrender i SCB:s namnstatistik [Startsida]

I SCB:s namnstatistik för 2008 är namn som Signe, Siri, Sixten och Svante på stark frammarsch.

Ansvarig: Språkrådet


Teknik som språkförmedlare i grundskolan [Minoritetsspråk]

Ingela Holmström har studerat vad hörselteknik innebär för döva barn med snäckimplantat i talad klassrumsundervisning och i umgänge med klasskamrater.

Ansvarig: Språkrådet


Kommentar Molnets broder och Torpflickabn

Ansvarig: Språkrådet


Ord i almanackan [Startsida]

Ord i almanackan

Ansvarig: Språkrådet


Avhandlingen [Startsida]

Hur skriver man könsneutralt i ett språk där kvinnor alltid omnämns med en feminin form och män med en maskulin? En ny avhandling från Göteborgs universitet undersöker tyska språkbrukares benämningsstrategier.

Ansvarig: Språkrådet


Tyska språket i fokus på nästa års bokmässa [Startsida]

Temat för Bok & Bibliotek 2011 kallas ”Tre länder, ett språk”. Mässan anordnas i samarbete med bland andra Goetheinstitutet.

Ansvarig: Språkrådet


Avtalet och Säljaren eller avtalet och säljaren? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Avhandlingen: Språk- och innehållsintegrerad undervisning på tyska stärker grundskoleelevers tyskkunskaper [Göteborgs universitet]

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Boktipset: Språkförsvaret har gett ut antologin ”Svenskan - ett språk att äga, älska och ärva”

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Ny Teknik: Borde skolan likställa programmeringsspråk med modersmål och främmande språk?

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Sameradion Sveriges Radio: Samiskan och två tredjedelar av världens språk använder ”hen”

Ansvarig: Språkrådet


Debatt om känsliga ord i nyordslistan [Startsida]

I 2011 års nyordslista har orden tjejsamla, juholtare och terja väckt upprörda känslor och skapat livlig debatt på nätet. Här förklarar vi varför vi valt att publicera dem i nyordslistan.

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Stockholms universitet: Institutionen för nordiska språk, Centrum för tvåspråkighetsforskning och Tolk- och översättarinstitutet går ihop till Institutionen för svenska och flerspråkighet

Ansvarig: Språkrådet


Könsneutrala yrkesbenämningar ingen genusindoktrinering [Startsida]

SvD:s Maria Abrahamsson skriver om Språkrådets och Karin Milles bok ”Jämställt språk”.

Ansvarig: Språkrådet


Forskare vill undersöka effekten av digitala verktyg i lågstadiet [Startsida]

Kan pekplattor i lågstadiet stimulera elevernasi läs- och skrivförmåga? Det vill forskaren Karin Jönsson ta reda på.

Ansvarig: Språkrådet


Kan man använda en i stället för man? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Skapa serier på Textival i Göteborg [Startsida]

Gillar du att skriva och rita serier? På lördag kan du möta likasinnade på Textival i Göteborg.

Ansvarig: Språkrådet


Huffington Post: Läsarna vill vara med och skriva artiklar [Startsida]

Den näst största nyhetssajten i USA består till 60 procent av åsiktsbloggar.

Ansvarig: Språkrådet


Verbkonstruktionen ”alkaa tekemään” fungerar nu även i standardfinskan [Minoritetsspråk]

Nämnden för finska språket behandlade konstruktionen i sitt möte i januari 2014 och bestämde att den nu kan accepteras även i standardfinskan.

Ansvarig: Språkrådet


Varuhusannonser visar svenskans utveckling [Startsida]

En nyutkommen bok undersöker hur svenskan utveckling under 1900-talet avspeglas i varuhusannonser.

Ansvarig: Språkrådet


Regeringen fördelar 80 miljoner till minoritetsspråken [Startsida]

Institutet för språk och folkminnen får i uppdrag att fördela bidrag till revitaliseringsinsatser för de nationella minoritetsspråken.

Ansvarig: Språkrådet


Krav på förkunskaper för finsk och samisk modersmålsundervisning? [Minoritetsspråk]

Efter att flera kommuner skärpt sin tillämpning av skollagen riskerar flera finska och samiska barn att bli av med sin modersmålsundervisning.

Ansvarig: Språkrådet


Mångspråkigt tema på Språkrådsdagen 2010 [Startsida]

För tredje året i rad anordnade Språkrådet konferensen Språkrådsdagen med intressanta föredrag, prisutdelningar och mingel.

Ansvarig: Språkrådet


DO-anmälan om nekad modersmålsundervisning i teckenspråk [Minoritetsspråk]

Säffle kommun och en socialnämnd i Örebro har i två skilda fall blivit DO-anmälda för att neka hörande barn till teckenspråkiga föräldrar undervisning i teckenspråk.

Ansvarig: Språkrådet


Seminarium om minoritetsspråk och deras skriftliga användning på Focis 6.3.2009 [Minoritetsspråk]

Forskningscentralen för de inhemska språken och Undervisningsstyrelsen arrangerar seminariet på Focis den 6 mars 2009 kl. 9–16.30.

Ansvarig: Språkrådet


Nätt och jämt eller nätt och jämnt? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Pressmeddelande 13 juni 2013: Klarspråk lönar sig i ny utgåva [Startsida]

Äntligen kommer en ny utgåva av handboken ”Klarspråk lönar sig”. Boken innehåller inspirerande exempel, råd och tips på praktiskt klarspråksarbete i offentlig verksamhet.

Ansvarig: Språkrådet


Svenska elevers engelska i toppklass [Startsida]

I en undersökning som jämför språkkunskaper i 14 europeiska länder får svenska niondeklassare lika goda resultat som Malta, där engelskan är ett officiellt språk.

Ansvarig: Språkrådet


Nytt bibliotek för dig mellan 10 och 13 [Startsida]

På Kulturhuset i Stockholm finns nu Tiotretton, som kallas världens första bibliotek för åldersgruppen 10–13 år.

Ansvarig: Språkrådet


Se Språkrådsdagen i tv [Startsida]

UR sänder i dag Språkrådets konferens Språkrådsdagen i Kunskapskanalen. Ett bra tillfälle att lära sig mer om minoritetsspråk och översättningsarbete.

Ansvarig: Språkrådet


Nya modeord i finansvärlden [Startsida]

I ”Money talks” ger Lars Melin en underhållande bild av dagens ekonomiska modeord, hämtade från aktiemarknadsjargong, kristerminologi och managementfloskler.

Ansvarig: Språkrådet


Facebook och Twitter eller facebook och twitter? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


kopimi och kopimism [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Råd för webb- och e-postskrivande

Ansvarig: Språkrådet


Webbadresser på kinesiska och arabiska snart möjligt [Startsida]

ICANN (Internet corporation for assigned names and numbers) har beslutat att nu lansera den teknik som gör det möjligt att använda icke-latinska tecken i hela webbadresser, inklusive toppdomäner.

Ansvarig: Språkrådet


Största modersmålen i Finland [Minoritetsspråk]

Enligt den finska Statistikcentralen var – efter finskan och svenskan – de tio största modersmålen i Finland år 2009 i storleksordning ryska, estniska, engelska, somaliska, arabiska, kurdiska, kinesiska, albanska, vietnamesiska och tyska.

Ansvarig: Språkrådet


Boktipset [Startsida]

Språk i Norden är en årsskrift för språknämnderna runt om i Norden. Temat för 2009 är språkpolitik och språkattityder. Språk i Norden 2009 omfattar främst artiklar som baserar sig på föredrag på Nordiska språkmötet i Helsingør i september 2008. De överordnade temana för konferensen var dels möjligheterna att genomföra den nordiska språkdeklarationen från 2006, dels det samnordiska projektet Moderna importord i Norden som initierats av Nordiska språkrådet.

Ansvarig: Språkrådet


Språkrådet får medel från Internetfonden för att mäta flerspråkig webbtillgänglighet [Startsida]

Internetfonden finansierar 14 projekt som tillsammans får dela på 3,5 miljoner kronor, däribland Språkrådets projekt Metoder för mätning av webbtillgänglighet i flerspråkigt perspektiv.

Ansvarig: Språkrådet


Klarspråk ger resultat i Norge [Startsida]

Det norska projektet ”Klart språk i staten” har gjort nytta, men klarspråksarbetet måste fortsätta.

Ansvarig: Språkrådet


Clementiner och satsumas eller klementiner och satsumor? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Avhandlingen [Startsida]

Christina Hedman pekar på svårigheterna att diagnostisera dyslexi hos andraspråksinlärare och Daniel Andersson analyserar manligt och kvinnligt i bondesamhällets ordspråk.

Ansvarig: Språkrådet


Grammatikbok i romska [Minoritetsspråk]

I dagarna har en grammatikbok i och om romska kommit ut, ”Amen sikljovaja gramatika”, författad av Baki Hasan, språkvårdare i romska på Språkrådet.

Ansvarig: Språkrådet


Se intressant föredrag om tvåspråkighet och andraspråksinlärning [Startsida]

Kenneth Hyltenstam, professor i tvåspråkighet, höll den 28 november ett föredrag på Kulturhuset om hur barn utvecklar tvåspråkighet.

Ansvarig: Språkrådet


Boktipset [Startsida]

Finns det en särskild nordisk identitet? Kan du räkna till tjugo på danska? Är engelskan ett hot mot svenskan? Vilken plats har de nordiska språken ute i världen? Hur många olika slags norska finns det? Och vad har egentligen hänt med isländskan de senaste tusen åren? Det är några av de frågor som får ett svar i ”Expedition: Språk i Norden”, en ny bok av Fredrik Harstad, läromedelsförfattare, och Annica Anderson, lärare och skribent.

Ansvarig: Språkrådet


Språkrådet söker tre nya medarbetare [Startsida]

Vi söker en språkvårdare i svenska, en utredare för uppföljning av språklagen och en språkvårdare i finska med övergripande ansvar för vårt minoritetsspråksarbete.

Ansvarig: Språkrådet


Ny dialektsida på Facebook [Startsida]

Institutet för språk och folkminnen har nu en sida om dialekter på Facebook.

Ansvarig: Språkrådet


Minoritetsspråk i fokus på Språkrådsdagen 2011 [Startsida]

Den 12 maj anordnade Språkrådet den årliga konferensen Språkrådsdagen med intressanta föredrag, prisutdelningar och mingel.

Ansvarig: Språkrådet


Netflix använde undertexter utan tillåtelse i Finland [Minoritetsspråk]

Netflix, som förra veckan lanserade en tv-serie- och filmtjänst i Sverige och Finland, ber om ursäkt för otillåten användning av undertexter i Finland.

Ansvarig: Språkrådet


ros och ris, rosa och risa [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Jobbtipset [Startsida]

Kammarkollegiet söker två språkkonsulter för språkgranskning och bedömning av översättningar från främmande språk till svenska.

Ansvarig: Språkrådet


Ny bok hyllar Ulf Teleman [Startsida]

Med anledning av språkforskaren Ulf Telemans 80-årsdag har hans kollegor samlat ett antal artiklar av honom i festskriften ”Tankens makt över språket”.

Ansvarig: Språkrådet


Kartläggning av myndighetsspråket i Polen [Klarspråk]

"Klarspråk eller gåsspråk? En kartläggning av myndighetsspråket i Polen, sett ur ett översättningsperspektiv" (2010) är titeln på en uppsats om klarspråk och översättning.

Ansvarig: Språkrådet


Maraton och triatlon eller marathon och triathlon? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Regeringsbeslut idag om utökat skydd för finska språket och meänkieli [Minoritetsspråk]

Idag kom beslutet att sex nya kommuner kommer att ingå i förvaltningsområdet för finska.

Ansvarig: Språkrådet


Boktipset [Startsida]

Hamnar du ofta i diskussioner om rätt och fel i språket? Då kan boken ”The language wars – a history of proper English” vara något för dig.

Ansvarig: Språkrådet


maskrosbarn och orkidébarn [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Hufvudstadsbladet: Stark laddning i ”finländare” och ”suomalainen”

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

SVT: I Almedalen utestängs döva och hörselskadade

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Sydsvenskan: Mer satsradning och engelska i svenskan

Ansvarig: Språkrådet


Handböcker för dig som vill återta ditt språk [Startsida]

Samiskt språkcentrum ger ut handböcker för alla som vill återta sitt språk – vilket språk det än handlar om.

Ansvarig: Språkrådet


Stadsbiblioteket och Konstmuseet eller stadsbiblioteket och konstmuseet? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


grand och grann [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


hemester och svemester [Startsida]

Vi ger två ord för att semestra hemma.

Ansvarig: Språkrådet


Trippel, kvadrupel och vadå? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Hen inte nytt i Nationalencyklopedin [Startsida]

Det omdebatterade personliga pronomenet hen har funnits i Nationalencyklopedin sedan 2009 och har alltså inte införts som en följd av vinterns debatt.

Ansvarig: Språkrådet


Lästips på internationella kvinnodagen [Startsida]

Vi tipsar om en ny webbplats om kvinnolitteraturhistoria och om läsning för den som vill använda ett jämställt språk.

Ansvarig: Språkrådet


överklassafari och underklassafari [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Om svenska språklagen i Clarity [Startsida]

I senaste numret av klarspråkstidskriften Clarity skriver två av Språkrådets medarbetare om hur språklagen tagits emot och tillämpats sedan den trädde i kraft.

Ansvarig: Språkrådet


kött och kötta [Nyord]

Ansvarig: Språkrådet


Samisk kultur hela veckan i Umeå [Startsida]

Mellan 4 och 13 mars pågår en samisk kulturfestival i Umeå.

Ansvarig: Språkrådet


Boktipset [Startsida]

De texter vi möter i dag består ofta av många olika element: löptext, rubriker, bilder, bildtexter, listor, citat, diagram, grafer et cetera. Dessutom läser vi ofta olika texter samtidigt när vi hämtar information, inte minst på nätet. Men vi vet fortfarande mycket lite om hur läsningen går till, och hur läsare navigerar i tryckta och digitala texter. I Språkrådets nya bok, ”Myter och sanningar om läsning – om samspelet mellan språk och bild i olika medier”, får vi ta del av aktuell forskning på detta spännande område.

Ansvarig: Språkrådet


vampyr, varulv och vamp [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


glamping, flashpacker och gypset [Nyord]

Ansvarig: Språkrådet


vandra och vandring [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Rapport från Språkrådet om flerspråkig webbtillgänglighet [Startsida]

I en ny rapporten ger Språkrådet förslag på metoder för att fortlöpande undersöka webbtillgängligheten på myndigheters webbplatser i ett flerspråkigt perspektiv.

Ansvarig: Språkrådet


Svenska Akademien utlyser 120 000 kronor för forskning i modern svenska [Startsida]

Hugade forskare i svenska kan fram till 30 mars söka pengar från Svenska Akademiens fond för forskning i modern svenska och för svensk språkvård.

Ansvarig: Språkrådet


rådda och rodda [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Boktipset [Startsida]

Det finns många situationer på en resa där man blir tvungen att uttrycka sig utan ord; man kan inte språket, man vet inte vad föremålet eller företeelsen heter, det finns inga ordböcker i landets språk osv. I den här behändiga hjälpredan pekar du på det du vill säga. Aktiviteter som bogsering, incheckning och valutaväxling visas med stiliserade "skyltar", konkreta saker som korkskruv, solglasögon och sovsäck visas med färgfoton. Öppna boken, peka och bli förstådd!

Ansvarig: Språkrådet


Uttolkning av paragraf 9 och 14 [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Utbildningar i nationella minoritetsspråk ska stärkas [Startsida]

Högskoleverket ska göra en översyn av högskoleutbildningar i nationella minoritetsspråk. Det ska leda till att utbildningarna stärks, och till fler lärare i de aktuella språken.

Ansvarig: Språkrådet


Språkundervisning i Second Life [Startsida]

Umeå universitet utnyttjar den virtuella världen Second Life för språkundervisning i finska, samiska och spanska.

Ansvarig: Språkrådet


vasa, kulla och mas [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Jobbtipset [Startsida]

Flera universitet och högskolor har utlyst tjänster i ämnet svenska.

Ansvarig: Språkrådet


prokott och prokotta [Nyord]

Ansvarig: Språkrådet


smart, smartness och utsmarta [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


dejt och dejtning [Nyord]

Ansvarig: Språkrådet


Tv-tipset [Startsida]

På söndag sänder SVT första programmet i serien ”Språkresan”, ett program om våra invandrares möte med svenskan och vägen mot ett nytt språk.

Ansvarig: Språkrådet


kardemumma och mumma [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


vederlägga och vederhäftig [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Pressmeddelande: Språklagen i praktiken – nya riktlinjer från Språkrådet [Startsida]

Språkrådet har gett ut två nya rapporter: ”Språklagen i praktiken – riktlinjer för tillämpning av språklagen” och ”Vägledningen för flerspråkig information – praktiska riktlinjer för flerspråkiga webbplatser”.

Ansvarig: Språkrådet


Azerbajdzjan och azerier [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


vederlägga och vederhäftig [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


moderera och modda [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


surströmming och klämma [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Minna, Novalie, Elvin och Milo allt populärare namn [Startsida]

Dagens Nyheter inledde i går en artikelserie om förnamnstrender: varför väljer vi de namn vi gör till våra barn?

Ansvarig: Språkrådet


2013 års revitaliseringsbidrag nu utdelade [Minoritetsspråk]

Institutet för språk och folkminnen har i år delat ut 3,5 miljoner kronor till olika insatser för de nationella minoritetsspråken.

Ansvarig: Språkrådet


Den kristna påsken och den judiska pesach [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Att arbeta med två språk på scenen [Minoritetsspråk]

Hanaholmen kulturcentrum i Finland arrangerar ett seminarium om hur man arbetar med teckenspråk inom scenkonsten.

Ansvarig: Språkrådet


Prata in e-breven i mobilen [Startsida]

Nu kan du använda Iphone som en diktafon och prata in e-breven i mobilen i stället för att skriva ner dem på tangentbordet – men än så länge bara på engelska.

Ansvarig: Språkrådet


almanacka och kalender [Startsida]

Vi har två ord som kan beteckna en förteckning över årets dagar.

Ansvarig: Språkrådet


Samerna, språket och samhället [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Avhandlingen [Startsida]

I sin avhandling undersöker Theres Bellander ungdomars språkliga interaktion i olika medier och i olika sammanhang.

Ansvarig: Språkrådet


Helsingin Sanomat skriver om nya ord i Kielitoimiston sanakirja [Minoritetsspråk]

En ny version av Kielitoimiston sanakirja, en ordbok utgiven av Institutet för de inhemska språken i Helsingfors, ska publiceras i år, och den nya versionen kommer att innehålla ca 2 000 nya ord.

Ansvarig: Språkrådet


pingpongbarn och pingpongföräldrar [Nyord]

Ansvarig: Språkrådet


mikroblogg och nanoblogg [Nyord]

Ansvarig: Språkrådet


Forskare: Sms-språk kan leda till sämre grammatikkunskaper [Startsida]

Barn som ofta använder sms-språk presterar sämre på grammatikprov, enligt ett amerikanskt forskarlag.

Ansvarig: Språkrådet


ökändis och ökändisskap [Nyord]

Ansvarig: Språkrådet


Svårt få samhällsservice på svenska i Finland [Startsida]

En färsk utredning om tillämpningen av den finländska språklagen visar att samhällsorgan i Finland inte följer direktiven om att erbjuda svenskspråkig service och information.

Ansvarig: Språkrådet


vattkoppsparty och vattkoppsgodis [Nyord]

Ansvarig: Språkrådet


Svenska som andraspråk i ny upplaga [Startsida]

Nu har en omarbetad upplaga av ”Svenska som andraspråk” kommit. Ett trettiotal framstående forskare ger en bred belysning av ämnet i detta standardverk.

Ansvarig: Språkrådet


VII KäTu-symposium i Tammerfors 24-25.4.2009 [Minoritetsspråk]

Temat på symposiet i år är "Transnationalitet". Plenartalare är professor Michael Cronin (Dublin City University) och akademiprofessor Pertti Alasuutari (Tammerfors universitet).

Ansvarig: Språkrådet


Namn på länder på sju språk [Minoritetsspråk]

Forskningscentralen för de inhemska språken i Helsingfors publicerar på webben en lista med namnen på självständiga länder.

Ansvarig: Språkrådet


Från verb till hjälpverb i ny avhandling [Startsida]

En ny avhandling från Stockholms universitet undersöker hur aspektuella hjälpverb i svenskan får sina hjälpverbsegenskaper.

Ansvarig: Språkrådet


svin och gris [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Europas språk hotas av brist på språkteknologi [Språk och it]

De flesta europeiska språk står inför digital utrotning om inget görs. Det visar en ny studie från Europas ledande experter inom språkteknologi.

Ansvarig: Språkrådet


Jiddisch på datorn – förslag på program och tillvägagångssätt [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


VAKKI XXXI 11–12.2.2011 i Vasa, Finland [Minoritetsspråk]

VAKKI-symposiet är ett internationellt forum för översättnings-, fackspråks- och flerspråkighetsforskare.

Ansvarig: Språkrådet


Isländskt teckenspråk får skydd i språklag [Minoritetsspråk]

I den språklag som nyligen trädde i kraft på Island erkänns isländskt teckenspråk som dövas första språk.

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Radiotipset: Om bokstäver och tangentbord i Språket i P1

Ansvarig: Språkrådet


Tecknen för process och processor [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Radiotipset [Startsida]

I finska Österbotten använder ungdomar gärna sin speciella svenska dialekt, både i tal och i sms- och chattspråk. Det rapporterar dagens Språket i P1.

Ansvarig: Språkrådet


Rapport från en konferens om myndigheters webbplatser [Startsida]

Webb och e-post används alltmer av myndigheterna i kommunikationen med medborgarna. Innebär den nya tekniken effektivare och bättre service? Hur påverkas myndigheternas språk? Vad betyder det för demokratin och rättssäkerheten? Underlättas medborgarnas kontakt med myndigheterna? I höstas hölls en nordisk klarspråkskonferens om myndigheters webbplatser. ”Service på nätet”, utgiven av Språkrådet, är en rapport från denna givande konferens.

Ansvarig: Språkrådet


Demografiskt starka språk blir attraktiva [Startsida]

Varför är svenskan ointressant för finskspråkiga i Nyland samtidigt som tyska är attraktivt för italienskspråkiga i Sydtyrolen?

Ansvarig: Språkrådet


Skriv en bok om unga romer och vinn 50 000 kr [Startsida]

Är du skrivintresserad, eller redan etablerad författare? Tidskriften Le Romané Nevimata och bokförlaget Podium efterlyser en ny ungdomsbok om romer.

Ansvarig: Språkrådet


Sök pengar till insatser för nationella minoritetsspråk [Startsida]

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådets myndighet, kommer även i år att fördela 3,5 miljoner kronor till projekt som ska stödja de nationella minoritetsspråken.

Ansvarig: Språkrådet


Filmtävling om norska och danska för svenska skolklasser [Startsida]

Kortfilmstävlingen ”Snacka går ju!” är en del i en skandinavisk språkkampanj som ska öka ungas kunskaper om våra grannspråk.

Ansvarig: Språkrådet


Sagodagen i Finland 10.12.2010 [Minoritetsspråk]

I Finland firar man sagodagen för tredje gången. 2008 var temat ”finländska sagor” och 2009 var det ”barnets rättighet till sagor”, eftersom FN:s barnkonvention fyllde 20 år. I år är temat ”sagan lever i oss alla”.

Ansvarig: Språkrådet


Avhandlingen [Startsida]

Vi tipsar om två avhandlingar om språk och teknik, en om datorstödd andraspråksinlärning och en om OCR-inläsning av etiopiska.

Ansvarig: Språkrådet


Gratis föredrag om barns språkutveckling 9 maj i Stockholm [Startsida]

Kulturhuset i Stockholm bjuder till gratis föredrag om barns språkutveckling. Föreläsare är professorerna Francisco Lacerda och Mats Myrberg från Stockholms universitet.

Ansvarig: Språkrådet


Flerspråkighet förespråkas i Storbritannien [Startsida]

I Storbritannien råder det enspråkighet på många arbetsplatser, vilket har visat sig påverka den brittiska ekonomin. För att råda bot på detta föreslås nu ett brett samarbete för att främja främmande språk.

Ansvarig: Språkrådet


Dansk språkförflackning i sociala medier? [Startsida]

I en undersökning om nätdanskan varnar Danska språknämnden för en språkutveckling med ökad stavningsvariation och språklig osäkerhet.

Ansvarig: Språkrådet


Teckenspråkslag förbereds i Finland [Minoritetsspråk]

Den finska regeringen har tillsatt en arbetsgrupp som ska ta fram en allmän teckenspråkslag och se över ansvaret för de teckenspråkigas rättigheter i speciallagstiftningen.

Ansvarig: Språkrådet


Se dokumentären om schimpansen som skulle lära sig mänskligt språk [Startsida]

Nyligen sände SVT dokumentären om Nim, schimpansen som skulle lära sig mänskligt språk.

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Språket i P1: Svensk analfabetism och Karin Milles om snippa och andra nya och gamla könsord » [Sveriges Radio]

Ansvarig: Språkrådet


Fakta om språk [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Esperanto – från idé till ideologi och idiom [Startsida]

Bo Sandelins nyutkomna bok ”Esperanto – drömmen om ett världsspråk” beskriver hur språket esperanto kom till.

Ansvarig: Språkrådet


Ny forskarskola för främmande språk [Startsida]

Den 22 augusti invigdes en ny forskarskola i de främmande språkens didaktik (FRAM) på Stockholms universitet.

Ansvarig: Språkrådet


Åtta kommuner söker medlemskap i förvaltningsområdet för finska [Minoritetsspråk]

Gävle, Hällefors, Karlskoga, Lindesberg, Norrköping, Norrtälje, Skövde och Trollhättan har ansökt om att få ingå i förvaltningsområdet för finska.

Ansvarig: Språkrådet


Språkrådet deltog i Europeiska språkcaféet [Startsida]

I samband med Europeiska språkdagen kunde ungdomar få lära sig mer om finska, romani chib och svenskt teckenspråk av Språkrådets språkvårdare.

Ansvarig: Språkrådet


Radiotipset [Startsida]

Språket i P1 diskuterar denna vecka nordisk språkförståelse och grannspråksundervisning för barn och unga.

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Boktipset: Ordning och reda – terminologilära i teori och praktik av Anita Nuopponen och Nina Pilke

Ansvarig: Språkrådet


Nya språksatsningar i Norden [Startsida]

Från 1 januari satsas det i Norden på ökad språkförståelse mellan nordiska barn och ungdomar. Samtidigt får det nordiska språksamarbetet ny form.

Ansvarig: Språkrådet


Klarspråk nu definierat i Rikstermbanken [Startsida]

Vad begreppen klarspråk och klarspråksarbete står för är inte självklart för alla. Men nu finns ett försök till definition i Rikstermbanken.

Ansvarig: Språkrådet


Migrationsverket inrättade språknämnd och gick över till du [Klarspråk]

Migrationsverket satsar på klarspråk med hjälp av en särskild språknämnd. Nämndens första beslut är att tilltalet i brev till enskilda ska vara du.

Ansvarig: Språkrådet


Skilj på kolon och semikolon! [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Fakta om språk [Språkhjälp]

Ansvarig: Språkrådet


Avhandlingen [Startsida]

När datorerna ersätter papper och penna som skrivredskap i gymnasieskolan ställs både elever och lärare inför nya utmaningar.

Ansvarig: Språkrådet


Google lanserar ordbok [Startsida]

Google Dictionary innehåller enspråkiga lexikon på ett stort antal språk, liksom översättningar till och från engelska.

Ansvarig: Språkrådet


[Minoritetsspråk]

Institutet för språk och folkminnen samlar in ortnamn på samiska, finska och meänkieli [Sveriges Radio]

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Sveriges Radio: Språket i P1 om världsröstdagen och den mänskliga röstens flexibilitet och begränsningar

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Skolverket: Ny kurs- och ämnesplan i kinesiska för grundskolan och gymnasiet

Ansvarig: Språkrådet


Finskt språkseminarium i Stockholm [Minoritetsspråk]

Sverigefinska Riksförbundet och Finlandsinstitutet arrangerar ett seminarium om finska språket.

Ansvarig: Språkrådet


Språkfestivalen i Umeå [Minoritetsspråk]

Årets språkfestival äger rum tisdag den 27 oktober i Hörsal E, Humanisthuset, Umeå universitet.

Ansvarig: Språkrådet


N-genus och t-genus eller utrum och neutrum? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Eino Leino-dagen den 6 juli [Minoritetsspråk]

Den 6 juli är det Eino Leino-dagen och diktens och sommarens dag i Finland.

Ansvarig: Språkrådet


Eino Leino-dagen den 6 juli [Minoritetsspråk]

Den 6 juli är det Eino Leino-dagen och diktens och sommarens dag i Finland.

Ansvarig: Språkrådet


Eino Leino-dagen den sjätte juli [Minoritetsspråk]

Den 6 juli är det Eino Leino-dagen och diktens och sommarens dag i Finland.

Ansvarig: Språkrådet


Bok om inofficiella namn på platser i Helsingfors [Minoritetsspråk]

Professor Heikki Paunonen har utarbetat ett verk i två delar med namn på över 7 000 platser i Helsingfors och med över 14 000 inofficiella namn på dem. Boken heter Stadin mestat 1–2 (Stadi är slang för Helsingfors och mesta slang för plats, ställe.)

Ansvarig: Språkrådet


Biblioteket i P1 undersöker litteraturen på minoritetsspråken [Minoritetsspråk]

I en serie om fem delar undersöker Biblioteket i P1 hur det står till med litteraturen på Sveriges minoritetsspråk. Hittills har man diskuterat romani, samiska och meänkieli.

Ansvarig: Språkrådet


Texttelefoni i mobilen [Minoritetsspråk]

Post- och telestyrelsen har tagit fram en app som gör det möjligt att samtala mellan mobiltelefoner och texttelefoner.

Ansvarig: Språkrådet


Tjänst som nordisk språkkoordinator i Köpenhamn [Startsida]

Den som är intresserad av nordiskt språksamarbete och kan tänka sig att arbeta i Köpenhamn har nu möjlighet att söka en tjänst som nordisk språkkoordinator.

Ansvarig: Språkrådet


Delade meningar om pekplattor i skolan [Startsida]

Politiker och pedagogikexperter reagerar olika på Sollentunas satsning på pekplattor för de yngsta skolbarnen.

Ansvarig: Språkrådet


Ny tv-serie om meänkieli [Startsida]

Under december månad visas programserien ”Raja – Gränsen” som handlar om meänkielitalande tornedalingar och deras språk och identitet.

Ansvarig: Språkrådet


Jobbtipset [Startsida]

Vi tipsar om några nyutlysta språktjänster, bland annat universitetslektorat i svenska och svenska som andraspråk.

Ansvarig: Språkrådet


Skilj på kolon och semikolon! [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


29:e VAKKI-symposiet i Vasa den 13—14 februari 2009 [Minoritetsspråk]

VAKKI-symposiet är ett internationellt forum inom fackspråk, översättning och flerspråkighet.

Ansvarig: Språkrådet


stor bokstav bör på sikt avskaffas i svenskan [Startsida]

valet av stor och liten bokstav ställer till med problem för både många språkbrukare och många tekniska system, varför bruket av stora bokstäver nu måste begränsas.

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Svenska Dagbladet: Kreativitet och kränkningar blandas i nätspråket

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Internetworld: För- och nackdelar med åäö i webbadresser

Ansvarig: Språkrådet


Uttal och böjning av målsägande? [Startsida]

gg

Ansvarig: Språkrådet


Tecknen för idé och ideell [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Tecknen för present och presentera [Minoritetsspråk]

ss

Ansvarig: Språkrådet


Romskt språkvårdsseminarium i maj [Minoritetsspråk]

Skolverket och Språkrådet anordnar ett språkvårdsseminarium om romani chib 25–26 maj.

Ansvarig: Språkrådet


NTD går i graven [Minoritetsspråk]

Nordisk tidskrift för hörsel- och dövundervisning läggs ner efter 130 år, på grund av minskad efterfrågan.

Ansvarig: Språkrådet


Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Ansvarig: Språkrådet


Minoritetsspråken osynliga när myndigheterna blir sociala [Startsida]

När myndigheter och andra offentliga institutioner startar verksamhet i sociala medier, använder de nästan uteslutande svenska. Inte ens i förvörvaltningskommunerna förekommer andra språk på myndigheternas Facebook eller Twitter. Undantaget är public service, där språken flödar.

Ansvarig: Språkrådet


Språksatsningar för Arktis [Språk och it]

Nordiska rådet möts just nu på Island för att diskutera hur våra nordligaste språk, som grönländska och samiska, kan stärkas.

Ansvarig: Språkrådet


Rapport om modersmålsundervisning i den svenska skolan [Startsida]

Sju modersmålslärare i Göteborg har författat en intressant rapport om modersmålsundervisning, bland annat om föräldrars och studievägledares roller.

Ansvarig: Språkrådet


Språket i den digitala tidsåldern [Språk och it]

Seminariet Språket i den digitala tidsåldern, som hålls i Stockholm 23 november, handlar om behovet av en språklig infrastruktur för det digitala samhället.

Ansvarig: Språkrådet


Tecknen för feminin och feminist [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Nytt språkpolitiskt program för teckenspråken i Finland [Minoritetsspråk]

Finlands Döva Förbund och Forskningscentralen för de inhemska språken har utarbetat ett nytt språkpolitiskt program som beskriver det arbete som behöver göras för teckenspråken i Finland.

Ansvarig: Språkrådet


Hur används och böjs fullmäktige? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Finskan ett hotat språk

Ansvarig: Språkrådet


Professor: ”Sverige bidrar till språkdöd” [Startsida]

Svensk utbildningspolitik och näringslivsfokuserat vinsttänkande bidrar till språkdöd och brist på språklig och kulturell kompetens, skriver Gunhild Vidén, professor i latin, i Svenska Dagbladet.

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Radiotipset: Tema nyord och Språkrådets nyordslista i dag i Morgonpasset i P3

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Radiotipset: Språket i P1 i dag om uttalsförändringar i engelskan och svenskan

Ansvarig: Språkrådet


Lingvist upptäckte märkligt presensspråk i Amazonas [Startsida]

SVT sänder nu ett program om missionären Daniel Everett som upptäckte pirahãfolket och ett presensspråk som skapat kontrovers inom språkvetenskapen.

Ansvarig: Språkrådet


Nytt om namn [Startsida]

Hos Institutet för språk och folkminnen kan du nu ta del av månadens personnamn respektive ortnamn.

Ansvarig: Språkrådet


Språkvård i danskt teckenspråk ser ut att bli verklighet [Minoritetsspråk]

På Danske Døves Landsforbund är man säker på sin sak: Dansk Sprognaævn får i uppdrag att arbeta med danskt teckenspråk från och med 1 januari 2015.

Ansvarig: Språkrådet


Temadag om Finland i svenska skolor den 9 november [Minoritetsspråk]

Svenska skolor uppmärksamma Finlands och Sveriges gemensamma historia och dagens Finland den 9 november.

Ansvarig: Språkrådet


Skyddar EU och EU-länderna de europeiska minoritetsspråken? (på teckenspråk) [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Skicka in nyord och egna ord till oss! [Nyord]

Ansvarig: Språkrådet


Norge utvecklar språkoberoende taligenkänning [Startsida]

Talstyrda apparater och tjänster blir allt vanligare. Nu satsar forskarna på ny teknik som inte kräver kunskaper om enskilda språk.

Ansvarig: Språkrådet


Språkrådets språktest i finska [Minoritetsspråk]

Språkrådet har tagit fram ett språktest i finska, som ska pröva de kommunikativa färdigheterna hos andra och tredje generationens vuxna sverigefinnar.

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Tv-tipset: Rätten till ett språk – om samiska och andra minoritetsspråk på UR

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Ungas språk försämras inte av sms och sociala medier [Dagens Nyheter]

Ansvarig: Språkrådet


Juvenes translatores – tävling för unga [Startsida]

Under perioden 1 september till 20 oktober kan lärare och elever som är nyfikna på språk och översättning anmäla sig till EU-tävlingen ”Juvenes Translatores” (unga översättare).

Ansvarig: Språkrådet


Ogrammatisk grammatikdag [Startsida]

Den 22 mars anordnades för andra året i rad Grammatikdagen. I både Göteborg, Lund och Stockholm kunde man ta del av ett fullspäckat program av intressanta föreläsningar.

Ansvarig: Språkrådet


vågmästare och tungan på vågen [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Varför landshövding och inte länshövding? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Ny rapport om nationella minoriteter och äldreomsorgen [Startsida]

I en studie om äldres hälsa har Socialstyrelsen intervjuat personer från de fem nationella minoriteterna, bland annat om äldrevård på minoritetsspråk.

Ansvarig: Språkrådet


Miljö & Hälsa eller Miljö- och hälsoskyddsenheten? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Tecknen för publicera och skicka [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Boktipset [Minoritetsspråk]

”De mange språk i Norge” beskriver språksituationen i Norge. I boken tas upp bl.a. kvenska.

Ansvarig: Språkrådet


Dialektreflektioner i sommarvärmen [Startsida]

Dialektavdelningen i Uppsala presenterar arkivfynd på en särskild webbsida.

Ansvarig: Språkrådet


Kotus-blogi – en finskspråkig blogg om språk [Minoritetsspråk]

Forskningscentralen för de inhemska språken bloggar om språk – på finska.

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Ny Facebookgrupp: Bevara fina gamla ord och uttryck i språket

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Öka och stark vanligaste uttrycken i börsbolagens vd-ord [Semantix]

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Tävla i poesi med Tiotretton och tidskriften 10TAL [Tiotretton-bloggen]

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Sveriges Författarförbund: Betona läsning och skrivande i regionernas kulturplaner

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Metro: Allt vanligare, och svårare, med internationell kommunikation i jobbet

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Le Blog: Glasögon översätter i realtid mellan engelska och spanska

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Hufvudstadsbladet: Fler invandrarord, och färre svenska ord, i finskan

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Langtech News: Dialekter och varieteter på g i Google?

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Metro: Hagastaden och andra städer ny trend i stadens namnsättning

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Universitetsläraren: Studenters bristande språkförmåga måste undersökas och lösas i samarbete

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Svenska Akademien: Emmy och Jasmine nya namn i almanackan 2015

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Techcrunch.com: Utökad språkservice och Wikipediahögläsning i nya Siri

Ansvarig: Språkrådet


Jobbtipset [Startsida]

Flera universitet och högskolor har utlyst tjänster i ämnet svenska.

Ansvarig: Språkrådet


Avhandlingen [Startsida]

Innan latinet bredde ut sig som maktspråk fanns många andra språk på den italienska halvön. Karin Tikkanen har studerat de sabelliska språken och funnit att dessa språk har mer gemensamt med latinet än vad många tror.

Ansvarig: Språkrådet


Vad finns det för typer av språk? [Språkvård]

Ansvarig: Språkrådet


Avhandlingen: Språkets betydelse för identiteten hos immigranters ättlingar [Startsida]

I sin avhandling har Boglárka Straszer undersökt hur personer med ungersk bakgrund i Sverige och Finland förhåller sig till det ungerska språket och den ungerska kulturen.

Ansvarig: Språkrådet


Tecknen för Estland och Island [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Tecknen för rykte och skvaller [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


SR har temadag om när Sverige och Finland gick skilda vägar [Startsida]

I dag har Sveriges Radio temadag för att uppmärksamma att det är 200 år sedan Sverige förlorade sin östra del.

Ansvarig: Språkrådet


Avhandlingen [Startsida]

Samarbetsvillig, initiativrik och självständig är de tre egenskaper – och ord – som lyfts fram mest i platsannonser från 1950-talet och framåt, visar en ny avhandling.

Ansvarig: Språkrådet


Varför ska man läsa böcker? [Startsida]

Ungdomar, särskilt pojkar, och vuxna män läser mindre böcker i dag än förut, skriver Svenska Dagbladet. Men varför ska vi egentligen läsa böcker? Räcker det inte med bloggar och datorspel?

Ansvarig: Språkrådet


Digital ungdomskommunikation i fokus på konferens [Startsida]

Hur påverkar digital barn- och ungdomskultur skola och lärande? Skapar den digitala utvecklingen nya klyftor som skolan måste ta ansvar för? Om detta och mycket annat handlar Ung Kommunikations slutkonferens 15–16 juni.

Ansvarig: Språkrådet


Webbtipset [Startsida]

På Jiddischbloggen får du veta mer om jiddisch som språk, men också om jiddischvärldens litteratur, musik, film och konst.

Ansvarig: Språkrådet


Växande krav på lärare i svenska som andraspråk [Startsida]

Vilken roll har lärare i svenska som andraspråk? Hur ska situationen förbättras för flerspråkiga elever i skolan? De är några av de frågor som diskuteras i en ny antologi.

Ansvarig: Språkrådet


Rapportera oklart språk [Klarspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Danska språknämnden värnar danskan i nytt dokument [Startsida]

Danska språknämnden publicerade nyligen en skrivelse, ”Dansk sprogs status 2012”, där man föreslår åtgärder för att värna danskan och stärka dansk språkpolitik.

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Bara tre landsting ger vårdråd på andra språk än svenska och engelska

Ansvarig: Språkrådet


Månadens språk [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Jobbtipset [Startsida]

Vi tipsar om några nyutlysta språktjänster, bland annat i ämnena retorik och svenska som andraspråk.

Ansvarig: Språkrådet


Jobbtipset [Startsida]

Flera universitet och högskolor har utlyst tjänster i ämnet svenska.

Ansvarig: Språkrådet


Tecken för olika chattprogram och sociala medier [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Ny tv-serie om unga döva i en hörande värld [Minoritetsspråk]

Hur är det att växa upp i en familj där föräldrarna inte kan det språk man själv har? Teckenspråkiga ungdomar berättar i en ny tv-serie i SVT.

Ansvarig: Språkrådet


Institutets gd skriver artikel om meänkieli och nationell språkpolitik [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Rätt till utbildningstolk i Belgien [Minoritetsspråk]

Det flamländska parlamentet har antagit ett lagförslag som ger döva och hörselskadade elever och studenter rätt till teckenspråkstolk.

Ansvarig: Språkrådet


Avhandlingen [Startsida]

Två nya avhandlingar lyfter fram lärarens och undervisningens betydelse för elevernas läs- och skrivförmåga.

Ansvarig: Språkrådet


Eino Leino-dagen den 6 juli [Minoritetsspråk]

Den 6 juli är det Eino Leino-dagen och diktens och sommarens dag i Finland.

Ansvarig: Språkrådet


Avhandlingen [Startsida]

I en ny avhandling undersöks så kallade vaghetsmarkörer, och vad som händer när dessa översätts mellan franska och svenska.

Ansvarig: Språkrådet


Tecknen för Ottomanska riket och Turkiet [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Sagotävlingens resultat publiceras 30.9.2010 [Minoritetsspråk]

Sisuradios och Språkrådets sagotävlings resultat publiceras i slutet av september.

Ansvarig: Språkrådet


Tre och en halv miljon(er)? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Tema Modersmål söker samisk redaktör [Minoritetsspråk]

Skolverkets webbplats Tema Modersmål söker för den samiska delen en redaktör som ska skriva artiklar om språk, utbildning och kultur.

Ansvarig: Språkrådet


Rfid triggar reklam och information om produkter [Språk och it]

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Radiotipset: Språket i P1 i dag om chatt, sms och ungdomsspråk

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Sveriges Radio: Språket i P1 i dag om minoritetsrättigheter, svår danska och myndighetsspråk

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Sveriges Radio: Språket i P1 i dag om prefix som ap-, mega- och ninja-.

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Göteborgs universitet: Valet mellan svenska och engelska i rockmusik diskuteras i ny bok

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Sveriges Radio: Språket i P1 i dag om valet mellan de, dem och dom

Ansvarig: Språkrådet


Läs Språkrådets tillbakablick på 2011 [Startsida]

Språkrådet har gjort en tillbakablick på året som gått, med nedslag inom olika områden som är centrala utifrån språklagens perspektiv.

Ansvarig: Språkrådet


Lästipset [Startsida]

EU-kommissionen har nyligen publicerat en ny delrapport inom ramen för Eurobarometern, ”Européerna och deras språk”.

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Sveriges Radio: Språket i P1 om jul- och Hedenhösuttryck och om framtvingat fru eller fröken på blanketter

Ansvarig: Språkrådet


Boktipset: Selkokielen käsikirja och Selkokieli ja vuorovaikutus [Minoritetsspråk]

År 2009 publicerades två böcker om lättlästa texter på finska.

Ansvarig: Språkrådet


Folkpartiets förslag om obligatorisk engelska från första klass möts av kritik [Startsida]

Folkpartiets förslag om engelska i årskurs ett är illa underbyggt, skriver Språkförsvaret i samverkan med Horace Engdahl, Peter Englund och Olle Josephson i SvD i dag.

Ansvarig: Språkrådet


Tävla om Klarspråkskristallen 2010 [Startsida]

Nu är det hög tid att skicka in bidrag till Klarspråkskristallen – priset för ett klart och begripligt offentligt språk.

Ansvarig: Språkrådet


Studenter saknar facktermer på svenska [Startsida]

Studenter och lärare vid KTH saknar kunskaper i både svensk och engelsk terminologi, visar en undersökning.

Ansvarig: Språkrådet


”Ett lingvistiskt virus som fräter sönder vårt språk” [Startsida]

DN:s Fredrik Strage skräms mer av särskrivningar än av terrorister, men försöker sparka uppåt i stället för neråt i sin språkliga kamp.

Ansvarig: Språkrådet


Boktipset [Startsida]

Kärt barn har många namn, och benämningarna för våra könsorgan är minst sagt många. I boken ”Kung Karl och kärleksgrottan” visar språkforskaren Karin Milles hur den stora mängden könsord som finns i språket hänger ihop med vår syn på manlig och kvinnlig sexualitet. Vissa av orden speglar traditionella könsroller: Kung Karl och spjutet ställs mot gullhönan och kärleksgrottan. Andra ord vill motarbeta invanda föreställningar, som snippa och slidkrans.

Ansvarig: Språkrådet


Nya ord från andra delar av världen [Startsida]

I Danmark blev lømmelpakke 2009 års mesta nyord, och i USA står Twitter och tweet som segrare.

Ansvarig: Språkrådet


Avhandlingen [Startsida]

Maria Tikka har undersökt språkväxlingar och språklig identitet i en flerspråkig familj.

Ansvarig: Språkrådet


Personligare samtal med robotar inom vården [Språk och it]

Samtal mellan robotar och människor fungerar bättre om de liknar samtal mellan människor. Det konstateras i en avhandling från Örebro universitet.

Ansvarig: Språkrådet


I morse eller i morses? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Webbtipset [Startsida]

Bogstavlyd är en ny intressant webb som förklarar vilka ljud och bokstäver som finns i danskan och hur de hänger ihop.

Ansvarig: Språkrådet


Frukostseminarium om Rikstermbanken 26 och 28 maj [Terminologi]

Ansvarig: Språkrådet


Tecken för orden för och för att [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Stockholms universitet: Doktorander i nordiska språk sökes

Ansvarig: Språkrådet


Tv-vinkki [Minoritetsspråk]

I love Språk lähettää ohjelmasarjan kansallisista vähemmistökielistä ja niiden tulevaisuudesta.

Ansvarig: Språkrådet


Nominera till Klarspråkskristallen 2010 [Klarspråk]

Nu är det dags att skicka in bidrag till Klarspråkskristallen – priset för ett klart och begripligt offentligt språk.

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Sveriges Radio: Språket i P1 om språks beroende av synlighet i reklam och på skyltar

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Sveriges Radio: Språket i P1 i dag om att vinspråket blivit mer konkret och mindre poetiskt

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Save languages in Groningen: Undervisningen i finska, ungerska, danska och norska läggs ner i Beneluxländerna

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Högskolan i Halmstad: Vi söker universitetslektor i utbildningsvetenskap med inriktning mot barns tidiga läs- och skrivutveckling

Ansvarig: Språkrådet


Språkspelet Kielikoje [Minoritetsspråk]

Finska serietidningen Aku Ankka har blivit belönad för sitt rika och fantasifulla språk. Nu kan man också testa ett roligt språkspel på tidskriftens webbplats.

Ansvarig: Språkrådet


[Minoritetsspråk]

Maria Wetterstrand: Viktigt med rätten till både svenska och finska – både i Sverige och Finland. [Hufvudstadsbladet]

Ansvarig: Språkrådet


Klarspråk på nätet i ny utgåva [Startsida]

”Klarspråk på nätet”, en handbok om hur man skriver för webben, inkluderar i den nya utgåvan skrivande för plattor och smarttelefoner.

Ansvarig: Språkrådet


Jobbtipset [Startsida]

Karolinska institutet och Högskolan i Halmstad söker språklärare respektive universitetslektor i svenska.

Ansvarig: Språkrådet


Boktipset [Startsida]

Språk i Norden 2010 – från språkpolitik på internet till teckenspråk i Finland.

Ansvarig: Språkrådet


Bättre läsa översättningar än böcker på originalspråk? [Startsida]

Vi läser allt fler engelskspråkiga romaner på originalspråk. Men kan vi verkligen uppfatta stämningar och nyanser när vi läser på ett språk som inte är vårt modersmål?

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Språket i dag: valaffischernas budskap och sfi-elevers behov av att kunna läsa och skriva också på sitt modersmål

Ansvarig: Språkrådet


Superlätt språk ger duktiga elever? [Minoritetsspråk]

Vi har fått vänja oss vid att finska barn når topplaceringar i internationella läsundersökningar. Danska barn däremot brukar ligga någonstans i mitten av tabellerna. En artikel i den danska nättidningen Avisen.dk försöker ge svar på varför det är så.

Ansvarig: Språkrådet


Boktipset [Startsida]

Systemet med fasta släktnamn fick fäste i delar av Europa omkring 1100-talet. Men varför har vi efternamn? Jo, för att hålla samman familjen, och för att kunna identifiera och registrera människor. ”Andersson, Pettersson, Lundström och … Beachman – Om nordiska efternamn i sin europeiska omgivning” är en läsvärd bok om efternamn i Sverige, Norden, England och Tyskland, författad av namnforskaren Eva Brylla.

Ansvarig: Språkrådet


Radiotipset [Startsida]

Språket i P1 i dag: gamla obegripliga vardagsuttryck och en rapport av språkkonsulten Linnea Hanell om vad som skiljer finlandssvenska texter från svenska.

Ansvarig: Språkrådet


Anpassa webbplatsen till standarder och tekniska krav på tillgänglighet [Språk och it]

Ansvarig: Språkrådet


Webbtipset [Startsida]

”Fråga biblioteket” är en tjänst hos Internationella biblioteket där man kan söka och läsa litteratur på många främmande språk.

Ansvarig: Språkrådet


Tvitteratur på frammarsch [Startsida]

Bloggandet skapar nya genrer i miniromaner och sammanfattningslitteratur.

Ansvarig: Språkrådet


Månadens språk på romani

Ansvarig: Språkrådet


Läsplatta underlättar läsning för dyslektiker [Språk och it]

Läsning på läsplatta i stället för på papper kan öka både läshastigheten och läsförståelsen visar en ny studie.

Ansvarig: Språkrådet


”Poeter är farliga som översättare” [Startsida]

Under hösten utbröt ett språkbråk mellan Akademiledamoten Göran Malmqvist och översättaren Li Li. I en intervju i Dagens Nyheter förklarar Malmqvist varför han blev så arg.

Ansvarig: Språkrådet


Boktipset: Kielellä on merkitystä. Näkökulmia kielipolitiikkaan [Minoritetsspråk]

Boken tar upp språkpolitiska frågor ur olika synvinklar och presenterar även vad som händer inom språkpolitiken i grannländerna, både i Norden och i Baltikum.

Ansvarig: Språkrådet


Iriskan på frammarsch [Startsida]

På Irland är det många som vill låta sina barn lära sig både engelska och iriska, och tvåspråkigheten tycks ge goda studieresultat.

Ansvarig: Språkrådet


Ledig tjänst: universitetslektor i finska [Minoritetsspråk]

Stockholms universitet söker en universitetslektor i finska med didaktisk inriktning.

Ansvarig: Språkrådet


Utropstecken är omodernt och hurtigt! Eller? [Startsida]

Många tvekar om användandet av utropstecken vid hälsningsfraser.

Ansvarig: Språkrådet


Intressant seminarium om nordisk språkförståelse [Startsida]

Mer satsning på lärarutbildning och tydligare krav i läroplanerna efterlystes på nordiskt språkförståelseseminarium.

Ansvarig: Språkrådet


Språkrådet söker en språkvårdare i finska [Minoritetsspråk]

Vi söker en språkvårdare i finska med övergripande ansvar för vårt minoritetsspråksarbete.

Ansvarig: Språkrådet


Vakki-symposium vid Vasa universitet [Minoritetsspråk]

Temat för det 32:a symposiet är "Språk i rörelse".

Ansvarig: Språkrådet


Ny språkkonsultutbildning i Lund [Startsida]

Från och med höstterminen 2013 startar en språkkonsultutbildning även vid Lunds universitet.

Ansvarig: Språkrådet


Tv-tipset [Startsida]

Språkvetaren Tomas Riad tar i dag plats i Svenska Akademien och håller ett inträdestal.

Ansvarig: Språkrådet


Språkhjälp främmande språk [Språkhjälp]

Ansvarig: Språkrådet


Tecken för diskett, cd, dvd och bluray [Minoritetsspråk]

ss

Ansvarig: Språkrådet


Webbtipset [Startsida]

Från och med nu står språket i centrum på NE:s blogg på fredagar.

Ansvarig: Språkrådet


Hjälp till att välja dialektord till SAOL! [Startsida]

Nu kan du vara med och påverka vilka dialektala ord som ska tas med i Svenska Akademiens ordlista, SAOL.

Ansvarig: Språkrådet


Skapa profilskolor för teckenspråkiga [Minoritetsspråk]

Föräldraorganisationen DHB skriver i en debattartikel att det för döva, hörselskadade och hörande behövs profilskolor som tar avstamp i språkbruket och inte i funktionsnedsättningen.

Ansvarig: Språkrådet


Radiotipset: Oððasat om minoritetsspråksmedier [Startsida]

Efter familj och skola är medierna den viktigaste faktorn för att upprätthålla ett språk. Det tror professor Tom Moring vid Helsingfors universitet.

Ansvarig: Språkrådet


Pressmeddelande: Tre språkvårdspriser har delats ut av Språkrådet [Startsida]

Språkrådet har i dag delat ut Minoritetsspråkspriset till Kaisa Syrjänen Schaal, Klarspråkskristallen till Arbetsmiljöverket och Erik Wellanders pris till Karin Milles.

Ansvarig: Språkrådet


Webbtipset [Startsida]

I Svenskt översättarlexikon kan man söka på författare och litteratur utifrån ett översättningsperspektiv.

Ansvarig: Språkrådet


Språkrådsdagen lyckad språkkonferens [Startsida]

För andra året i rad anordnade Språkrådet konferensen Språkrådsdagen med föredrag, prisutdelningar och mingel.

Ansvarig: Språkrådet


Årets nyord klubbade i den engelskspråkiga världen [Startsida]

Populära engelska nyord 2010 var bland annat refudiate, crowdsourcing, vuvuzela och narrative.

Ansvarig: Språkrådet


Tv-tipset [Minoritetsspråk]

I love språk sänder ett program om jiddisch.

Ansvarig: Språkrådet


Viktigt att förstå organisationens språkbruk [Startsida]

Dagens chefer behöver inte bara vara goda kommunikatörer och lyssnare, de måste också förstå innebörden i de ord och begrepp som används i organisationen.

Ansvarig: Språkrådet


Bromma Blocks och Göteborgs Universitet eller Bromma blocks och Göteborgs universitet? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Sveriges Radios språkpris 2012 utdelat [Startsida]

Sveriges Radios språkpris för 2012 går till Lasse Willén och Jenny Berntson Djurvall från Naturmorgon i P1 och till Michael Ragnarsson från P4 Jämtlands nyhetsredaktion.

Ansvarig: Språkrådet


Marika Tandefelt: Hur blir det i framtiden

Ansvarig: Språkrådet


Vad innebär det för språken och deras talare att språket är officiellt? (på teckenspråk) [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Europeiska språkdagen ordnar affischtävling för unga [Startsida]

I samband med Europeiska språkdagen 26 september ordnas i Stockholm bland annat ett språkcafé och en affischtävling för unga mellan 13 och 18 år.

Ansvarig: Språkrådet


Ny lag om personnamn på gång [Startsida]

Namnlagskommittén förelår i sitt betänkande att mellannamnen försvinner och att dubbla efternamn återinförs.

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Skriv på papper och spara texten i datorn [Ny Teknik]

Ansvarig: Språkrådet


Fira internationella modersmålsdagen 21 februari [Startsida]

På måndag firar Sverige och många andra länder våra modersmål – det språk vi fått lära oss som barn av våra föräldrar. Kanske har du ett annat modersmål än svenska?

Ansvarig: Språkrådet


Radiotipset [Startsida]

I programmet Språket diskuteras de närmaste veckorna ämnesundervisning på engelska och på främmande modersmål.

Ansvarig: Språkrådet


Språkrådets webb för unga [Startsida]

Språkrådet har nu särskilda webbsidor för barn och unga som vill veta mer om språk.

Ansvarig: Språkrådet


Passera revy eller passera i revy? [Startsida]

”Hundratals människor får passera i revy i våra hjärnor.” ”Vid smällen såg hon hela livet passera i revy.” Det är två av många exempel på en allt vanligare, men felaktig, variant på uttrycket passera revy. Felet är förståeligt eftersom många i dag kanske bara känner till revy som en form av underhållning. Men att passera revy är ursprungligen ett uttryck från det militära; en kung eller en officer kunde samla sina trupper för inspektion för att bokstavligen få se dem passera revy. Uttrycket har länge använts i allmänspråket: ”Barnen i prästgården fingo passera revy för de främmande”; ” En inre dialog, där Strindberg låter hela sitt förflutna liv passera revy” (exempel hämtade ur SAOB). Ordet revy kommer från franskans revue, d.v.s. ’återblick, översikt’. I betydelsen ’föreställning”’, som kanske är den vanligaste i dag, är ju en revy en uppsättning med sång, musik och sketcher. Den som skriver passera i revy ser alltså inga militärtrupper framför sig, utan en glittrig teatersce

Ansvarig: Språkrådet


Det händer i sverigefinsk media [Minoritetsspråk]

SR:s finska sändningar fyller 40 år och SVT:s finska produktion sänder program om Märkesåret 1809.

Ansvarig: Språkrådet


VR säger ja till språkteknologisatsning [Språk och it]

Vetenskapsrådet har beviljat en ansökan om svenskt deltagande i ett europeiskt infrastrukturinitiativ för språkresurser och språkteknologi inom humaniora och samhällvetenskap.

Ansvarig: Språkrådet


UR:s program nu tillgängliga på NE.se – men bara för skolor [Startsida]

Nu kan elever i skolor som har avtal med NE.se klicka på ett uppslagsord och få upp tv- och radioprogram som anknyter till ordet.

Ansvarig: Språkrådet


Språkrådet har arbetat fram förslag på nationell språkresursbank [Startsida]

Språkrådets myndighet, Institutet för språk och folkminnen, har ett regeringsuppdrag att föreslå hur en nationell språklig infrastruktur ska byggas upp. Förslaget har arbetats fram av Språkrådet och finns nu som rapport.

Ansvarig: Språkrådet


Jobbtipset [Startsida]

Flera universitet och högskolor har utlyst tjänster inom svenskämnet medan Försäkringskassan och Scania söker en språkvårdare och en terminolog.

Ansvarig: Språkrådet


Språkrådets analys av språksituationen 2012 [Startsida]

Språkrådet har nu färdigställt sin årliga omvärldsanalys för språksituationen i Sverige. Rapporten behandlar situationen för svenska språket, det svenska teckenspråket och de nationella minoritetsspråken och tar upp utvecklingstendenser i samhället som har betydelse för språkens ställning.

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Webbtipset: Sms-translator ger översättningar mellan ett stort antal språk, bland annat mellan svenska, finska, jiddisch och swahili

Ansvarig: Språkrådet


Priset [Startsida]

Vinnare i Vetenskapsfestivalens nyordstävling för barn och unga blev rymdstor, pryla och drösig.

Ansvarig: Språkrådet


Språkrådets finska språkvårdsseminarium 8.5.2009 [Minoritetsspråk]

Seminariet äger rum på Finlandsinstitutet i Stockholm 8.5.2009. Seminarieavgift är 900 kr (inkl. moms.) och lunch samt förmiddags- och eftermiddagskaffe ingår i priset. Seminariespråket är finska.

Ansvarig: Språkrådet


Korpus på gång för teckenspråken i Finland [Minoritetsspråk]

Finlands Dövas Förbund och HUMAK har fått pengar för att starta ett korpusprojekt för det finska och det finlandssvenska teckenspråket.

Ansvarig: Språkrådet


Utbildningsstyrelsen: Mycket ojämna skrivfärdigheter bland niondeklassarna [Minoritetsspråk]

Finska Utbildningsstyrelsen utvärderade under våren 2010 inlärningsresultaten i modersmål och litteratur bland elever i årskurs 9.

Ansvarig: Språkrådet


Alla har en åsikt om hen [Startsida]

2012 blev året då könsneutrala pronomenet hen var på allas läppar. Här sammanfattar vi diskussionen och ger lästips till den intresserade.

Ansvarig: Språkrådet


Så kan språket bana väg för massmord [Startsida]

När det offentliga språket glider över i rasism måste vi ta ett gemensamt ansvar och bemöta det med mer öppenhet, demokrati och humanitet, skriver Ola Larsmo i en tänkvärd essä i DN.

Ansvarig: Språkrådet


Tv-tipset [Startsida]

I morgon torsdag startar en ny tv-serie i SVT om det mänskliga språkets ursprung och utveckling.

Ansvarig: Språkrådet


Årets nyord i Danmark [Startsida]

Dansk Sprognævn har publicerat en nyordslista för 2011 med ord som arabisk forår, egotid och facebookdepression.

Ansvarig: Språkrådet


Boktipset [Startsida]

I flerspråkiga storstadsmiljöer i Skandinavien, liksom i övriga Europa, har det under de senaste decennierna vuxit fram gruppspråk, så kallade multietnolekter, med ”främmande” prosodi och med grammatiska och lexikala inslag från inlärarspråk och invandrarspråk. I boken Multilingual Urban Scandinavia presenterar forskare från Sverige, Danmark och Norge undersökningar av multietniskt ungdomsspråk i sina respektive länder.

Ansvarig: Språkrådet


Dags för storstädning i almanackan? [Startsida]

Elliot, Jasmine, Mohammed och Cornelia finns med på listan över 2011 års populäraste namn, men de får inte fira namnsdag. Det vill Svenska Dagbladets krönikör ändra på.

Ansvarig: Språkrådet


Språklig sammanfattning av 00-talet [Startsida]

I en intressant språkspalt gör Olle Josephson språkbokslut för årtusendets första decennium: talspråk, förortssvenska och ”pudlar” blev vanligare.

Ansvarig: Språkrådet


Boktipset [Startsida]

Vad vet vi om dagens myndighetstexter? Är de svåra eller lätta att läsa och förstå? Vad tycker läsarna? Och hur går skrivarbetet till på myndigheter? Vem skriver, vem ansvarar för innehållet och hur används textmallar? ”Myndigheterna har ordet – om kommunikation i skrift” är en forskningsrapport om dagens myndighetstexter, som ges ut i Språkrådets småskriftsserie.

Ansvarig: Språkrådet


Språkrikt bibliotek får utmärkelse [Startsida]

Utmärkelsen Årets bibliotek går i år till Internationella biblioteket i Stockholm. Priset delades ut av akademikerfacket DIK på Bok- och biblioteksmässan.

Ansvarig: Språkrådet


Prisbelönt grammatikbok i ny version [Startsida]

Philip Holmes och Ian Hinchliffe fick 2004 Erik Wellanders pris för sin grammatikbok ”Swedish – A comprehensive grammar”. Nu har den tredje upplagan kommit.

Ansvarig: Språkrådet


Avhandlingen [Startsida]

Kjell Ljungbro har skrivit en intressant avhandling om språkunskapernas betydelse vid affärskontakter med företag i Mellan- och Centraleuropa.

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Innovativ och nio andra ord du bör undvika i år [Internetworld]

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Mankini, chillax, overthink och frenemy nya ord i Oxford English Dictionary [Nyheter 24]

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Radiotipset: Brunchrapporten i P3 om ordet skuld och den svenska folksjälen

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Lästipset: Kyrkans nya folkliga, könsneutrala och vardagliga psalmer presenteras i licentiatuppsats

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Boktipset: I ”Bästa språktipsen” ger språkkonsulter snabba, konkreta råd för bättre och roligare texter

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Projekt GNU: Nordiska skolklasser med gemensamma nordiska lärare i unikt skol- och språkprojekt

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Bloggen På svenska: Klarart. Om enklitiska pronomen och deras återkomst i skriftspråket

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Office for National Statistics: Amelia, Harry, Olivia och Oliver populärast i England

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Språkförsvaret: Filmen "De rouille et d'os" borde heta ”Rost och ben” i Sverige

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Stockholms universitet: Disputation i dag på avhandling om tvåspråkighet med svenska och svensk teckenspråk

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Tyda.se: Nu även tyska, franska, spanska och latin i Tydas lexikontjänst

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Språkförsvaret: Statoil säljer obegripliga miles i stället för bensin och diesel

Ansvarig: Språkrådet


[Minoritetsspråk]

Svenska kyrkan: Ny rapport om inkludering av romer och romska i kyrkan

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Sveriges Radio: Språket i P1 om varför svenskan har en- och ett-ord

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Regeringen: Statens kulturråd ska i samarbete med idrottsrörelsen främja läsande bland pojkar och flickor

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Dagens Nyheter: ”Selfie”, ”twerk” och ”girl crush” nu i Oxford dictionary

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Nordisk sprogkoordination: ”Skolspråk och lärande” ny bok om skolvardag i olika språkmiljöer

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Sveriges Radio: Språket i P1 om modeord som utmanar och förbryllar

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Bengt Ohlsson i DN: Smilisar och hahaha gör texten till platt saltöken

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Myndigheten för tillgängliga medier: MTM och Centrum för lättläst slås ihop i ny proposition

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Göteborgs universitet: Ny spetsutbildning i kritiskt tänkande med fokus på informationshantering och skrivande

Ansvarig: Språkrådet


Tv-tipset [Startsida]

Kunskapskanalen och UR Play sänder alla föredrag från Språktidningens stora språkkonferens Språkforum som hölls i Stockholm 19 maj.

Ansvarig: Språkrådet


Mål i mun om språkteknologi

Ansvarig: Språkrådet


Rapport om nationell språkinfrastruktur

Underlag till regeringen för beslut om nationell språkinfrastruktur

Ansvarig: Språkrådet


Webbpublikationer om finska och finskspråkig litteratur [Minoritetsspråk]

Många av publikationerna kan läsas gratis på webben.

Ansvarig: Språkrådet


Ny läroboksserie i finska [Minoritetsspråk]

Heippa 1–3 är en ny läroboksserie i finska för den svenska grundskolan. Boken ska användas vid modersmålsundervisning.

Ansvarig: Språkrådet


Prosodi i teckenspråk under luppen [Minoritetsspråk]

I en brittisk doktorsavhandling kan man läsa hur visuella markörer används vid prosodiska gränser i brittiskt teckenspråk.

Ansvarig: Språkrådet


EU-kandidaterna grillas av Språkförsvaret [Startsida]

Inför valet till EU-parlamentet i juni har föreningen Språkförsvaret ställt frågor till kandidaterna om deras inställning till språkfrågor i allmänhet och svenskans ställning i EU i synnerhet.

Ansvarig: Språkrådet


Aktuellt om språk [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Ovanliga förnamn år 2011 [Minoritetsspråk]

Sipuliina, Hamlet och Karhu är några av namnen som finska barn fick i fjol.

Ansvarig: Språkrådet


TÖI:s framtid [Minoritetsspråk]

Tolk- och översättarinstitutet ingår från och med 1 juli 2012 i Stockholms universitets ordinarie verksamhet.

Ansvarig: Språkrådet


Nytt nummer av Språktidningen ute [Startsida]

Nya numret av Språktidningen, nummer 6/2009, har tyskt huvudtema. I ett par artiklar diskuteras den havererade tyska rättstavningsreformen, den tyskspråkiga Nobelpristagaren Herta Müller intervjuas och i ytterligare en artikel diskuteras hur östtyska ord och dialekter föll med muren.

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Nynäshamn satsar på språket i förskolan och grundskolan [Nynäshamns kommun]

Ansvarig: Språkrådet


Erkänd! 3 [Minoritetsspråk]

Konferens om nationella minoriteter och media i Eskilstuna 2–4 december.

Ansvarig: Språkrådet


Mikael Agricola-dagen [Minoritetsspråk]

Den 9 april är Mikael Agricola-dagen och finska språkets dag i Finland.

Ansvarig: Språkrådet


Är svenskan också officiellt språk i Sverige?

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Tekniska museets nördkafé bjuder i kväll på proffstips i Scrabble och Wordfeud [Tekniska museet]

Ansvarig: Språkrådet


Minoritetsspråk i sociala medier

Ansvarig: Språkrådet


PTS-rapport

Ansvarig: Språkrådet


Film om språkdöden nu tillgänglig i sin helhet [Startsida]

Dokumentärfilmen ”The Linguists” om språkdöden i världen kan nu ses i sin helhet på filmkanalen Babelgum.

Ansvarig: Språkrådet


Arturpriset till Lars-Gunnar Andersson [Startsida]

Lars-Gunnar Andersson, professor i svenska vid Göteborgs universitet och radioankare i programmet Språket, är årets mottagare av Arturpriset.

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Vill man vinna i politiken, måste man först vinna striden om orden och språket [Svenska Dagbladet]

Ansvarig: Språkrådet


Årets nyord klubbade i den engelskspråkiga världen [Startsida]

Populära engelska nyord 2011 var bland annat occupy, humblebrag, FOMO, deficit och Arab spring.

Ansvarig: Språkrådet


Avhandlingen [Startsida]

Vi presenterar tre avhandlingar: en om hur bruten svenska påverkar domstolsförhandlingar, en om hur ungdomars fritidsengelska påverkar engelskan i skolan och en om intonationsmönster i svenska respektive tyska.

Ansvarig: Språkrådet


Ställningsstagande om tidigare kommunnamn från Nämnden för finska språket [Minoritetsspråk]

I och med kommunsammanslagningar har många gamla kommunnamn försvunnit och nya tillkommit i Finland. Ibland måste de gamla, inte längre officiella, namnen dock fortfarande användas.

Ansvarig: Språkrådet


Ska man ha ett eller flera fråge- och utropstecken?? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Alla borde ha rätt till nordiska tv-sändningar [Startsida]

Ungdomens nordiska råd och kulturministrarna i Sverige och Finland vill att alla nordbor ska ges ökad tillgång till de nordiska grannarnas tv-utbud.

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Radiotipset: ”Du och jag” eller ”Jag och du”? Språket i P1 om huruvida det är oartigt att börja med sig själv [Sveriges Radio]

Ansvarig: Språkrådet


Jobbtipset [Startsida]

Vi tipsar om några nya tjänster på språkområdet, bland annat professorstjänster i svenska och datalingvistik.

Ansvarig: Språkrådet


Regeringen utreder tolktjänsten för döva och hörselskadade [Minoritetsspråk]

Teckenspråkiga får ofta inte tolk trots att de behöver det. Regeringen har nu tillsatt en utredning som ska se över hur tolkverksamheten bör organiseras.

Ansvarig: Språkrådet


Se till att det finns viss information på de nationella minoritetsspråken och det svenska teckenspråket [Språk och it]

Ansvarig: Språkrådet


Språkrådet inledde klarspråkskonferens i Mexiko [Klarspråk]

Språkrådet presenterade svenska klarspråkssatsningar på stor konferens i Mexiko.

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Ny Teknik: ”Naturligt språk” i Facebooks nya söktjänst

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Stockholms universitet: Vikten av kunskaper i moderna språk

Ansvarig: Språkrådet


The 3rd Finnish Symposium on Functional Linguistics and Multisemiotic Discourse Analysis, 26–28 augusti 2009 i Helsingfors [Minoritetsspråk]

MUST, Multisystemiotic Talks, anordnar symposiet där man diskuterar film- och videoanalys ur multisemiotiska diskursperspektiv.

Ansvarig: Språkrådet


Språkvård i Norden [Språkvård]

Ansvarig: Språkrådet


Boktipset [Startsida]

”Militärordbok på engelska och svenska” samlar alla de viktiga ord som används i internationella militära sammanhang.

Ansvarig: Språkrådet


Thorsteinn Johansson gör en svensk-isländsk ordbok på fritiden [Startsida]

Islänningen Thorsteinn Johansson har samlat på svenska och isländska glosor i 21 år.

Ansvarig: Språkrådet


Ny bok om ordspråkens etymologi [Startsida]

”Svenska uttryck och deras ursprung” tar upp närmare 200 stycken vanliga svenska uttryck och redogör för deras betydelse och ursprung.

Ansvarig: Språkrådet


Mikael Agricola-dagen [Minoritetsspråk]

Den 9 april är Mikael Agricola-dagen och finska språkets dag i Finland.

Ansvarig: Språkrådet


Mikael Agricola-dagen [Minoritetsspråk]

Den 9 april är Mikael Agricola-dagen och finska språkets dag i Finland.

Ansvarig: Språkrådet


Boktipset [Startsida]

Maryanne Wolf, amerikansk neuroforskare och expert på barns utveckling, har skrivit Proust and the squid: The story and science of the seading brain (Harper Perennial, 320 s.), en hyllning till läsandets konst men också en djupdykning i människans kognitiva och biologiska plattform för läsandet. Boken handlar i synnerhet om barns läsförmåga och dess betydelse för barnens språkutveckling.

Ansvarig: Språkrådet


Skolverket satsar på fler språk på Tema Modersmål [Startsida]

I höst utvecklar Skolverket arbetet med Tema Modersmål.

Ansvarig: Språkrådet


Webbtipset [Startsida]

Undrar du vad Palestina heter på nordsamiska eller vad Heliga Stolen heter på ryska? Forskningscentralen för de inhemska språken (Focis) publicerar på webben en lista över namnen på världens länder och territorier, på sju språk.

Ansvarig: Språkrådet


Svenskan vinner över engelskan i boannonsen [Startsida]

Ett stort ljust kök tror mäklarfirmorna att vi helst vill ha när vi letar bostad. Köksö och master bedroom verkar däremot vara på väg ut.

Ansvarig: Språkrådet


Norge har skapat en ”Svarta listan” [Klarspråk]

Språkrådet i Norge har satt ihop ”Kansellisten”, en lista med ord och uttryck som bör undvikas i vanlig prosa.

Ansvarig: Språkrådet


Populär förskola erbjuder tre minoritetsspråk [Startsida]

På förskolan Lilla Björn i Kiruna erbjuder man modersmålsstöd för meänkieli, finska och samiska.

Ansvarig: Språkrådet


Svenska ett av de mest översätta språken [Startsida]

Omkring 80 000 böcker översätts årligen i Europa. Svenska hamnar överraskande högt och är i dag det sjunde mest översatta språket.

Ansvarig: Språkrådet


Lund får digitalt klassrum i världsklass [Språk och it]

Nyligen invigdes på Lunds universitet världens bäst utrustade digitala klassrum. Ögonrörelsemätare ska ge bättre läromedel för barn och unga.

Ansvarig: Språkrådet


Boktipset [Startsida]

Allan Lundberg hyllar Alf Henriksons språkkonst i ”Ordens äventyr – Alf Henrikson som språktänkare och språkbrukare”. Lundberg, medlem av Alf Henrikson-sällskapet och en Henrikson-like som författare, granskar i boken Alf Henriksons produktion och dennes speciella och säregna behandling av språket. Henrikson vände och vred som bekant på språkets beståndsdelar och tjusades av möjligheterna att kombinera dem, vilket Lundberg visar i en mängd olika exempel.

Ansvarig: Språkrådet


Bara svenska tillåtet på fritidsgårdar i Malmö [Startsida]

Två kommunala fritidsgårdar i stadsdelen Rosengård i Malmö har bestämt att man bara får prata svenska där. Det har upprört många ungdomar.

Ansvarig: Språkrådet


Aleksis Kivi-dagen 10 oktober [Minoritetsspråk]

I Finland firar man Aleksis Kivi-dagen och finska litteraturens dag den 10 oktober.

Ansvarig: Språkrådet


Språken i Sverige [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Mittuniversitetet söker professor i svenska [Startsida]

Mittuniversitetet utlyser en tjänst som professor i svenska språket vid institutionen för humaniora i Härnösand.

Ansvarig: Språkrådet


Testa finska Rundradions språkvårdsspel på finska! [Minoritetsspråk]

Spelet testar bl.a. kunskaper om kommatering och rättstavning i finska. Den primära målgruppen är modersmålstalare.

Ansvarig: Språkrådet


Digital nummerlapp blir gärna puck i folkmun [Startsida]

Vad kallas den lilla dosa som restauranger använder för att tala om när maten är klar? Vi ställde frågan på Facebook och fick många svar.

Ansvarig: Språkrådet


Boktipset [Startsida]

Varför låter vi som svenske kocken i Mupparna i andras öron? Är svenska ett svårt språk att lära sig uttala? Svaren får du i ”Hur låter svenskan, ejengklien?”.

Ansvarig: Språkrådet


Artikel- och författarregister [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Språkpolitik och forskning

Ansvarig: Språkrådet


Språkpolitik och språklagar

Ansvarig: Språkrådet


Allhelgona och halloween

Ansvarig: Språkrådet


Jul och julklapp

Ansvarig: Språkrådet


Semla och fettisdag

Ansvarig: Språkrådet


Webbtipset [Startsida]

Slå upp tekniktermer i Ny Tekniks teknikordlista och EU-termer i Europaordlistan.

Ansvarig: Språkrådet


Språksituationen i Sverige 2011

Ansvarig: Språkrådet


Vädjan till president Halonen för att bevara finskundervisningen vid Köpenhamns universitet [Minoritetsspråk]

Studenterna, som läser finska vid Köpenhamns universitet, har skickat ett brev till president Tarja Halonen och danska utbildningsministern och krävt att finskundervisningen skulle bevaras i Köpenhamn.

Ansvarig: Språkrådet


Ny språkspalt [Minoritetsspråk]

Språkvårdarna i finska svarar på språkfrågor och skriver korta artiklar om språket nu också i en sverigefinsk nyhetstidning.

Ansvarig: Språkrådet


Avhandlingen [Startsida]

Tvåspråkiga elever som får tvåspråkig undervisning i matematik får bra självförtroende och kan nå goda resultat. Det visar Eva Norén i sin avhandling.

Ansvarig: Språkrådet


Klarspråkssatsningar i Norge [Startsida]

På en ny webbplats, klarspråk.no, informerar Språkrådet i Norge om det norska klarspråksarbete som nu kommit igång på allvar.

Ansvarig: Språkrådet


Ännu finns klasskillnader i språket [Startsida]

Språket fungerar fortfarande som klassmarkör i många sammanhang. Det ska Alexandra Rapaports Eliza visa med sin egen variant av förortsskånska när Pygmalion nu har premiär på Dramaten.

Ansvarig: Språkrådet


Europaparlamentet röstade för modersmålsundervisning [Startsida]

Europaparlamentet röstade den 6 april för barns rätt till utbildning i både modersmål och majoritetsspråk.

Ansvarig: Språkrådet


Webbtipset [Startsida]

I nätordboken Luxikon hittar du alla de där slang- och vardagsorden, och många nya uttryck, som du inte är säker på betydelsen av.

Ansvarig: Språkrådet


Språkvårdare i svenska sökes [Startsida]

Vi söker en språkvårdare i svenska med inriktning mot klarspråk. Ansökan ska vara inne senast den 25 maj.

Ansvarig: Språkrådet


Vägledning för flerspråkig information på webben [Språk och it]

Sverige är i dag ett mångspråkigt land. Nära 20 procent av alla svenskar har utländsk bakgrund, och många av dessa har ett annat modersmål än svenska. Vi har också nationella minoritetsspråk – finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddisch, och dessutom teckenspråk – med speciella rättigheter. Det finns därför ett växande behov hos myndigheter, organisationer och företag att nå ut med information och service till personer med andra modersmål.

Ansvarig: Språkrådet


Allaväljare intervjuar partiledarna om klarspråk [Klarspråk]

På Allaväljare, en webbtjänst som tillhandahåller lättläst information om valet, finns nu filmintervjuer där alla partiledare får tycka till om politiskt språk och begriplighet.

Ansvarig: Språkrådet


Nyutkomna skrifter [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Årets nyord i Norge [Startsida]

NRK publicerade nyligen en lista med 10 nyord under 2011, där händelserna den 22 juli gav ord som rosetog och enkeltmannsterrorisme.

Ansvarig: Språkrådet


Rikstermbanken invigs i mars [Startsida]

Rikstermbanken har vlivit försenad. Men i mars 2009 invigs den äntligen.

Ansvarig: Språkrådet


Vetenskapsrådet satsar på språklig infrastruktur [Startsida]

Vetenskapsrådet har beviljat 1,5 miljoner kronor i planeringsbidrag till projektet ”Mot en svensk e-infrastruktur för humaniora och samhällsvetenskap”.

Ansvarig: Språkrådet


Teckenspråkiga barn utvecklar inte sitt språk [Minoritetsspråk]

Teckenspråkiga barn har i dag sämre möjligheter än för tio år sedan att använda det svenska teckenspråket, visar en ny rapport från Språkrådet.

Ansvarig: Språkrådet


Ny webb för nationella minoriteter [Startsida]

På nylanserade minoritet.se hittar du information om våra nationella minoriteter och deras språk: samiska, finska, romani chib, meänkieli och jiddisch.

Ansvarig: Språkrådet


Fira internationella modersmålsdagen! [Startsida]

I dag, 21 februari, är det internationella modersmålsdagen. Det uppmärksammas på olika sätt runtom i Sverige och världen.

Ansvarig: Språkrådet


”Lean” nu även för kommunikation [Startsida]

I boken ”Lean för effektiv kommunikation” får myndigheter och företag lära sig att effektivisera kommunikationen utifrån ett kund- och mottagarperspektiv.

Ansvarig: Språkrådet


Finskan i Sverige [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Internationell konferens i Stockholm om romer [Minoritetsspråk]

Den 5-7 mars 2009 arrangeras en internationell konferens på Stockholms universitet om diskriminering och förföljelse av romer. Där diskuteras bl.a. romsk litteratur.

Ansvarig: Språkrådet


Mikael Agricola-dagen 9.4. [Minoritetsspråk]

Den 9 april är Mikael Agricola-dagen och finska språkets dag i Finland.

Ansvarig: Språkrådet


Språkrådet flyttar [Startsida]

Språkrådet flyttar från och med måndag 26 september till nya lokaler vid Danvikstull i Stockholm.

Ansvarig: Språkrådet


Info-studier i finska

Ansvarig: Språkrådet


Milstolpar i svensk språkpolitik [Språkvård]

Ansvarig: Språkrådet


Aleksis Kivi-dagen 10 oktober [Minoritetsspråk]

I Finland firar man Aleksis Kivi-dagen och finska litteraturens dag den 10 oktober.

Ansvarig: Språkrådet


På jakt efter mumin

Ansvarig: Språkrådet


Uppsala universitet ordnar öppna föreläsningar om minoriteter [Startsida]

Hugo Valentin-centrum ordnar under hösten föreläsningar om svenska minoriteter, deras språk och kultur. Föreläsningarna är öppna för allmänheten.

Ansvarig: Språkrådet


Gratis talsyntes med pipröst [Språk och it]

I en ny amerikansk syntestjänst kan man välja ett antal olika röster och ljudeffekter för svenska.

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

I Linnea Hanells språkbloggsjulkalender presenteras ett nytt språk varje dag

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Avhandlingen: På jakt efter språk. Om språkdelen i gymnasieskolans svenskämne

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Nordiska språk första steget ut i världen [Lärarnas Nyheter]

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

The Age: Australien storsatsar på asiatiska språk i skolan

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Göteborgs universitet: Hotat afrikanskt språk nedtecknat i svensk avhandling

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Göteborgs universitet: Nya strategier stärker kvaliteten på utbildning i språk

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Svenska Dagbladet: Ett tredje språk bör göras obligatoriskt i grundskolan

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Lunds universitet: Två adjunkter i svenska som främmande språk sökes

Ansvarig: Språkrådet


Var kommer supord som dragnagel, pilleknarkare och rackabajsare från? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Regeringen tillsätter en litteraturutredning [Startsida]

I nya kulturbudgeten finns pengar avsatta för en utredning om läsfrämjande åtgärder och kvalitetslitteraturens villkor.

Ansvarig: Språkrådet


SR vill vårda svenskan [Startsida]

I den nya avsiktsförklaringen ”Sveriges Radio mot 2019” tar SR tydligt på sig rollen att vara både språkvårdande och språkligt folkbildande.

Ansvarig: Språkrådet


Språkvård i världen [Språkvård]

Ansvarig: Språkrådet


Dåligt språk kostar mångmiljonbelopp [Startsida]

Internethandeln förlorar årligen enorma summor till följd av felstavningar som skrämmer bort kunderna.

Ansvarig: Språkrådet


Mukulatfest: en sverigefinsk barnfestival på Kulturhuset i Stockholm [Startsida]

Den 19 november arrangerar Sverigefinska Riksförbundet, Nya teatern, Ekens bokhandel och Marimekko ”Mukulatfest”, en tvåspråkig endagsfestival.

Ansvarig: Språkrådet


Aleksis Kivi-dagen den 10 oktober [Minoritetsspråk]

I Finland firar man Aleksis Kivi-dagen och finska litteraturens dag den 10 oktober.

Ansvarig: Språkrådet


Att blinka betyder något [Minoritetsspråk]

Vilken roll ögonblinkningar, blickriktningar och huvudnickningar har i det norska teckenspråket diskuteras i en ny doktoravhandling.

Ansvarig: Språkrådet


Språkvårdsorgan i Norden [Språkvård]

Ansvarig: Språkrådet


Se upp för varningstext på engelska [Startsida]

Nätverket Språkförsvaret har JO-anmält SL och Trafikkontoret i Stockholm för engelska gummimattor.

Ansvarig: Språkrådet


koptiska [Startsida]

Koptiska är ett afro-asiatiskt språk som förr talades i Egypten.

Ansvarig: Språkrådet


100 000 på banken [Startsida]

Rikstermbanken har sedan starten 2009 dubblerat antalet termposter och är nu uppe i hela 100 000 poster.

Ansvarig: Språkrådet


Träna hjärnans muskler genom språkstudier [Startsida]

Med hjälp av en magnetkamera har forskare i Lund och Umeå studerat språkstudenters hjärnor. Studien visar att intensiva språkstudier får delar av hjärnan att växa.

Ansvarig: Språkrådet


Jobbtipset [Startsida]

Vi tipsar om några nya tjänster på språkområdet, bland annat för svenskspråkiga översättare och textgranskare i Riga.

Ansvarig: Språkrådet


Intressant ämnesmix på Språkforum [Startsida]

På Språktidningens årliga konferens Språkforum talade föreläsarna om så vitt skilda ämnen som språket i radio och tv, roliga nyord, fackspråk, svordomar genom historien och om vem som har makten över språket. Språkrådet deltog.

Ansvarig: Språkrådet


DN tackar för alla ordadoptioner [Startsida]

DN avslutar och sammanfattar i dag sin adoptera-ett-ord-kampanj. Etterkvesa, tavarsam, tillförne och ett tusental andra ord ska nu omhuldas av sina faddrar.

Ansvarig: Språkrådet


Avhandlingen [Startsida]

Vår uppfattning av dimensionsadjektiv som stor och lång påverkas av vår kulturella blick, visar en ny avhandling från Umeå universitet. Därmed finns det vissa skillnader i hur exempelvis svenskspråkiga och japanskspråkiga personer associerar kring dessa adjektiv.

Ansvarig: Språkrådet


Radiotipset [Startsida]

Språket i P1 sänder i dag onsdag ett program med rubriken ”Dialekt eller fel – om variation på svenska och norska”. I Norge är språkvariation och dialektformer ett hett diskussionsämne.

Ansvarig: Språkrådet


Förslag på ny språklag i Danmark [Startsida]

Dansk Folkeparti har lagt fram ett förslag till dansk språklag. Syftet är i mycket att skydda danskan mot alltför stort engelskt inflytande.

Ansvarig: Språkrådet


Augustpriset 2009 till skrivbok för unga [Startsida]

2009 års Augustpris för årets svenska fackbok har gått till författarna Ylva Karlsson, Katarina Kuick, Sara Lundberg och Lilian Bäckman för boken ”Skriv om och om igen”. Det är både en handbok och en inspirationsbok för unga som skriver eller vill börja skriva. Kom-i-gång-tips och rediga skrivråd varvas med begriplig teori, författarintervjuer, lekfulla övningar och inspirerande bilder.

Ansvarig: Språkrådet


Utredning föreslår ny tolktjänstmyndighet [Minoritetsspråk]

Tolktjänstutredningen föreslår i ett betänkande en ny myndighet för tolkverksamheten för döva, hörselskadade, vuxendöva och personer med dövblindhet.

Ansvarig: Språkrådet


Priset [Startsida]

Sveriges Radios språkpris 2011 har tilldelats Ginna Lindberg, korrespondent i Washington, och Lars-Åke Gustavsson, Trafikredaktionen P4 Stockholm.

Ansvarig: Språkrådet


Seminarium på avdelningen för finska vid Stockholms universitet [Minoritetsspråk]

Arja Meski har undersökt vilka tilltalsformer svenska och finska myndigheter använder i kundinformationsmaterial.

Ansvarig: Språkrådet


Språkstrid inför Ukrainas parlamentsval [Startsida]

Ett kontroversiellt förslag om att ge andra språk än ukrainska status som regionalt språk skapar turbulens i Ukraina inför parlamentsvalet.

Ansvarig: Språkrådet


Boktipset [Startsida]

Under de senaste 100 åren har turismen utvecklats från ett exklusivt nöje för ett litet fåtal till en av det postindustriella samhällets allra viktigaste näringsgrenar. Hur detta återspeglas i textmönster och språkbruk i svenska turistbroschyrer är ämnet för boken ”Resmål till salu – svenska turistbroschyrers textuella och språkliga utveckling under hundra år”. Det är en rikt illustrerad resa genom reklamspråkets, och turismens, långa resa mot dagens former.

Ansvarig: Språkrådet


Ny jiddischwebb i Göteborg [Minoritetsspråk]

Föreningen Jiddischkultur i Göteborg har fått en ny webbplats.

Ansvarig: Språkrådet


Kieliviesti: årets sista nummer har kommit ut [Minoritetsspråk]

Årets fjärde nummer av Kieliviesti har kommit ut och distribuerats till prenumeranterna. Artiklarna handlar bl.a. om språket i de finska översättningarna av de svenska partiernas valprogram och finska benämningar på så kallade styvfamiljemedlemmar, som t.ex. boförälder och bonusbarn.

Ansvarig: Språkrådet


Tv-tipset [Startsida]

Jakten på språket: i kväll om jiddisch och meänkieli.

Ansvarig: Språkrådet


Bra skrift om nordisk språkförståelse [Startsida]

Svårt med testet vi tipsade om i går? Läs mer om nordisk språkförståelse och hur du kan förbättra grannspråkskunskaperna i ”Att förstå varandra i Norden”.

Ansvarig: Språkrådet


Avhandlingen [Startsida]

Du-tilltalet i Försäkringskassans broschyrer äventyrar jämställdheten i texterna. Det konstaterar Lena Lind Palicki i sin avhandling, där hon undersöker broschyrer utgivna av myndigheten mellan 1994 och 2007.

Ansvarig: Språkrådet


Ny nordisk miniordbok på nätet [Startsida]

I dag öppnas en gratis nätordbok för barn och unga. Nordisk miniordbok har tagits fram som ett stöd för grannspråksundervisningen i Danmark, Norge och Sverige.

Ansvarig: Språkrådet


Nya språkcentrum för samiska [Startsida]

Det har nu inrättats två nya språkcentrum för samiska, i Östersund och Tärnaby. Syftet är att stärka samiskans position i samhället.

Ansvarig: Språkrådet


Språkvård 2-2004

Ansvarig: Språkrådet


Propositionen Språk för alla överlämnad till riksdagen [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Ökat avstånd till danskan [Startsida]

Danskar har allt svårare både att förstå och att bli förstådda av svenskar och norrmän.

Ansvarig: Språkrådet


Finskan i Sverige

Ansvarig: Språkrådet


Finska i Sverige – nu! [Minoritetsspråk]

Finska nu-projektet gick av stapeln i Finlands ambassad i Stockholm den 7 mars 2011.

Ansvarig: Språkrådet


Svårt för tolkar att vara opartiska [Startsida]

Tolkar utbildas i att vara opartiska och neutrala, men den som lyssnar på tolken översätter allt som sägs utifrån sina egna referensramar. Tolkanvändare behöver därför bättre kunskap om hur tolkens roll påverkar samtalet, enligt ett forskningsprojekt.

Ansvarig: Språkrådet


Erik Wellanders pris 2013 till Per Ledin [Startsida]

Erik Wellanders pris för framstående forskning inom språkvårdens område går i år till Per Ledin för hans omfattande och nyskapande forskning om sakprosatextens roll i samhälle, skola och arbetsliv. Priset delades ut i går på Språkrådsdagen.

Ansvarig: Språkrådet


Politiker vill ha mindre engelska på danska universitet [Startsida]

I Danmark finns nu en politisk majoritet för att all undervisning och forskning på universitet och högskolor ska bedrivas på danska.

Ansvarig: Språkrådet


Språkvårdsseminarium i finska [Minoritetsspråk]

Årets språkvårdsseminarium i finska hålls vid Finlandsinstitutet i Stockholm den 4 maj.

Ansvarig: Språkrådet


DO vill stärka statusen för romani chib [Minoritetsspråk]

I ett yttrande över en rapport från Delegationen för romska frågor vill DO stärka både de språkliga rättigheterna för romsktalande och Språkrådets arbete med romska.

Ansvarig: Språkrådet


Tema grammatikundervisning på Grammatikfestivalen [Startsida]

I morgon fredag anordnas den årliga Grammatikfestivalen vid Göteborgs universitet, med fokus på undervisning: Hur kan grammatik göras mer spännande, och hur kan grammatik användas i digitala hjälpmedel?

Ansvarig: Språkrådet


Grammatikintresserad? Boka in 22 mars! [Startsida]

På grammatikdagen 22 mars kan språkintresserade i olika delar av landet gå på föreläsningar och äta grammatikbakelse.

Ansvarig: Språkrådet


Intressant symposium på romskans internationella dag [Minoritetsspråk]

Mellan 3 och 6 november hölls ett internationellt symposium om det romska språket i Zagreb. Temat var språklig mångfald.

Ansvarig: Språkrådet


Lättläst bok Augustnominerad [Startsida]

Till årets Augustpris i barn- och ungdomslitteratur har bland annat nominerats en lättläst diktsamling och en barnbok om bokstäver.

Ansvarig: Språkrådet


Sök nya och inskickade ord

Ansvarig: Språkrådet


Våffeldagen och jungfru Marie bebådelsedag

Ansvarig: Språkrådet


Är TSS och takk teckenspråk?

Ansvarig: Språkrådet


Tecken för idé och ideell

Ansvarig: Språkrådet


Tecken för present och presentera

Ansvarig: Språkrådet


Premiär för Nattgäster med Tyst teater [Minoritetsspråk]

”Nattgäster”, en pjäs som bygger på insamlat material om dövas liv, berättelser och erfarenheter, går i dag upp på Södra teatern i Stockholm.

Ansvarig: Språkrådet


Intervju med Språkrådets nya chef [Startsida]

Ann Cederberg, ny chef för Språkrådet från 1 mars, intervjuades i går i Språktidningen om sin bakgrund och om inställningen till det nya jobbet.

Ansvarig: Språkrådet


25 miljoner i potten

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Radiotipset: Språket i P1 om olika uppfattningar kring språkriktighet mellan gymnasieelever och lärare

Ansvarig: Språkrådet


[Terminologi]

Lästipset: Läs om termfrågor, terminologiforskning och mycket mer i 1/2012 av TNC-aktuellt

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Tieteen termipankki: Ny termbank för bland annat språkvetenskap och språkteknologi byggs upp i Finland

Ansvarig: Språkrådet


Är det fult att svära? [Startsida]

Många försöker hålla svordomarna borta från tv-sändningar, skola och förskola; samtidigt blir svordomar alltmer accepterade i det offentliga språket.

Ansvarig: Språkrådet


Boktipset [Startsida]

Bonniers svenska ordbok fyller 30 år och kommer samtidigt ut i sin tionde upplaga. Boken har utökats med 4000 nya ord, fackuttryck, fraser och sammansättningar – med färska ord som app, gromning, mikrolån, regnbågsbarn, slidkrans och vuvuzela. Nytt är bland annat också ett avsnitt med grundläggande stavningsregler, skrivregler och andra språkråd, och att orden kontrollerats mot källor som Svenska Akademiens ordlista, Svensk ordbok och Svenskt språkbruk.

Ansvarig: Språkrådet


Språkvård i Sverige [Språkvård]

Ansvarig: Språkrådet


Projekt undersöker tvåspråkig genrepedagogik [Minoritetsspråk]

I höst har ett aktionsforskningsprojekt startat i syfte att utveckla en genrepedagogik för döva och hörselskadade barn.

Ansvarig: Språkrådet


Rapporten om revitaliseringsbidrag för nationella minoritetsspråk har publicerats [Minoritetsspråk]

Institutet för språk och folkminnen har rapporterat om stödet för de nationella minoritetsspråken, de så kallade revitaliseringsbidragen.

Ansvarig: Språkrådet


Språkrådet tolkar språklagen [Startsida]

I ett nytt dokument på vår webbplats förklarar vi vad de olika delarna i språklagen innebär och hur de mer precist ska uttolkas.

Ansvarig: Språkrådet


SVT:s taligenkänningsprojekt

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Radiotipset: Spel i P3 på söndag klockan 18 om levla, loota, raida och andra ord i spelvärlden

Ansvarig: Språkrådet


Mordhot mot förespråkare för svenskan i Finland [Startsida]

Två välkända finländska kvinnor har mordhotats för att de försvarar svenskans ställning i Finland. En Twitterkampanj har dragits igång som protest mot hoten.

Ansvarig: Språkrådet


Nytt nummer av Kieliviesti ute nu [Minoritetsspråk]

Kieliviesti är Språkrådets språkvårdstidskrift med artiklar på finska och meänkieli. I årets första nummer presenteras bland annat sverigefinsk litteratur och en avhandling om finskan i USA.

Ansvarig: Språkrådet


Finska rådgivningen stängd under juli [Minoritetsspråk]

Språkrådets språkrådgivning i finska, både telefon- och e-postrådgivning, är stängd under juli 2011.

Ansvarig: Språkrådet


Avhandlingen [Startsida]

En ny avhandling från Göteborgs universitet visar hur orden tänka och tanke används i samtal med radiopsykologen.

Ansvarig: Språkrådet


Rapport från klarspråkskonferens i Portugal [Klarspråk]

Clarity 2010: klarspråksarbete extra viktigt när länder befinner sig i djup ekonomisk kris.

Ansvarig: Språkrådet


Avhandlingen [Startsida]

Vi tipsar om två nya avhandlingar, en om fasta uttryck och en om engelska lånord i svenskan.

Ansvarig: Språkrådet


I dag behandlas förslaget om ny språklag i riksdagen [Startsida]

På eftermiddagen i dag blir det riksdagsdebatt med efterföljande votering om förslaget till ny svensk språklag.

Ansvarig: Språkrådet


Avhandlingen [Startsida]

Ska alla gymnasieungdomar få chans till samma kunskaper i exempelvis engelska, eller ska undervisningens innehåll anpassas beroende på studieprogram? En ny avhandling undersöker attityder i policytexter och hos elever och lärare.

Ansvarig: Språkrådet


Finskspråkiga webbsidor i kommunerna

Ansvarig: Språkrådet


Hur hanterar man citat med en ofullständig och en fullständig mening? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Svenskfinsk festival på Kulturhuset 19 maj [Startsida]

På familjefestivalen Mukulatfest kan du lyssna på finsk skareggae, testa capoeira och förvandla dig själv i en hemlig fotoautomat.

Ansvarig: Språkrådet


Varför talas det svenska i Finland

Ansvarig: Språkrådet


Vi chattar alltmer på jobbet [Startsida]

E-post och mobiltelefon är de vanligaste verktygen för kommunikation i arbetslivet. Men chatten är på frammarsch.

Ansvarig: Språkrådet


Språkbanken Göteborg

Ansvarig: Språkrådet


Förlorade exportaffärer med bara engelska [Startsida]

En ny studie visar att svenska företag använder färre språk än många europeiska konkurrenter i sina affärskontakter, något Sverige förlorar affärer på.

Ansvarig: Språkrådet


Minoritetsspråk i sociala medier [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Skärpning av den grönländska språklagen [Startsida]

Den grönländska språklag som trädde i kraft 2010 och som var rätt sträng ska nu skärpas ytterligare.

Ansvarig: Språkrådet


Bättre språkkunskaper med grann-tv [Startsida]

Från flera håll föreslås nu att SVT, NRK och DR börjar sända gratis tv till licensbetalarna i de skandinaviska grannländerna.

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Språket i P1: sommarkurser och översättning av barnböcker bevarar samiska och jiddisch »

Ansvarig: Språkrådet


2012 års revitaliseringsbidrag nu utdelade [Minoritetsspråk]

Institutet för språk och folkminnen har delat ut 3,5 miljoner kronor till olika insatser för de nationella minoritetsspråken.

Ansvarig: Språkrådet


Bussbolag slopar krav på enspråkig arbetsmiljö [Startsida]

Ett bussbolag i Jönköping ville införa regler om svenska som enda språk på arbetsplatsen. Men nu slopas språkkravet efter hård kritik.

Ansvarig: Språkrådet


Vikariat på Focis [Minoritetsspråk]

Institutet för de inhemska språken i Helsingfors söker en vikarierande forskare som ska arbeta med språkpolitik och myndighetsspråk.

Ansvarig: Språkrådet


Nytt nationellt kunskapscentrum för lättläst inrättas [Startsida]

I en utredning föreslås att statens insatser för lättläst information och litteratur flyttas till Myndigheten för tillgängliga medier.

Ansvarig: Språkrådet


Studera finska på universitetet! [Minoritetsspråk]

Flera universitet och högskolor i Sverige erbjuder kurser i finska. Sista ansökningsdagen är 15 april, men vissa kurser kan man söka till även senare.

Ansvarig: Språkrådet


Mikael Agricola-dagen 9.4. [Minoritetsspråk]

Den 9 april är Mikael Agricola-dagen och finska språkets dag i Finland. Det är även Elias Lönnrots födelsedag.

Ansvarig: Språkrådet


Nu har Island också fått en språklag [Startsida]

Alltinget antog en språklag den 27 maj. I mångt och mycket påminner den om den svenska språklagen.

Ansvarig: Språkrådet


Norska Språkrådet debatterade publiceringssystem [Startsida]

Vad händer med språkvalet när anslaget till högskolor och universitet styrs av antalet publicerade artiklar i vetenskapliga tidskrifter?

Ansvarig: Språkrådet


Upptäck Hellsings ordrika livsverk på höstlovet [Startsida]

Nu kan du få träffa herr Gurka och Kusin Vitamin i en interaktiv utställning.

Ansvarig: Språkrådet


Klarspråk i Helsingfors [Minoritetsspråk]

Finska undervisnings- och kulturministeriets myndighetsspråksgrupp arrangerar ett expertseminarium om myndighetsspråk. Seminariet är öppet för alla.

Ansvarig: Språkrådet


Tv-spel, kakrecept och chokladbollstest på jiddisch [Startsida]

Kan du läsa jiddisch? Då är Dos Bletele (Det lilla bladet) kanske någonting för dig.

Ansvarig: Språkrådet


Be en bön via sms [Startsida]

Nu kan man be en bön i skriftlig form och skicka in via webben eller sms till Svenska kyrkan.

Ansvarig: Språkrådet


Finska mästerskapen i historieberättandets konst i Kärsämäki [Minoritetsspråk]

Årets finska mästerskapstävling i historieberättande ägde rum den 10 juli i Kärsämäki.

Ansvarig: Språkrådet


Ökad läsning på nätet [Startsida]

Barn och unga kommunicerar mer i sociala medier och läser texter på pekplattor i allt högre utsträckning, enligt .SE:s årliga rapport ”Svenskarna och Internet”.

Ansvarig: Språkrådet


Utredning om finländskt myndighetsspråk [Startsida]

Det finska undervisnings- och kulturministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som ska ta fram ett handlingsprogram för både det finska och det svenska myndighetsspråket i Finland.

Ansvarig: Språkrådet


Minigrammatik i finska

Ansvarig: Språkrådet


Ny läsebok på kale [Startsida]

”Vem är starkast i skogen? Jag? Eller ...” är en ny läsebok på kaleromska och samtidigt den första i raden av nya läromedel för undervisning i nationella minoritetsspråk som kommer ut under hösten 2010.

Ansvarig: Språkrådet


Avhandlingen: Verbala förolämpningar i 1630-talets Uppsala [Startsida]

I sin avhandling ger Erik Falk en historisk dimension åt verbala förolämpningar, som tycks vara ett tidlöst fenomen.

Ansvarig: Språkrådet


Sms-museum öppnat i Norge [Startsida]

5 mars öppnade norska Nasjonalmuseet for SMS på nätet. Syftet är att arkivera och visa upp exempel på denna vår tids kanske mest typiska kommunikationsform.

Ansvarig: Språkrådet


Drottning Silvia invigde internationell teckenspråksordbok [Minoritetsspråk]

I går tisdag invigde drottning Silvia i närvaro av utbildningsminister Jan Björklund och kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth ett översättningsverktyg för teckenspråk, Spread the sign.

Ansvarig: Språkrådet


Nya ord i språket [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Nya skrivregler i Norge [Startsida]

Språkrådet i Norge har enats om en ny rättskrivning för nynorsk.

Ansvarig: Språkrådet


Delta i The Big Challenge! [Startsida]

The Big Challenge är en tävling i engelska som introducerades i Sverige under 2013.

Ansvarig: Språkrådet


SU söker doktorander i svenska [Startsida]

Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet har utlyst 1–2 doktorandtjänster till våren 2010.

Ansvarig: Språkrådet


”Man måste vara sparsmakad med de svenska orden” [Startsida]

I säsongens sista avsnitt av litteraturprogrammet Babel pratar musikern Annika Norlin om skillnaden mellan svenska och engelska låttexter.

Ansvarig: Språkrådet


Boktipset [Startsida]

Kjell Wigers har länge åkt runt för nyhetsprogrammet Västnytts räkning och samlat på fakta, och funderingar, om svenska ortnamn. Det har resulterat i ”Ortnamn i västra Sverige” (Carlssons förlag 2008), där han tillsammans med fotografen Tommy Wiberg undersöker ursprunget till hundra västsvenska ortnamn. Många av dem är lite udda och fantasieggande: Kåtebol, Slafsan, Fotskäl, Höghus, Sexdrega.

Ansvarig: Språkrådet


Välbesökt grammatikdag på Kulturhuset [Startsida]

Den 3 februari firades grammatikdagen på flera orter i landet. På Kulturhuset i Stockholm anordnades en heldag med föreläsningar och mingel.

Ansvarig: Språkrådet


De populäraste förnamnen för nyfödda i Finland 2010 [Minoritetsspråk]

Emma och Elias var de populäraste förnamnen bland den finskspråkiga befolkningen. Bland de svensktalande var Amanda, Elin och Oliver de populäraste namnen.

Ansvarig: Språkrådet


Fler samiska vägskyltar i Lappland [Startsida]

Inom några år får de flesta lappländska orter med tvåspråkiga namn vägskyltar på både samiska och svenska.

Ansvarig: Språkrådet


I fäders eller fädrens spår? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Årets ord enligt Dagens Nyheter [Startsida]

Minaret, Salamat och utförsäkrad ingår i en lista över årets ord, eller kanske snarare årets fenomen, som DN publicerat.

Ansvarig: Språkrådet


SVT om teckenspråk i Papua Nya Guinea [Minoritetsspråk]

I SVT:s dokumentärserie ”Diwai Meri ­– trädkvinnan” får vi följa en svensk forskare som studerar vilka teckenspråk som används i Papua Nya Guinea.

Ansvarig: Språkrådet


Lästipset: Fokus på den mångspråkiga skolan [Startsida]

Nya numret av tidsskriften Forskning om undervisning och lärande ägnas helt åt temat språket i skolan.

Ansvarig: Språkrådet


Lästipset [Startsida]

Språktidningen ger sig in i debatten om tjejsamla och problematiserar språkvårdens ansvar för att beskriva den språkliga utvecklingen.

Ansvarig: Språkrådet


Webbtipset [Startsida]

Från copypastecharacter.com kan du snabbt och enkelt kopiera in specialtecken i dina texter.

Ansvarig: Språkrådet


Här är 2010 års nyordslista! [Startsida]

Så här i mellandagarna presenterar vi som vanligt en lista över årets nya och aktuella ord. Under 2010 använde vi ord som app, inaskad och köttklister.

Ansvarig: Språkrådet


Kieliviesti: årets tredje nummer har kommit ut [Minoritetsspråk]

Årets tredje nummer av Kieliviesti har kommit ut och distribuerats till prenumeranterna. Artiklarna handlar bl.a. om sverigefinnarnas egen humor, hur webbplatserna kan anpassas till de krav som mångspråkigheten kräver och om nyord i finskan.

Ansvarig: Språkrådet


Avhandlingen [Startsida]

När vuxna andraspråkstalare går till studie- och yrkesvägledaren är det inte kunskaperna i svenska som avgör hur lyckat samtalet blir. Snarare är det båda deltagarnas samarbetsvilja och lyhördhet, visar en avhandling från Göteborgs universitet.

Ansvarig: Språkrådet


Sök pengar för forskning om svenskan! [Startsida]

Ebba Danelius stiftelse för sociala och kulturella ändamål utlyser ett anslag om ca 150 000 kronor för vetenskaplig forskning eller undervisning i svenska språket.

Ansvarig: Språkrådet


Priset [Startsida]

Språkfräck estradör och rösttrollkarl får Sveriges Radios språkpris 2009.

Ansvarig: Språkrådet


Klarspråk 2013 i Helsingfors [Minoritetsspråk]

Den nordiska klarspråkskonferensen Klarspråk 2013 har myndighetstexter ur medborgarperspektiv som tema i år.

Ansvarig: Språkrådet


Kielen aika-utställning på Focis 2.10.2009 [Minoritetsspråk]

Utställningen om forskningscentralens arkiv och verksamhet visas i Helsingfors på fredag 2.10.2009 kl. 10–14.

Ansvarig: Språkrådet


Stort språkintresse på språkkaféer [Startsida]

Språkintresset sprider sig bland diskussionsforum och sociala nätverk, både digitala och fysiska. Språkkafé är ett nytt exempel.

Ansvarig: Språkrådet


Kurser i svenska [Språkhjälp]

Ansvarig: Språkrådet


Aktuellt [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Kulturväxtdatabas öppnar igen [Startsida]

Svensk kulturväxtdatabas, som varit nedstängd i ett och ett halvt år, finns nu återigen tillgänglig.

Ansvarig: Språkrådet


Rikstermbanken växer [Terminologi]

Nu finns tusentals nya termer och definitioner att studera i Rikstermbanken, totalt nära 90 000 termer.

Ansvarig: Språkrådet


Årets första nummer av Kieliviesti [Minoritetsspråk]

Artiklarna handlar bl.a. om den finskspråkiga informationen på kommunernas webbplatser inom förvaltningsområdet och om tendenser i ungdomars sätt att tala.

Ansvarig: Språkrådet


Fler diakritiska tecken hos TT [Startsida]

Fler diakritiska och främmande tecken har sedan början av året börjat användas i TT:s nyhetstexter. Det gäller till exempel danskt-norskt æ och ø.

Ansvarig: Språkrådet


Innehåll och utvalda artiklar 2001-2006

Ansvarig: Språkrådet


Den kristna påsken och den judiska pesach

Ansvarig: Språkrådet


Tecken för diskett, cd, dvd och bluray

Ansvarig: Språkrådet


Uttolkning av paragraf 9 och 14

Ansvarig: Språkrådet


Vems fel är det att studenterna skriver dåligt? [Startsida]

Det är inte studenternas fel att de har bristande läs- och skrivkunskaper, och inte heller skolans. Problemet beror snarare på ett samhällssystem där människor förväntas se sig själva som konsumenter, skriver litteraturvetaren Victor Malm i Dagens Nyheter.

Ansvarig: Språkrådet


Språklagen i praktiken

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

BBC: Hinglish, spanglish och konglish tar över och förenklar engelskan

Ansvarig: Språkrådet


Brist på vettig språkpolitik i valrörelsen [Startsida]

I dagens Svenska Dagbladet kritiserar Olle Josephson de språkpolitiska budskap som framfördes i valrörelsen.

Ansvarig: Språkrådet


Nytt nummer av Språktidningen ute [Startsida]

I det nya numret av Språktidningen, nr 1/2009, kan man bl.a. läsa Språkrådets nyordslista med nyord som ADV, förväntningssamhälle, kalsongbadare, mikroblogg och svenskad. Nu när det är svenskt-finskt märkesår slår man också till med två artiklar om finskan: en artikel om att finska inte är så svårt att lära sig som många tror, och en – ”la langue du perkele” – om finskans låga status när Finland bröt sig loss från Sverige.

Ansvarig: Språkrådet


Minigrammatik i finska [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Stora läsardagen 13 oktober [Startsida]

I morgon lördag går Stora läsardagen av stapeln i Stockholm, en dag fylld med lästips, författarsamtal, seminarier om läsande och mycket mer.

Ansvarig: Språkrådet


Kram Lisa eller Kram, Lisa eller Kram och sedan Lisa på ny rad? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Satsning på modersmål i Malmö [Startsida]

Kommunstyrelsen i Malmö ger 1,5 miljoner kronor till stadsdelsfullmäktige i Rosengård för att förstärka modersmålsenheten.

Ansvarig: Språkrådet


Lästipset [Startsida]

”Medicinskt fackspråk i skrift” ger råd och riktlinjer för hur man skriver medicinska texter.

Ansvarig: Språkrådet


Avhandlingen [Startsida]

I ”En matchningsdriven semantisk modell” rör sig Rudolf Rydstedt i fältet mellan ordboken och den interna grammatiken.

Ansvarig: Språkrådet


Stor termdatabas lanseras i Norge [Startsida]

I dag, 24 oktober, lanseras Norges nya termdatabas SNORRE.

Ansvarig: Språkrådet


Artikel om språkdatabankseminariet i Auris 8-2011

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Tv-tipset: ”Världens språk” ny serie i åtta program på UR Play

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Stockholms universitet: Miljonanslag till forskning om begripligt språk i medicinska journaler

Ansvarig: Språkrådet


Märkesåret 1809 [Startsida]

I år uppmärksammas i Sverige och Finland att det är 200 år sedan våra länder gick skilda vägar.

Ansvarig: Språkrådet


Språkrådet anordnade ännu ett romskt språkvårdsseminarium [Minoritetsspråk]

Årets romska språkvårdsseminarium ägde rum 11–12 maj på Långholmen i Stockholm och genomfördes i samarbete med Skolverket.

Ansvarig: Språkrådet


Domänförluster

Ansvarig: Språkrådet


Webbtipset [Startsida]

Hos Tema Modersmål får man matnyttig språkinformation om och på engelska.

Ansvarig: Språkrådet


Facebook för företag framåt [Startsida]

E-boken ”Blogga, tvittra och fejsbucka” ger praktiska tips och goda råd om hur du på ett effektivt sätt når ut i sociala medier.

Ansvarig: Språkrådet


Hur många ord finns det i svenskan?

Ansvarig: Språkrådet


Nytt nummer av TNC-aktuellt ute [Startsida]

I nya TNC-aktuellt kan man läsa mer om flera stora terminologikonferenser, om språklagen och terminitiativ och om det fortsatta arbetet med Rikstermbanken.

Ansvarig: Språkrådet


Maskinöversättning för europeiska minoritetsspråk [Startsida]

En tjänst för maskinöversättning av de spansk-franska minoritetsspråken katalanska och occitanska har nyligen lanserats.

Ansvarig: Språkrådet


Veikko Virtanens öde uppmärksammas i medierna [Startsida]

Finskspråkig äldreomsorg behövs även i kommuner som inte tillhör förvaltningsområdet för finska.

Ansvarig: Språkrådet


Svenskans ställning som lagstiftningsspråk hotad i Finland? [Startsida]

Den finska riksdagens förvaltning ska omorganiseras, vilket riskerar försvaga riksdagens svenska byrå och dess arbete med lagstiftning på svenska, Finlands andra nationalspråk.

Ansvarig: Språkrådet


Dags att anmäla sig till Språkrådsdagen 2009! [Startsida]

Språkrådet ordnar den 15 maj 2009 Språkrådsdagen i Stockholm. Det blir intressanta föredrag om nyheter inom språkpolitik och språkforskning och utdelning av fina språkpriser.

Ansvarig: Språkrådet


Dagens Nyheter försökte få finskspråkig service av Stockholms stad [Startsida]

DN ringde till bl.a. Trafikkontoret och Miljöförvaltningen i Stockholm och försökte få service på finska. Det gick inte så bra.

Ansvarig: Språkrådet


Utökade tjänster för språkvård i teckenspråk [Minoritetsspråk]

Sedan 1 januari 2010 finns det två heltidstjänster för språkvård i teckenspråk på Språkrådet.

Ansvarig: Språkrådet


LLLC 2012 i Uleåborg i början av oktober [Minoritetsspråk]

Learner Language, Learner Corpora – LLLC 2012 – är en internationell konferens som arrangeras 5-6 oktober 2012 i Uleåborg i Finland.

Ansvarig: Språkrådet


Hen i hetluften [Startsida]

Pronomenet hen diskuteras allt flitigare i allt fler medier. Men hen väcker starka känslor.

Ansvarig: Språkrådet


Teckenspråkig musikal har premiär i Örebro [Minoritetsspråk]

Den visuella musikalen ”Fame – Visukalen”, som vänder sig till både hörande och döva, har premiär den 5 maj.

Ansvarig: Språkrådet


Kunskap om det digitala språket en förutsättning för delaktighet [Startsida]

Kampanjen Digidel 2013 vill få fler svenskar digitalt delaktiga. Men delaktigheten förutsätter kunskaper i det språk som används i det digitala samhället, skriver Stiftelsen för internetinfrastruktur i en artikel.

Ansvarig: Språkrådet


Språkvård i teckenspråk [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Begriplex – en konferens om språklagen [Startsida]

Många myndigheter och kommuner vill ha hjälp att tolka vad den nya språklagen innebär i praktiken. Därför ordnar Språkrådet i samarbete med föreningen Examinerade språkkonsulter i svenska (Ess) konferensen Begriplex 18 september.

Ansvarig: Språkrådet


Stockholms universitet söker universitetslektor i finska med didaktisk inriktning [Minoritetsspråk]

Centralt för tjänsten är den kommande lärarutbildningen i finska.

Ansvarig: Språkrådet


Språkvård 4-2005

Ansvarig: Språkrådet


Kända språkvetare fick Natur & Kulturs Kulturpris 2009 [Startsida]

Natur & Kulturs Kulturpris 2009 har tilldelats Fredrik Lindström samt programledarna för Språket i P1, Anna Lena Ringarp och Lars-Gunnar Andersson.

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Auktoriserade Språkutbildares Riksorganisation: Ingela Bel Habib om behovet av fler språk än engelska i svenskt näringsliv

Ansvarig: Språkrådet


Kommunen måste ordna teckenspråksundervisning [Startsida]

Säffle kommun får bakläxa av förvaltningsdomstolen och måste ge två barn modersmålsundervisning i svenskt teckenspråk.

Ansvarig: Språkrådet


Statsbidrag till de nationella minoritetsspråken [Startsida]

Regeringen har nu utarbetat en förordning (2010:21) om statsbidrag för de nationella minoritetsspråken, bidrag som ska fördelas av Institutet för språk och folkminnen.

Ansvarig: Språkrådet


Svenska språket lockar världen över [Startsida]

Intresset för att läsa svenska som främmande språk ökar, skriver Dagens Nyheter. I USA studerar 3 500 personer svenska på högskolenivå. DN har träffat några av dem.

Ansvarig: Språkrådet


Enkät om användning av sverigefinsk media [Minoritetsspråk]

På Finlandsinstitutets webbplats finns en enkät om användningen av sverigefinsk media. Åbo yrkeshögskolas enkät riktar sig till sverigefinländare som bor i Stockholm, Västerås och Göteborg.

Ansvarig: Språkrådet


Nationell språkdatabank [Språk och it]

Nationell språkdatabank

Ansvarig: Språkrådet


Dragons dikteringsprogram nu på svenska [Startsida]

På Iphone och Ipad kan du fritt ladda ner dikteringsprogrammet Dragon och tala in sms, tweetar och webbsökningar.

Ansvarig: Språkrådet


Språkböcker att lägga under granen [Startsida]

Har du slut på julklappsidéer? Kanske ska du ge bort en bok om språk. Här får du en lista över några av de läsvärda språkböcker som kommit ut under de senaste åren.

Ansvarig: Språkrådet


Google äger inte språket! [Startsida]

Företaget Google har uppvaktat Språkrådet om att ändra definitionen av ordet ogooglebar i nyordslistan. I dag tar vi i stället bort ordet och markerar samtidigt vårt missnöje med Googles försök att styra språket.

Ansvarig: Språkrådet


Svininfluensa blev årets uppslagsord [Startsida]

I NE:s omröstning om årets mest sökta ord och namn vann svininfluensa, följt av Barack Obama.

Ansvarig: Språkrådet


Vi svär så in i Norden [Startsida]

Svär danskar mer än andra nordbor? Hur har kraftuttrycken förändrats de senaste hundra åren? Det var två av frågorna som togs upp på en nordisk svordomskonferens i december.

Ansvarig: Språkrådet


Nytt nummer av Språktidningen ute [Startsida]

Nummer 5/2010 av Språktidningen handlar bland annat om hur den döva artisten Signmark rappar på teckenspråk, om katalanskans frammarsch och om ljudböcker och skillnaden mellan att lyssna och läsa i den nya digitala världen.

Ansvarig: Språkrådet


Nytt nummer av Språktidningen ute [Startsida]

Språktidningen nr 1/2010 är här. Tidningen innehåller inte minst en fylligare version av Språkrådets nyordslista för 2009. Vidare en lång rad intressanta artiklar om bl.a. skåningarna och danskan, språksplittring i Belgien, analfabetism, Susanna Alakoski, s-particip som läsandes och gåendes, när engelskan kom till Australien och det engelska snippordet vajayjay. Dessutom förstås Språkrådets svar på allehanda språkfrågor.

Ansvarig: Språkrådet


Ny citatordbok manar till eftertanke [Startsida]

I ”Ordbok för tänkare” kan du läsa och fundera över tänkvärda citat av till exempel Franklin D. Roosevelt och Harry Martinsson.

Ansvarig: Språkrådet


Språkvårdsseminarium i romska 2013

Ansvarig: Språkrådet


Invigning av Rikstermbanken [Minoritetsspråk]

Rikstermbanken, Sveriges nationella termbank på webben, innhåller mer än 40 000 svenska termer och definitioner.

Ansvarig: Språkrådet


Sällsynt hedersbetygelse till finska namnforskare [Minoritetsspråk]

Professor Heikki Paunonen, filosofie doktor Jani Vuolteenaho och docent Terhi Ainiala har belönats med Dyos Prize-priset, som tidigare huvudsakligen har tilldelats forskare i engelskspråkiga länder.

Ansvarig: Språkrådet


Radiotipset [Minoritetsspråk]

I gårdagens Nordegren i P1 diskuterades hörselimplantat och teckenspråkets betydelse för barn.

Ansvarig: Språkrådet


Finskt språkpaket i Västmanland [Minoritetsspråk]

Ett finskt språkpaket delas nu ut till småbarnsföräldrar i ett antal kommuner för att informera om fördelarna med flerspråkighet.

Ansvarig: Språkrådet


Universitetsstudenter skriver som 13-åringar [Startsida]

Debatten om universitetsstudenternas språkförmåga fortsätter. En erfaren lärare beskriver i en artikel studenterna som intellektuellt vuxna – med en förmåga att lära och skriva på en 13-årings nivå.

Ansvarig: Språkrådet


Webbtipset [Startsida]

Danska språkportalen sproget.dk har fått ett ansiktslyft och blivit ännu bättre och intressantare.

Ansvarig: Språkrådet


Kommunanställda i Odense får prata med datorn [Språk och it]

För att spara pengar ska nu 700 anställda i Odense kommun tala in text i datorn i stället för att skriva in den.

Ansvarig: Språkrådet


Nytt läromedel i teckenspråk [Minoritetsspråk]

Birger Sjöberggymnasiet har producerat ett nytt läromedel i teckenspråk som nu finns till försäljning.

Ansvarig: Språkrådet


Learner Language, Learner Corpora i oktober i Uleåborg [Minoritetsspråk]

Konferensen Learner Language, Learner Corpora (LLLC 2012) arrangeras vid Uleåborgs universitet i Finland 5–6 oktober 2012.

Ansvarig: Språkrådet


00-talets kunder födde nya ord [Startsida]

I en DN-artikel beskrivs hur vi alla på 00-talet förvandlades till kunder och lärde oss nya ord som leverera.

Ansvarig: Språkrådet


Avhandlingen [Startsida]

Hur påverkas läsningen av längre webbtexter och av nätreklam? Det har Jaana Simola vid Helsingfors universitet undersökt i en färsk avhandling.

Ansvarig: Språkrådet


Konferens om förskola för nationella minoriteter 26.5.2011 [Minoritetsspråk]

Länsstyrelsen i Stockholms län, Sametinget och Eskilstuna kommun arrangerar en temakonferens om förskoleverksamhet för nationella minoriteter.

Ansvarig: Språkrådet


Så ska EU:s medborgare bli bättre på att läsa [Startsida]

Bibliotek i köpcentrum, fler manliga lärare och mer nöjesläsning i hemmen. Det är tre av förslagen från EU-kommissionens läskunnighetsgrupp på hur man ska kunna öka läskunnigheten i EU.

Ansvarig: Språkrådet


Radiotipset [Startsida]

Språket i P1 diskuterar i dag språkval hos svenska företag. Men också språkval i offentlig sektor: bör våra landsting ha webbinformation på flera språk?

Ansvarig: Språkrådet


Runebergsdagen den 5 februari [Minoritetsspråk]

Den 5 februari firas Runebergsdagen i Finland. Johan Ludvig Runeberg (5.2.1804 Jakobstad–6.5.1877 Borgå) var en finlandssvensk poet, författare och journalist.

Ansvarig: Språkrådet


Bättre läsförståelse med modersmålsundervisning [Startsida]

Modersmålsundervisning kan bidra till bättre läsförståelse för tvåspråkiga elever i danska och svenska skolor, enligt en dansk studie.

Ansvarig: Språkrådet


Språkrådets skriftserie [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Tv-program reder ut språkbenämningar [Minoritetsspråk]

I det teckenspråkiga ungdomsprogrammet Byss reder man ut vad som är teckenspråk och vad som är teckenkommunikation, samt ställer frågan om teckenspråket har en framtid.

Ansvarig: Språkrådet


Webbkurs i meänkieli [Startsida]

På UR:s webbplats finns en webbkurs som syftar till att ge ökad läs- och skrivförståelse för personer som redan talar meänkieli.

Ansvarig: Språkrådet


Teckenspråkiga ”hör” teckenspråk [Minoritetsspråk]

Forskningsresultat visar att teckenspråkiga uppfattar språk i vänstra hjärnhalvans hörselbark, precis som talande personer.

Ansvarig: Språkrådet


Språkvetenskapens dagar 2012 i Tallin [Minoritetsspråk]

Den finsk-estniska språkvetenskapliga konferensen Kielitieteen päivät (Språkvetenskapens dagar) arrangeras 16–18.5 i Tallin, Estland.

Ansvarig: Språkrådet


Boktipset [Startsida]

I kriser och förändringsarbeten är mediebilden av vad som händer minst lika viktig som det faktiska skeendet. Misslyckad kommunikation, såväl extern som intern, kan bli en dyrbar historia. I den nyutkomna boken ”När kommunikationen avgör” beskrivs och analyseras tio större informations- och kommunikationsprojekt som svenska företag och organisationer genomfört under senare år.

Ansvarig: Språkrådet


Språkvård 4-2004

Ansvarig: Språkrådet


Ny bok om myndigheters språkanvändning [Startsida]

”Språkanvändning i offentlig verksamhet” ger en detaljerad genomgång av de lagar och regler som ska styra myndigheternas språkanvändning.

Ansvarig: Språkrådet


80-årsfestskrift från finska avdelningen vid Stockholms universitet [Minoritetsspråk]

Finskundervisningen vid Stockholms universitet och i hela Sverige har fyllt 80 år. Det har man uppmärksammat med en festskrift som publiceras på webben.

Ansvarig: Språkrådet


Få fördjupad förståelse för läsandet [Startsida]

Svensklärarföreningens årsskrift 2013 ger en bred bild av fenomenet läsning och om skolans möjligheter att ge alla elever så goda förutsättningar som möjligt att utvecklas som läsare.

Ansvarig: Språkrådet


Aktuellt [Startsida]

Aktuellt

Ansvarig: Språkrådet


Språkkonsulter på Facebook [Startsida]

Föreningen Examinerade språkkonsulter i svenska informerar på sin nya Facebooksida bland annat om höstens ESS-konferens – om Facebook och andra sociala medier.

Ansvarig: Språkrådet


Avhandlingen [Startsida]

Det behövs mer forskning och mer specialanpassat språkstöd för barn och ungdomar med autism, Aspergers syndrom och adhd.

Ansvarig: Språkrådet


Om webbplatsen [Startsida]

Ansvarig: Webbredaktören


Webbtipset [Startsida]

Vi tipsar om två småtrevliga tjänster: en som hjälper dig att överblicka alla tecken i Unicode och en som transformerar fram märkliga översättningar.

Ansvarig: Språkrådet


Romskt språkvårdsseminarium femårsjubilerade [Minoritetsspråk]

Språkrådet och Skolverket genomförde 24–25 maj sitt årliga språkvårdseminarium i romska, det femte i ordningen.

Ansvarig: Språkrådet


Ska vi tala finska? En idéskrift för finskan i Sverige [Minoritetsspråk]

Professor Leena Huss har skrivit en rådgivande handbok som erbjuder idéer för alla som vill stödja användningen av finska i Sverige.

Ansvarig: Språkrådet


Språkrådets språktest i finska

Ansvarig: Språkrådet


Teckenspråk förelås ingå i Dansk Sprognævns uppdrag [Minoritetsspråk]

Dansk Sprognævn (Danska språknämnden) bör få i uppdrag att arbeta med det danska teckenspråket. Det framkommer i ett lagförslag som behandlas i folketinget i Danmark.

Ansvarig: Språkrådet


Kirjavinkki [Minoritetsspråk]

”De mange språk i Norge” kuvaa Norjan kielitilannetta, mm. kveenin kieltä.

Ansvarig: Språkrådet


Dövundervisning i 200 år

Ansvarig: Språkrådet


Döv kvinna får rätt till teckenspråkigt äldreboende [Startsida]

Förvaltningsrätten i Malmö ger Bjuvs kommun bakläxa och anser att en döv kvinna har rätt till teckenspråkigt äldreboende.

Ansvarig: Språkrådet


Bakgrund [Språk och it]

Ansvarig: Språkrådet


Fler skolbarn i Stockholm lånar böcker [Startsida]

Boklånen har ökat bland skolbarn i Stockholm, skriver Dagens Nyheter idag.

Ansvarig: Språkrådet


Särskrivningar i ett humorperspektiv [Startsida]

I Norge har man på en Facebooksida tagit ett lite mer humoristiskt grepp på särskrivningar, med pedagogiska bilder som illustrerar innebörden av uttryck beroende på hur de skrivs.

Ansvarig: Språkrådet


Datorer som förstår sarkasm? Jo, säkert … [Startsida]

Ett israeliskt forskarlag har tagit fram en algoritm som kan identifiera sarkasm i Twittermeddelanden och i recensioner på nätbokhandeln Amazon.

Ansvarig: Språkrådet


Snackande etiketter för blinda [Startsida]

Etiketter med inläst tal ska göra det lätt för blinda och synskadade att få information om produkter i affären.

Ansvarig: Språkrådet


Radioprogram teckenspråkstolkas för första gången [Startsida]

Programmet Vinter i P1 blir enligt Sveriges Radio det första radioprogrammet någonsin som teckenspråkstolkas för döva och hörselskadade.

Ansvarig: Språkrådet


Jyväskylä sommaruniversitet arrangerar en intensivkurs i finska [Minoritetsspråk]

Kursen arrangeras i Jyväskylä i mellersta Finland 28.6.–16.7.2010.

Ansvarig: Språkrådet


Ny programledare i Språket [Startsida]

Anna Lena Ringarp slutar som programledare i Språket. Emmy Rasper tar över hennes roll.

Ansvarig: Språkrådet


Frågetecken kring skiljetecken rätas ut i ny bok [Startsida]

När ska man sätta ut kommatecken? Ska det vara stor eller liten bokstav efter kolon? Alla dina funderingar om skiljetecken får svar i nya ”Skiljeteckensboken”.

Ansvarig: Språkrådet


Moderna språk

Ansvarig: Språkrådet


Moderna språk

Ansvarig: Språkrådet


Avhandlingen [Startsida]

Fackspråk kan tyckas öka precisionen i det vetenskapliga, men det är samverkan mellan fackspråk och vardagsspråk som ger en verklig förståelse av naturvetenskap. Det visar Clas Olander i en avhandling.

Ansvarig: Språkrådet


Språkrådets klarspråksarbete 2013

Ansvarig: Språkrådet


Teckenspråkstolkar välkomnas in i AIIC [Minoritetsspråk]

International Association of Conference Interpreters (AIIC) har beslutat att bjuda in teckenspråkstolkar i sin organisation.

Ansvarig: Språkrådet


Engelska i t-banan upprör [Startsida]

De engelska stationsutropen i Stockholms tunnelbana upprör många svenskar. Turisterna verkar ta det med större ro.

Ansvarig: Språkrådet


Lästipset [Terminologi]

I nya numret av TNC-aktuellt kan man bland annat läsa mer om de nya skrifterna ”Basord i våra fackspråk” och ”Betongteknisk ordlista”.

Ansvarig: Språkrådet


Kortkurs i finska [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Ny TNC-ordlista: Basord i våra fackspråk [Startsida]

TNC:s senaste ordlista tar upp drygt 1 600 grundläggande termer som förekommer i många fackspråk i svenskan.

Ansvarig: Språkrådet


Internationella punktskriftsåret [Startsida]

Fransmannen Louis Braille uppfann punktskriften. Hans system används i dag över stora delar av världen. Braille skulle ha blivit 200 år i år och till hans minne firas över hela världen punktskriftens år.

Ansvarig: Språkrådet


Inledningspresentation

Ansvarig: Språkrådet


De här böckerna var bäst 2010, enligt Svensk Biblioteksförening [Startsida]

En kärlekssaga mellan människa och troll, en bilderbok om kompisrelationer och en fackbok om blomdoft är 2010 års bästa barn- och ungdomsböcker, tycker Svensk Biblioteksförening.

Ansvarig: Språkrådet


Skyddar EU och EU-länderna de europeiska minoritetsspråken?

Ansvarig: Språkrådet


Rapportera oklart språk [Startsida]

Har du sett några obegripliga myndighetstexter? Skicka in dem till oss.

Ansvarig: Språkrådet


Lyckad Plainkonferens i Australien [Klarspråk]

Plain Language Association International anordnade sin 7:e klarspråkskonferens den 15–17 oktober 2009 i Sydney, Australien. Temat för konferensen var ”Raising the standard”.

Ansvarig: Språkrådet


Örebro utropar sig till Europas teckenspråkshuvudstad [Minoritetsspråk]

I samband med en konferens om svenskt teckenspråk och språklagen den 11 mars utropar Örebro kommun sig till Europas teckenspråkshuvudstad.

Ansvarig: Språkrådet


Se till att det finns information på andra språk efter behov [Språk och it]

Ansvarig: Språkrådet


Örebro vill ha ett europeiskt teckenspråksinstitut [Minoritetsspråk]

Europeiskt teckenspråkscenter, Örebro kommun, Örebro läns landsting och NTI-skolan vill stärka de europeiska teckenspråken genom ett teckenspråksinstitut i Örebro.

Ansvarig: Språkrådet


Läshundar ska hjälpa barn få arbetsro [Startsida]

På Årstaskolan i Stockholm har man anlitat två ovanliga pedagoger som ska hjälpa barnen med läsningen: hundarna Lilja och Hallon.

Ansvarig: Språkrådet


Boka in 8 maj i kalendern [Startsida]

Språkrådets årliga heldagskonferens Språkrådsdagen arrangeras i år torsdagen den 8 maj.

Ansvarig: Språkrådet


Nätbutik för finska barnböcker i Sverige [Minoritetsspråk]

Nätbokhandeln Lasten kirjahylly öppnade i november 2010. Bokhandeln har finska barnböcker, spel etc. i sitt sortiment.

Ansvarig: Språkrådet


Klarspråksombudsman föreslås i Finland [Startsida]

I dag presenteras ett förslag till handlingsprogram för ett bättre myndighetsspråk i Finland.

Ansvarig: Språkrådet


Modersmål uppmärksammas en hel vecka [Minoritetsspråk]

Umeås modersmålsundervisning vill uppmärksamma vikten av språket för varje människas identitet och utveckling.

Ansvarig: Språkrådet


Klarspråk i andra länder [Klarspråk]

Ansvarig: Språkrådet


FN:s barnkonvention [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Språkrådets omvärldsrapport 2012

Ansvarig: Språkrådet


Nostalgi över slanguttryck [Startsida]

Vad är en flimmerburk och vad betyder slask i melonen? Sådana lite äldre slanguttryck kan du läsa om i en ny slangordbok.

Ansvarig: Språkrådet


Klarspråk 1 2011

Ansvarig: Språkrådet


Interaktiv läsupplevelse med ”e-bok plus” [Startsida]

I går släpptes Sveriges första e-bok plus, en bok för mobiltelefoner och pekdatorer – fast med extramaterial.

Ansvarig: Språkrådet


Tv-tipset [Startsida]

Ny tv-serie om de svenska nationella minoriteternas språkhistoria, i kväll om samiska och romani chib.

Ansvarig: Språkrådet


Teckenspråk ger meritpoäng [Minoritetsspråk]

Utbildningsutskottet har nu röstat för att gymnasiestudier i teckenspråk ska ge meritpoäng på samma sätt som moderna språk.

Ansvarig: Språkrådet


Aktuellt [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Proposition för mer läsning i Sverige [Startsida]

I torsdags presenterade kulturministern den nya regeringspropositionen ”Läsa för livet” på bokmässan i Göteborg. I propositionen läggs som väntat särskilt fokus på läsfrämjande.

Ansvarig: Språkrådet


Priset [Startsida]

Svenska Akademien har gett sitt årliga stipendium för postdoktorala språkforskare till Johan Brandtler och Andreas Nord.

Ansvarig: Språkrådet


Priset [Startsida]

Svenska Akademien har delat ut årets svensklärarpris och sitt årliga stipendium till postdoktorala språkforskare.

Ansvarig: Språkrådet


”Här ligger en gravad hund” [Startsida]

Sydsvenskan utreder i en artikel varför vi blandar ihop de fasta uttrycken och vad det får för konsekvenser för språket.

Ansvarig: Språkrådet


Mest irriterande ordet [Minoritetsspråk]

Artikeln om ord som många uppfattar som irriterande, publicerad i den finska morgontidningen Helsingin Sanomat den 17 januari, väckte stort intresse och livlig diskussion bland läsarna.

Ansvarig: Språkrådet


Texter för medborgarna

Ansvarig: Språkrådet


I dag firar vi språkpolitikens dag [Startsida]

I dag firar vi sjuårsdagen av den språkpolitik som klubbades igenom av riksdagen den 7 december 2005.

Ansvarig: Språkrådet


Radiotipset [Startsida]

Att kvinnor talar mer än män och att män är mer rakt på sak är en modern myt enligt språkforskaren Deborah Cameron.

Ansvarig: Språkrådet


SDR ger ut en teckenspråksapp [Minoritetsspråk]

Sveriges Dövas Riksförbund har i samarbete med SDR Tecken AB och Kondensator tagit fram en teckenspråksapp med filmade vardagstecken.

Ansvarig: Språkrådet


Ny rapport vill stärka modersmålsundervisningen för romer [Minoritetsspråk]

En ny rapport från Ungdomsstyrelsen pekar på rasism och fördomar riktade mot unga romer. För att stärka deras ställning i samhället behövs en rad åtgärder, bland mycket annat stärkt modersmålsundervisning.

Ansvarig: Språkrådet


Integrationsministern skeptisk till svenska som andraspråk [Startsida]

Integrationsminister Erik Ullenhag vill se mer svenska och mindre svenska som andraspråk för flerspråkiga elever i den svenska skolan.

Ansvarig: Språkrådet


Fyra nya förvaltningskommuner för finska [Minoritetsspråk]

Degerfors, Fagersta, Sundsvall och Trosa kommer att ingå i förvaltningsområdet för finska.

Ansvarig: Språkrådet


Ny språkvårdare i finska [Startsida]

Docent Raija Kangassalo tillträder den 1 april som språkvårdare i finska vid Språkrådet.

Ansvarig: Språkrådet


Finsk-ugriska sällskapets 125-årsjubileumsutställning I Castréns fotspår [Minoritetsspråk]

På Kulturernas museum i Helsingfors visas Finsk-ugriska sällskapets 125-årsjubileumsutställning I Castréns fotspår fram till den 8 mars 2009.

Ansvarig: Språkrådet


Meänkielitalande redaktör för språkvårdstidskriften Kieliviesti [Minoritetsspråk]

Kieliviesti är Språkrådets språkvårdstidskrift på finska och på meänkieli.

Ansvarig: Språkrådet


Radiotipset [Startsida]

Berättarministeriet i Södertälje vill få barn och unga att skriva mer. Barnen i P1 har besökt Berättarministeriet tillsammans med en grupp tredjeklassare.

Ansvarig: Språkrådet


Dåliga kunskaper om minoriteternas rättigheter [Startsida]

Kommunerna har för dålig kunskap om vad minoritetslagens grundskydd för de nationella minoriteterna innebär. Det menar Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget i sin årsrapport för 2011.

Ansvarig: Språkrådet


Hen

Ansvarig: Språkrådet


Trams på Facebook kan vara användbart [Startsida]

Kommunikation i form av statusuppdateringar och kommentarer på Facebook hjälper människor att bygga upp användbara nätverk, visar en ny rapport.

Ansvarig: Språkrådet


Testa dig själv: hur väl förstår du våra grannspråk? [Startsida]

Ett nederländskt forskarlag har utvecklat en app för att testa europeisk språkförståelse. Gör testet och hjälp forskarna!

Ansvarig: Språkrådet


App ska rädda aboriginspråk [Startsida]

Ett australiskt forskningsprojekt har lanserat en app som ska stärka och bevara det hotade språket iwaidja.

Ansvarig: Språkrådet


PTS vill ge digital delaktighet åt funktionshindrade [Startsida]

I PTS innovationstävlingar söker man efter it-lösningar som kan göra vardagen enklare för dövblinda och andra grupper med funktionshinder.

Ansvarig: Språkrådet


Öppet ä-ljud sliter på stämbanden [Startsida]

Nya rön visar att det nya breda ä-ljud som alltfler unga människor i dag har i ord som räv och säv kan orsaka medicinska problem.

Ansvarig: Språkrådet


Nytt tillfälle att bli auktoriserad tolk eller translator [Startsida]

Det finns för få tolkar i Sverige – fler behövs! Den 30 april är sista ansökningsdag för Kammarkollegiets auktorisationsprov för tolkar och översättare.

Ansvarig: Språkrådet


Pengar till 33 minoritetsspråksprojekt [Startsida]

Språkrådet och Institutet för språk och folkminnen har fördelat bidrag på sammanlagt 3,4 miljoner kronor till 33 olika projekt som ska arbeta med revitaliseringsinsatser för de nationella minoritetsspråken.

Ansvarig: Språkrådet


Måste vi tala engelska för att apparaterna ska förstå? [Startsida]

Apples taligenkänning Siri i senaste Iphonemodellen förstår bara engelska. Det är dåligt för norskan och svenskan, menar norska Språkrådet.

Ansvarig: Språkrådet


Aktuellt [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


En lektion i jiddisch [Startsida]

Lyssna på Salomon Schulman som berättar om undervisningen i jiddisch vid Folkuniversitetet i Lund.

Ansvarig: Språkrådet


Lärobok i finsk romani [Minoritetsspråk]

Forskningscentralen för de inhemska språken i Helsingfors har publicerat en lärobok i finsk romani.

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Radiotipset: Språket i P1 rapporterar att appar nu ersätter datorbaserade läs- och skrivstöd [Sveriges Radio]

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Boktipset: ”Tio pinnar i luften – Sagor, sånger, ordspråk, lekar och gåtor på de nationella minoritetsspråken och svenska”

Ansvarig: Språkrådet


Svenskt teckenspråk stöder talspråksutveckling [Minoritetsspråk]

En doktorsavhandling om barns tvåspråkiga utveckling i talad svenska och svenskt teckenspråk har lagts fram vid Stockholms universitet.

Ansvarig: Språkrådet


Jobbtipset [Startsida]

Svenska institutet utlyser lediga lektorstjänster i svenska i utlandet.

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Var med och utse årets uppslagsord

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Svenska Dagbladet: Den och hen används olika

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

EF: Kinesiska och tyska ger framtidens jobb

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

A4: Farväl till Bodoni och Times

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Helsingborgs Dagblad: Hen hit och hen dit

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Metro: Sveriges gubbigaste och tantigaste namn

Ansvarig: Språkrådet


Pressmeddelande: Pengar för uppföljning av språklagen [Startsida]

I budgetpropositionen ges Språkrådet pengar för att arbeta med uppföljning av språklagen, liksom pengar för att främja teckenspråket och stärka språkvården för minoritetsspråken.

Ansvarig: Språkrådet


Sök själv svar på språkfrågor [Språkhjälp]

Sök själv svar på språkfrågor

Ansvarig: Språkrådet


Språkrådets omvärldsanalys uppmärksammas i SvD [Startsida]

Olle Josephson skriver i Svenska Dagbladet om att språkpolitik är mycket mer än en kulturfråga.

Ansvarig: Språkrådet


Omvärldsanalys 2009

Ansvarig: Språkrådet


Omvärldsanalys 2009

Ansvarig: Språkrådet


I dag går tidningarna över till stor bokstav på partier [Startsida]

I dag genomförs reformen stor bokstav på partier

Ansvarig: Språkrådet


Tryckta källor [Språkhjälp]

Ansvarig: Språkrådet


Språkrådet i Norge har fått en språkvårdare i teckenspråk [Minoritetsspråk]

Den 19 maj tillträdde Sonja Myhre Holten, som är döv, den nya tjänsten som språkvårdare i norskt teckenspråk. Samtikdigt får Språkrådet en ny, teckenspråkig direktör.

Ansvarig: Språkrådet


Språkvård 4-2001

Ansvarig: Språkrådet


Punkt.. punkt.... punkt ... [Startsida]

Det blir allt vanligare att vi avslutar våra satser och meningar med mer än en punkt. Men varför? Den frågan ställs i en artikel i Sydsvenskan.

Ansvarig: Språkrådet


Teckentolkade vandringar i Stockholm [Minoritetsspråk]

I höst teckenspråktolkas för första gången tre populära vandringar i Stockholm.

Ansvarig: Språkrådet


Priset [Startsida]

Svenska Akademien har delat ut flera fina språkpriser till tolkar och översättare, liksom Margit Påhlsons pris till professor Jan Einarsson.

Ansvarig: Språkrådet


Ny handbok i begriplighet riktad till forskare [Startsida]

Vetenskapsjournalisten Kristoffer Gunnartz kommer i dagarna ut med boken ”Prata som folk, Einstein”.

Ansvarig: Språkrådet


Israeliska soldater lär sig teckenspråk [Minoritetsspråk]

För att underlätta kommunikation med döva och hörselskadade soldater inom den israeliska försvarsmakten erbjuds nu kurser i israeliskt teckenspråk.

Ansvarig: Språkrådet


Nytt nummer av Kieliviesti ute [Minoritetsspråk]

Årets tredje nummer av Kieliviesti, Språkrådets språkvårdstidskrift på finska och meänkieli, innehåller flera artiklar om finskan i Sverige.

Ansvarig: Språkrådet


Äldreboende för döva öppnas i Farsta [Minoritetsspråk]

Ett äldreboende för döva har slagit upp dörrarna i Farsta utanför Stockholm.

Ansvarig: Språkrådet


Aktuellt [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Skicka poetiskt prat med posten [Startsida]

Postens nya tjänst Pratpost spelar in det du har att säga, omvandlar talet till text och skickar iväg det som ett brev.

Ansvarig: Språkrådet


Språket nyckeln till arbetslivet [Startsida]

På webbsatsningen Arbeidsliv i Norden kan man läsa intressanta texter om hur viktigt språket är både för att få arbete och för att integreras i samhället.

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Det behövs riktlinjer för svenska och engelska på universitet och högskolor [Universitetsläraren]

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Svenska Dagbladet: A och e är a och o när könet avgör

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

SVT: SVT och TV4 slår ihop sina tjänster för syn- och hörselskadade

Ansvarig: Språkrådet


SOS Alarm utvärderar larmtjänst för teckenspråkiga [Startsida]

I framtiden ska teckenspråkiga kunna ringa SOS Alarm på sitt eget språk.

Ansvarig: Språkrådet


Boktipset [Startsida]

Sverige är långt ifrån det språkligt enhetliga land som många tror. Boken ”Språken i Sverige”, en del av serien ”Sveriges nationalatlas”, visar genom ett hundratal kartor hur stor den språkliga mångfalden i vårt land är. Boken beskriver språkfamiljer, runinskrifter, skriftspråk och talspråk, dialekter, minoritetsspråk, teckenspråk, invandrarspråk och mycket mer – från forntid till dagens sms- och chattspråk. Ett stort avsnitt handlar också om våra ortnamn.

Ansvarig: Språkrådet


Omvärldsanalys 2010

Ansvarig: Språkrådet


Aktuellt november 2007-januari 2008 [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Teckenspråkslexikon i mobilen [Minoritetsspråk]

Nu finnns Svenskt teckenspråkslexikon i en version för Iphone.

Ansvarig: Språkrådet


Webbtipset [Startsida]

Folkets engelsk-svenska lexikon finns nu på nätet. Där kan snart vem som helst betygsätta översättningar och bidra med ord och ordförklaringar och synonymer.

Ansvarig: Språkrådet


Ny bulletin om klarspråk [Startsida]

Temat för det senaste numret av ”Klarspråk – bulletin från Språkrådet” är EU-texter. Hur kan ett EU-direktiv införlivas i svensk lagstiftning och hur kan man få hjälp av EU-språkvården i Regeringskansliet?

Ansvarig: Språkrådet


Förstörs svenskan av chattspråket? [Startsida]

Gör det slarviga och talspråksliknande chatt- och sms-språket att svenskan, och vår språkförmåga, blir sämre?

Ansvarig: Språkrådet


Tolkanvändare blir utan föräldrapenning [Minoritetsspråk]

Teckenspråkiga personer som söker bidrag till tolktjänst i arbetslivet riskerar att bli utan sjukpenning och tillfällig föräldrapenning.

Ansvarig: Språkrådet


Språket grundbult i Botkyrkas skolor [Startsida]

I Botkyrka söder om Stockholm använder man språket som ett verktyg för att göra motstånd mot segregationen, skriver Dagens Nyheter.

Ansvarig: Språkrådet


Ny upplaga av Utrikes namnbok [Startsida]

I takt med att myndigheter lagts ner eller bytt namn, och nya länder bildats, har Utrikes namnbok blivit föråldrad. En uppdaterad upplaga har länge varit efterfrågad, och nu är den äntligen här.

Ansvarig: Språkrådet


Omvärldsanalys 2011

Ansvarig: Språkrådet


Modersmål har vi allihopa

Ansvarig: Språkrådet


Hur många elever läser modersmål? [Startsida]

Vilka språk har egentligen flest elever? Läs Skolverkets statistik.

Ansvarig: Språkrådet


Språkrådet möter en teaterpublik [Startsida]

Ett unikt samarbete mellan Riksteatern och Språkrådet sker med föreställningen ”När vinterns stjärnor lyser här” som spelas runt om i landet under februari och mars månad.

Ansvarig: Språkrådet


Lästipset [Startsida]

I .SE:s nya skrift, Domännamn – allt du vill veta om din adress på nätet, kan du bland annat läsa om språklig utformning av webbadresser och hur adresser med å, ä och ö fungerar.

Ansvarig: Språkrådet


Teckenspråkigt LSS-boende avgjordes i högsta instans [Minoritetsspråk]

Therese Hegelund, som är gravt hörselskadad och har Downs syndrom, får efter lång kamp rätt till teckenspråkigt LSS-boende.

Ansvarig: Språkrådet


Digitaliserade böcker möjliggör spännande språkforskning [Startsida]

Efter att Google digitaliserat 4 procent av världens böcker och offentliggjort dem i form av en sökbar korpus, är det nu möjligt att titta på språkliga fenomen som tidigare inte gått att undersöka.

Ansvarig: Språkrådet


Finns det ett svenskt ord för hashtag? [Språk och it]

Nyligen släppte Datatermgruppen ytterligare förslag på svenska benämningar för olika engelska datauttryck – som fyrkantstagg för hashtag och rutkod för QR-kod.

Ansvarig: Språkrådet


Fler kommuner ansluter sig till förvaltningsområden [Minoritetsspråk]

Regeringen beslutade i går att godkänna utvidgningen av förvaltningsområdet för finska och förvaltningsområdet för samiska.

Ansvarig: Språkrådet


Svenska skrivregler för punktskrift [Startsida]

”Svenska skrivregler för punktskrift” innehåller Punktskriftsnämndens och Språkrådets rekommendationer för hur man skriver och utformar punktskrift på svenska.

Ansvarig: Språkrådet


Studie om undervisning på engelska i svensk högre utbildning [Startsida]

Är det en myt att svenska studenter presterar sämre om undervisningsspråket är engelska? En ny undersökning vill nyansera diskussionen kring engelskspråkig undervisning i Sverige.

Ansvarig: Språkrådet


Språkvårdande informatör sökes [Startsida]

Specialpedagogiska skolmyndigheten söker en informatör som ska arbeta med språkvård och granskning av myndighetens rapporter och publikationer.

Ansvarig: Språkrådet


Hemspråksundervisningens återkomst i Danmark [Startsida]

Hemspråk har inte varit en del av skolundervisningen i Danmark på tio år, men i höst görs ett försök att återinföra hemspråksundervisning i grundskolan.

Ansvarig: Språkrådet


Ständigt nya söktjänster [Startsida]

Söktjänsterna är ett omistligt verktyg i jakten på information och texter. Vi tipsar om några nya söktjänster på marknaden.

Ansvarig: Språkrådet


Sverigefinnarnas dag i almanackan [Minoritetsspråk]

Svenska Akademien har beslutat att sverigefinnarnas dag ska vara med i Akademiealmanackan.

Ansvarig: Språkrådet


Finska rådgivningen är stängd under julveckan [Minoritetsspråk]

God jul och gott nytt år!

Ansvarig: Språkrådet


Boktipset [Startsida]

”Skånska dialektord” är en ny innehållsrik ordbok där man får lära sig betydelse, uttal och normaliserad svensk form för en stor mängd skånska dialektord.

Ansvarig: Språkrådet


Priset [Startsida]

Nu har Bokjuryn presenterat de vinnande barn- och ungdomsböckerna för år 2010. Alla mellan 0 och 19 år får vara med och rösta.

Ansvarig: Språkrådet


Två nya böcker om nationella minoriteters rättigheter [Minoritetsspråk]

Länsstyrelsen i Stockholms län ger ut en handbok om hur nationella minoriteters rättigheter kan verkställas och en inspirationsbok om romers väg till utbildning och arbete.

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Boktipset: Ny internationell och matnyttig bok om andraspråksundervisning i flerspråkiga klasser [Göteborgs universitet]

Ansvarig: Språkrådet


Klarspråk 2/2013

Ansvarig: Språkrådet


Tidig finsk grammatika hittad i London [Minoritetsspråk]

Hos Sothebys i London såldes en bok som även innehöll en anonym, tidigare okänd finsk grammatika på latin: Rudimenta linguae finnicae breviter delineata.

Ansvarig: Språkrådet


Aktuellt [Startsida]

Aktuellt

Ansvarig: Språkrådet


Seminarium om nationell språkdatabank [Språk och it]

seminarium Språkdatabank

Ansvarig: Språkrådet


Tv-tipset [Startsida]

På syttende mai undrar ”l love språk”: är norska kul?

Ansvarig: Språkrådet


Högre seminarium vid Stockholms universitet [Minoritetsspråk]

Fil. dr Merlijn de Smit och doktorand Valgerdur Bjarnadottir föreläser om finskans och baltiska språkens subjekt och objekt.

Ansvarig: Språkrådet


Ny rapport om nationella minoriteter [Startsida]

Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget har i uppdrag att följa upp hur lagen om de fem nationella minoriteternas rättigheter efterlevs. Nu har de publicerat sin årliga rapport.

Ansvarig: Språkrådet


Språkvård 2/2007 [Startsida]

Språkvård 2/2007

Ansvarig: Språkrådet


Språkvård 3-2006

Ansvarig: Språkrådet


Sjur Moshagens bilder

Sjur Moshagens bilder

Ansvarig: Språkrådet


Du hinner fortfarande studera finska! [Minoritetsspråk]

Anmälan för högskole- och universitetsstudier stänger den 15 april.

Ansvarig: Språkrådet


Språkvård 2-2007

Ansvarig: Språkrådet


Dokumentär om dövas språkliga kamp [Minoritetsspråk]

I en nyutgiven dokumentärfilm på dvd skildras 1970-talets kamp för dövas rätt till sitt eget språk.

Ansvarig: Språkrådet


Vad innebär det för språken och deras talare att språket är officiellt?

Ansvarig: Språkrådet


Språkvård 4/2006 [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Inbjudan6maj2010

Ansvarig: Språkrådet


InbjudanSpråkrådsdagen2010

Ansvarig: Språkrådet


Vädjan för att säkra finska språkets ställning inom vetenskap och högre utbildning [Minoritetsspråk]

Finska språknämnden har skickat en vädjan till universitetens högsta beslutsfattare.

Ansvarig: Språkrådet


Ny app översätter med telefonens kamera [Startsida]

Med Iphone-appen Word Lens kan man översätta t.ex. skyltar och menyer genom att hålla telefonens kamera över texten.

Ansvarig: Språkrådet


Språkvårdsseminarium i finska den 28 mars 2014 [Minoritetsspråk]

Språkrådet arrangerar det årliga språkvårdsseminariet på Finlandsinstitutet i Stockholm fredagen den 28 mars 2014 kl. 9–16.30.

Ansvarig: Språkrådet


Boktipset [Startsida]

Handboken ”Bättre webb med FAQ” ger råd om hur man skriver frågor och svar på ett bra och välstrukturerat sätt.

Ansvarig: Språkrådet


Förslag till handlingsprogram för att främja svenska språket

Ansvarig: Språkrådet


Priset [Startsida]

Svenska Akademien har delat ut årets svensklärarpris och sitt årliga stipendium till postdoktorala språkforskare.

Ansvarig: Språkrådet


Program Nordmålforum 2007

Ansvarig: Språkrådet


Sök pengar till projekt för digitala lärresurser [Startsida]

Hos Internetfonden kan man söka pengar för projekt som främjar internetutveckling och digital delaktighet i Sverige. I år är fokusområdet digitala lärresurser, till exempel för språkinlärning.

Ansvarig: Språkrådet


Unesco: Läskunnighet viktigt för världsfreden [Startsida]

I dag, 8 september, firas internationella läskunnighetsdagen runt om i världen. Årets tema är sambandet mellan läskunnighet och fred.

Ansvarig: Språkrådet


Språkpriser från Akademien [Startsida]

Svenska Akademien har delat ut två årliga språkpriser: Margit Påhlsons pris och språkvårdspriset.

Ansvarig: Språkrådet


Fira internationella modersmålsdagen! [Startsida]

I dag, 21 februari, är det internationella modersmålsdagen. Det uppmärksammas på olika sätt runtom i Sverige och världen.

Ansvarig: Språkrådet


Rickard Domeijs bilder

Rickard Domeijs bilder

Ansvarig: Språkrådet


Public service brister i utbudet för unga minoritetspråkstalare [Startsida]

Granskningsnämnden för radio och tv anser inte att SR, SVT och UR tar tillräcklig hänsyn till de språkliga behoven hos barn och unga som talar romani chib och meänkieli.

Ansvarig: Språkrådet


Barnboksfigurer får egna appar [Startsida]

Nu släpper flera svenska bokförlag sina barnböcker i interaktivt format. Det är Sverigelanseringen av Apples surfplatta Ipad som fått förlagen att dra igång sina digitala barnboksprojekt, även om Android och andra system också kommer att finnas med. Med större skärmar, fin bildupplösning och med ljud och andra kringfunktioner kan inte minst bilderböcker bli kul läsning på surfplatta.

Ansvarig: Språkrådet


Teckenspråksavatarer uppmärksammas i svensk studie [Minoritetsspråk]

Behovet av animerade teckenspråksavatarer har uppmärksammats i en svensk förstudie gjord av Kungliga Tekniska Högskolan.

Ansvarig: Språkrådet


Ibland har du nog lite problem i matte

Ansvarig: Språkrådet


Priset [Startsida]

Eva Brylla har tilldelats Svenska Akademiens språkvårdspris, ett pris för framstående förtjänster inom svensk språkforskning och språkvård.

Ansvarig: Språkrådet


Klarspråkskrav i Finland [Minoritetsspråk]

Forskningscentralen för de inhemska språken i Finland kräver ökade satsningar på klarspråk i Finland.

Ansvarig: Språkrådet


Arla grynar till det i onödan [Startsida]

Företag är livrädda för att deras varumärke ska degenerera. Arla går så långt att de i en stor reklamkampanj ber svenskarna om att använda deras varumärke Keso korrekt.

Ansvarig: Språkrådet


Nominera vinnare av samiskt språkpris [Minoritetsspråk]

”Gollegiella – Nordiskt samiskt språkpris” har instiftats av ministrarna för samefrågor i Norge, Sverige och Finland. Nu är det dags att nominera en vinnare.

Ansvarig: Språkrådet


Språkvård 4-2003

Ansvarig: Språkrådet


Är vissa dialekter mer förtroendeingivande än andra? [Startsida]

Är vi mer benägna att tala med försäljare och telefonintervjuare från norra eller västra Sverige än från andra delar av landet? Kan vissa dialekter i en reklamfilm på tv få oss att ta fram plånboken? Det undrar tidningen Råd & Rön.

Ansvarig: Språkrådet


Språkvård 3-2004

Ansvarig: Språkrådet


Sammanfattning av rapporten Infrastruktur för språken i Sverige

Ansvarig: Språkrådet


Fira internationella modersmålsdagen! [Startsida]

I dag, 21 februari, är det internationella modersmålsdagen. Det uppmärksammas på olika sätt runtom i Sverige och världen.

Ansvarig: Språkrådet


Kortkurs i finlandssvenska [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Riksdagsdebatten om språklagen

Ansvarig: Språkrådet


Avhandlingen [Startsida]

Vi tipsar om flera aktuella avhandlingar, bl.a. om fysikinlärning på engelska på svenska universitet och om kroppsspråkets betydelse för retorisk framgång.

Ansvarig: Språkrådet


Teckenspråkskultur på Bokmässan Örebro [Minoritetsspråk]

Bokmässan Örebro satsar i år på teckenspråkskultur. Det innebär bland annat en rad teckenspråkiga aktiviteter och seminarier på eller om teckenspråk

Ansvarig: Språkrådet


Lappar populärt kommunikationsmedium [Startsida]

Vi älskar att skriva upp saker och små meddelanden på lappar. Men vi älskar också att hata saker och människor på våra lappar. Det vittnar argalappen.se om.

Ansvarig: Språkrådet


Högre seminarium i finska vid Stockholms universitet [Minoritetsspråk]

Lektor Sirkku Latomaa från Tammerfors universitet föreläser om projektet Hur bemöts flerspråkighet i de finländska skolorna.

Ansvarig: Språkrådet


Orden tillhör alla! [Startsida]

Googles försök att påverka Språkrådets hantering av ordet ogooglebar har fått stor uppmärksamhet och väckt starka reaktioner världen över. Den lärdom man kan dra är att orden tillhör alla som använder dem och att ingen ensam kan styra över språket.

Ansvarig: Språkrådet


Läromedelspresentation i Tammen kirjakauppa [Minoritetsspråk]

Söderströms förlag presenterar läromedel i finska i samarbete med Tammen kirjakauppa.

Ansvarig: Språkrådet


Svenskar okunniga om grannländernas litteratur? [Startsida]

Svenska läsare är dåliga på att ta till sig grannländernas litteratur, medan läsare i Finland, Danmark och Norge har bra koll på svenska böcker. Det skriver Svenska Dagbladets Annina Rabe.

Ansvarig: Språkrådet


Webbaserad teknik förändrar förutsättningarna för språklärande [Startsida]

En ny avhandling visar att bloggar och wikisidor kan vara ett bra verktyg för språklärande och språkundervisning.

Ansvarig: Språkrådet


Funkas minoritetsspråksprojekt lockar många kommuner [Minoritetsspråk]

I ett särskilt projekt för minoritetsspråk får kommuner hjälp med att ta fram kvalitetssäkrad och begriplig information på finska och andra minoritetsspråk.

Ansvarig: Språkrådet


Språkvård 1/2007

Ansvarig: Språkrådet


Språkvård 2-2006

Ansvarig: Språkrådet


En språkpolitik för internet

Ansvarig: Språkrådet


Se webb-tv om latinets roll i dag [Startsida]

Karin Westin Tikkanen vid Göteborgs universitet berättar om latinets roll i vårt moderna samhälle.

Ansvarig: Språkrådet


Ökad programtid på minoritetsspråk [Startsida]

I går fattade regeringen beslut om villkoren för radio och tv för de kommande sex åren. SR, SVT och UR ska nu öka sitt programutbud både för minoritetsspråkiga och för personer med funktionsnedsättning.

Ansvarig: Språkrådet


Roliga webbsidor för unga som vill veta mer om våra grannspråk [Startsida]

Det pågår en nordisk kampanj för att unga ska lära sig mer om grannspråken i Skandinavien. Nu finns en fin webbplats för kampanjen, och dessutom en särskild Facebooksida.

Ansvarig: Språkrådet


Tekniken inget hot mot svenskan [Startsida]

Twitter, mejl, sms och Facebook påverkar starkt hur vi skriver, men enligt språkvetarna blir språket inte sämre, bara annorlunda och mer dialogiskt.

Ansvarig: Språkrådet


Ord i almackan på romani

Ansvarig: Språkrådet


Ord i almackan (på arli)

Ansvarig: Språkrådet


Ny svensk webbplats om forskning kring sociala medier [Startsida]

Det svenska projektet Sociamediapedia samlar kunskap om hur sociala medier används i Sverige.

Ansvarig: Språkrådet


Nya språkråd för svenskt teckenspråk [Minoritetsspråk]

Språkrådet har lagt ut nya teckenspråksfilmer med tecken och språkliga råd kring svenskt teckenspråk, bland annat med tecken för länderna i Mellanöstern.

Ansvarig: Språkrådet


Engelska eller svenska

Ansvarig: Språkrådet


Språkvård 1-2002

Ansvarig: Språkrådet


Tiotretton söker redaktörer! [Startsida]

Är du mellan 10 och 13 och gillar att skriva, läsa, fota eller filma? Då kan Redaktion Tiotretton vara något för dig.

Ansvarig: Språkrådet


Danska teckenspråkets ställning diskuterades vid Nordiska rådet [Minoritetsspråk]

I samband med Nordiska rådets 60-årsjubileum i Helsingfors genomfördes ett seminarium om döva barns och ungdomars rättigheter till teckenspråken.

Ansvarig: Språkrådet


SEB satsar på flerspråkig information [Startsida]

Alltfler företag försöker nå sina kunder på andra språk än svenska. SEB erbjuder nu personlig service på 23 språk.

Ansvarig: Språkrådet


Begriplighet ett tema för Språkrådsdagen 2012 [Startsida]

Den 3 maj anordnade Språkrådet den årliga konferensen Språkrådsdagen med intressanta föredrag, prisutdelningar och mingel.

Ansvarig: Språkrådet


Finskundervisningen i Köpenhamn tryggad [Minoritetsspråk]

Möjligheten att studera finska som huvudämne i Köpenhamn var ett tag i fara men nu har universitetet meddelat att undervisningen fortsätter i sin nuvarande form.

Ansvarig: Språkrådet


Klarspråksbulletinen 1/09

Klarspråksbulletinen 1/09

Ansvarig: Språkrådet


Sök pengar till projekt för digital delaktighet [Startsida]

Hos Internetfonden kan man söka pengar för projekt som främjar internetutveckling och digital delaktighet i Sverige, till exempel för flerspråkiga internetprojekt.

Ansvarig: Språkrådet


Nytt nummer av Kieliviesti ute [Minoritetsspråk]

Årets tredje nummer av Språkrådets språkvårdstidskrift på finska och meänkieli, Kieliviesti, har utkommit.

Ansvarig: Språkrådet


Sveriges Radio startar språkkurs i meänkieli [Startsida]

För den som förstår eller kan tala meänkieli (tornedalska) men inte kan skriva eller läsa det börjar i dag en radiokurs i 30 avsnitt.

Ansvarig: Språkrådet


I Finland vill partierna få klarspråksarbetet med i regeringsprogrammet [Minoritetsspråk]

Forskningscentralen för de inhemska språken, Focis, skickade i början av året en enkät om utvecklingen av myndigheternas klarspråksarbete till alla finländska partier som är med i partiregistret.

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Språktidningen har blivit med ny webbplats och språkblogg

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Avhandlingen: Sms bevarar och utvecklar Närpesdialekten [Umeå universitet]

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Pitemålet förevigat på vykort, brickor och disktrasor [Webfinanser]

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

TT Spektra: TT satsar på litteratur och läsning

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Universitetsläraren: Ståupp och show ny kommunikationskanal för forskning

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Språktidningen: Alltmer öppna ä och ö hos unga

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

City Skåne: Särskrivning och felaktigt dem triggar språkpolisen

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Påsvenska.se: Ersätt de och dem med dom

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Islandsbloggen: Här är isländskans vackraste och fulaste ord

Ansvarig: Språkrådet


Språkvård 1-2005

Ansvarig: Språkrådet


Klarspråksbulletinen 2-2010

Ansvarig: Språkrådet


Språkrådets nyordslista 2012

Ansvarig: Språkrådet


Avhandlingen [Startsida]

Vad händer när vi öppnar en bok? Möter vi samma text som alla andra, frågar sig Christian Mehrstam i en ny avhandling.

Ansvarig: Språkrådet


Föredrag [Språkhjälp]

Ansvarig: Språkrådet


Kändisars twittrande under lupp [Startsida]

En forskare från universitetet i Leicester ska undersöka hur kända twittrare kommunicerar med sin publik och vilka språkliga strategier de använder för att visa upp sina nätpersonligheter.

Ansvarig: Språkrådet


Engelska på fritiden bidrar till nyanserat språkbruk [Startsida]

Högstadieelever som använder engelska på fritiden tycks i högre grad nyansera och variera sin skrivna engelska jämfört med elever som har mindre kontakt med språket utanför skolan. Det visar en licentiatuppsats från Göteborgs universitet.

Ansvarig: Språkrådet


Storbritannien inför klarspråk på medicinförpackningarna [Startsida]

I Storbritannien ersätts nu vaga och otydliga varningstexter på medicinförpackningar, efter forskning som visar att de gamla texterna utgör en risk för patienterna.

Ansvarig: Språkrådet


Varför är särskrivningar så roliga? [Startsida]

TV4:s söndagsskola sände i går ett inslag om särskrivningar: varför älskar vi att hata dem, hur roliga är de, och är särskrivningar verkligen ett hot mot svenskan?

Ansvarig: Språkrådet


Seminarium om finskans ställning i Sverige [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Språkvård 4-2006

Ansvarig: Språkrådet


Begripsam satsar på kognitiv tillgänglighet [Startsida]

Ett nytt projekt, Begripsam, vill se begriplig information och tillgängliga webbplatser för personer med kognitiva funktionshinder.

Ansvarig: Språkrådet


Klarspråk 2-2012

Ansvarig: Språkrådet


Facebook satsar på allt-i-ett-tjänst för kommunikation [Startsida]

I Facebooks kommande meddelandetjänst samlas alla skriftsamtal på ett ställe.

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

The Bookseller: Ny Kindleapp med talsyntes och punktskrift ger blinda och synskadade tillgång till stora mängder böcker

Ansvarig: Språkrådet


Nu fyrar vi av 2009 års nyordslista! [Startsida]

Lagom till nyåret fyrar vi som vanligt av en lista över årets nya och aktuella ord. Under 2009 använde vi ord som chippa, följare och sprita.

Ansvarig: Språkrådet


Runebergsdagen den 5 februari [Minoritetsspråk]

Den 5 februari firas Runebergsdagen i Finland. Johan Ludvig Runeberg (5.2.1804 Jakobstad–6.5.1877 Borgå) var en finlandssvensk poet, författare och journalist.

Ansvarig: Språkrådet


Ny bok om bokstävernas magi [Startsida]

”ABC å allt om D” är en färggrann historia som med sina många typsnitt och mustiga färger är en rolig blädderbok för bokstavsbrukare i alla åldrar.

Ansvarig: Språkrådet


Högre seminarium i finska vid Stockholms universitet [Minoritetsspråk]

Doktorand Sari Pesonen rapporterar om sitt avhandlingsarbete i vilket hon med hjälp av inspelade samtal undersöker hur sverigefinska idiolekter har förändrats.

Ansvarig: Språkrådet


Skriver man titlar med stor eller liten bokstav? [Startsida]

Person- och tilltalstitlar skrivs alltid med liten begynnelsebokstav i löpande text. Det gäller även utländska titlar: direktör Berg, drottning Kristina, lord Nelson, madame Curie, ayatolla Khomeini. Även examenstitlar och liknande skrivs med små bokstäver: professor, fil.dr, pol.mag., jur.kand. När titeln står ensam på en egen rad kan det ibland vara naturligt att grafiskt behandla den som en rubrik, och rubriker skrivs ju med stor bokstav. På ett visitkort kan man därför skriva på två sätt: Karin Karlsson vd e-post: k.karlsson@xyz.se eller Karin Karlsson Vd E-post: k.karlsson@xyz.se

Ansvarig: Språkrådet


Länkar [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Omvärldsanalys 2008

Ansvarig: Språkrådet


Smakprov ur Svenskt dialektlexikon [Startsida]

Arbetet med Svenskt dialektlexikon rullar vidare och nu finns några smakprov på hur ordbokens artiklar är tänkta att se ut.

Ansvarig: Språkrådet


I dag börjar språklagen gälla! [Startsida]

I dag, onsdagen den 1 juli, börjar Sveriges nya språklag gälla.

Ansvarig: Språkrådet


Se Niclas Hvals föredrag från Språkrådsdagen [Startsida]

Missade du Språkrådsdagen i maj? Se då konferensen i efterhand på UR Play. Vi vill särskilt tipsa om Niclas Hvals intressanta föredrag om en översättares många val och utmaningar.

Ansvarig: Språkrådet


Seminarium för teckenspråkiga översättare [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Språkvård 3-2001

Ansvarig: Språkrådet


Språkvård 1-2004

Ansvarig: Språkrådet


Svenskar allt sämre på danska [Startsida]

Lars-Olof Delsing har jämfört dagens svenska språkförståelse av danska med den på 1970-talet och konstaterar att språkförståelsen tydligt försämrats.

Ansvarig: Språkrådet


Svenska Lexin i ny version [Startsida]

Svenska Lexin publiceras nu i en ny version på webben. Det är den mest omfattande revideringen som gjorts sedan första upplagan kom 1984.

Ansvarig: Språkrådet


Konferens för modersmålslärare i romska [Minoritetsspråk]

Den 29 april 2010 anordnar Tema Modersmål en konferens för modersmålslärare i romani (arli) i Trollhättan.

Ansvarig: Språkrådet


Klarspråksbulletinen 1/2006

Klarspråksbulletinen 1/2006

Ansvarig: Språkrådet


Lästipset [Startsida]

Nordiques är den enda franska tidskrift som handlar om Norden och Baltikum. Nummer 22 (2010) har särskilt fokus på Sverige och svenskan.

Ansvarig: Språkrådet


Lättfattlig information till brottsmisstänkta inom EU [Startsida]

Personer som misstänks eller anklagas för brott i EU ska genast informeras om sina processuella rättigheter på ett lättförståeligt språk, enligt ett nytt lagförslag.

Ansvarig: Språkrådet


Veckans språkråd [Startsida]

Veckans språkråd

Ansvarig: Språkrådet


Övrigt [Språkhjälp]

Övrigt

Ansvarig: Språkrådet


TV-tips om teckenspråk [Minoritetsspråk]

SVT sänder tre program om teckenspråk i jul: ett program om en döv kvinna som levt ensam i de dalsländska skogarna, ett om tillblivelsen av ”visukalen” Fame – och en inspelning av själva föreställningen.

Ansvarig: Språkrådet


Tre nyanställda på Språkrådet [Startsida]

Den 1 april fick Språkrådet tre nya medarbetare: Jennie Spetz, Raija Kangassalo och Ann Blückert.

Ansvarig: Språkrådet


Priset [Startsida]

Svenska Akademien har delat ut årets svensklärarpris och sitt årliga stipendium till postdoktorala språkforskare.

Ansvarig: Språkrådet


Webbtipset [Startsida]

”Moderna språk”, som ges ut av Språkcentrum vid Växjö universitet, är en av världens äldsta språktidskrifter.

Ansvarig: Språkrådet


Dags att välja årets sverigefinnar 2012! [Minoritetsspråk]

Sisuradio, SVT:s finskspråkiga redaktion, tidningen Ruotsin Suomalainen och Finlandsinstitutet arrangerar omröstningen där man väljer årets sverigefinne, årets unga sverigefinne och årets vardagshjälte.

Ansvarig: Språkrådet


Tack för alla inskickade ord under 2010! [Startsida]

Istidsaperitif, akterort och bowlingförälder är bara tre av de många nyord ni skickade till oss under året som gick.

Ansvarig: Språkrådet


Modersmål i ny lärarutbildning [Startsida]

I förslaget om en ny lärarutbildning ska modersmål kombineras med andra ämnen.

Ansvarig: Språkrådet


Ny namngrupp för hantering av främmande namn [Startsida]

Det har länge funnits behov av en nationell expertgrupp som kan diskutera och utfärda rekommendationer för främmande geografiska namn. Nu finns det en sådan.

Ansvarig: Språkrådet


Klarspråk 3 2013

Ansvarig: Språkrådet


Disputation i svenskt teckenspråk [Minoritetsspråk]

Anna-Lena Nilsson försvarar sin doktorsavhandling i svenskt teckenspråk vid Stockholms universitet den 21 maj.

Ansvarig: Språkrådet


Språkrådets rapporter [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Jobbtipset: Centrum för tvåspråkighetsforskning söker doktorand med inriktning mot andraspråksinlärning och svenska som andraspråk eller transnationell flerspråkighet och språkpolitik

Ansvarig: Språkrådet


Nytt språkpolitiskt program för finskan i Finland [Startsida]

Forskningscentralen för de inhemska språken, Focis, har nyligen publicerat ett språkpolitiskt program för finskan.

Ansvarig: Språkrådet


Radiotipset [Startsida]

I P4 Värmland sänds språkprogrammet Språkkollen varannan måndag.

Ansvarig: Språkrådet


Det romska alfabetet i Sverige. Romani abeceda ki Švedia/ando Švedo. [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


SVT uppmärksammar Språkrådets finska språktest [Minoritetsspråk]

Språkrådet har tagit fram ett språktest som granskar de kommunikativa färdigheterna i finska hos andra och tredje generationens vuxna sverigefinnar.

Ansvarig: Språkrådet


Ny referensgrupp för romani chib [Startsida]

Från och med 1 januari 2009 finns på Språkrådet en ny referensgrupp för romani chib.

Ansvarig: Språkrådet


Språkvård 1-2006

Ansvarig: Språkrådet


Gymnasieskola för teckenspråkiga i Stockholm [Minoritetsspråk]

Flera gymnasieprogram för teckenspråkiga ska bli verklighet i Stockholm nästa år.

Ansvarig: Språkrådet


Mer om finska [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Finsk-ugriska språken har det svårt i Ryssland [Minoritetsspråk]

Antalet finsktalande i Ryssland har sjunkit till 39 000 talare, skriver tidningen Helsingin Sanomat. Även de andra finsk-ugriska språken talas av allt färre.

Ansvarig: Språkrådet


Stockholmskan: föränderlig men levande [Startsida]

Hoa-Hoa Dahlgren pratar en stockholmska som är på väg att försvinna. Men många av Stockholms gruppspråk och dialekter lever och utvecklas.

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Lästipset: Biblioteken och den digitala delaktigheten (pdf) [Svensk Biblioteksförening]

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Webbtipset: Litteraturbanken växer och är gratis för alla [Dagens Nyheter]

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Avhandlingen: Parlez-vous français? om lärares och elevers muntliga språkproduktion

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Högstadieelever får veta mer om latin och lingvistik [Stockholms universitet]

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Metaforer viktiga för tänkandet och för rättssystemet [Svenska Dagbladet]

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Göteborgs universitet: Lärarstöd viktigt vid läsande och skrivande på datorer

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Nordisk sprogkoordination: Lexikontjänsten Islex nu för Iphone-, Windows- och Androidmobiler

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Regeringen: Användarforum ny expertgrupp för användbar och tillgänglig it

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Forskning.se: Stort intresse för intensivträning vid läs- och skrivsvårigheter

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Macworld: E-böcker och nyheter allt vanligare läsning på pekplattor

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Justitiedepartementet: Ökade rättigheter för misstänkta vid tolkning och översättning

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Socialdepartementet: Ökad satsning på information och kommunikation för dövblinda

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Ny Teknik: Snart läser vi både med och på glasögonen

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Vårdguiden: Sjukvården testar rådgivning med tolk för arabiska och somaliska

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Sveriges Radio: Signerta och almgrena – P4 Morgon skapar egna nyord

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Forskning.se: Flerspråkighet viktig resurs för förskolebarns lek och lärande

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Svenska Dagbladet: Google skilde inte på grundord och avledning

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Nummer.se: ”Teaterlexikon – uppföljaren” förklarar ord från teaterscener och kulturdebatter

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Corren: Språkrådets chef Ann Cederberg om hen, ogooglebar och svengelska

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Dagens Nyheter: Språktest väcker strid mellan brittiska språkpoliser och grammatikliberaler

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Forskning.se: Nytt projekt om bokhundar och Astrid Lindgren

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Sveriges Radio: Jenny Jägerfeld om särskrivningar och språklig makt

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Göteborgs universitet: Diskussions- och samtalskultur positiv för den svenska skolan

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Riksdag och Departement: Ny tolktjänst för döva före 2015

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Yle: Tillåt fler fel och prata mer, tycker svensklärare

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Universitetsläraren: Studenterna måste ha kunskaper om lässtrategier och textanalys

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Sproget.dk: Unga danskar och svenskar förstår inte varandra

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Språktidningen: Olivia, Emily, William och Ethan heta engelska namn

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Jajja Magazine: E-böcker ger ökad produktförsäljning – och mer läsning?

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Svenska Dagbladet: Företag styr namn på stationer och hållplatser

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Dagens Industri: Spelutvecklaren King vill varumärkesskydda orden candy och saga

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Metro: Osmidigt namn på nya Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Ansvarig: Språkrådet


Ordboksarbete viktigt för teckenspråken [Startsida]

Det lexikografiska arbetet har stor betydelse för teckenspråkens ställning, framkommer det i en doktorsavhandling som gjorts i Finland.

Ansvarig: Språkrådet


Jobbtipset [Startsida]

Malmö högskola söker universitetslektor i svenska respektive svenska som andraspråk.

Ansvarig: Språkrådet


Högre seminarium vid Stockholms universitet 31.5.2011 [Minoritetsspråk]

Professor Jarmo Lainio och forskningsassistent Anu Muhonen presenterar projektet IDI4MES. IDI4MES (Investigating discourses of inheritance and identity in four multilingual European settings) är ett internationellt projekt där man undersöker vilka identiteter flerspråkiga unga i fyra europeiska urbana städer ger uttryck för.

Ansvarig: Språkrådet


Minoritetsfest i Almedalen [Startsida]

Representanter för de nationella minoriteterna är nu på plats i Almedalen, där de bland annat bjuder på gatufest med levande musik.

Ansvarig: Språkrådet


Språkrådets skrifter 13: Språkrådets svensk-finska socialordlista [Minoritetsspråk]

Ordlistan innehåller de centrala termerna och begreppen inom socialförsäkring, äldre- och ungdomsvård, familjerätt, hälso- och sjukvård, missbruksvård och flyktingmottagning.

Ansvarig: Språkrådet


Domeij

Ansvarig: Språkrådet


Rena rama arabiskan ny serie i SVT [Startsida]

I morgon, 1 november, är det premiär för UR:s nya serie Rena rama arabiskan.

Ansvarig: Språkrådet


Ska eller skall? [Startsida]

Anser du att det finns en betydelseskillnad mellan ska och skall? Vi frågade våra följare på Facebook och fick många svar.

Ansvarig: Språkrådet


Språkrådets nyordslista 2011 [Startsida]

Lagom till nyåret fyrar vi av vår lista över nya ord och uttryck från det gångna året, med exempel som attitydinkontinens, börsrobot, flipperförälder, retronym och vobba.

Ansvarig: Språkrådet


Nyordslista 2000 [Nyord]

Ansvarig: Språkrådet


Nyord 2000

Ansvarig: Språkrådet


Språkvård 2-2002

Ansvarig: Språkrådet


Inskickade egna ord 2009 [Nyord]

Ansvarig: Språkrådet


Prata finska med Androiden [Minoritetsspråk]

Nu går det att röststyra Androidmobiler på 13 nya språk, däribland svenska.

Ansvarig: Språkrådet


Språkvård 3-2003

Ansvarig: Språkrådet


Hur många teckenspråk finns det i världen? [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Aktuellt [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Klarspråk 3/2010

Ansvarig: Språkrådet


Jiddischförbundet lanserar uppfräschad webb [Minoritetsspråk]

Sveriges Jiddischförbund har skaffat sig nya och uppdaterade webbsidor. Där kan man bland annat läsa mer om jiddischseminariet i Bålsta i augusti.

Ansvarig: Språkrådet


Klarspråk lönar sig

Ansvarig: Språkrådet


Klarspråksbulletinen 4-2009

Ansvarig: Språkrådet


Få unga läser meänkieli i skolan [Startsida]

I Pajala har för första gången inte en enda elev i sjätte klass valt att läsa meänkieli.

Ansvarig: Språkrådet


Instruktionen: vad vi gör [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Rörliga bilder nu i papperstidningen [Startsida]

Ny teknik ger möjligheter att visa video direkt på papper, t.ex. i vanliga tidningar.

Ansvarig: Språkrådet


Teckenspråksaktuellt [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Regeringen föreslår minoritetsspråkssatsningar [Startsida]

Regeringen har i dag beslutat om en lagrådsremiss för att stärka minoritetsspråken och de nationella minoriteternas rättigheter.

Ansvarig: Språkrådet


Vem var Erik Wellander? [Språkvård]

Det följande är ett utdrag ur den minnesartikel som Bertil Molde skrev över Erik Wellander. Den publicerades i Språkvård 4/1977.

Ansvarig: Språkrådet


Bageri blev konkursbo av misstag [Startsida]

Bolagsverket blandade ihop borgenär och gäldenär.

Ansvarig: Språkrådet


Rapport från HSV-konferens om engelska [Startsida]

Högskoleverkets konferens om engelska på universitet och högskolor gav en komplex bild av läget.

Ansvarig: Språkrådet


Bristen på finskspråkig barnomsorg i Sverige tas upp även i Finland [Minoritetsspråk]

Bristen på finskspråkiga dagisplatser har under senaste tiden diskuterats en hel del i svenska medier. Nu har även finska medier tagit upp ämnet.

Ansvarig: Språkrådet


Döva kräver textad bio [Minoritetsspråk]

Unga döva och hörselskadade vänder sig till Kulturdepartementet och kräver fler textade biofilmer.

Ansvarig: Språkrådet


Ny bok om Manillaskolan [Minoritetsspråk]

I samband med 200-årsjubileet av dövundervisningen i Sverige har en bok om Manillaskolan getts ut: ”Ankomst Manilla ­ dövhistoriska essäer”.

Ansvarig: Språkrådet


Språkvård 1-2007

Ansvarig: Språkrådet


Tekniken bakom språket [Startsida]

Språkrådet har gett ut en bok om talsyntes, maskinöversättning och annan språkteknik.

Ansvarig: Språkrådet


Storbritannien har också en ”Svarta listan” [Klarspråk]

Storbritanniens motsvarighet till Sveriges kommuner och landsting, the Local Government Association, har tagit fram en lista över luddiga och jargongartarde ord.

Ansvarig: Språkrådet


Språklagstexten

Ansvarig: Språkrådet


Språkpriset [Startsida]

Svenska Akademien har delat ut flera olika språkpriser till översättare och tolkar.

Ansvarig: Språkrådet


Vägledningen för flerspråkig information (2)

Ansvarig: Språkrådet


Skrifter [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Nytt nummer av Språktidningen ute [Startsida]

Nummer 5/2009 av Språktidningen handlar bl.a. om nytänkande tidningsspråk, maskinöversättning och överbruk av utropstecken.

Ansvarig: Språkrådet


SCB:s pressmeddelande: 440 000 personer med finsk anknytning i Sverige [Minoritetsspråk]

Med anledning av Finlands självständighetsdag den 6 december kan det vara intressant att påminnas om att 440 000 personer i Sverige är antingen födda i Finland, har minst en förälder född i Finland eller har finskt medborgarskap.

Ansvarig: Språkrådet


Nordiskt seminarium 2010 [Språk och it]

Ansvarig: Språkrådet


Konferens Korpilombolo december 2010

Ansvarig: Språkrådet


Gröna boken i färsk utgåva [Klarspråk]

Statsrådsberedningens ”Gröna boken – Riktlinjer för författningsskrivande” (Ds 2014:1) har just kommit ut i en ny uppdaterad upplaga.

Ansvarig: Språkrådet


Svensk-finsk ordlista över termer i offentlig förvaltning [Minoritetsspråk]

Språkrådets svensk-finska ordlista över termer i offentlig förvaltning finns nu på webben.

Ansvarig: Språkrådet


Bulletinen Klarspråk 1-2012

Ansvarig: Språkrådet


Priset [Startsida]

Niklas Lindblad, P2 Musik, och Katarina Hedström, P4 Gotland, har fått Sveriges Radios språkpris 2010.

Ansvarig: Språkrådet


Forskning om andraspråk [Språkhjälp]

Ansvarig: Språkrådet


Språkrådet svarar på frågor i Dagens Nyheter [Startsida]

I DN Söndag kan du nu ta del av språkfrågor som Språkrådet besvarat.

Ansvarig: Språkrådet


Aktuellt [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Lättläst [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


bijvoet_fraurud

Ansvarig: Språkrådet


Dokumentation Spåkrådsdagen 2008, Holsanova2

Dokumentation Spåkrådsdagen 2008, Holsanova2

Ansvarig: Språkrådet


Avhandlingen [Startsida]

En ny avhandling undersöker poesins funktion som retorisk handling kopplad till freds-, kvinno- och miljörörelser.

Ansvarig: Språkrådet


Ryskt teckenspråk föreslås bli erkänt [Minoritetsspråk]

Den ryska statsduman antog den 24 oktober ett lagförslag i vilket det ryska teckenspråket föreslås få officiell status som eget språk.

Ansvarig: Språkrådet


Nyordslista 2004

Ansvarig: Språkrådet


I framtiden styr kroppsspråket apparaterna [Startsida]

Snart kommer man att kunna byta låt i mp3-spelaren genom att räcka ut tungan eller blinka med ögonen.

Ansvarig: Språkrådet


Webbtipset: Valordlista [Minoritetsspråk]

Det är val om en månad och därför har Språkrådet publicerat en svensk-finsk valordlista.

Ansvarig: Språkrådet


Många fördelar med högläsning [Startsida]

Dagens Nyheter har i veckan publicerat en artikelserie, ”Läsning för livet”, om högläsning för barn. Forskning visar att det har betydelse både vad och hur vi läser.

Ansvarig: Språkrådet


Klarspråksbulletinen 4-2008

Ansvarig: Språkrådet


Webbtipset [Startsida]

Vi tipsar om två vardagliga webbidrag till språket, en om härjedalska ord och en om alla andra vardagsord, dialektala och allmänna.

Ansvarig: Språkrådet


Radiotipset [Startsida]

P1:s nya serie Retorik går till botten med konsten att tala och övertyga.

Ansvarig: Språkrådet


Datagenererad ordbok utan redaktionella filter [Startsida]

Wordnik ger automatgenererade definitioner och textexempel med hjälp av gigantiska textmassor och stor genrebredd.

Ansvarig: Språkrådet


Klarspråksbulletinen 3/2008

Klarspråksbulletinen 3/2008

Ansvarig: Språkrådet


Externa språklänkar [Språkhjälp]

Ansvarig: Språkrådet


Tack för alla inskickade ord 2012! [Startsida]

Under förra året var det många barn och vuxna som skickade in nyord, både egna och andras, till oss. Bronettfirande, kuldagis och nördvändig var tre av orden som hamnade på vår lista över inskickade ord.

Ansvarig: Språkrådet


Nya språkvårdaren i finska på intervju i Sisuradio [Minoritetsspråk]

Pilvi Mattila började sitt arbete som språkvårdare i finska på Språkrådet i september. En intervju med henne kan du höra på Sisuradios webbplats.

Ansvarig: Språkrådet


Klarspråkstestet för domar

Ansvarig: Språkrådet


Populärt att studera danska i Lund [Startsida]

Intresset för att studera danska vid Lunds universitet växer stadigt. Det är ett litet men positivt steg framåt för den nordiska språkgemenskapen.

Ansvarig: Språkrådet


Språkrådet inleder lexikonsamarbete med Finland [Startsida]

Språkrådet har inlett samarbete med Forskningscentralen för de inhemska språken (Focis) i Finland, som planerar utgivning av lexikon för invandrare och tolkar på uppdrag av finska Utbildningsstyrelsen.

Ansvarig: Språkrådet


Minoritetsspråkspriset - pressmeddelande 2013

Ansvarig: Språkrådet


Ny ordbok från Svenska Akademien [Startsida]

”Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien” är en stor nusvensk definitionsordbok som nu släpps i bokhandeln. Den nya ordboken, som ersätter både Nationalencyklopedins ordbok och det gamla standardverket ”Svensk ordbok” (Norstedts), har utarbetats av redaktionen för Svenska Akademiens samtidsordböcker vid institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet.

Ansvarig: Språkrådet


Mer om romska [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Tack för alla inskickade nyord under 2013! [Startsida]

Under förra året var det många barn och vuxna som skickade in nyord, både egna och andras, till oss. Bumerangvarg, farbrorisering och keffe var tre av orden som hamnade på vår lista över inskickade ord.

Ansvarig: Språkrådet


Se språket – barns tillgång till svenskt teckenspråk

Ansvarig: Språkrådet


Namn [Språkhjälp]

Namn

Ansvarig: Språkrådet


Ny app för snabb språkhjälp [Startsida]

Danska språknämnden har lanserat en språkapp, Sproghjælp, som ger hjälp och förklaringar till de vanligaste språkproblemen i danskan.

Ansvarig: Språkrådet


Finska namnen på partierna i Europaparlamentet [Minoritetsspråk]

Inför Europaparlamentvalet har Forskningscentralen för de inhemska språken sammanställt en lista över partierna i Europaparlamentet.

Ansvarig: Språkrådet


Kontrollera språkkontrollen

Ansvarig: Språkrådet


Ord som irriterar [Startsida]

Göteborgs-Posten uppmanar läsarna att skicka in irriterande, tidstypiska ord och uttryck.

Ansvarig: Språkrådet


Klarspråksrapport 2011

Ansvarig: Språkrådet


Ge oss dina synpunkter

Ge oss dina synpunkter

Ansvarig: Språkrådet


Mottagaranpassning för nätmedborgaren

Ansvarig: Språkrådet


SAOL blir app i november [Startsida]

I november släpps Svenska Akademiens ordlista som app för smarta telefoner.

Ansvarig: Språkrådet


Föredrag om finskan vid Stockholms universitet [Minoritetsspråk]

Professor Jarmo Lainio och doktorand Anu Muhonen föreläser vid Stocholms universitet 7.5.2009.

Ansvarig: Språkrådet


Avhandlingen [Startsida]

I sin avhandling ”Nähe und Distanz kontrastiv” har Christine Mertzlufft jämfört myndighetstexter på svenska och tyska under de senaste sextio åren.

Ansvarig: Språkrådet


Mångspråkig julkalender [Startsida]

Gör den långa väntan på julaftonen roligare genom att öppna luckorna på en mångspråkig julkalender. Den finns på hela åtta språk.

Ansvarig: Språkrådet


Ruotsinsuomalaiset ja suomen kieli [Minoritetsspråk]

Raportissa "Sverigefinnarna och finska språket – En analys av språkbevarande och strategiska val" annetaan kuvaus suomen kielen tilasta Ruotsissa.

Ansvarig: Språkrådet


Språklagspropositionen väcker reaktioner [Startsida]

"Äntligen lagfästs Sverige som ett mångspråkigt land med svenska som gemensamt språk", skriver Olle Josephson i sin språkspalt i Svenska Dabladet. Men han menar också att det finns anledning till visst missnöje med lagförslaget.

Ansvarig: Språkrådet


Om Språkrådet [Startsida]

Lorem ipsum dolor mit es.

Ansvarig: Språkrådet


Tv-tipset [Startsida]

Lilla Aktuellt har tittat närmare på engelska och på svenska barns relation till språket.

Ansvarig: Språkrådet


Bibblan svarar på allt – på flera språk [Startsida]

Bibblan svarar är en ny gratis svarstjänst som är öppen för alla.

Ansvarig: Språkrådet


Service på nätet 2011

Ansvarig: Språkrådet


Nordens språkråd

Ansvarig: Språkrådet


Om teckenspråk på Språkrådet [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Jiddisch [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Lärare hinner inte chatta med sina elever [Startsida]

De sociala medierna skapar möjligheter i skolan men också stress och mobbning, visar en undersökning initierad av Lärarnas Riksförbund.

Ansvarig: Språkrådet


Nyordslistan 2012 är här [Startsida]

Nu publicerar vi nyordslistan 2012, med ord som kramtjuv och henifiera.

Ansvarig: Språkrådet


Deafhood Sverige vill sprida kunskaper om teckenspråkigas liv [Minoritetsspråk]

En ny organisation som vill sprida förståelse om dövas och hörselskadades situation som etnisk minoritet har bildats.

Ansvarig: Språkrådet


sommarkurs

Ansvarig: Språkrådet


Många kreativa ord inskickade 2008 [Nyord]

Vi tackar er för alla inskickade egna ord och nyord ni hittat under 2008. Se ett urval av alla ord: vedeo, euan, hemester och många andra.

Ansvarig: Språkrådet


Språkvård 1-2003

Ansvarig: Språkrådet


Vill du skriva en artikel till tidskriften Sakprosa? [Startsida]

Den nordiska tidiskriften Sakprosa kommer att ha ett temanummer om klarspråk och efterlyser artiklar.

Ansvarig: Språkrådet


Språkrådets årsrapport 2011 [Startsida]

Nu finns Språkrådets årsrapport tillgänglig för den som vill veta mer om vad vi gör, bland annat vilka publikationer vi gav ut 2011 och vilka projekt vi deltog i.

Ansvarig: Språkrådet


Långa köer till finskspråkiga förskolor i Stockholm [Startsida]

Enligt minoritetslagen som trädde i kraft i början av året ska Stockholms kommun, som tillhör förvaltningsområdet för finska, erbjuda helt eller delvis finskspråkig förskoleverksamhet till barn vars föräldrar vill ha det.

Ansvarig: Språkrådet


Ny webbpublikation: Kotiseutututkimuksen ABC-käsikirja [Minoritetsspråk]

Kotiseutututkimuksen ABC-käsikirja (ABC-handbok för hembygdsforskning) är en gratis webbpublikation som även innehåller information om språk.

Ansvarig: Språkrådet


Andraspråkshjälp [Språkhjälp]

Ansvarig: Språkrådet


Googles översättningstjänst klarar nu latin [Startsida]

Behöver du översätta mellan svenska och latin? Nu klarar Google att översätta till och från de båda språken, med godkänt resultat.

Ansvarig: Språkrådet


Nya läseböcker på romska [Minoritetsspråk]

Skolverket släppte nyligen nya undervisningsböcker på romska, ”Saga och sanning 1–2”.

Ansvarig: Språkrådet


Intervju med Paula Ehrnebo i SVT Uutiset [Minoritetsspråk]

Språkrådets vice chef Paula Ehrnebo, som under många år arbetat med finsk språkvård i Sverige, har intervjuats om finskans ställning i Sverige.

Ansvarig: Språkrådet


Svenska språknämndens skriftserie [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Svenska Akademien prisar svensklärare [Startsida]

Svenska Akademien delar årligen ut bibliotekariepriset och svensklärarpriset. Nu har årets pristagare tillkännagetts.

Ansvarig: Språkrådet


Lättläst

Ansvarig: Språkrådet


Regeringen ändrar i TUFF-förordningen [Minoritetsspråk]

Villkoren för föräldrar att gå på teckenspråksutbildning förbättras, men i övrigt är nyheterna i förordningen små.

Ansvarig: Språkrådet


Finländare positiva till svenskan i Finland [Startsida]

I en ny undersökning visar det sig att finnarna är överraskande positiva till svenskan. Men med andra nordbor talar man hellre engelska.

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Läsplattorna förändrar läsandet – och skrivandet < [Ny Teknik]

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Apptipset: NE ordhjälp – med korsordshjälp och anagram

Ansvarig: Språkrådet


Bandarkivets jubileumsseminarium 17.4.2009 i Helsingfors [Minoritetsspråk]

Bandarkivet i Helsingfors fyller 50 år.

Ansvarig: Språkrådet


De nordiska språken [Språkvård]

Ansvarig: Språkrådet


Norskt minoritetsspråksbibliotek fick europeiskt språkpris [Startsida]

Det flerspråklige bibliotek i Oslo har belönats med språkpriset European language label.

Ansvarig: Språkrådet


Språkvård [Språkvård]

Ansvarig: Språkrådet


Anmäl din femteklass till Retorikmatchen 2014 [Startsida]

UR:s program ”Retorikmatchen” är en tävling för sjätteklassare som vill utveckla sina ord- och retorikkunskaper. Nu söker UR femmor från hela landet som vill vara med i höstens tävling.

Ansvarig: Språkrådet


Sverige lever inte upp till kraven på utbildningsresurser för minoritetsspråk [Startsida]

Europarådet kritiserar i en rapport Sverige för bristen på lärare, läromedel och lärarutbildningar för de nationella minoritetsspråken.

Ansvarig: Språkrådet


Preliminärt program Språkrådsdagen 2014

Ansvarig: Språkrådet


Vi vill ha fler nyord! [Startsida]

Många barn och ungdomar skickar in nyord till oss. Men vi vill ha ännu fler.

Ansvarig: Språkrådet


Ny verktygslåda för textundervisning [Startsida]

Hur arbetar man bättre och mer lustfyllt med texter inom gymnasiets svenskundervisning? Det försöker en ny bok ge svar på.

Ansvarig: Språkrådet


Webbtipset [Startsida]

Immigrantinstitutets encyklopedi ger bra, samlad information om invandring, integration och rasism.

Ansvarig: Språkrådet


Länkar [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Nytt svensk-isländskt lexikon på gång [Startsida]

Nästa år lanseras nätbaserade ordboken Íslex, en nätbaserad ordbok med 50 000 uppslagsord som översätts till svenska, norska och danska.

Ansvarig: Språkrådet


Ny översättningstjänst för punktskrift [Startsida]

Robobraille är en tjänst för översättning mellan punktskrift och text eller tal.

Ansvarig: Språkrådet


Ledare Språkvård 3/2006 [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Språkvård 4-2002

Ansvarig: Språkrådet


Europarådet kräver omedelbara minoritetsåtgärder av Finland [Minoritetsspråk]

Europarådets ministerkommitté kräver bland annat att Finland satsar mer resurser på de samiska språken och svenska.

Ansvarig: Språkrådet


Stort intresse för svenskt klarspråksarbete i Sydkorea [Startsida]

Eva Olovsson från Språkrådet föreläste på en internationell konferens i Seoul.

Ansvarig: Språkrådet


Radiotipset [Startsida]

Undermåliga språkanalyser avgör asylärenden. Det rapporterar SR-programmen Kaliber och Språket.

Ansvarig: Språkrådet


Dokumentations Språkrådsdagen 2008, Josephson

Dokumentations Språkrådsdagen 2008, Josephson

Ansvarig: Språkrådet


Om teckenspråk [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Utredning om flexibel specialskola [Minoritetsspråk]

En utredning ska undersöka hur specialskolor och kommunala skolor kan samarbeta bättre kring elever med hörselnedsättning.

Ansvarig: Språkrådet


Ska lånord kursiveras i löptext? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Program Språkrådsdagen 2008

Program Språkrådsdagen 2008

Ansvarig: Språkrådet


Samiska [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


"Suljetut ovet" – om romer i de nordiska länderna från 1500-talet till nutiden [Minoritetsspråk]

I sin bok om romer i Norden går författaren FD Panu Pulma igenom romernas historia ända från 1500-talet till våra dagar.

Ansvarig: Språkrådet


Finlands statsminister i vendetta mot svenskan [Startsida]

I en insändare i Hufvudstadsbladet går tidigare statsminister Paavo Lipponen till hårt angrepp mot statsminister Mari Kiviniemi för hennes fortsatta strävanden att ersätta svenska med ryska i Finland.

Ansvarig: Språkrådet


Varför svensk terminologi?

Ansvarig: Språkrådet


JO kritiserar Regeringskansliets engelska adresser [Startsida]

Strider justice.ministry.se och andra engelska e-postadresser hos Regeringskansliet mot språklagen? Det har JO nu prövat.

Ansvarig: Språkrådet


Meänkieli [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Språkvård 2-2003

Ansvarig: Språkrådet


John Airey

Ansvarig: Språkrådet


Rapport från europeisk klarspråkskonferens nu publicerad [Startsida]

Den tyska klarspråkskonferensen ”Europäische Wege zu einer modernen Verwaltungssprache”, det vill säga europeiska vägar till ett modernt, klart och begripligt förvaltningsspråk, var temat för den europeiska konferens som anordnades i Bochum, Tyskland, i augusti 2008, där även Språkrådet deltog.

Ansvarig: Språkrådet


Läs mer om norska Språkdagen [Startsida]

Norska Språkrådet arrangerade sin årliga konferens Språkdagen den 11 november i Oslo.

Ansvarig: Språkrådet


Meänkieli [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Språkpolitik hos Språkrådet [Språkvård]

Ansvarig: Språkrådet


Språkvård 3-2002

Ansvarig: Språkrådet


JO: Anställningsansökningar på högskolan får skrivas på svenska [Startsida]

Enligt ett JO-beslut ska det vara möjligt att använda svenska när man ansöker om anställning och driver befordningsärenden på högskolan.

Ansvarig: Språkrådet


Radiotipset [Startsida]

Har du missat program i P1:s Språket? I sommar gör programmet ett uppehåll, men i stället får du en ny chans att lyssna på repriser i din radio.

Ansvarig: Språkrådet


Priset [Startsida]

Svenska Akademien har delat ut priser till översättare, tolkar och språkvetare.

Ansvarig: Språkrådet


Dialekter [Språkhjälp]

Dialekter

Ansvarig: Språkrådet


Språkrådets uttolkning av språklagen [Språkvård]

Ansvarig: Språkrådet


Aktuellt [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Program

Ansvarig: Språkrådet


Artiklar [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Webbtipset: Miten kuvata muutosta? – Puhutun kielen tutkimuksen lähtökohtia murteenseuruuhankkeen pohjalta [Minoritetsspråk]

Pirkko Nuolijärvis och Marja-Leena Sorjonens år 2005 publicerade bok har nu givits ut som faksimilupplaga på webben.

Ansvarig: Språkrådet


1. Se till att all information är tillgänglig på begriplig svenska i lämplig form [Språk och it]

Ansvarig: Språkrådet


Sista chansen att anmäla sig till språkvårdsseminariet i finska! [Minoritetsspråk]

Språkrådets årliga språkvårdsseminarium i finska arrangeras nästa vecka i Stockholm

Ansvarig: Språkrådet


Jiddisch [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Vanliga frågor om minoritetsspråk [Minoritetsspråk]

Vanliga frågor om minoritetsspråk

Ansvarig: Språkrådet


Ny webbplats för Lexin [Startsida]

Lexins webbplats har fått nytt utseende och förbättrade funktioner.

Ansvarig: Språkrådet


Språkhjälpmedel [Språkhjälp]

Ansvarig: Språkrådet


Svensk språkvårds organisation [Språkvård]

Ansvarig: Språkrådet


Tyst Teater turnerar med teckenspråkspoesi [Minoritetsspråk]

Under våren turnerar Gunilla Vestin Wallin med enmansföreställningen Kärlek, drömmar och fjärilar, som vänder sig till äldre teckenspråkiga.

Ansvarig: Språkrådet


Länkar till språkvårdsorgan [Språkvård]

Ansvarig: Språkrådet


Inbjudan till Språkrådsdagen

Ansvarig: Språkrådet


Förslag om presstöd till minoritetsspråk [Startsida]

I Presstödskommitténs delbetänkande finns flera förslag om hur man kan öka presstödet för tidningar på meänkieli och samiska.

Ansvarig: Språkrådet


Kortfattat om innehållet

Ansvarig: Språkrådet


Program nordiskt seminarium 2010

Ansvarig: Språkrådet


Remissvar Värna språken

Ansvarig: Språkrådet


Priset [Startsida]

Birgitta Lindgren, mångårig medarbetare på Språkrådet, har tilldelats Svenska Akademiens pris för framstående förtjänster inom svensk språkforskning och språkvård.

Ansvarig: Språkrådet


Anmälningsblankett Klarspråkskristallen 2011

Ansvarig: Språkrådet


Kortfattat om innehållet 3-2011

Ansvarig: Språkrådet


Regeringen föreslår utvidgat modersmålsstöd i förskolan [Minoritetsspråk]

Enligt Sisuradios rapport kommer regeringen att föreslå att rätten till modersmålsstöd i förskolan ska skrivas in i nya skollagen.

Ansvarig: Språkrådet


Nordisk språkförståelse [Språkvård]

Ansvarig: Språkrådet


Språklagen [Språkvård]

Ansvarig: Språkrådet


Status som minoritetsspråk [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


TV-tipset [Startsida]

Nu börjar en ny säsong av Sápmi sessions, programmet där svenskspråkiga och samiska artister gör musik tillsammans.

Ansvarig: Språkrådet


Om konsten att använda semikolon [Startsida]

Hos The Oatmeal kan du lära dig att använda världens svåraste och mest fruktade skiljetecken: semikolonet.

Ansvarig: Språkrådet


Svenska [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Språkrådsdagen [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Språkteknologi [Språk och it]

Ansvarig: Språkrådet


Goda exempel [Klarspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Ledare 2/2007

Ansvarig: Språkrådet


Avhandlingen [Startsida]

Val av pronomen avslöjar människors inställningar till sig själva och andra, visar en färsk avhandling från Stockholms universitet.

Ansvarig: Språkrådet


Svenska som andraspråk [Språkhjälp]

Ansvarig: Språkrådet


Ny teknik i skolan ger resultat [Startsida]

Datorn är ingen silverkula som kan lösa alla problem, men när skolor använder teknik på rätt sätt ger det resultat. Det skriver professor Åke Grönlund i sin nya bok ”Att förändra skolan med teknik”.

Ansvarig: Språkrådet


Info Nordmålforum 2007

Ansvarig: Språkrådet


Språkpolitikens dag 2011

Ansvarig: Språkrådet


Nordmålforum 2007

Ansvarig: Språkrådet


Inbjudan Språkrådsdagen 2008

Inbjudan Språkrådsdagen 2008

Ansvarig: Språkrådet


Inbjudan Språkrådsdagen 2008

Inbjudan Språkrådsdagen 2008

Ansvarig: Språkrådet


Inbjudan till Språkrådsdagen

Ansvarig: Språkrådet


Romska [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Klarspråksfolder 2007

Ansvarig: Språkrådet


arbetsgruppens uppdrag

Ansvarig: Språkrådet


Hyresgästföreningen skriver klarspråk [Klarspråk]

Hyresgästföreningen följer språklagen och inför nu interna klarspråkskrav på informationen.

Ansvarig: Språkrådet


Webbtipset för barn [Startsida]

På barnbibblan.se ska barn kunna hitta läs- och språklusten.

Ansvarig: Språkrådet


Teckenspråk [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Klarspråkshistoria [Klarspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Klarspråksbulletinen 2/2008

Klarspråksbulletinen 2/2008

Ansvarig: Språkrådet


Minoritetsspråk [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Minoritetsspråkspriset [Språkvård]

Ansvarig: Språkrådet


Språktidningen

Ansvarig: Språkrådet


Klarspråksfolder

Ansvarig: Språkrådet


Elektroniska källor [Språkhjälp]

Ansvarig: Språkrådet


Pressmeddelande - årets namn 2008

Ansvarig: Språkrådet


Klarspråksbulletinen 1/2010

Ansvarig: Språkrådet


Samiska [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Aktuellt [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Språkpolitiska länkar [Språkvård]

Ansvarig: Språkrådet


Kortfattat om innehållet 1-2012

Ansvarig: Språkrådet


Nyordslista för 2010 i Finland [Minoritetsspråk]

Den finska årsboken Mitä Missä Milloin har publicerat förteckningar över nya ord i mer än trettio år.

Ansvarig: Språkrådet


Ledare Språkvård 4/2006 [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Tonårsföräldrar skrev lexikon om ungdomsspråk [Startsida]

Tonårsmammorna Louise Wester och Monique Strömsnäs förstod inte vad ungdomarna sa. Nu har de skrivit en bok om ungdomsspråk.

Ansvarig: Språkrådet


Kortfattat

Ansvarig: Språkrådet


Svensk-romska ordlistor [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Göteborgsposten: Bildat sinne för språk

Ansvarig: Språkrådet


Sista anmälningsdag för Språkrådsdagen på fredag [Startsida]

Den 12 maj är det dags för vår årliga konferens med intressanta föredrag och utdelning av språkpriser. Vill du gå är det dags att anmäla sig nu!

Ansvarig: Språkrådet


Gör medietjänster mer tillgängliga [Startsida]

Har du ett projekt som kan bidra till att göra tv, film, radio, musik, böcker och tidningar via internet mer tillgängliga och användbara för fler människor? Delta i PTS innovationstävling!

Ansvarig: Språkrådet


På vilka grunder har de fem officiella minoritetsspråken i Sverige valts ut? (på teckenspråk) [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Bröllopstecken [Minoritetsspråk]

Vi har lagt upp en ny film med tecken för bröllopsord och kungligheter.

Ansvarig: Språkrådet


Skriva på myndighet lärarhandledning

Ansvarig: Språkrådet


Tv-tipset [Startsida]

Sista delen av Jakten på språket: om finska och svenska.

Ansvarig: Språkrådet


Kortfattat om innehållet 2-2010

Ansvarig: Språkrådet


Klarspråksbulletinen 3/2009

Ansvarig: Språkrådet


Danmarks Sprogmuseum har öppnat på nätet [Startsida]

Danmark ska i framtiden få ett språkmuseum, förmodligen placerat i Århus. Redan nu har språkmuseet öppnat på nätet.

Ansvarig: Språkrådet


Ansök om The European language label [Startsida]

Är du språklärare och driver ett nytänkande projekt om språkundervisning och språkinlärning? Då kan du ansöka om ett europeiskt språkpris.

Ansvarig: Språkrådet


Månadens nyord 2005-2006 [Nyord]

Ansvarig: Språkrådet


Nytt verktyg för lättlästa texter [Startsida]

Sofie Johansson Kokkinakis och Katarina Mühlenbock utvecklar ett verktyg som ger lättläst och läsbar svenska för personer med lässvårigheter.

Ansvarig: Språkrådet


Kortfattat om innehållet 2-2009

Ansvarig: Språkrådet


Mdh-kurssit 2012

Ansvarig: Språkrådet


Föreslå romska läromedel [Minoritetsspråk]

Skolverket ska under 2012 utveckla läromedel för romska och ser gärna samarbeten med andra som vill utveckla sådana lärverktyg.

Ansvarig: Språkrådet


Språkrådet på Arlas mjölkpaket [Startsida]

Språkrådet och Arla skriver under hösten texter på mjölkpaketen. Just nu finns det texter om nyord, nordisk språkförståelse och romska.

Ansvarig: Språkrådet


Bulletinen Klarspråk [Klarspråk]

Ansvarig: Språkrådet


April, april, smajla som du vill! [Startsida]

Nej, EU och Språkrådet kommer inte att reglera användningen av smilisar.

Ansvarig: Språkrådet


Utrikesminister Alexander Stubb Sommarpratare i P1 [Minoritetsspråk]

Finlands utrikesminister Stubb kommer att vara värd i SR:s program Sommar i P1 den 24 juli kl 13–14.30.

Ansvarig: Språkrådet


Språkmyt som inte bör underblåsas [Startsida]

Kritiken mot FP:s förslag om undervisning i engelska från årskurs ett möter motkritik.

Ansvarig: Språkrådet


Vad innebär 1809 för språken? [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Årsrapporter [Klarspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Pressmeddelande Språkrådets nyordslista 2012

Ansvarig: Språkrådet


Kortfattat om innehållet 3-2010

Ansvarig: Språkrådet


Nordmålforum 2007

Nordmålforum 2007

Ansvarig: Språkrådet


Elektroniskt skrivande [Språk och it]

Ansvarig: Språkrådet


Hur skriver man klarspråk?

Ansvarig: Språkrådet


Med andra ord

Ansvarig: Språkrådet


Klarspraksbulletinen4-2012

Ansvarig: Språkrådet


1809-seminarieprogram

Ansvarig: Språkrådet


Kortfattat om innehållet 4-2009

Ansvarig: Språkrådet


Språklagar [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Romska [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Klarspråk 1-2013

Ansvarig: Språkrådet


Klarspråk 1/2013

Ansvarig: Språkrådet


Bristande svenskkunskaper hos universitetsstudenter [Startsida]

Historiker vid Uppsala och Linköpings universitet slår larm om att universitetsstudenterna inte har tillräckliga språkkunskaper för att tillgodogöra sig humanistisk vetenskap.

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Lean-orden förvirrar och är bara kejsarens nya kläder, påstår forskare [Ny Teknik]

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Intensiv träning bra för barn med läs- och skrivsvårigheter [forskning.se]

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Jonas Thente: Engelskt A- och B-lag på nätet [Dagens Nyheter]

Ansvarig: Språkrådet


[Terminologi]

TNC fyller 70 år och firar med en rad aktiviteter [tnc.se]

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Webbtipset: Lyssna på ”Myndigheternas svenska” och andra föredrag om svenska hos SLS

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Avhandlingen: Det livslånga lärandet svårt för personer med läs- och skrivsvårigheter

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Avhandlingen: Bokonomi nytt ord och nytt sätt att se på böcker

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Kollektiva bloggromaner, stafettböcker och författar–läsar-samarbeten utmanar den ensamma författaren [Dagens Nyheter]

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Intensiv lästräning bra för elever med läs- och skrivsvårigheter [Göteborgs universitet]

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Webbtipset: svensk-engelskt lexikon och mängder av andra gratislexikon på bab.la

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Radiotipset: Modeordet ”fina” diskuteras av Magnus Uggla och Språktidningens chefredaktör Patrik Hadenius [Sveriges Radio]

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Avhandlingen: Leila Mattfolk visar att attityder till engelska lånord är komplexa och situationsberoende

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Köttböle, Sexdrega och Leverhögen – nu jagar SVT fler fula ortnamn [Sveriges Television]

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Linköping och Norrköping vill byta namn från ”fjärde storstadsregionen” till ”East Sweden” [Språkförsvaret]

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Med ett lättuttalat namn får du både jobb och fler vänner [Ny Teknik]

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Språkförsvaret: Språkförsvaret.se, med å och ö, används nu som teknisk huvudadress

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Svenska Akademien: Svensklärarpriset 2012 går till Anders Bernersson, Kajsa Hedlund och Anna Kaya

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

My Newsdesk: Sörmlands Sparbank ger information på engelska, finska och somaliska

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Dagens Nyheter: ”Språkets värld” ny klurig bok av Johan Althoff och Robert Nyberg

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Dagens Nyheter: Ryska, italienska och grekiska läggs ner vid Göteborgs universitet?

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Technology Review: Automatisk översättning av både textmeddelanden och tal på gång

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Göteborgs universitet: Pris för uppsats om kämpa på och andra verb med på

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Språkrådet: Norska Språkrådets språkpris 2012 till Erik Tunstad och Marta Norheim

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Augustpriset.se: ABC å allt om D blev årets barn- och ungdomsbok

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Uppsala universitet: Ny rapport om hur pensionärer sms:ar och chattar

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Ny Teknik: Ny penna vibrerar och låter när du skriver fel

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

NE: Ladda ner nya språkappar för skolan med engelska, spanska, franska och tyska lexikon

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Skånskan: NE har nu lagt in ogooglebar och googla som uppslagsord

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Per Ledin: Om hur särskrivning hotar ordbildningen och hur sammanskrivning hotar läsbarheten

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Kulturnyheterna SVT: Minoritetsspråksspriset från Språkrådet sätter viktigt fokus på teckenspråk och nationella minoritetsspråk

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Skolverket: Satsning på utökad information till elever och föräldrar om språkval

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Fast Company: Googles glasögon och annan bärbar teknik tvingar oss till talstyrning

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Sveriges Radio: SR:s språkpris till Marie Lundström, kulturradion, och Lasse Olsson, Helsingborgsredaktionen

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Tech Crunch: Googles talsökning blir mer flerspråkig med tyska, franska och japanska

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Universitetsläraren: Ebba Witt-Brattström föredrar Finland, där ”studenterna kan läsa och förstå en text”

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Institutet för de inhemska språken: Minea och Liam in på den finlandssvenska namntoppen

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Språktidningen: Läsare kan inte skilja på texter skrivna av journalister och datorer

Ansvarig: Språkrådet


Världsbokdagen [Startsida]

Dagen är hela världens festdag för böcker, författare, läsning och upphovsrätten. Den firas den 23 april efter ett beslut av Unesco 1995.

Ansvarig: Språkrådet


Du bestämmer över språket! [Språkvård]

Ansvarig: Språkrådet


Språkbanken Norge

Ansvarig: Språkrådet


Program Språkrådsdagen

Ansvarig: Språkrådet


De förutsäger framtiden genom textanalys [Startsida]

Stockholmsföretaget Gavagai gör textanalys på allt som sägs publikt på nätet och använder informationen för att förutspå framtiden.

Ansvarig: Språkrådet


Myter om tvåspråkighet

Ansvarig: Språkrådet


Avhandlingen [Startsida]

Ett tydligare matematiskt språk skulle göra det lättare för eleverna att förstå abstrakta resonemang inom matematiken. Det visar en ny avhandling från Göteborgs universitet.

Ansvarig: Språkrådet


Stora brister i svenska som andraspråk [Startsida]

Elever med annat modersmål än svenska riskerar hela tiden att prestera sämre i skolan om de inte får språkligt stöd.

Ansvarig: Språkrådet


Seminarieprogram

Ansvarig: Språkrådet


Måste du snart tala engelska med kylskåpet?

Ansvarig: Språkrådet


Årsrapport 2012

Ansvarig: Språkrådet


Erbjudande från Norstedts

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Webbtipset: Lär dig språk på webben eller i mobilen på Babbel

Ansvarig: Språkrådet


Språkrådsdagen 2008 [Startsida]

Språkrådsdagen 2008

Ansvarig: Språkrådet


Klarspråksbulletinen 2/2011

Ansvarig: Språkrådet


Ny lärobok för jiddisch [Minoritetsspråk]

”Lära läsa jiddisch snabbt” är en läsebok för den som vill lära sig läsa jiddisch – och hebreiska tecken.

Ansvarig: Språkrådet


Minisymposium

Ansvarig: Språkrådet


Romaniaktuellt [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Nytt dansk-isländskt språkverktyg på nätet [Startsida]

På Fraser.net kan den som vill kommunicera på danska eller isländska få hjälp med fasta fraser och idiom.

Ansvarig: Språkrådet


Nytt dansk-isländskt språkverktyg på nätet [Startsida]

På Fraser.net kan den som vill kommunicera på danska eller isländska få hjälp med fasta fraser och idiom.

Ansvarig: Språkrådet


Arla använder taligenkänning i Kesokampanj [Startsida]

Arla har fått mycket kritik för att man i en kampanj använde uttalsuppgifter på ett tokigt sätt. Nu utlyser man en tävling om vem som kan uttala cottage cheese korrekt.

Ansvarig: Språkrådet


Textdatabaser [Språkhjälp]

Textdatabaser

Ansvarig: Språkrådet


Finsk ordbokshistorik

Ansvarig: Språkrådet


Kortfattat om innehållet 3-2009

Ansvarig: Språkrådet


Ny modell för köp av översättningar [Startsida]

Regeringskansliet testar en ny modell för upphandling av översättningar. Modellen består av ett fast pris och en kvalitetsbedömning.

Ansvarig: Språkrådet


TV-tipset [Startsida]

I nya tv-programmet ”Lika olika” tittar komikern Özz Nüjen närmare på kulturkrockar för bland annat döva och samer. Vad är en svensk?

Ansvarig: Språkrådet


10 Konferensen om lexikografi i Norden [Minoritetsspråk]

Nordiska föreningen för lexikografi anordnar en konferens i Tammerfors den 3–5 juni 2009.

Ansvarig: Språkrådet


Rumpoxe, snorslev, vägglus! [Startsida]

De flesta vet att det är fult och fel att förolämpa någon, men det man kanske inte vet är att det till och med har varit förbjudet enligt lag.

Ansvarig: Språkrådet


Finska [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Den fortsatta minoritetspolitiken

Ansvarig: Språkrådet


Innehåll 3/2007

Ansvarig: Språkrådet


Barnprogram för döva stoppas i Danmark [Minoritetsspråk]

Døvefilm i Danmark har tillfälligt stoppat produktionen av barnprogram för döva barn.

Ansvarig: Språkrådet


Pressmeddelande juni 2008

Ansvarig: Språkrådet


Konferensinbjudan

Ansvarig: Språkrådet


Anders Skogs bilder

Anders Skogs bilder

Ansvarig: Språkrådet


Övriga skrifter [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Terminologi [Terminologi]

Ansvarig: Språkrådet


Virtuellt tangentbord i Google [Startsida]

Google ger nu möjlighet att söka i texter med andra alfabet med hjälp av ett virtuellt tangentbord.

Ansvarig: Språkrådet


Klarspråksbulletinen 2/09

Klarspråksbulletinen 2/09

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Filmklippet: Tvillingar utvecklar eget språk

Ansvarig: Språkrådet


Klarspråkskrav i Finland [Klarspråk]

Forskningscentralen för de inhemska språken i Finland kräver ökade satsningar på klarspråk i Finland.

Ansvarig: Språkrådet


Många modersmål [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Har Sverige drabbats av ”kollektiv dyslexi”? [Startsida]

Myndigheterna uttrycker sig allt begripligare. Samtidigt tycks allt fler svenskar ha svårt att förstå både myndighetstexter och andra texter. Det är ett problem, menar en ledarskribent i Dagens Nyheter.

Ansvarig: Språkrådet


Kortfattat om innehållet 4-2011

Ansvarig: Språkrådet


Kortfattat om innehållet 1-2013

Ansvarig: Språkrådet


Kortfattat 1-2010

Ansvarig: Språkrådet


Kortfattat om innehållet 4/2008

Ansvarig: Språkrådet


Nilsson

Ansvarig: Språkrådet


Vinnare av Klarspråkskristallen [Klarspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Program 9-10 juni Saltis

Ansvarig: Språkrådet


Finska [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Klarspråkskristallen 2013 går till Åklagarmyndigheten - pressmeddelande [Startsida]

Åklagarmyndigheten får språkpris för sitt välorganiserade och föredömliga arbete med att utforma gärningsbeskrivningar.

Ansvarig: Språkrådet


Kortfattat om innehållet 4-2010

Ansvarig: Språkrådet


Minskat VR-stöd kan hota svenskan som vetenskapsspråk [Startsida]

Vetenskapsrådet ska avveckla stödet till vetenskapliga tidskrifter. Men om tidskrifter med svenska som publiceringsspråk försvinner, hotas också svenskan som vetenskapligt språk.

Ansvarig: Språkrådet


Det måste löna sig att skriva på svenska – också [Startsida]

Hur ska vi lösa dilemmat med att forskningen till stor del sker på engelska samtidigt som vi vill bevara svenskan som ett vetenskapligt språk?

Ansvarig: Språkrådet


Klarspråkskristallen 2012 instruktion

Ansvarig: Språkrådet


Teckenspråksfilmer [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Nytt språkpolitiskt program för finskan i Finland [Minoritetsspråk]

Forskningscentralen för de inhemska språken, Focis, publicerar ett språkpolitiskt program i Helsingfors 26.5.2009.

Ansvarig: Språkrådet


Avhandlingen [Startsida]

Mikael Roll har skrivit en doktorsavhandling om hur samspelet mellan satsmelodi och meningsbyggnad påverkar hjärnaktiviteten.

Ansvarig: Språkrådet


Aktuellt januari-november 2007 [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Nya avsnitt [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


På eller i Haiti? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Munter

Ansvarig: Språkrådet


Seminarieprogram

Ansvarig: Språkrådet


Din rätt att använda nationella minoritetsspråk [Språkvård]

Ansvarig: Språkrådet


Klarspråk nr 1 2014

Ansvarig: Språkrådet


Hans von Axelssons bilder

Hans von Axelssons bilder

Ansvarig: Språkrådet


Nyord 2004

Ansvarig: Språkrådet


Klarspråksbulletinen 3/2007

Ansvarig: Språkrådet


Ny tvåspråkig tidning i Tornedalen [Startsida]

n ny, tvåspråkig tidning har sett dagens ljus i Tornedalen: Meänmaan aviisi

Ansvarig: Språkrådet


För lite tillgänglig information på kommuners webbplatser [Startsida]

Alltmer av den samhällsinformation som den offentliga sektorn förmedlar till medborgarna kanaliseras via webben. Och allt fler förväntar sig också att hitta svar på sina frågor där. Men informationen är ofta svår att hitta.

Ansvarig: Språkrådet


Kortfattat om innehållet 1-2011

Ansvarig: Språkrådet


Klarspråksaktuellt [Klarspråk]

Klarspråksaktuellt, Aktuella klarspråkshändelser

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Boktipset: Ny bok av Tore Janson på SNS förlag – Varför latin? [Studieförbundet näringsliv och samhälle]

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Se intervjufilm med Jana Holsanova om boken Myter och sanningar om läsning, utgiven av Språkrådet

Ansvarig: Språkrådet


Fula ord hos snuskakademi [Startsida]

Hos Snuskiga Akademien kan du föreslå och rösta fram ord till en snuskig ordlista.

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Funka: Ny rapport om hur surfplattor fungerar för elever, lärare och föräldrar med olika förmåga

Ansvarig: Språkrådet


Bulletinen nr 1/2007

Ansvarig: Språkrådet


Nomineringsblankett Klarspråkskristallen 2008

Ansvarig: Språkrådet


Nomineringsblankett Klarspråkskristallen

Nomineringsblankett Klarspråkskristallen

Ansvarig: Språkrådet


Lathund för webbskribenter [Språk och it]

Ansvarig: Språkrådet


Farväl till Språkvård

Ansvarig: Språkrådet


Klarspråksbulletinen 4/2007

Ansvarig: Språkrådet


Se hela nyordsraketen 2008 [Startsida]

Se alla de nyord vi presenterat mellan den 13 och 31 december.

Ansvarig: Språkrådet


Nya språkrådsfilmer [Minoritetsspråk]

Språkrådet har lagt ut elva nya teckenspråksfilmer med tecken och språkliga råd kring svenskt teckenspråk.

Ansvarig: Språkrådet


Tecken för länder i Mellanöstern [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Nytt rekord för namnbyte [Startsida]

Allt fler svenskar vill byta efternamn. På Patent- och registreringsverket tror man att 2009 blir ett nytt rekordår för namnbyten.

Ansvarig: Språkrådet


Nytt nummer av Kieliviesti ute [Minoritetsspråk]

Senaste numret av Kieliviesti, Språkrådets språkvårdstidskrift på finska och meänkieli, innehåller artiklar om bl.a. Språkrådets utredning om finskspråkig information på de s.k. förvaltningskommunernas webbplatser.

Ansvarig: Språkrådet


Språkhjälp [Språkhjälp]

Ansvarig: Språkrådet


Barns språkliga rättigheter [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Nyord [Nyord]

Ansvarig: Språkrådet


Linkit [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Klarspråk nr 2/2007

Ansvarig: Språkrådet


Klarspråksbulletinen 2/2007

Ansvarig: Språkrådet


Pressmeddelande 12 januari 2011

Ansvarig: Språkrådet


Dåliga tv-översättningar utarmar det finska språket [Minoritetsspråk]

På finska YLE:s webbplats kan man läsa att dåliga tv-översättningar utarmar finska språket och att amatöröversättare dumpar lönerna.

Ansvarig: Språkrådet


Klarspråk nr 4 2013

Ansvarig: Språkrådet


Klarspråk 4 2013

Ansvarig: Språkrådet


Ny minigrammatik i finska [Minoritetsspråk]

Språkrådets minigrammatik i finska är avsedd för dem som inte är finsktalande men som är nyfikna på hur det finska språksystemet ser ut.

Ansvarig: Språkrådet


Kortfattat om innehållet 1-2008

Ansvarig: Språkrådet


Fler språkpriser från Akademien [Startsida]

Svenska Akademien har delat ut tre språkpriser för översättningsarbete: Svenska Akademiens översättarpris, Stiftelsen Natur & Kulturs översättarpris och Svenska Akademiens tolkningspris.

Ansvarig: Språkrådet


Ledare 1/2007

Ansvarig: Språkrådet


Att skriva klarspråk [Klarspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Klarspråk i Regeringskansliet

Ansvarig: Språkrådet


Klarspråk i EU

Ansvarig: Språkrådet


Boktipset: Kalevalan sanakirja – många ordböcker i en [Minoritetsspråk]

Raimo Jussilas Kalevalan sanakirja innehåller flera ordböcker om språket i Kalevala, Finlands nationalepos.

Ansvarig: Språkrådet


Svenskt teckenspråk [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Språkvård 3-2005

Ansvarig: Språkrådet


TNC-aktuellt 2/2008

Ansvarig: Språkrådet


Pressmeddelande

Ansvarig: Språkrådet


Nomineringsblankett kristallen 2009

Ansvarig: Språkrådet


Moshagen

Ansvarig: Språkrådet


Snacka teckenspråk över en kaffe [Minoritetsspråk]

Stadsbiblioteket i Stockholm ordnar teckenspråkskafé en gång i månaden under våren.

Ansvarig: Språkrådet


Lär dig mer om norskt teckenspråk [Minoritetsspråk]

I Språknytt 4/2008 ger Språkrådet i Norge en översikt över situationen för norskt teckenspråk.

Ansvarig: Språkrådet


Referensgrupp

Ansvarig: Språkrådet


Asiantuntijaryhmä - Referensgrupp

Ansvarig: Språkrådet


Inbjudan, Nordisk klarspråkskonferens 2008

Inbjudan, Nordisk klarspråkskonferens 2008

Ansvarig: Språkrådet


Klarspråksbulletinen 1/2008

Klarspråksbulletinen 1/2008

Ansvarig: Språkrådet


Engelskan tar över på apoteket [Startsida]

Läkemedelsengelskan håller på att ersätta läkemedelslatinet, enligt tidningen Metro – som beskriver de nya läkemedelsnamnen som enkla och begripliga.

Ansvarig: Språkrådet


Döbeln vid Jutas

Ansvarig: Språkrådet


Nordiska museet ställer ut språkliga uttryck [Startsida]

Har du funderat på vilka föremål som egentligen ligger bakom uttrycket en black om foten och inte ett vitten? Nu kan du se dem på Nordiska museet.

Ansvarig: Språkrådet


Språkvård 2-2005

Ansvarig: Språkrådet


Socialdemokraterna varumärkesskyddar den nordiska modellen [Startsida]

Uttrycket "den nordiska modellen" får hädanefter bara användas av Socialdemokraterna, efter en ansökan till Patent- och registreringsverket.

Ansvarig: Språkrådet


Enkät om klarspråksarbete

Ansvarig: Språkrådet


Språkhjälpmedel i tiden [Startsida]

Den 21 november anordnar Språkvårdsgruppen en temaeftermiddag om olika språkhjälpmedel som kan vara användbara för den som arbetar med att skriva, granska eller undervisa om text.

Ansvarig: Språkrådet


Experimentell språkvård

Ansvarig: Språkrådet


Aktuellt [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Program nordisk klarspråkskonferens 2008

Ansvarig: Språkrådet


Månadens nyord [Nyord]

Månadens nyord

Ansvarig: Språkrådet


Enkäter om klarspråksarbete [Klarspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Kortfattat om innehållet

Ansvarig: Språkrådet


Klarspråksbulletinen, tidigare nummer [Klarspråk]

Ansvarig: Språkrådet


JO-anmälan mot obegripligt myndighetsspråk [Startsida]

Ett språkkonsultföretag har anmält Patent- och registreringsverket (PRV) till JO efter att ha fått ett obegripligt brev från myndigheten.

Ansvarig: Språkrådet


Nya språklagen har börjat gälla [Minoritetsspråk]

Den 1 juli trädde den nya språklagen i kraft. Den reglerar även svenskt teckenspråk.

Ansvarig: Språkrådet


Tolktjänstutredningen lever [Minoritetsspråk]

Länge såg det ut som om regeringen lagt tolktjänstutredningen från 2011 i malpåse, men nu pågår arbete med att ta fram ett förslag till en nationellt samordnat tolktjänst för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet.

Ansvarig: Språkrådet


Twitter – kändisarnas bästa pr-verktyg? [Startsida]

På mikrobloggen Twitter försöker såväl politiker som filmstjärnor och brottslingar att visa sina mänskliga sidor med bara 140 tecken.

Ansvarig: Språkrådet


Vem äger orden? [Startsida]

Svenska Akademien får ofta påstötningar från företag som vill att ord i SAOL ska tas bort eller förses med juridiska symboler. Det har Peter Englund skrivit ett upprört inlägg om i sin blogg.

Ansvarig: Språkrådet


Klarspråk 3/2012

Ansvarig: Språkrådet


Inskickade egna ord 2010 [Nyord]

Ansvarig: Språkrådet


Ordböcker [Språkhjälp]

Ordböcker

Ansvarig: Språkrådet


Vetenskaplig termbank i Finland [Minoritetsspråk]

I Finland har man initierat arbetet för en nationell vetenskaplig termbank (Tieteen kansallinen termipankki).

Ansvarig: Språkrådet


Klarspråksbulletinen 4-2010

Ansvarig: Språkrådet


Nya möjligheter till kommunikation för dövblinda [Startsida]

Med taktilt teckenspråk kan den som har både nedsatt syn och nedsatt hörsel uttrycka sig. Och vill sådana personer uttrycka sig i sociala medier finns sedan februari tjänsten Fejjan för alla.

Ansvarig: Språkrådet


EU vill ha större text på förpackningen [Startsida]

Många konsumenter klagar på att texten är för liten och svårläst på livsmedelsförpackningarna.

Ansvarig: Språkrådet


Lexinfolder

Ansvarig: Språkrådet


Lexinfolder

Ansvarig: Språkrådet


Svenska samhällsord på romani chib [Minoritetsspråk]

På Språkrådets webb finns nu svensk-romska ordlistor med översättningar av ord inom områden som sjukvård och skola.

Ansvarig: Språkrådet


Katalanskt teckenspråk erkänt [Minoritetsspråk]

Det katalanska parlamentet erkände den 26 maj det katalanska teckenspråket som dövas språk.

Ansvarig: Språkrådet


Månadens ord 2008 [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Klarspråk [Klarspråk]

Ansvarig: Språkrådet


”Dock att”, en nybildning som sprider sig? [Startsida]

Håller nybildningen ”dock att” på att sprida sig till talspråk och formellare skriftspråkssammanhang, eller förblir det ett nätfenomen?

Ansvarig: Språkrådet


Hur kommer man igång med klarspråksarbetet?

Ansvarig: Språkrådet


”Pinsamt prata engelska med danskar” [Startsida]

Många av Språkrådets följare tycker att det är pinsamt att svenskar och danskar ska behöva ta till engelska för att förstår varandra.

Ansvarig: Språkrådet


Kortfattat om innehållet 4-2007

Ansvarig: Språkrådet


Veckans språkråd 2008 [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Omdebatterat ”livsrum” i Halmstad [Startsida]

Ett kommunalt bostadsbolag gör reklam för sina nybyggda hyresrätter med slagordet ”Vi bygger livsrum på Nissastrand”. Det har fått en del Halmstadsbor att reagera.

Ansvarig: Språkrådet


Gott i påsk! [Startsida]

Du som har en förälder från Finland eller släkt där har kanske ätit memma eller pasha när det är påsk?

Ansvarig: Språkrådet


Tack för alla inskickade ord 2011! [Startsida]

Under förra året var det många barn och vuxna som skickade in nyord, både egna och andras, till oss.

Ansvarig: Språkrådet


Sverige snart engelskspråkig koloni? [Startsida]

I en debattartikel i SvD uppmanas svenskarna att sätta stopp för vad som beskrivs som makthavarnas försök att göra Sverige till en engelskspråkig koloni.

Ansvarig: Språkrådet


Tiedote suomi Tukholman yliopistossa 2012

Ansvarig: Språkrådet


Fältmarskalken

Ansvarig: Språkrådet


Ny forskning: syskonrelationer påverkar barns språkutveckling [Startsida]

Relationen mellan ett äldre och ett yngre syskon kan påverka det yngre barnets språkutveckling, visar en ny kanadensisk studie.

Ansvarig: Språkrådet


Radiotipset [Startsida]

Nu startar en ny säsong av Språket. Det första programmet handlar om dialekternas grammatik och om uttryck som lånas från sportens värld.

Ansvarig: Språkrådet


Rapportoversetting

Ansvarig: Språkrådet


Språktips [Startsida]

Språktips

Ansvarig: Språkrådet


Vinner SD:s språkbruk mark hos de andra partierna? [Startsida]

Svenska Dagbladet rapporterar att de andra riksdagspartierna allt oftare använder massinvandring och andra ord från Sverigedemokraternas retorik – fast mest för att kritisera orden.

Ansvarig: Språkrådet


Aktuellt [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Lär dig mer om latinska ord [Startsida]

”Latinska ord” av Karin Westin Tikkanen är en liten bok fylld av anekdoter om ord med latinskt ursprung, som alias, opera och visum.

Ansvarig: Språkrådet


Smilisen fyller trettio [Startsida]

Smilisarna, känslostrecken vi använder i sms och mejl, har redan trettio år på nacken. Nu tar den bildbaserade smilisen över, den så kallade emojin.

Ansvarig: Språkrådet


I Sverige finns 712 000 personer med finsk bakgrund [Minoritetsspråk]

Enligt en undersökning som SR Sisuradio låtit SCB göra bodde det i Sverige 2012 närmare 712 000 personer med finsk bakgrund.

Ansvarig: Språkrådet


Språkrådets nyordslista 2011

Ansvarig: Språkrådet


Sisuradio

Ansvarig: Språkrådet


Kommuner kan inte ge tolkhjälp på samiska [Startsida]

Endast två av fjorton kommuner i det samiska förvaltningsområdet kan ge omedelbar tolkservice på samiska. Det visar en granskning från SR Sámi Radio och NRK Sápmi.

Ansvarig: Språkrådet


Jag vill lära mig finska

Ansvarig: Språkrådet


Kortfattat om innehållet 2-2011

Ansvarig: Språkrådet


Vilken klass går du i?

Ansvarig: Språkrådet


TNC-aktuellt 3-2007

Ansvarig: Språkrådet


Inskickade egna ord 2011 [Nyord]

Ansvarig: Språkrådet


Ny lättläst tidning [Startsida]

Vid sidan om Sesam och 8sidor finns nu Nyhetstidningen på lätt svenska. Den är avsedd för en bredare målgrupp.

Ansvarig: Språkrådet


Ny språkvårdsförening [Startsida]

Föreningen Språkrådgivning och textvård är en nybildad ideell yrkesförening för den som arbetar med eller studerar språkvård.

Ansvarig: Språkrådet


Småorden gör chattkonversationer smidigare [Startsida]

Småord som hm och mm fyller en viktig funktion vid chattkonversationer på internet – både på svenska och på tyska.

Ansvarig: Språkrådet


Radiotipset [Startsida]

I morgon lördag har Ekonomiekot ekonomikrisens ord som tema. Språktidningens Patrik Hadenius medverkar.

Ansvarig: Språkrådet


Klarspråkskonferenser [Klarspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Nytt nummer av Kieliviesti [Minoritetsspråk]

Årets första nummer av Språkrådets språkvårdstidskrift på finska och meänkieli, Kieliviesti, har kommit ut. Grafiska profilen och färgen är nya för året.

Ansvarig: Språkrådet


Webbtipset [Startsida]

På tjänsten Idiomizer kan man få översättningar av idiom på olika språk.

Ansvarig: Språkrådet


Månadens ord [Startsida]

Månadens ord

Ansvarig: Språkrådet


Nomineringsblankett 2012

Ansvarig: Språkrådet


Kartläggning av finskspråkig information på kommunernas webbplatser ute på webben [Minoritetsspråk]

En kartläggning av mängden och kvaliteten av finskspråkig information på de s.k. förvaltningskommunernas webbplatser finns nu att läsa på webben.

Ansvarig: Språkrådet


Granstrom

Ansvarig: Språkrådet


Inbjudan still seminariet 22 februari

Ansvarig: Språkrådet


Seminarium 22.2.2010

Ansvarig: Språkrådet


Nytt europeiskt minoritetsspråkscentrum [Startsida]

Europeiska akademien i Bolzano (EURAC) och Federal union of European nationalities (FUEN) har inrättat ett nätverk som ska arbeta med frågor kring flerspråkighet och minoritetsspråk.

Ansvarig: Språkrådet


Annan litteratur [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Nu finns Google översätt som Iphone-app [Startsida]

Med den nya appen blir det enklare att använda Google översätt i telefonen.

Ansvarig: Språkrådet


Hallitus jätti 12. maaliskuuta valtiopäiville kielilakiesityksensä Språk för alla [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Internationella stödaktioner för italienskt teckenspråk [Minoritetsspråk]

När det italienska parlamentet behandlar ett lagförslag till stöd för det italienska teckenspråket kallar man det för mim- och gestspråk, vilket nu vållar protester över hela världen.

Ansvarig: Språkrådet


Midsommar [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Enkät om finskans situation i Finland [Minoritetsspråk]

Du kan fortfarande under den här veckan svara på webbenkäten där institutet för de inhemska språken kartlägger finskans situation i Finland.

Ansvarig: Språkrådet


Kanteletar på finska [Minoritetsspråk]

Magisk jordenruntresa på Stockholms kulturfestival! Folksagor m.m. från när och fjärran.

Ansvarig: Språkrådet


Minoritetsspråk i sociala medier - bilaga 2

Ansvarig: Språkrådet


Modersmål uppmärksammas en hel vecka [Startsida]

Umeås modersmålsundervisning vill uppmärksamma vikten av språket för varje människas identitet och utveckling.

Ansvarig: Språkrådet


Avhandlingen [Startsida]

Piotr Garbacz har skrivit en intressant avhandling om de speciella språkdragen i älvdalska.

Ansvarig: Språkrådet


Så klarar man språkkontrollen

Så klarar man språkkontrollen

Ansvarig: Språkrådet


Skolaktiviteter under Märkesåret 1809

Ansvarig: Språkrådet


Nyordslista 2006

Ansvarig: Språkrådet


Nyord 2006

Ansvarig: Språkrådet


TNC-aktuellt 3-2008

Ansvarig: Språkrådet


Samkönad, enkönad eller likakönad? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Klarspråk 3/2011

Ansvarig: Språkrådet


Deltagarlista Språkrådsdagen 2008

Ansvarig: Språkrådet


Vuvuzela i plural? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Språktest [Språkhjälp]

Ansvarig: Språkrådet


Vägledningen för flerspråkig information

Ansvarig: Språkrådet


Klarspråkskristallen [Klarspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Stipendium till Paula Vartiainen [Minoritetsspråk]

Jenny och Antti Wihuris fond har den 9.10.2011 beviljat Paula Vartiainen ett stipendium om 4 000 euro för att skriva en fortsättning till romanen Taftihame.

Ansvarig: Språkrådet


Främja samnordisk språkförståelse – vinn 500 000 danska kronor [Startsida]

Nordiska ministerrådet efterlyser verktyg som kan främja den samnordiska språkförståelsen hos barn och unga. De två bästa bidragen får 500 000 danska kronor för att utveckla sin produkt.

Ansvarig: Språkrådet


Facebook populärt bland kommuner [Startsida]

Facebook är det sociala medium som kommuner helst använder för att kommunicera med invånarna, visar en undersökning från Sveriges Kommuner och Landsting.

Ansvarig: Språkrådet


Seminarier för kontaktpersoner [Klarspråk]

Ansvarig: Språkrådet


SLU ser över engelska krav på ansökningar [Startsida]

Statliga Sveriges lantbruksuniversitet kräver att ansökningar om bl.a. forskningsfinansiering och anställning ska vara skrivna på engelska. Efter JO-kritik ska SLU se över reglerna.

Ansvarig: Språkrådet


Kommentar Lotta Svard

Ansvarig: Språkrådet


Hörselskadade elever mår bättre i specialskolan [Minoritetsspråk]

Hörselskadade elever som går i specialskolor där svenskt teckenspråk används mår bättre än elever som integrerats i vanlig grundskola.

Ansvarig: Språkrådet


Lättare för minoritetsspråkstidningar att få presstöd [Startsida]

Det ska bli lättare för dagstidningar på samiska och meänkieli att få presstöd, har regeringen beslutat.

Ansvarig: Språkrådet


Innehåll Textvård [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Nyord 2003

Ansvarig: Språkrådet


Hur många teckenspråk finns det i världen?

Ansvarig: Språkrådet


Piratöversättare av film brinner för sin hobby [Startsida]

Varje vecka piratöversätts mängder av långfilmer och tv-serier till svenska, ofta långt innan de officiella översättningarna kommer på dvd, tv eller bio.

Ansvarig: Språkrådet


Dialektstriden

Ansvarig: Språkrådet


Helsingin Sanomat: Diskussion om språkundervisningen i Finland blir intensivare [Minoritetsspråk]

I Finland blir diskussionen om skolornas språkundervisning allt mer intensiv före riksdagsvalet.

Ansvarig: Språkrådet


Sveriges unga har fått en läsambassadör [Startsida]

Kulturrådet har utsett Johan Unenge, som skrivit de populära böckerna om Eva och Adam, till Sveriges första läsambassadör.

Ansvarig: Språkrådet


På lätt svenska [Språkhjälp]

Ansvarig: Språkrådet


Kalendarium [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Boktipset [Startsida]

Varje ny upplaga av Svenska Akademiens ordlista väcker stor uppmärksamhet, och många reagerar framför allt på urvalet av ord. Nytillkomna ord väcker förundran och ilska, och de ord som strukits kan sörjas som vore de fullständigt raderade ur svenska språket. Arbetet med ordlistan har ändrats radikalt under de dryga 130 år som förflutit sedan den första utgåvan. Därför ger Svenska Akademien nu ut en bok om ordlistans långa historia. Vilket samtidigt är en avspegling av svenska språkets historia.

Ansvarig: Språkrådet


Viktigt för barn att få prata om läsning [Startsida]

För att barn ska nå läsförståelse och bli entusiastiska läsare måste de få prata om vad de läser. Det säger pedagogikforskaren Catarina Schmidt.

Ansvarig: Språkrådet


Skolverket uppmanas ge stöd till språktävlingar [Startsida]

Svenska ungdomar som deltar i internationella språktävlingar får inget stöd från Skolverket. Det vill en rad debattörer ändra på.

Ansvarig: Språkrådet


Bästa språket om språkteknologi

Ansvarig: Språkrådet


Deltagarlista Språkrådsdagen 2008

Deltagarlista Språkrådsdagen 2008

Ansvarig: Språkrådet


Urval inskickade ord 2007 [Nyord]

Ansvarig: Språkrådet


Öppet seminarium på Stockholms universitet 23.2. [Minoritetsspråk]

Professor Juha Pentikäinen föreläser om C.A. Gottlund och L.L. Laestadius.

Ansvarig: Språkrådet


Datatermer [Språk och it]

Ansvarig: Språkrådet


Kontakt [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Nyord 2005

Ansvarig: Språkrådet


Nordisk nätkurs i terminologi [Terminologi]

Ansvarig: Språkrådet


Hushållen lägger allt mer pengar på böcker [Startsida]

Föreställningen om att klassiska medier tappar mark är felaktig, enligt en ny rapport från Institutet för reklam- och mediestatistik. Det enda som minskar är tidningarnas lösnummerförsäljning.

Ansvarig: Språkrådet


Minoritetslagen [Språkvård]

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Världen har blivit ett språk fattigare

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Nu gäller trädgårdens språk [UNT.se]

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Hera pratar tre språk hemma [Göteborgsposten]

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Svenska Dagbladet: De visslar fram ett språk

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

P4 Norrbotten: Sju olika språk på scenen

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Allastudier.se: Vässa ditt akademiska språk

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

NRK: Ny gratisordbok för flera samiska språk

Ansvarig: Språkrådet


Kulneff

Ansvarig: Språkrådet


En speciell kulinarisk upplevelse

Ansvarig: Språkrådet


Historisk bakgrund [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Tillägg [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Köpa Svenska skrivregler [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Välkommen till finskt språkvårdsseminarium! [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Länkar romska [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Teckenspråkswebben nu ännu bättre [Minoritetsspråk]

Utbildningsradions Teckenspråkswebben har fått ny design och utökad funktionalitet, bland annat en ny avdelning med fraser, dialoger och grammatik.

Ansvarig: Språkrådet


Fänrik Ståls sägner [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Engelska ord på svenska [Språkhjälp]

Ansvarig: Språkrådet


Östervångsskolan i Lund flyttar [Minoritetsspråk]

Dövundervisningen på Östervångsskolan flyttar till nya lokaler 2013 eller 2014.

Ansvarig: Språkrådet


Nyord 2001

Ansvarig: Språkrådet


Vad är nytt? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


test ungwebben [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Svenska skrivregler nu i webbversion [Startsida]

Liber, förlaget bakom Språkrådets skrivregler, har nu börjat sälja boken som webbversion med fleranvändarlicens.

Ansvarig: Språkrådet


Språkvård 3/2006 [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Äldre nyordslistor [Nyord]

Ansvarig: Språkrådet


DN på läsplatta kommer i november [Startsida]

Dagens Nyheter, liksom flera andra Bonniertidningar, håller på att ta fram en version av tidningen anpassad för läsplatta. Målet är att DN:s läsplatteversion ska bli klar i november.

Ansvarig: Språkrådet


Nytt nummer av Språktidningen ute [Startsida]

I det nya numret av Språktidningen, nr 1/2009, kan man bl.a. läsa Språkrådets nyordslista med nyord som ADV, förväntningssamhälle, kalsongbadare, mikroblogg och svenskad. Nu när det är svenskt-finskt märkesår slår man också till med två artiklar om finskan: en artikel om att finska inte är så svårt att lära sig som många tror, och en – ”la langue du perkele” – om finskans låga status när Finland bröt sig loss från Sverige.

Ansvarig: Språkrådet


Språkligt nätverk

Ansvarig: Språkrådet


Inskickade nyord 2011 [Nyord]

Ansvarig: Språkrådet


Nordiskt möte om språkvård i teckenspråk [Minoritetsspråk]

Ett nordiskt arbetsseminarium för språkvårdare i teckenspråk ska hållas i Köpenhamn den 22–23 mars. Det är det första mötet i sitt slag.

Ansvarig: Språkrådet


Samlade språkspalter med flertydig rubrik [Startsida]

Sedan snart tjugo år har Olle Josephson skrivit språkspalter i Svenska Dagbladet. I den mycket läsvärda ”Mitt i svenskan” har han samlat ett urval av dessa.

Ansvarig: Språkrådet


Inskickade egna ord 2008 [Nyord]

Ansvarig: Språkrådet


Ordböcker [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Molnets broder

Ansvarig: Språkrådet


Franciskus eller Franciscus I? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Kommentar Sven Duva

Ansvarig: Språkrådet


Svenska skrivregler [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Kapitel 1 [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Ann-Marie Eklund-Lowinders bilder

Ann-Marie Eklund-Lowinders bilder

Ansvarig: Språkrådet


Flera verser ur Kulneff

Ansvarig: Språkrådet


Språkvetare besvarar språkfrågor på TV4 [Startsida]

Tittarna på TV4 fick via chatt ställa frågor om språk till språkvetaren Mikael Parkvall efter gårdagens inslag om Språkförsvarets JO-anmälan.

Ansvarig: Språkrådet


Docent: EU-inträde skulle stärka isländskan [Startsida]

Om Island går med i EU kommer isländskans ställning att stärkas. Det säger Gauti Kristmannsson vid Háskóli Íslands.

Ansvarig: Språkrådet


Priset [Startsida]

Föreningarna Nordens Förbund och Snöball Film har tilldelats Nordiska ministerrådets pris för goda språkverktyg.

Ansvarig: Språkrådet


Kirjoituskilpailu 2013

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Bokus och Adlibris ger ut varsin e-bokläsare [Ny Teknik]

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Surfplatta.com ny portal för surfplattor, läsplattor och e-böcker

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Namn och ord möjliga att registrera när toppdomänerna avregleras [.SE]

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Maj-Lis och Karl-Erik trendkänsligaste bebisnamnen [Dagens Nyheter]

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Blanda inte ihop rubrik, webbrubrik och titeltagg [Jajja Magazine]

Ansvarig: Språkrådet


[Minoritetsspråk]

Göteborgs stadsmuseum: Utställning om romer och romska öppnar 23 mars

Ansvarig: Språkrådet


Finska för offentlig sektor

Ansvarig: Språkrådet


Rikskonferens för teckenspråkslärare [Minoritetsspråk]

En rikskonferens för lärare i teckenspråk hölls den 27–28 oktober i Vänersborg.

Ansvarig: Språkrådet


Hur översätta senior i titlar? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Teckenspråkslag kan bli verklighet i Finland [Minoritetsspråk]

Ett förslag till en särskild finsk teckenspråkslag diskuteras i en promemoria från justitieministeriet i Finland.

Ansvarig: Språkrådet


Om nordiskt klarspråksarbete i senaste numret av Klarspråk [Startsida]

Årets sista nummer av bulletinen Klarspråk handlar om hur man arbetar med klarspråk i våra nordiska grannländer.

Ansvarig: Språkrådet


Unna Junná - samiskt barnprogram i Barnkanalen [Minoritetsspråk]

Unna Janná börjar om med en färsk vårserie.

Ansvarig: Språkrådet


Klarspråkskristallen till Riksbanken [Startsida]

Klarspråkskristallen 2009 tilldelas Riksbanken för arbetet med rapporterna ”Riksbankens penningpolitiska rapport” och ”Finansiell stabilitet”.

Ansvarig: Språkrådet


Kommuner dåliga på information på invandrarspråk [Startsida]

En färsk undersökning från Semantix visar att många kommuner saknar information framför allt på utomeuropeiska språk.

Ansvarig: Språkrådet


Hjärnan tolkar teckenspråk annorlunda [Minoritetsspråk]

Teckenspråkiga personer uppfattar språk på annat sätt än talspråkiga personer, visar forskning.

Ansvarig: Språkrådet


Korrektur [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Då höjde löjtnanten ännu sin arm

Ansvarig: Språkrådet


Den finska lärarens bekymmer

Ansvarig: Språkrådet


ABF jubilerar även på teckenspråk [Minoritetsspråk]

ABF firar i år 100 år. Jubileumsveckan i Stockholm 11–16 juni bjuder på aktiviteter även för teckenspråkiga.

Ansvarig: Språkrådet


JO behandlar Språkförsvarets anmälan mot tre högskolor [Startsida]

Språkförsvaret har JO-anmält tre högskolor för att de ställt krav på att anställningsansökningar och befordringsärenden ska ske på engelska.

Ansvarig: Språkrådet


Svensk-finska ordlistor [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Ur dikten Löjtnant Zidén

Ansvarig: Språkrådet


Ur Lotta Svard

Ansvarig: Språkrådet


Kortfattat om innehållet 1-2007

Ansvarig: Språkrådet


Att arbeta med klarspråk [Klarspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Mälardalen - webbkurs

Ansvarig: Språkrådet


Kapitel 2-6 [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Se romsk tv över hela världen [Minoritetsspråk]

Den romska tv-stationen Šutel har nyligen börjat sända tv via internet och satellit-tv.

Ansvarig: Språkrådet


Tecken [Språkhjälp]

Tecken

Ansvarig: Språkrådet


Övriga ordlistor [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Muita sanastoja [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Terminologiorgan [Terminologi]

Ansvarig: Språkrådet


Butler i plural? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Kortfattat om innehållet 1-2009

Ansvarig: Språkrådet


Fieandt

Ansvarig: Språkrådet


Sverigefinländarnas dag 24 februari [Minoritetsspråk]

Sverigefinländarnas dag, den 24 februari, är den finska författaren och folklivsforskaren Carl Axel Gottlunds födelsedag.

Ansvarig: Språkrådet


Fieandt - kommentar

Ansvarig: Språkrådet


Avhandlingen [Startsida]

Valet av namn på nyfödda avspeglar föräldrarnas identitet och sociala situation, men också deras förhoppningar om barnets framtid. Samtidigt påverkar namnet barnets framtida identitet, visar en ny avhandling från Uppsala universitet.

Ansvarig: Språkrådet


Månadens nyord [Nyord]

Ansvarig: Språkrådet


XXXVIII Språkvetenskapsdagarna 2011 i Joensuu [Minoritetsspråk]

Under den finska språkvetenskapliga konferensen hörs ca 60 föredrag.

Ansvarig: Språkrådet


Hur arbetar man med klarspråk?

Ansvarig: Språkrådet


Kale [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Kortfattat om innehållet 2-2007

Ansvarig: Språkrådet


Nomineringsblankett kristallen

Ansvarig: Språkrådet


Skrivhjälp

Ansvarig: Språkrådet


Ny avhandling i fonetik [Startsida]

Laura Enflo har jämfört fonationströskeltrycket med kollisionströskeltrycket.

Ansvarig: Språkrådet


Kortfattat om innehållet 4/2006 [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Vastaava julkaisija: Kielineuvosto


Utredning föreslår en mer flexibel sfi-utbildning [Startsida]

En statlig utredning föreslår nu att svenska för invandrare (sfi) ska upphöra som egen skolform och slås ihop med komvux.

Ansvarig: Språkrådet


Kielenhuoltoseminaari

Ansvarig: Språkrådet


Umeå kommun stöder regionens berättarkultur [Startsida]

Umeå kommun vill främja berättandet i regionen genom projektet Tell me a story.

Ansvarig: Språkrådet


Nyordslistan 2013

Ansvarig: Språkrådet


Urval Sven Duva

Ansvarig: Språkrådet


Information-Kristallen-2013

Ansvarig: Språkrådet


Sandels

Ansvarig: Språkrådet


Språkforskare ger ut bok om svordomar [Startsida]

Fula ord har alltid funnits. I en ny bok presenterar en grupp språkforskare från de nordiska länderna den senaste forskningen om svordomar.

Ansvarig: Språkrådet


Giv åt Stål en penning även

Ansvarig: Språkrådet


Romskt språkvårdsseminarium

Ansvarig: Språkrådet


Språkorganisationer [Språkvård]

Ansvarig: Språkrådet


Sveaborg

Ansvarig: Språkrådet


Terminologiarbete [Terminologi]

Ansvarig: Språkrådet


Nyord 2007

Ansvarig: Språkrådet


Dokumentation Spåkrådsdagen 2008, Holsanova

Dokumentation Spåkrådsdagen 2008, Holsanova

Ansvarig: Språkrådet


Kommentar Sandels

Ansvarig: Språkrådet


Klarspråkskontakter på myndigheter

Klarspråkskontakter på myndigheter

Ansvarig: Språkrådet


Klarspråksnämnden [Klarspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Kapitel 7-11 [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Gammal runsten funnen i Norge [Startsida]

En av Nordens äldsta runstenar har nyligen hittats, med en välbevarad inskription.

Ansvarig: Språkrådet


Skriva på myndighet ppt

Ansvarig: Språkrådet


Kieliviesti [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Innehåll Språkriktighetsboken

Ansvarig: Språkrådet


Kapitel 12-17 [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Ur Sveaborg

Ansvarig: Språkrådet


Webbtipset [Startsida]

”Är det Svenska Akademien som bestämmer över språket eller är det du?” Det är parollen för ordlistan Folkmun.se, där användarna själva kan lägga till ord och definitioner.

Ansvarig: Språkrådet


Bilgram

Ansvarig: Språkrådet


Teckenspråkiga möter ständigt fördomar [Minoritetsspråk]

Teckenspråkiga Malin Johansson höll nyligen ett tal på TEDx Youth i Göteborg om hur svårt det kan vara att vara döv i ett hörande samhälle.

Ansvarig: Språkrådet


Vi påminner: Sök pengar för språkvårdsforskning! [Startsida]

Vi skrev för en månad sedan att Stiftelsen Erik Wellanders fond utlyst sina årliga stipendier om sammanlagt 200 000 kr för svensk språkvetenskaplig forskning på språkvårdens område. Det behövs fler anmälningar, så skicka in ditt bidrag i dag!

Ansvarig: Språkrådet


Språkpriser [Språkvård]

Ansvarig: Språkrådet


Språkrådsdagen 8 maj

Språkrådsdagen 8 maj

Ansvarig: Språkrådet


Vad heter fräknar i singular? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Skriva på myndighet övningshäfte

Ansvarig: Språkrådet


Språkvård [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Termlistor [Språkhjälp]

Ansvarig: Språkrådet


Lexins nätbokhandel [Språkhjälp]

Ansvarig: Språkrådet


Anmälan, Nordisk klarspråkskonferens 2008

Anmälan, Nordisk klarspråkskonferens 2008

Ansvarig: Språkrådet


Språkrådets språkteknologiska referensgrupp [Språk och it]

Ansvarig: Språkrådet


Inskickade ord [Nyord]

Inskickade ord

Ansvarig: Språkrådet


Vad är finlandssvenska för dig? [Startsida]

Vad är det för slags svenska som mumintrollen, Mark Levengood, Stina Ekblad och Johanna Koljonen talar enligt dig? Svara på en enkät och tävla om fina böcker.

Ansvarig: Språkrådet


Tv-tipset [Minoritetsspråk]

Att tala bra men inte kunna höra: SVT:s ”Ostoppbara Erik” handlar om Erik Akervall och hans tankar om teckenspråk och talad svenska.

Ansvarig: Språkrådet


Anmälan Språkrådsdagen 2008

Anmälan Språkrådsdagen 2008

Ansvarig: Språkrådet


Märkesåret 1809 [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Så använder du känslosymboler [Startsida]

Ett EU-direktiv som träder i kraft i dag reglerar användandet av känslosymboler, så kallade smilisar eller smileys, i skrift.

Ansvarig: Språkrådet


En ny bok om sverigefinskhet: Suomalaisuus on kuin vahakangas [Minoritetsspråk]

Lotta Weckström har skrivit en bok som handlar om dagens sverigefinska ungdomars uppfattningar om svenskhet och finskhet.

Ansvarig: Språkrådet


Anna Lena Ringarp hedersdoktor i Göteborg [Startsida]

Humanistiska fakultetsnämnden har utsett P1-programmet Språkets programledare, journalisten Anna Lena Ringarp, till hedersdoktor vid Humanistiska fakulteten 2009.

Ansvarig: Språkrådet


F1 ql skriva sms tykr unga [Startsida]

Varför ser sms-språket ut som det gör? Och vilka uttryck används?

Ansvarig: Språkrådet


Munter - kommentar

Ansvarig: Språkrådet


Anmälan till romskt språkvårdsseminarium 2010

Ansvarig: Språkrådet


Pressmeddelande Soc.ordlista

Ansvarig: Språkrådet


Boktipset [Startsida]

”Till struntpratets lov” (Brombergs 2009) av Viveka Adelswärd är precis vad boken heter: ett försök att visa att struntprat och annat småprat är viktigare än vi tror.

Ansvarig: Språkrådet


Webbutbildning [Klarspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Avhandlingen [Språk och it]

Sumithra Velupillai vill med sin avhandling underlätta tillförlitlig informationsutvinning ur patientjournaler, både för sjukvården och patienterna.

Ansvarig: Språkrådet


På vilka grunder har de fem officiella minoritetsspråken i Sverige valts ut?

Ansvarig: Språkrådet


Radiotipset [Startsida]

Språket i P1 uppmärksammar denna vecka jiddisch, ett av Sveriges fem nationella minoritetsspråk.

Ansvarig: Språkrådet


Nordiska språkmötet 2014 [Språkvård]

Ansvarig: Språkrådet


Ny lag om minoritetsspråk [Startsida]

Sverige fick den 1 januari en ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Ansvarig: Språkrådet


Webbtipset [Startsida]

Vill du veta mer om hälsingedialekten och ord som aglös, dôrgvagel, förveten och utavessing? Nu finns ”Hälsingeord från A till Ö” på nätet.

Ansvarig: Språkrådet


Tv-tipset [Minoritetsspråk]

Se de teckenspråkiga programmen ”Byss” och ”Hej kompis!” som vänder sig till barn och ungdomar.

Ansvarig: Språkrådet


Inskickade nyord 2009 [Nyord]

Ansvarig: Språkrådet


Annat nyordsmaterial [Nyord]

Ansvarig: Språkrådet


Seminarieinbjudan

Ansvarig: Språkrådet


Förlängd anmälan till Språkrådsdagen

Ansvarig: Språkrådet


Förlängd inbjudan till Språkrådsdagen

Förlängd inbjudan till Språkrådsdagen

Ansvarig: Språkrådet


Romskt språkseminarium

Ansvarig: Språkrådet


Engelsk språkhjälp [Språkhjälp]

Ansvarig: Språkrådet


Klarspråkskristallen 2014 - instruktion

Ansvarig: Språkrådet


Internationell dövhistorisk konferens hölls i Stockholm [Minoritetsspråk]

Sveriges Dövhistoriska Sällskap var värd för den sjunde internationella dövhistoriska konferensen som arrangerades av Deaf History International (DHI) den 4–8 augusti 2009.

Ansvarig: Språkrådet


Lästips på engelska [Klarspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Nyordslista 2005

Ansvarig: Språkrådet


Nyordslista 2009

Ansvarig: Språkrådet


Urval inskickade ord 2006 [Nyord]

Ansvarig: Språkrådet


Vad heter livmoder i plural? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Nyordslistor [Nyord]

Ansvarig: Språkrådet


Johansson

Ansvarig: Språkrådet


Inskickade ord 2012 [Nyord]

Ansvarig: Språkrådet


Nyordslista 2003

Ansvarig: Språkrådet


Nyord 2002

Ansvarig: Språkrådet


Teckeninformation på myndigheters webbplatser 2010

Ansvarig: Språkrådet


Kändisar gör musikvideo på teckenspråk [Minoritetsspråk]

Paul McCartneys nya musikvideo framförs på amerikanskt teckenspråk av skådespelarna Nathalie Portman och Johnny Depp.

Ansvarig: Språkrådet


Webbpublikation om minoritetsspråken i Finland [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Ny officiell strategi för iriska [Startsida]

Den irländska regeringen offentliggjorde nyligen sin långtidsplan för att främja och stärka iriskan. Målet är att 250 000 personer ska använda iriska dagligen år 2030.

Ansvarig: Språkrådet


Nyordslista 2006

Ansvarig: Språkrådet


Läsfrämjande fokus på bokmässan [Startsida]

I dag inleds den årliga bokmässan i Göteborg. Läsfrämjande insatser för barn är ett viktigt inslag.

Ansvarig: Språkrådet


Utbildningsmaterial [Klarspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Försäljningsvillkor

Ansvarig: Språkrådet


Länkar [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Nyordslista 2002

Ansvarig: Språkrådet


In English [Klarspråk]

Plain language

Ansvarig: Språkrådet


Anders Skogs bilaga

Anders Skogs bilaga

Ansvarig: Språkrådet


Kan man inte få säga som man vill? [Startsida]

Varför webbläsare när det redan finns browser? Är språkvårdare i huvudsak språkpoliser som försöker bestämma vad folk ska säga genom att pådyvla dem onaturliga och konstruerade svenska uttryck? Om detta resonerar Linnea Hanell i sin språkblogg.

Ansvarig: Språkrådet


Videoföreläsningar om tvåspråkighet [Minoritetsspråk]

Specialpedagogiska skolmyndigheten har producerat flera kortfilmer om vad tvåspråkighet innebär för barn vars ena språk är svenskt teckenspråk.

Ansvarig: Språkrådet


Nybörjare i teckenspråk får träffa döva [Minoritetsspråk]

Elever som lär sig teckenspråk kommer sällan i kontakt med döva på ett naturligt sätt. Det vill Stockholms Dövas Förening komma till rätta genom att ordna temakvällar med namnet ”Döv för en kväll”.

Ansvarig: Språkrådet


Avhandlingen [Startsida]

Hur används svenskan i engelskspråkiga kursmiljöer på universitet i Sverige? Det är ämnet för en ny avhandling från Uppsala universitet.

Ansvarig: Språkrådet


Semikolonets dag [Startsida]

Att använda semikolon rätt är en svår men skön konst. I dag den 6 februari är det semikolonets dag.

Ansvarig: Språkrådet


Det samnordiska språkprojektet försvagas [Startsida]

Nordiska ministerrådet har beslutat att lägga ner Samarbetsnämnden för Nordenundervisning i utlandet.

Ansvarig: Språkrådet


Nyord 2008

Ansvarig: Språkrådet


Julkishallinnon sanasto

Ansvarig: Språkrådet


Tukholman ruotsinsuomalaiseen kouluun lukio(Kopia)

Ansvarig: Språkrådet


Fänrik Stål

Ansvarig: Språkrådet


Ur dikten Fänrik Stål

Ansvarig: Språkrådet


Fältmarskalken-kommentar

Ansvarig: Språkrådet


Vad är det för ren i vägren? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Krav på utredning av tolkservice [Minoritetsspråk]

Nu ökar kraven på en förbättrad tolkservice för döva, dövblinda och hörselskadade.

Ansvarig: Språkrådet


Ur dikten De två dragonerna

Ansvarig: Språkrådet


Nya råd från Datatermgruppen [Startsida]

Svenska datatermgruppen har precis publicerat ett gäng nya termråd, bland annat om pekplatta, robotfilter och chipp.

Ansvarig: Språkrådet


Inskickade nyord 2010 [Nyord]

Ansvarig: Språkrådet


Äldre nyordslistor [Nyord]

Ansvarig: Språkrådet


Tisdagsföreläsningar på Focis [Minoritetsspråk]

FT, forskare Ulla Tiililä funderar på språkbrukets betydelse för människans välbefinnande och förmåga att försörja sig själv.

Ansvarig: Språkrådet


Daniels bilder

Daniels bilder

Ansvarig: Språkrådet


Masekoskiri čhib [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Vasamuseet satsar på teckenspråk för barn [Startsida]

Vasamuseet har sedan tidigare haft guidningar på svenskt teckenspråk. Nu utökar man verksamheten och satsar även på pedagogisk verksamhet för teckenspråkiga barn och unga.

Ansvarig: Språkrådet


Twitter kan göra studenter mer motiverade [Startsida]

Mikrobloggande universitetsstudenter engagerar sig mer och får bättre betyg, enligt amerikansk studie.

Ansvarig: Språkrådet


Klarspråkskristallen 2014 - blankett

Ansvarig: Språkrådet


Radiotipset [Startsida]

Språket i P1 rapporterar denna vecka från Språkrådsdagen, med en intervju av Språkrådets chef Lena Ekberg om språklagens första år.

Ansvarig: Språkrådet


Nyordslista 2001

Ansvarig: Språkrådet


Inskickade nyord 2008 [Nyord]

Ansvarig: Språkrådet


Avhandlingen [Startsida]

Varför låter skånskan som den gör? Frågan behandlas i en ny avhandling från Uppsala universitet.

Ansvarig: Språkrådet


Vähemmistökielet [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Tryckta ordlistor [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Painetut sanastot [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Pressmeddelande: Språkrådets rapport om språksituationen i Sverige [Startsida]

I Språkrådets omvärldsanalys för 2010 framgår att de nationella minoritetsspråken stärkts på pappret – men har stora problem i praktiken.

Ansvarig: Språkrådet


International [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


In English [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Tjänster [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Nominerade kristallbidrag 2011

Ansvarig: Språkrådet


Klarspråkstestet [Klarspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Erik Wellanders pris [Språkvård]

Ansvarig: Språkrådet


Finska frågelådan

Ansvarig: Språkrådet


Wallin

Ansvarig: Språkrådet


Rödluvan [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Teckenspråksnyheter når även hörande i Norge [Minoritetsspråk]

Nyheter teckenspråk har blivit en del av den reguljära nyhetssändningen i Norge.

Ansvarig: Språkrådet


Vilka språk ska man översätta till på webben? [Startsida]

Med den nya minoritetslagen är många skyldiga att översätta information på webben. Vi har därför publicerat ”Vägledning för flerspråkig information på webben” på vår webbplats.

Ansvarig: Språkrådet


Suomi äidinkielenä -aineenopettajankoulutus

Ansvarig: Språkrådet


Paula Ehrnebo har tilldelats Riddartecknet av I klass av Finlands Lejons orden [Minoritetsspråk]

Språkrådets tidigare vice chef fil.dr Paula Ehrnebo har tilldelats Riddartecknet av I klass av Finlands Lejons orden för sitt förtjänstfulla arbete för sverigefinskan.

Ansvarig: Språkrådet


Elvytysavustusten vaikutuksia

Ansvarig: Språkrådet


Ajankohtaista tammikuu-marraskuu [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Pressmeddelande: JO-beslut stöder sig på språklagen [Startsida]

För första gången har JO i ett beslut tillämpat språklagens regler. Beslutet handlar om ett forskningsråd som felaktigt krävt att anslagsansökningar ska vara skrivna på engelska.

Ansvarig: Språkrådet


Översättare för de nationella minoritetsspråken [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Finskan nytt tillskott i lärarutbildningen [Minoritetsspråk]

Stockholms universitet har fått examenstillstånd för att utbilda lärare i finska som modersmål för årskurserna 7-9.

Ansvarig: Språkrådet


Vägbeskrivning

Ansvarig: Språkrådet


Ohjelma-program-4.5.2012

Ansvarig: Språkrådet


Danscentret Zodiak fick pris för årets språkgärning [Minoritetsspråk]

Zodiak, Centret för ny dans i Helsingfors, har av Språklärarförbundet i Finland (SUKOL rf) tilldelats priset för Årets språkgärning 2012.

Ansvarig: Språkrådet


Lästipset [Startsida]

”Mottagaranpassning för nätmedborgaren” är en matnyttig studie om sök- och lässtrategier för samhällsinformation på webben.

Ansvarig: Språkrådet


EU-finansierad språkbarometer tas fram [Startsida]

Ett verktyg för att bedöma europeiska språks status, en ”livskraftsbarometer”, ska tas fram i ett EU-finansierat projekt.

Ansvarig: Språkrådet


Ordlista samhällstecken [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Språkrådets klarspråksarbete [Klarspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Översättning [Språkhjälp]

Översättning

Ansvarig: Språkrådet


Gratis pdf-nummer [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Jacob Palmes bilder

Jacob Palmes bilder

Ansvarig: Språkrådet


Ajankohtaista [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Breivikintro

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

The Guardian: Polska nu Storbritanniens näst största språk

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Språktidningen: Flerspråkiga barn skiljer tidigt på olika språk

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Frontiers in psychology: Människans språk sprunget ur fågelsång?

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Advokatsamfundet: Åklagarmyndigheten fick ett modernare språk 24 april

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Dagens Nyheter: Melihat växte upp utan ett språk

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

DI: Utdöende språk talas bara av två ovänner

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Internetworld: Tänk om engelska var Sveriges nästa språk?

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Frontiers: Människans språk mycket äldre än forskarna trott?

Ansvarig: Språkrådet


Så läser man i fängelset [Startsida]

Vilken betydelse har litteraturen när man är frihetsberövad? Det vill DN:s Kristofer Ahlström ta reda på.

Ansvarig: Språkrådet


Taltidningar snart på internet [Startsida]

Produktionen av taltidningar ska nu läggas om så att den framställs med talsyntes och distribueras via internet.

Ansvarig: Språkrådet


Teckenspråkslänkar [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Ny teckenlista för samhällsord [Minoritetsspråk]

Språkrådet lanserar nu en en särskild ordlista för svenskt teckenspråk inom områdena socialförsäkring och arbetsmarknad.

Ansvarig: Språkrådet


Ulosottosanasto

Ansvarig: Språkrådet


Råd för språkkontroller [Språk och it]

Råd för användning av språkkontroller

Ansvarig: Språkrådet


Ambassadör till eller i Washington? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Kontaktpersoner myndigheter mars 2014

Ansvarig: Språkrådet


Direktöversättning i mobiltelefonen – men inte till svenska [Startsida]

Finska Cellictica släpper röstöversättningsprogrammet Trippo Voice Magix för Iphone.

Ansvarig: Språkrådet


HSV föreslår ”lärarlyft” för modersmålslärare [Startsida]

Ett ”lärarlyft” ska ge modersmålslärare höjd kompetens och lärarbehörighet. Det är ett av de förslag som HSV (Högskoleverket) lagt fram i sin nya rapport för att råda bot på bristen av kompetenta lärare i de nationella minoritetsspråken.

Ansvarig: Språkrådet


Fristående gymnasieskolor saknar ofta skolbibliotek [Startsida]

Skolinspektionens regelbundna tillsyn av grundskolor och gymnasieskolor under första halvåret 2012 visar att elever på fristående gymnasieskolor ofta saknar tillgång till skolbibliotek – och därmed till goda läsmöjligheter.

Ansvarig: Språkrådet


Den sverigefinska sagotävlingen är avgjord [Minoritetsspråk]

Den sverigefinska sagotävlingen som anordnades av Sisuradio och Språkrådet är avgjord.

Ansvarig: Språkrådet


Desmedt

Ansvarig: Språkrådet


Ruotsalais-suomalaiset sanastot [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Rikstermbanken två år [Startsida]

Den 19 mars firades Rikstermbankens tvåårsdag, med en rejäl uppdatering och många nya termer.

Ansvarig: Språkrådet


Breivik

Ansvarig: Språkrådet


Döva vårdtagare i Malmö vill ha teckenspråkskunnig personal [Minoritetsspråk]

Om döva får välja, väljer de teckenspråkskunnig personal inom hemtjänsten.

Ansvarig: Språkrådet


Klarspråkskontakter kommuner

Klarspråkskontakter kommuner

Ansvarig: Språkrådet


Lovari Skola

Ansvarig: Språkrådet


Nomineringsblankett-minoritetsspråkspriset 2014

Ansvarig: Språkrådet


Kontaktpersoner myndigheter mars 2014

Ansvarig: Språkrådet


I stormens öga – vad betyder det? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Veckans språkråd 2002-2006 [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Aktuellt om romska [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Aktuellt om finska [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Klarspråksaktuellt [Klarspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Torpflickan

Ansvarig: Språkrådet


Välkommen till finska språkvårdsseminariet 1.4.2011! [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Språkrådsdagen tidigare år [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Omvärldsanalyser [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Nya bildordböcker från Norstedts [Startsida]

Vi har tidigare skrivit om Norstedts genialiska bildordbok för engelska, med illustrerande bilder för varje enskilt ord. Nu har Norstedts även släppt bildordböcker för spanska, tyska och franska, med 20 000 översatta ord fördelade på 17 ämnesområden. Ett genialiskt ordboksgrepp som gör att man slipper långa förklaringar samtidigt som man får en precisare innebörd.

Ansvarig: Språkrådet


Kontaktpersoner myndigheter juni 2013

Ansvarig: Språkrådet


Kontaktpersoner myndigheter oktober 2013

Ansvarig: Språkrådet


Kontaktpersoner myndigheter mars 2013

Ansvarig: Språkrådet


Kontaktpersoner myndigheter januari 2013

Ansvarig: Språkrådet


Kontaktpersoner_myndigheter_dec2012

Ansvarig: Språkrådet


Tlo pravo te koristine o nacionalikane minoritetikane čhibja [Språkvård]

Tu te perea ki disavi nacionalikani minoritetikani grupa tegani isi tut pravo te koristine tli čhib keda ka kontaktirine e vlasten. Akate šaj te džane save čhibjakere pravia isi tut hem save uslovia šaj te čhive tle komunake ja pale e javere vlastenge.

Ansvarig: Språkrådet


Kontaktpersoner myndigheter

Ansvarig: Språkrådet


Kvangarsnes

Ansvarig: Språkrådet


Östersjöfinsk språkatlasserie färdigställd [Minoritetsspråk]

Språkatlasen beskriver östersjöfinskt språkbruk före år 1949, areala förhållanden mellan de östersjöfinska språken och hur den gamla östersjöfinska språkgemenskapen har fördelat sig till de nuvarande språken.

Ansvarig: Språkrådet


Šoneski šib [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


En français [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Auf Deutsch [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Hörselskadade bör få rätt till teckenspråk i skolan [Minoritetsspråk]

I en motion till riksdagen föreslår Folkpartiet att det svenska teckenspråket jämställs med de nationella minoritetsspråken i skollagen.

Ansvarig: Språkrådet


Vitsiga namn på frisersalonger en internationell företeelse [Startsida]

Vi bad våra Facebookföljare att dela med sig av sina bästa exempel på lustiga frisersalongsnamn. Resultatet blev en lång lista med både svenska och utländska inslag.

Ansvarig: Språkrådet


Tjiro čačimo te hasnis tjiri nationelno minoritetoski šib [Språkvård]

Tu te san anda varisavo minoriteto si tu čačimo te hasnis tjiri šib kana tu ando kontakto san e rajenca. Khate šaj žanas če šibako čačimo situ taj so tu šaj manges khatar tjiro komuno taj khatar ávera raja.

Ansvarig: Språkrådet


Päätoimittajalta 2-2009

Ansvarig: Språkrådet


Veckans språkråd [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Språkråd för teckenspråk [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Äldre inskickade ord [Nyord]

Ansvarig: Språkrådet


Håvards bilder

Håvards bilder

Ansvarig: Språkrådet


Erik Wellanders pris till Viggo Kann [Startsida]

Språkteknologen Viggo Kann, professor i datalogi vid Tekniska högskolan i Stockholm, får Erik Wellanders pris 2009 för sitt arbete med datoriserade språkstöd för en bred allmänhet.

Ansvarig: Språkrådet


Arlilexikon

Ansvarig: Språkrådet


Tvillingbarns väg till tvåspråkighet [Minoritetsspråk]

Specialpedagogiska skolmyndigheten har gett ut en skift om hur barn tillägnar sig svenskt teckenspråk och talad svenska.

Ansvarig: Språkrådet


En ny finskspråkig tidning i Sverige [Minoritetsspråk]

Första numret av Suomen Uutisviikko publiceras på fredag 10.2.

Ansvarig: Språkrådet


Svensk-finskt översättarseminarium [Minoritetsspråk]

Seminariet arrangeras 19–20 september i Tammerfors i Finland.

Ansvarig: Språkrådet


Branschorganisation utsatt för nyordsattack [Startsida]

I en reklamkampanj uppmanas allmänheten att skicka in nya ord för den yrkesgrupp som jobbar i bemanningsbranschen. Men organisationen Bemanningsföretagen är missnöjd med många av de inkomna ordförslagen.

Ansvarig: Språkrådet


Webbtipset [Startsida]

Lär dig språk på Lingu@net Europa.

Ansvarig: Språkrådet


TNC föreslår terminologisamordnare på alla myndigheter [Terminologi]

Terminologicentrum TNC har nyligen publicerat egna webbsidor om språklagen och myndigheternas terminologiansvar.

Ansvarig: Språkrådet


Samarbete mellan nordiska språkvårdare i teckenspråk [Minoritetsspråk]

Ett nätverk för språkvård i de nordiska teckenspråken bildades vid ett arbetsseminarium i Köpenhamn den 23 mars.

Ansvarig: Språkrådet


Barns tillgång till svenskt teckenspråk [Minoritetsspråk]

Språkrådets rapport ”Se språket –­ barns tillgång till svenskt teckenspråk” finns nu i tryckt form. Rapporten beskriver olika faktorer som påverkar barns möjligheter att lära sig, utveckla och använda det svenska teckenspråket.

Ansvarig: Språkrådet


Merkkivuosi 1809 [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Seminariuminfo

Info om nordiskt seminarium 2008

Ansvarig: Språkrådet


Diskutera ditt skrivande i KP-webbens novellforum [Startsida]

Drömmer du om att bli författare? På KP-webben finns ett forum för dig som vill dela dina berättelser med andra.

Ansvarig: Språkrådet


Kale oöversatta ord

Ansvarig: Språkrådet


Torsby Finnkulturcentrums anslag sänks [Minoritetsspråk]

Anslaget till Torsby Finnkulturcentrum, som är en del av Värmlands Museum, sänks märkbart. Finnkulturcentrum får en delvis ändrad inriktning med satsning på kulturturism och kunskapsproduktion.

Ansvarig: Språkrådet


Satuhahmosanasto

Ansvarig: Språkrådet


Jobbtipset [Startsida]

Vi tipsar om nya jobb och anställningar, bland annat om en tjänst som klarspråksexpert på Migrationsverket.

Ansvarig: Språkrådet


Ge finsktalande i hela Mälardalen lika rättigheter [Startsida]

Miljöpartiet anser att det finska språket bör bli förvaltningsspråk i alla kommuner i Mälardalen, inte bara i de kommuner som råkar ha en minoritetsvänlig inställning.

Ansvarig: Språkrådet


Meänkielen suursanakirja

Ansvarig: Språkrådet


I strid med eller mot reglerna? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Kangassalo

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Ungas språk försämras inte av sociala medier [Dagens Nyheter]

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Språkförsvaret: Låt svenska vara rättsligt bindande språk för patentkraven

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Sveriges Radio: Ny metod för att tolka utdöda språk

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Ålandstidningen: Ryssarna på Krim måste ha rätt till sitt språk

Ansvarig: Språkrådet


Dålig beredskap inför nya minoritetskrav [Startsida]

Den nya minoritetslagen kräver att myndigheter informerar mer på framför allt finska, meänkieli och samiska. Men myndigheterna är illa förberedda.

Ansvarig: Språkrådet


Ordlista över sambolagen

Ansvarig: Språkrådet


Kirjallisuuesta Ruottin Tornionlaaksossa

Ansvarig: Språkrådet


Ny chef på Språkrådet från 1 mars [Startsida]

Ann Cederberg påbörjade i fredags sin nya tjänst som chef för Språkrådet.

Ansvarig: Språkrådet


Kuukauden sana [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Suomen kielen hallintoaluekuntien suomenkielisten verkkosivujen tarkastelua

Ansvarig: Språkrådet


På lördag är det Språkdagen [Startsida]

Språkdagen firas officiellt i Europa den 26 september varje år sedan 2001.

Ansvarig: Språkrådet


Bloggandet bra för språket? [Startsida]

Bloggandet har skapat ett friare förhållningssätt till det skrivna ordet. Vad gör det med språket, och är det ett problem?

Ansvarig: Språkrådet


Kale Skola

Ansvarig: Språkrådet


Kontaktpersoner kommuner

Ansvarig: Språkrådet


Kontaktpersoner_kommuner_dec2102

Ansvarig: Språkrådet


Klarspråkskontakter landsting

Klarspråkskontakter landsting

Ansvarig: Språkrådet


Preliminärt program Språkrådsdagen 2013

Ansvarig: Språkrådet


Boktipset [Minoritetsspråk]

”Indigenous Language Revitalization”, ett standardverk som nu kan laddas ner gratis, ser på ursprungsspråk och deras revitalisering ur olika synvinklar.

Ansvarig: Språkrådet


Kontaktpersoner kommuner mars 2014

Ansvarig: Språkrådet


Kontaktpersoner kommuner oktober 2013

Ansvarig: Språkrådet


Miksi Suomessa puhutaan ruotsia?

Ansvarig: Språkrådet


Algotsin orjista uudisruotsinsuomalaisiin

Ansvarig: Språkrådet


När har man bindestreck i sammansättningar? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Jätesanasto - Avfallsordlista

Ansvarig: Språkrådet


Čo čačipe te uzis nationalno minoriteskošiba [Språkvård]

Te san vi tu anda le nationalno minoriteturi si tu čačipe te uzis či šib kana si tut kontakto ande barutne. Katka site zjanes save sibake čačimata si tut tai soske mangimata sai manges katar či komuna tai kaver barutne.

Ansvarig: Språkrådet


Kontaktpersoner kommuner januari 2013

Ansvarig: Språkrådet


Kontaktpersoner kommuner mars 2013

Ansvarig: Språkrådet


Kontaktpersoner kommuner juni 2013

Ansvarig: Språkrådet


Hammashuoltouudistuksen sanoja

Ansvarig: Språkrådet


Arli Skola

Ansvarig: Språkrådet


Kalderas Skola

Ansvarig: Språkrådet


Ajankohtaista [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Sosiaalialan sanoja

Ansvarig: Språkrådet


Lovari Socialjuridik

Ansvarig: Språkrådet


Hautajaissanastoa - Begravningsterminologi

Ansvarig: Språkrådet


Farsoe

Ansvarig: Språkrådet


”Google förstår språk på en 10-årings nivå” [Startsida]

Googles sökmotor har utvecklat sin språkförståelse från en tvåårings till en tioårings nivå, enligt en programmerare på företaget.

Ansvarig: Språkrådet


Uusi ruotsalais-suomalainen koulusanasto

Ansvarig: Språkrådet


Ny rekommendation från Finska språknämnden [Minoritetsspråk]

Finska språknämnden rekommenderar att ordet ”haltija” (rå, fe) numera kan skrivas både med och utan j när det gäller en sagofigur.

Ansvarig: Språkrådet


pilotrapport.pdf

Ansvarig: Språkrådet


Diro horta te brukfara nationelli minirotetiske-racklepha [Språkvård]

Diro horta te brukfara nationelli minirotetiske-racklepha

Ansvarig: Språkrådet


Hoitoalan ammatteja

Ansvarig: Språkrådet


Alla skrifter [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Arli [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Lovara [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Kuukauden kielivinkki [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Statens insatser för lättläst ses över [Startsida]

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning om behov och insatser på området lättläst.

Ansvarig: Språkrådet


Puchepas pala rakkreske-pottopa [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Tšónesko tšib [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Šoneski šib [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Dåligt med minoritetsspråk på Skånewebbar [Startsida]

Sydsvenskan har undersökt om de lokala kommunernas webbsidor är tillgängliga på flera språk än svenska. Resultatet är nedslående.

Ansvarig: Språkrådet


Kontaktpersoner_landsting_dec2012

Ansvarig: Språkrådet


Kontaktpersoner landsting mars 2013

Ansvarig: Språkrådet


Buteder baši romani čhib [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Skicka språkfråga till oss [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Utdrag svensk-persiskt lexikon

Ansvarig: Språkrådet


Arli [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Schmidt

Ansvarig: Språkrådet


Kontaktpersoner landsting

Ansvarig: Språkrådet


Kontaktpersoner landsting januari 2013

Ansvarig: Språkrådet


Kontaktpersoner landsting juni 2013

Ansvarig: Språkrådet


Kontaktpersoner landsting oktober 2013

Ansvarig: Språkrådet


Webbtipset [Startsida]

På ungkompensation.se hittar man tips om språkliga hjälpmedel vid läs- och skrivsvårigheter, men också tips om många andra, vanliga språkstöd.

Ansvarig: Språkrådet


Nytt nummer av Kieliviesti [Minoritetsspråk]

Årets andra nummer av Språkrådets språkvårdstidskrift på finska och meänkieli, Kieliviesti, har kommit ut.

Ansvarig: Språkrådet


Pučiba thaj dževapi (odgovoria) bašo čhibjakoro kanuni [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Pušimata taj válasa pa a šhibakozákono [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Joululaulujen aiheet melko muuttumattomia

Ansvarig: Språkrådet


To hortiba te rikhaven nationalne minoreteturijako tšimba. [Språkvård]

Rálilehako aro nationalne minoriteturiengo skohka hin tut hortiba te rikhaven to tšimba ka ácheha aro kontaki hougágensa.Data leha tu džaniba save tšimbakohortiba tut hin ta so voipuveha te stelaves po gáves ta vaure hougájenge.

Ansvarig: Språkrådet


Kielineuvoston ruotsalais-suomalainen sosiaalialan sanasto

Ansvarig: Språkrådet


Preliminärt program Språkrådsdagen 2013

Ansvarig: Språkrådet


Språkrådsdagen 2013 - preliminärt program

Ansvarig: Språkrådet


Språkrådsdagen - program 2013

Ansvarig: Språkrådet


Kontakt

Ansvarig: Språkrådet


Kieliviesti 2007–2008 [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Kale Socialjuridik

Ansvarig: Språkrådet


Sorensen

Ansvarig: Språkrådet


Minoritetsspråksprisnominerade 2013

Ansvarig: Språkrådet


Efter hen kommer en [Startsida]

I en DN-artikel i går uppmärksammades pronomenet en, som i dag används i stället för man i genusmedvetna kretsar.

Ansvarig: Språkrådet


Montiske rakkrepa [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Kontakt [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Artikkeleita [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Masekoskoro lafi [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Kontaktpersoner landsting 2014

Ansvarig: Språkrådet


Kielipolitiikka [Minoritetsspråk]

Kielipolitiikka

Ansvarig: Språkrådet


Arli Socialjuridik

Ansvarig: Språkrådet


Montrans lav [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Sanajärjestyksestä apua tekstin hahmottamiseen

Ansvarig: Språkrådet


Lovara [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Asiantuntijaryhmä-rådgivande arbetsgrupp

Ansvarig: Språkrådet


Medicikane lave

Ansvarig: Språkrådet


Sisällys 1-2012

Ansvarig: Språkrådet


Masekoskoro nevo lafi [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Lehtikieli ja ylioppilasaineet puhuttivat seminaarissa

Ansvarig: Språkrådet


Šoneski vorba [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Kale [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Šoneski nevi vorba [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Hardt

Ansvarig: Språkrådet


Gemensam rubrik månadens nyord [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Päätoimittajalta 1-2012

Ansvarig: Språkrådet


Päätoimittajalta 2-2012

Ansvarig: Språkrådet


Ranta

Ansvarig: Språkrådet


Kakskielinen alusta saakka

Ansvarig: Språkrådet


McGowan

Ansvarig: Språkrådet


Program Språkrådsdagen 2013

Ansvarig: Språkrådet


PuŠimata tai atveturi pa šibakozakono [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Oikeus käyttää kansallista vähemmistökieltä [Språkvård]

Ansvarig: Språkrådet


Jiddisch Din rätt att använda minoritetsspråk

Ansvarig: Språkrådet


Jiddischtext 9 januari 2012

Ansvarig: Språkrådet


Näkymättömästä näkyvä

Ansvarig: Språkrådet


Hallintoaluekunta ilman äidinkielen tukea

Ansvarig: Språkrådet


Puhhiba ta pálrakhiba [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Gawronska

Ansvarig: Språkrådet


Text om språkliga rättigheter på jiddisch

Ansvarig: Språkrådet


Šoneski vorba [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Lehdistötiedot - vuoden 2008 nimet

Ansvarig: Språkrådet


Hovordlista

Ansvarig: Språkrådet


Haluan oppia suomea

Ansvarig: Språkrådet


Vastoin kaikkia suosituksia

Ansvarig: Språkrådet


Kuninkaallinen hovi - Kungliga hovet

Ansvarig: Språkrådet


Kielenhuolto ja ruotsinsuomalaiset lehdet

Ansvarig: Språkrådet


Kielilakia ehdotettu

Ansvarig: Språkrådet


Räsänen

Ansvarig: Språkrådet


Kielenhuoltoa ja paljon muuta

Ansvarig: Språkrådet


Hyvän virkakielen toimintaohjelma

Ansvarig: Språkrådet


Šoneski nevi vorba [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Draft Action Programme for the Promotion of the Swedish Language

Ansvarig: Språkrådet


Draft action programme

Ansvarig: Språkrådet


Tšónesko láv [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Nytt nummer av Kieliviesti [Minoritetsspråk]

Årets andra nummer har kommit ut. Tidskriften innehåller finskspråkiga artiklar om språkvård, språkpolitik och nya ord. Den svensk-finska ordlistan ger finska motsvarigheter till termer inom det svenska hovet.

Ansvarig: Språkrådet


Kommunalpolitiker kritiseras för Facebookinlägg [Minoritetsspråk]

Lidingös kommunalråd Paul Lindquist (M) skrev på Facebook att en miljöpartistisk kollega låtsas vara döv och därmed inte behöver teckenspråkstolk.

Ansvarig: Språkrådet


Pressmeddelande: Engelska eller svenska? [Startsida]

Nio av tio svenska avhandlingar skrivs i dag på engelska, visar en nyutkommen rapport från Språkrådet.

Ansvarig: Språkrådet


Finsk döv kvinna får prestigefyllt pris [Minoritetsspråk]

Liisa Kauppinen, som under lång tid arbetat för att stärka teckenspråkens ställning i världen och sett till att döva fått tillgång till tolkservice, får ta emot FN:s Human Rights Award Prize 2013.

Ansvarig: Språkrådet


Samernas nationaldag [Startsida]

Samernas nationaldag är den 6 februari. Den firas sedan 1993 till minne av det första samelandsmötet som hölls den dagen i Trondheim år 1917.

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Svenska datatermgruppen har fått ny webbplats och enklare adress: datatermgruppen.se

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Sökmotorer kan nu koppla ihop skribenttaggade texter och ge en skribentpresentation [Jajja Magazine]

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Lästipset: Monica Reichenbergs och Ingvar Lundbergs bok ”Vad är lättläst?” (gratis-pdf)

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Lyssna på föredrag från Språkvårdsdagen på Hanaholmen – med temat översättning och myndighetsspråk

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

”Mvh kan uppfattas som distanserat och slött”: mejltips från Språkrådets Rickard Domeij [Miljöaktuellt]

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Tv-tipset: Agenda på söndag om ”nedåtrisker” och annat Reinfeldtskt krångelspråk [SVT]

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Webbtipset: Lär dig mer om och lyssna på värmländska ord på varmlandska.se

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Kommer vi snart att kunna tala med bara tankar och elektriska signaler? [Ny Teknik]

Ansvarig: Språkrådet


Hätsk debatt om svenskans ställning i Finland [Startsida]

I Finland höjs nu åter många röster som kräver att svenskan avskaffas som nationalspråk.

Ansvarig: Språkrådet


Språkvetenskapsdagarna vid Helsingfors universitet 20–22.5.2010 [Minoritetsspråk]

Språkvetenskapsdagarna arrangeras i år i Helsingfors.

Ansvarig: Språkrådet


Riksdagspartiernas nyhetsbrev är undermåliga [Startsida]

De svenska riksdagspartierna förstår inte syftet med sina egna nyhetsbrev och tycks inte bry sig om sina läsare, visar en färsk undersökning.

Ansvarig: Språkrådet


Vem vinner Klarspråkskristallen i år? [Startsida]

Nu är det dags att nominera kandidater till Klarspråkskristallen 2014.

Ansvarig: Språkrådet


Förut eller förrut? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Gratis talsyntes för bloggare [Startsida]

Svenska talsyntesen Webreader finns nu som gratisversion för privata webbsidor och bloggar.

Ansvarig: Språkrådet


Jobbtipset [Minoritetsspråk]

Stockholms universitet söker en professor i teckenspråk.

Ansvarig: Språkrådet


Boktipset [Startsida]

"ABC å allt om D" är en ny bok för hela familjen om alfabetet, skrivande och läsande.

Ansvarig: Språkrådet


Sista chansen att anmäla sig till Språkrådsdagen [Startsida]

Den 6 maj anordnar Språkrådet den stora språkkonferensen Språkrådsdagen, med intressanta föredrag och prisutdelningar. Men vi behöver din anmälan senast 19 april!

Ansvarig: Språkrådet


Boktipset [Startsida]

Vi tipsar om språkkonsulten Ann-Louise Forsströms ”Skriv som proffsen – din guide till att skriva lättläst, begripligt och förtroendeingivande”.

Ansvarig: Språkrådet


Brytning kan ge sämre rättssäkerhet [Minoritetsspråk]

Invandrare i Sverige riskerar i rätten att bedömas utifrån sin utländska accent.

Ansvarig: Språkrådet


Julkalendern på teckenspråk [Minoritetsspråk]

För tredje året i rad teckenspråksgestaltas julkalendern i SVT.

Ansvarig: Språkrådet


Ökad satsning på modersmål med distansundervisning [Startsida]

Modersmålsundervisning är svår att få till när lärare och elever är utspridda över stora områden. Det ska man nu råda bot på med distansundervisning.

Ansvarig: Språkrådet


Sociala medier saknar makt att förändra världen [Startsida]

Social förändring kan inte uppnås med sociala medier och de nya kommunikationsmönster de skapar, menar känd journalist.

Ansvarig: Språkrådet


TPB erbjuder teckenspråkig litteratur [Minoritetsspråk]

Nu har Tal- och punktskriftsbiblioteket ett sortiment av teckenspråkig litteteratur som de lokala biblioteken kan ladda ner och låna ut till låntagare.

Ansvarig: Språkrådet


Fler textade tv-program [Minoritetsspråk]

Handisam har gjort en uppföljning av funktionshinderspolitiken och funnit att antalet textade tv-program ökar.

Ansvarig: Språkrådet


Ny chef för norska Språkrådet [Startsida]

Arnfinn Muruvik Vonen blir chef för Språkrådet i Norge.

Ansvarig: Språkrådet


Tolvåkerskolan eller Tolvåkersskolan? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Fler e-bokläsare på marknaden [Startsida]

Konkurrensen på läsplattemarknaden hårdnar. Apple släpper snart sin e-bokläsare Ipad, och fler företag är på gång med egna varianter.

Ansvarig: Språkrådet


Ny webb samlar svenska tal [Startsida]

På webbplatsen Svenska tal kan retorikintresserade läsa tal av Hjalmar Branting, Horace Engdahl, Olof Palme och många andra kända talare.

Ansvarig: Språkrådet


Språkfrågor i centrum vid val av årets sverigefinnar [Minoritetsspråk]

Priset Årets sverigefinne har delats ut i tre kategorier. Till Årets vardagshjälte utsågs Daniel Särkisalo, en språkkämpe som lyft frågan om barns rätt till modersmålsundervisning.

Ansvarig: Språkrådet


Utredning föreslår ny gymnasial utbildning för teckenspråkiga [Minoritetsspråk]

Den statliga utredningen Likvärdig utbildning föreslår att riksgymnasiet för döva och hörselskadade byter namn till Riksgymnasiet för tvåspråkiga.

Ansvarig: Språkrådet


Radiotipset [Startsida]

I Språket i P1 ger i dag Charlotta af Hällström Reijonen tips på bra finlandssvenska uttryck som alla borde använda.

Ansvarig: Språkrådet


Svenska 15-åringar får allt sämre läsförmåga [Startsida]

Svenska 15-åringar presterar för första gången under genomsnittet bland OECD-länderna. Det visar resultaten från den senaste Pisa-undersökningen som nyligen presentades.

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Örsundsbroskolan får pris för Språkbron, ett projekt som hjälper barn med läs- och skrivsvårigheter

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Avhandlingen: God språklig kompetens och anpassningsförmåga hos unga visar en avhandling vid Göteborgs universitet

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

OMG va 7kt: Språkrådets Rickard Domeij om det kryptiska chatt- och sms-språket [Skövde Nyheter]

Ansvarig: Språkrådet


Internationella barndagen den 4 oktober [Startsida]

Internationella barndagen firas för att uppmärksamma Förenta nationernas barnkonvention (Konventionen om barnens rättigheter). Denna dag ska barnens behov och rättigheter uppmärksammas särskilt.

Ansvarig: Språkrådet


Läsambassadören: Lästräning lika viktigt som idrottsträning [Startsida]

Föräldrar borde engagera sig lika mycket i barnens läsning som i deras idrottande, skriver läsambassadören Johan Unenge i Litteraturmagazinet.

Ansvarig: Språkrådet


Handgjorda uttal i svensk-engelskt lexikon [Startsida]

Översättningstjänsten Tyda har kompletterats med nyinlästa uttal på brittisk engelska.

Ansvarig: Språkrådet


Presentation av socialordlistan i SVT Play [Minoritetsspråk]

De finskspråkiga nyheterna Uutiset visade ett inslag om presentationen av Språkrådets svensk-finska socialordlista i Ekens bokhandel den första september.

Ansvarig: Språkrådet


Europeiska språkdagen fylld av språkaktiviteter [Startsida]

26 september firas Europas stora språkdag med bland annat språkkafé och videotävling för unga.

Ansvarig: Språkrådet


Kommunreform riskerar att ge ändrade kommunnamn i Finland [Minoritetsspråk]

Specialforskaren Sirkka Paikkala från Institutet för de inhemska språken har skrivit en artikel om finska kommunnamnsreformen.

Ansvarig: Språkrådet


Lyckad jiddischhelg för hela släkten [Minoritetsspråk]

Över 200 personer i alla åldrar bevistade aktiviteterna i Stockholm under kulturhelgen 2–4 december.

Ansvarig: Språkrådet


Punktskriftsregler fri resurs på webben [Startsida]

Svenska skrivregler för punktskrift, som Punktskriftsnämnden gett ut en ny utgåva av i samarbete med Språkrådet, finns nu i en fri webbversion.

Ansvarig: Språkrådet


Sverigefinländarnas arkiv utlyser skrivartävling [Minoritetsspråk]

Sugen på att skriva om dina sverigefinska skolerfarenheter i Sverige? Delta då i en aktuell skrivartävling.

Ansvarig: Språkrådet


Ny blogg på Focis webbplats [Minoritetsspråk]

Forskningscentralen för de inhemska språken i Helsingfors startade en finskspråkig språkblogg i början av juni.

Ansvarig: Språkrådet


Avhandlingen [Startsida]

I sin avhandling beskriver Therese Leinonen hur vokalerna uttalas på 98 orter i det svenska språkområdet.

Ansvarig: Språkrådet


Hur stämmer VR:s indragna tidskriftsstöd med språklagen? [Startsida]

Om Vetenskapsrådets beslut att dra in stödet till vetenskapliga tidskrifter utarmar fackspråk och populärvetenskaplig prosa kan det stida mot språklagen, menar Olle Josephson.

Ansvarig: Språkrådet


Teckenspråkshow på öppen scen [Minoritetsspråk]

För andra året i rad arrangerar Riksteaterns Unga Tyst Teater teckenspråkshowen Open Sign.

Ansvarig: Språkrådet


Två doktorandtjänster i finska [Minoritetsspråk]

Finska avdelningen vid Stockholms universitet har två lediga doktorandtjänster.

Ansvarig: Språkrådet


Högre seminarium i finska [Minoritetsspråk]

Doktorand Kai Latvalehto föreläser om sverigefinsk kulturidentitet.

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Tv-tipset: Varför pratar vi? Brittisk dokumentär om människans språk på Kunskapskanalen

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Debattartikel om det politiska språket: ”Språk är aldrig neutralt” [Sydsvenska Dagbladet]

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Lexiophiles.com: Rösta fram de hundra bästa källorna om språk på nätet

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Bab.la: Språkrådet på topp 25 över världens bästa Facebooksidor om språk

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Forskning.se: Att bara tala det språk som undervisas är bra, visar ny avhandling

Ansvarig: Språkrådet


Kvänska på yr.no [Startsida]

Den norska vädertjänsten yr.no har nu inte bara information på norska och engelska utan också på kvänska.

Ansvarig: Språkrådet


Nytt nummer av Kieliviesti [Minoritetsspråk]

Årets andra nummer av Kieliviesti, Språkrådets språkvårdstidskrift på finska och meänkieli, har namn som tema.

Ansvarig: Språkrådet


Årets jiddischseminarium genomfört [Minoritetsspråk]

I augusti anordnade Sveriges Jiddischförbund ett välbesökt jiddischseminarium, det tolfte i ordningen.

Ansvarig: Språkrådet


Osynligt tangentbord snart på din mobil? [Startsida]

Nu finns ett nytt tangentbord för pekskärmar. Det är baserat på bokstavsformer och, om man vill, helt osynligt.

Ansvarig: Språkrådet


Vad betyder det att något är skrivet i stjärnorna? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Ny webbplats om teckenspråkigas rättigheter [Minoritetsspråk]

SDR lanserar en webbplats om språkliga och mänskliga rättigheter för teckenspråkiga

Ansvarig: Språkrådet


Det skrivna ordet viktigare än någonsin [Startsida]

I dagens kommunikationslandskap är förmågan att uttrycka sig i skrift viktigare än någonsin, förklarar den prisbelönta copywritern Anna Qvennerstedt i en intervju.

Ansvarig: Språkrådet


Ny språklag på gång också i Norge [Startsida]

Norska stortinget satsar nu på en mer offensiv språkpolitik.

Ansvarig: Språkrådet


Boktipset [Startsida]

I sin nya bok ”Engelskan i svenskan” vill Mall Stålhammar visa att lånorden också kan berika.

Ansvarig: Språkrådet


Lästipset [Startsida]

IIS, Stiftelsen för internetinfrastruktur (.SE), ger ut en rad läsvärda småskrifter om internet och it, bl.a. om webbskrivande.

Ansvarig: Språkrådet


Fira internationella klarspråksdagen! [Startsida]

I dag, 13 oktober, är det internationella klarspråksdagen.

Ansvarig: Språkrådet


Sydslesvig – en förebild för tvåspråkighet [Startsida]

Sydslesvig i norra Tyskland visar att tvåspråkighet faktiskt kan fungera. Regionen ger starkt stöd för sin dansktalande minoritet.

Ansvarig: Språkrådet


Dialekten styr våra sms [Startsida]

En färsk undersökning visar att sms:en ser olika ut över landet, bland annat med dialektala inslag: göteborgare skriver gött, Umeåbor int och vars.

Ansvarig: Språkrådet


Hen inte bara ett verktyg för jämställdhet [Startsida]

Språktidningen har gjort en undersökning som visar att det könsneutrala pronomenet hen används i allt större utsträckning i medierna.

Ansvarig: Språkrådet


I så eller sådana fall? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Minoritetsspråksfilmer utan plats för klyschor [Startsida]

Jonas Selberg Augustsén håller på med ett annorlunda filmprojekt: Fem filmer på fem minoritetsspråk. Men filmernas språk kommenteras över huvud taget inte.

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Bab.la: Språkrådets Facebooksida nominerad som en av världens 100 bästa FB-sidor om språk

Ansvarig: Språkrådet


Finska företag informerar inte på svenska [Startsida]

Jonas Holmkvist på Svenska handelshögskolan i Helsingfors har doktorerat i hur konsumenter i flerspråkiga länder vill använda sitt modersmål.

Ansvarig: Språkrådet


Norsk språkbarometer [Startsida]

Språkrådet i Norge har lagt fram en språkpolitisk rapport om språksituationen i Norge.

Ansvarig: Språkrådet


Avhandlingen [Startsida]

Anna Lundh har skrivit en avhandling om hur lågstadieelever tillägnar sig informationskompetenser i projektbaserad undervisning.

Ansvarig: Språkrådet


”Jag är ju bara en fuskfinne som inte ens kan finska” [Minoritetsspråk]

På Dramaten spelas just nu ”Mormors svarta ögon” om hur det är att förlora sitt språk som invandrare.

Ansvarig: Språkrådet


Hur hanterar man de nya apoteksnamnen i löpande text? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Runebergsdagen den 5 februari [Minoritetsspråk]

Idag firar man Runebergsdagen i Finland.

Ansvarig: Språkrådet


Nya medier gör oss inte alls dummare [Startsida]

Att vi blir dummare och mer ytliga av att använda nya snabba medier är en modern myt. Tvärtom vidmakthåller de vår intelligens, menar psykologiprofessorn Steven Pinker.

Ansvarig: Språkrådet


330 000 euro till finska språket [Minoritetsspråk]

Finska staten har beviljat 330 000 euro i bidrag till projektet Finska nu.

Ansvarig: Språkrådet


Boktipset [Startsida]

Det finns en hel del forskning om språkväxling i tal, avsevärt mindre om hur detta ser ut i skrift. En ny antologi ger en bred belysning just av språkväxling i skrift.

Ansvarig: Språkrådet


Läs serier om svenska språket på bloggen Syftningsfel [Startsida]

Den bloggande språkkonsultstudenten Oscar Johansson ritar serier om grammatik och språkdebatt.

Ansvarig: Språkrådet


Utropstecknet på stark frammarsch!!! [Startsida]

Utropstecknet är ett av de skiljetecken som tycks bli allt populärare i de digitala medierna. Det uppmärksammas i en artikel i The Guardian.

Ansvarig: Språkrådet


Undervisningsminister Henna Virkkunen: Finland behöver en nationell språkstrategi [Minoritetsspråk]

Finlands undervisningsminister föreslår i ett pressmeddelande att man slår fast en nationell språkstrategi i samband med nästa regeringsprogram i Finland.

Ansvarig: Språkrådet


De politiska orden vandrar runt mellan partierna [Startsida]

Tillväxt, privatisera och valfrihet – vilka partier förknippas med de orden? En datorlingvistisk undersökning visar hur de olika partiernas användning av politiska ord har förändrats över tid.

Ansvarig: Språkrådet


Minoritetslagen räddade sydsamiskan [Startsida]

Sydsamiskan lever vidare tack vare de senaste 15 årens minoritetspolitik. Det anser Leena Huss, som nyligen avslutat en studie om språket och revitaliseringen.

Ansvarig: Språkrådet


Radiotipset [Startsida]

Rickard Domeij, Språkrådet, intervjuas i programmet Språket om behovet av språkteknologisk utveckling i vårt flerspråkiga samhälle.

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Sveriges Radio: Lär dig läsa och skriva meänkieli!

Ansvarig: Språkrådet


Radiotipset [Startsida]

Språket i P1 diskuterar språklagen i morgondagens program. Intervju med Språkrådets Lena Ekberg.

Ansvarig: Språkrådet


Till stöd för världens teckenspråk [Minoritetsspråk]

För andra året i rad ordnas Världsdagen för alla teckenspråken.

Ansvarig: Språkrådet


Finlandssvensk mediespråksgrupp bildad [Startsida]

En motsvarighet till mediespråksgruppen i Sverige har nu bildats för de svenska medierna i Finland.

Ansvarig: Språkrådet


Finlandssvenskarna tror inte på svenskan [Startsida]

I en undersökning bland finlandssvenskarna visar det sig att allt färre tror att svenskan har någon framtid i Finland.

Ansvarig: Språkrådet


Vinn projektstöd på 10 000 kronor [Startsida]

Ett nordiskt nätverk har utlyst en tävling för projekt som handlar om språket i nya medier.

Ansvarig: Språkrådet


Kom-i-form-tips eller kom i form-tips? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Majblommestipendium till Örebros teckenspråkiga kulturskola [Minoritetsspråk]

Örebros teckenspråkiga kulturskola fick den 21 april ta emot ett stipendium på 50 000 kr av Majblommeföreningen i Örebro.

Ansvarig: Språkrådet


Radiotipset [Startsida]

OBS i P1 sänder ett program om översättning.

Ansvarig: Språkrådet


Google satsar vidare på översättning [Startsida]

Med en ny översättningstjänst från Google kan man få sina webbsidor automatiskt översatta till en stor mängd språk.

Ansvarig: Språkrådet


Ungdomstidning helt på samiska [Minoritetsspråk]

Ett specialnummer av ungdomsmagasinet Nuorat kommer att skrivas helt på nord-, lule- och sydsamiska.

Ansvarig: Språkrådet


Äntligen ger svenskt teckenspråk meritpoäng [Minoritetsspråk]

Från den 1 februari kan elever i gymnasieskolan få meritpoäng om de läser svenskt teckenspråk.

Ansvarig: Språkrådet


slidkrans [Nyord]

Ansvarig: Språkrådet


Upphandling av tolktjänster leder till sämre kvalitet [Minoritetsspråk]

Upphandlingsförfarandet i Stockholms läns landsting hotar att försämra kvaliteten på tolkservice i teckenspråk, menar flera tolkbolag.

Ansvarig: Språkrådet


Radiotipset [Startsida]

Stavade man bättre förr? Den frågan diskuteras i Språket i P1 i dag. Dessutom uppmärksammas att det gått tio är sedan Sverige fick fem nationella minoritetsspråk.

Ansvarig: Språkrådet


Hon blir ”Språkets” första nya expert [Startsida]

Språkkonsulten Ylva Byrman blir först ut av de nya experterna i Språket i P1.

Ansvarig: Språkrådet


Myndighet för teckenspråkig kultur efterfrågas [Minoritetsspråk]

I en skriftlig fråga till kulturministern föreslår riksdagsledamoten Gunilla Carlsson (S) att Kulturrådet ska ges ansvaret att främja den teckenspråkiga kulturen.

Ansvarig: Språkrådet


Unga Hörselskadade vill ha meritpoäng för teckenspråk [Minoritetsspråk]

I ett remissvar till Utbildningsdepartementet skriver föreningen Unga Hörselskadade att studier i teckenspråk för hörande bör ge meritpoäng vid högskolestudier.

Ansvarig: Språkrådet


Staden Cork förbjuder ordet recession [Startsida]

Borgmästaren i irländska Cork har utfärdat ett påbud om att undvika ordet recession i 24 timmar.

Ansvarig: Språkrådet


Namnnämnden godkänner även udda namn [Minoritetsspråk]

I Finland godkänner eller avslår justitieministeriets nämnd för namnärenden mer speciella namnönskemål.

Ansvarig: Språkrådet


Vill du lyssna på meänkieli? [Minoritetsspråk]

Sveriges Radio erbjuder flera radioprogram för den som vill lyssna på meänkieli och lära sig mer om språket. Som Kieliohjelma – Språkprogrammet.

Ansvarig: Språkrådet


Uttalsanvisningar inför friidrotts-VM [Minoritetsspråk]

VM i friidrott avgörs i månadsskiftet augusti-september i Syd-Korea. Focis lista över koreanska ortnamn hjälper med uttalet av namnen.

Ansvarig: Språkrådet


SVT Uutisets stickprov visar hur svårt det kan vara att få service på finska [Startsida]

SVT:s finska nyhetsprogram, SVT Uutiset, försökte ringa Stockholms stad och få service på finska. Det gick inte så bra.

Ansvarig: Språkrådet


Zaremba om misslyckandet med svenska för invandrare [Startsida]

I en artikel i DN skriver Maciej Zaremba om hur en från början god svenskundervisning för invandrare fått förfalla under lång tid.

Ansvarig: Språkrådet


hemul [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Utredning föreslår e-tidningar på minoritetsspråk [Minoritetsspråk]

Sametinget har nyligen presenterat slutsatserna av sin förstudie om gränsöverskridande tidningssamarbete för samiska och meänkieli.

Ansvarig: Språkrådet


Avhandlingen [Startsida]

Jenny Mattsson, Göteborgs universitet, har skrivit en doktorsavhandling om hur diskurspartiklar i amerikanska filmer översätts till svenska.

Ansvarig: Språkrådet


Kalevaladagen 28 februari [Minoritetsspråk]

Finlands nationalepos, Kalevala, har en egen dag i den finska almanackan.

Ansvarig: Språkrådet


Kalevaladagen den 28 februari [Minoritetsspråk]

Finlands nationalepos, Kalevala, har en egen dag i den finska almanackan.

Ansvarig: Språkrådet


IX FinnForum [Minoritetsspråk]

IX FinnForum arrangeras 26-27 maj i Thunder Bay, Kanada.

Ansvarig: Språkrådet


Chattande lärarstudenter hjälper elever med svenskan [Startsida]

I projektet Svenskacoacher bidrar lärarstudenter till språkutvecklingen hos ensamkommande flyktingungdomar.

Ansvarig: Språkrådet


Kungligt dop teckenspråkstolkas [Minoritetsspråk]

Dopceremonin av prinsessan Estelle kommer att teckenspråkstolkas i SVT Play.

Ansvarig: Språkrådet


Årets sverigefinländare utsedd [Minoritetsspråk]

Tanja Lorentzon har utsetts till årets sverigefinländare i Sisuradios tävling.

Ansvarig: Språkrådet


Auris uppmärksammar Språkrådets seminarium om språkdatabank [Startsida]

I november 2011 arrangerade Språkrådet ett seminarium om en nationell språkdatabank, vilket uppmärksammas i det senaste numret av tidskriften Auris.

Ansvarig: Språkrådet


Lågstadieelever ska bli bättre på att läsa [Startsida]

Göteborgs universitet satsar nu drygt 10 miljoner kronor på ett projekt där de senaste forskningsrönen ska hjälpa lågstadieelever att räkna och läsa bättre.

Ansvarig: Språkrådet


Anmäl dig till det finska språkvårdsseminariet [Minoritetsspråk]

Språkrådets finska heldagsseminarium går i år av stapeln den 1 april.

Ansvarig: Språkrådet


Svenskar bäst på engelska men även finnar duktiga [Minoritetsspråk]

I en ny rapport om engelskkunskaper i världens icke-engelskspråkiga länder hamnar Sverige som nummer ett. Finland finns på plats nummer fyra.

Ansvarig: Språkrådet


Umeå visar upp samiskt arv [Startsida]

Under invigningen av kulturhuvudstadsåret fanns flera inslag som lyfte fram Västerbottens samiska kulturarv.

Ansvarig: Språkrådet


EU vill förbättra kontakten med teckenspråkiga [Minoritetsspråk]

EU-parlamentet har avsatt 6,5 miljoner kronor till ett pilotprojekt som syftar till att förbättra kontakten mellan döva och EU-institutionerna.

Ansvarig: Språkrådet


Focis forskningsprojekt om lagspråk [Minoritetsspråk]

Forskningscentralen för de inhemska språken, Focis, i Helsingfors har startat ett projekt för att undersöka språket i finska lagtexter, direktiv etc.

Ansvarig: Språkrådet


Uppdaterar du dagligen din status på nätet ? Det gör 1,5 miljoner andra svenskar också [Startsida]

Nu är Punkt SE:s årliga rapport Svenskarna och internet 2010 klar. Rapporten kartlägger svenskarnas internetvanor, men också deras attityder till företeelser på nätet.

Ansvarig: Språkrådet


Kääntäjäseminaari: Brobryggare i Europas utkant [Minoritetsspråk]

Mitä käännetään suomesta ruotsiksi ja päinvastoin? Mitkä trendit vallitsevat, mitkä valitaan pois?

Ansvarig: Språkrådet


Skolmyndighet debatterar snäckimplantat med läkarkåren [Minoritetsspråk]

I en debattartikel i Läkartidningen varnar Specialpedagogiska skolmyndigheten för en övertro på snäckimplantatens betydelse hos döva barn.

Ansvarig: Språkrådet


Pressmeddelande: Svenska myndigheter behöver bli flerspråkiga på webben, enligt Språkrådet [Startsida]

Myndigheternas webbsidor är inte tillgängliga för nationella minoriteter och personer med annat modersmål än svenska, enligt rapporten ”En språkpolitik för internet­”.

Ansvarig: Språkrådet


Dövlärarkongress ger döva upprättelse [Minoritetsspråk]

Den internationella dövlärarkongressen i Vancouver erkänner de misstag som gjordes vid dövlärarkongressen i Milano 1880, då teckenspråket förbjöds i dövundervisningen.

Ansvarig: Språkrådet


Frön eller fröer? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Fler ska få undervisning i nationella minoritetsspråk [Startsida]

Regeringen föreslår att man tar bort kravet på grundläggande språkkunskaper för att få undervisning i nationella minoritetsspråk.

Ansvarig: Språkrådet


Texttelefonen blir mer flexibel [Startsida]

PTS finansierar en vidareutveckling av projektet Flexitext som ska förenkla textsamtal mellan texttelefoner, mobiltelefoner och datorer, men också öka tillgängligheten.

Ansvarig: Språkrådet


Mästarklassen – en kurs i litterär översättning från finska till svenska [Minoritetsspråk]

Mästarklassen är en utbildning för dig som vill fördjupa dina kunskaper i litterär översättning från finska till svenska.

Ansvarig: Språkrådet


Priset [Startsida]

Elsa Thulins översättarpris för framstående översättargärning har i år tilldelats Inger Johansson.

Ansvarig: Språkrådet


Det nordiska språkmötet 2009, Borgå [Minoritetsspråk]

Det femtiosjätte nordiska språkmötet/Nordmålforum hålls på Haiko gård i Borgå den 3 till 5 september 2009.

Ansvarig: Språkrådet


Är bilder också text? [Startsida]

Textbegreppet har i dag vidgats. Men hur vitt kan det tillåtas bli? Kan text också vara bilder?

Ansvarig: Språkrådet


Bläddra på riktigt i webbläsaren [Startsida]

Google har lanserat ”tidningsbläddraren” Fast flip som ska efterlikna sättet vi läser en vanlig papperstidning på.

Ansvarig: Språkrådet


Uppsving för Henning efter pronomendebatt [Startsida]

Den ökade användningen av hen har lett till att många nu döper sina barn till Henning. Sedan november förra året har 327 nyfödda fått namnet, varav drygt hälften är flickor. Det kan jämföras med bara 3 för samma tid året innan, alla pojkar.

Ansvarig: Språkrådet


Noveller passar snuttläsarna [Startsida]

Årets Nobelpristagare i litteratur, Alice Munro, skriver bara noveller. Är årets ”novellpris” månne ett tecken i tiden?

Ansvarig: Språkrådet


Avhandlingen [Startsida]

Charlotta af Hällström-Reijonen har skrivit en avhandling om hållningar till finlandismer i finlandssvenskan.

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Webbtipset: UR:s engelska sidor med roliga funktioner och spel

Ansvarig: Språkrådet


Radiotipset:

Ansvarig: Språkrådet


Hur begåvad är begåvningsreserven? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Focis finska nyord år 2010 [Minoritetsspråk]

Nyordslistan innehåller ord som samlats i Focis orddatabas under 2010.

Ansvarig: Språkrådet


Avhandlingen [Startsida]

Hur går det för elever med dyslexi i högre utbildning? Det undersöker Marianne Björn Milrad i sin avhandling.

Ansvarig: Språkrådet


Tolv söker tjänsten som chef för norska Språkrådet [Startsida]

Språkrådet i Norge har varit utan chef i ett år. Nu har tolv personer sökt den utlysta tjänsten.

Ansvarig: Språkrådet


Teckenspråksforskningen jubilerar [Minoritetsspråk]

I år är det 40 år sedan forskningen om svenskt teckenspråk påbörjades. Det firar Stockholms universitet med en temadag den 31 mars.

Ansvarig: Språkrådet


Stipendier till forskare i nätspråk [Startsida]

Tre nordiska forskare har fått stipendier för forskning om nätspråk, bland annat om stavfel på Facebook.

Ansvarig: Språkrådet


Språkvårdssamfundets vårmöte den 26 mars 2009 [Startsida]

Den 26 mars håller Språkvårdssamfundet sitt vårmöte i Uppsala. Inbjuden talare är poeten Bob Hansson.

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Lästipset: Hur följer man information via rss, Google Reader och Twingly? Ny skrift från .SE [.SE - Stiftelsen för internetinfrastruktur]

Ansvarig: Språkrådet


Norska Språkrådet presenterar datatermlista [Startsida]

Sedan augusti 2009 har norska språkrådet jobbat med att ta fram datatermer på norska. Nu har den första termlistan publicerats.

Ansvarig: Språkrådet


Språkförsvaret ogillar duck crossing [Startsida]

Nätverket språkförsvaret rasar mot en vägskylt i Oskarström.

Ansvarig: Språkrådet


Svårt ord för dagens oro [Startsida]

Oroar du dig för olyckor i dag kan du lida av paraskavedekatriafobi.

Ansvarig: Språkrådet


Prata svenska med Androiden [Språk och it]

Nu går det att röststyra Androidmobiler på 13 nya språk, däribland svenska.

Ansvarig: Språkrådet


Norska regeringen vill lägga ner dövskolor [Minoritetsspråk]

Kunnskapsdepartementet i Norge har meddelat att tre av landets fyra dövskolor kommer att läggas ner efter läsåret 2013/2014.

Ansvarig: Språkrådet


Meänkielirapport nu som bok [Startsida]

Nu finns utredningen ”Situationen för minoritetsspråket meänkieli i Sverige” som bok.

Ansvarig: Språkrådet


Kalevaladagen 28 februari [Minoritetsspråk]

Finlands nationalepos, Kalevala, har en egen dag i den finska almanackan. Elias Lönnrot skrev under Kalevalas förord den 28 februari 1835.

Ansvarig: Språkrådet


Teckenspråkstolkad improvisationsteater i Stockholm [Minoritetsspråk]

Den fria teatergruppen Improvisation & Co tolkar samtliga sina föreställningar hösten 2010 till teckenspråk.

Ansvarig: Språkrådet


Skolinspektionen ger specialskolan skarp kritik [Minoritetsspråk]

De regionala specialskolorna får svidande kritik för brister i elevernas kunskapsuppfyllelse men också brister i det tvåspråkiga arbetet.

Ansvarig: Språkrådet


Språkgrodor till trettonhelgen [Minoritetsspråk]

Språkliga roligheter i början av året erbjuder bl.a. Jyväskylä universitets lista över språkgrodor.

Ansvarig: Språkrådet


Modern men subjektiv språkvård för 70 år sedan [Startsida]

Svensk språkvård var modern redan vid tiden för andra världskriget, skriver professor Anna-Malin Karlsson i Svenska Dagbladet.

Ansvarig: Språkrådet


Svenskt näringsliv betraktar ortnamn som onyttig kunskap [Startsida]

I en ny, uppmärksammad rapport menar Svenskt näringsliv att kurser om ortnamn ger tvivelaktig nytta för framtiden.

Ansvarig: Språkrådet


Är något som är på återtåg på väg att försvinna eller komma tillbaka? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Språkrådet har gjort en webbenkätundersökning om klarspråk [Klarspråk]

Många myndigheter arbetar med språkvård, och fler skulle göra det om tiden räckte till. Det är en av slutsatserna från Språkrådets webbenkät om klarspråk.

Ansvarig: Språkrådet


Sjupunktsprogram för pojkars läsning [Startsida]

Kåkå Olsen har skrivit en masteruppsats om pojkars läsning. Nu presenterar hon ett program i sju punkter för att få pojkar att läsa mer.

Ansvarig: Språkrådet


Egen dator utvecklar skrivandet [Startsida]

Rejäla it-satsningar i skolan kan ge bättre skrivkompetens hos eleverna, men undersökningar som gjorts pekar åt olika håll.

Ansvarig: Språkrådet


Utskälld Umeåskylt har rättats till [Startsida]

Nu följer skylten på curlinghallen i Umeå de svenska skrivreglerna.

Ansvarig: Språkrådet


Föräldrars prat påverkar barns språkutveckling [Startsida]

I projektet SPRINT undersöker forskare på Stockholms universitet hur barns språkutveckling påverkas av föräldrarnas sätt att samtala med sina barn.

Ansvarig: Språkrådet


Varför låter skånskan som den gör? [Startsida]

De sammansatta ordens accentuering i skånskan varierar på ett sätt som länge förbryllat forskare. En ny avhandling visar att variationen beror på historiska omständigheter.

Ansvarig: Språkrådet


Signmark nära att vinna finska melodifestivalen [Minoritetsspråk]

Den döva, teckenspråkiga artisten Signmark var en hårsmån från att få åka till Eurovisionsschlagerfestivalen i Moskva.

Ansvarig: Språkrådet


Radiotipset: Språkteigen [Startsida]

Är du nyfiken på vilka språkfrågor som dryftas i vårt grannland? Längtar du efter fler språkdiskussioner i radio? Då kanske Språkteigen är något för dig.

Ansvarig: Språkrådet


Språkbruk nu på webben [Startsida]

Den svenska språkvården i Finland har i decennier gett ut tidskriften Språkbruk. Nu finns den tillgänglig även på nätet, inklusive ett stort antal fritt åtkomliga artiklar.

Ansvarig: Språkrådet


Ordpoliser skyddar varumärken under London-OS [Startsida]

Under OS i London, som börjar nästa vecka, kommer hundratals "varumärkespoliser" patrullera Londons gator, med rätt att förbjuda vissa ord.

Ansvarig: Språkrådet


Sverige först med officiell webbplats på kinesiska [Startsida]

Svenska Institutets lansering gör Sverige till det första landet i världen med en officiell webbsida anpassad till en kinesisk publik på en kinesisk webbserver.

Ansvarig: Språkrådet


Håll din jävla tvättid! [Startsida]

I helgen öppnade Nordiska museet en utställning om alla de arga lappar folk sätter upp i tvättstugan.

Ansvarig: Språkrådet


Storpolitik bakom årets ord i Tyskland [Startsida]

Årets ord på tyska är Groko, vilket står för Grosse Koalition, 'storkoalition'.

Ansvarig: Språkrådet


Öppet seminarium vid Stockholms universitet [Minoritetsspråk]

Docent Raija Kangassalo föreläser 8.12 om svenskans påverkan i sverigefinsk syntax.

Ansvarig: Språkrådet


Jobbtipset [Startsida]

Vi tipsar om nya utannonserade jobb, bland annat två tjänster i ämnet retorik.

Ansvarig: Språkrådet


Case in and across languages, 27–29.8.2009 Helsingfors [Minoritetsspråk]

SKY (Språkvetenskapliga föreningen i Finland) anordnar symposiet ”Case in and across languages” i Helsingfors den 27–29.8.2009.

Ansvarig: Språkrådet


Håll koll på samtal på nätet med ny webbläsare [Startsida]

Med webbläsaren Rockmelt blir det lättare att hålla koll på samtal i sociala medier.

Ansvarig: Språkrådet


Årets språkliga julkalendrar [Startsida]

Vad finns det för julkalendrar på nätet för den språkintresserade i år?

Ansvarig: Språkrådet


Radiotipset [Startsida]

Språkprogrammet Språket i P1 drar igång igen efter sommaruppehållet. Det första programmet ägnas åt uttalsfrågor.

Ansvarig: Språkrådet


Avhandlingen [Startsida]

I sin avhandling undersöker Gustaf Skar vad som händer i svenskundervisning i relation till det som bedöms.

Ansvarig: Språkrådet


Nya medel att söka för stöd till de nationella minoritetsspråken [Minoritetsspråk]

Nu fördelar vi 3,5 miljoner kronor för att ge de nationella minoriteterna bättre förutsättningar att lära sig och använda sina nationella minoritetsspråk finska, samiska, meänkieli, romska och jiddisch.

Ansvarig: Språkrådet


Tio pinnar i luften – lastenkirja kansallisilla vähemmistökielillä [Minoritetsspråk]

Kirja sisältää Satuja, lauluja, loruja ja arvoituksia kansallisilla vähemmistökielillä ja ruotsiksi.

Ansvarig: Språkrådet


Eskilstuna utbildar stadens personal [Minoritetsspråk]

Eskilstuna kommun erbjuder de anställda en möjlighet att uppfriska sina kunskaper i finska. På det sättet visar kommunen gott exempel för andra kommuner som ingår i det finska förvaltningsområdet.

Ansvarig: Språkrådet


Är du som rimmare för slapp, kan du ta hjälp av en app [Startsida]

Nyligen släpptes en app för julklappsrim. Där kan den som är i tidsnöd söka bland 250 000 svenska paketrim.

Ansvarig: Språkrådet


yrkessåpa [Startsida]

Advokaterna, Färjan, SOS Gute, Diplomaterna. De s.k. yrkessåporna sprider sig som en farsot i tv.

Ansvarig: Språkrådet


Kan man säga syster till en manlig sjuksköterska? [Startsida]

Hur används den könsneutrala titeln sjuksköterska om män? Det undersöks i en färsk korpusstudie från Göteborgs universitet.

Ansvarig: Språkrådet


”Feminstiskt initatiativ”: kupp eller korrekturfel? [Startsida]

I två helsidesannonser uppmanade Feministiskt initiativ väljarna att skriva partiets namn på en blank valsedel. Men partinamnet var felstavat i annonsen.

Ansvarig: Språkrådet


Ny avhandling undersöker metoder för att automatiskt strukturera texter [Startsida]

I en avhandling från Uppsala universitet undersöker Oscar Täckström metoder för att automatiskt strukturera texter. Det kan bland annat ge oss bättre översättningsverktyg.

Ansvarig: Språkrådet


Seminarium för teckenspråkiga översättare [Minoritetsspråk]

Språkrådet inbjuder till ett seminarium om översättning mellan svenskt teckenspråk och svenska den 9–10 maj.

Ansvarig: Språkrådet


Webbplatser med många stavfel kan hamna längre ner i Googles träfflista [Startsida]

Google har nyligen uppdaterat sin sökalgoritm för att bekämpa så kallade innehållsfarmer, det vill säga webbplatser vars enda syfte är att tjäna pengar på annonser.

Ansvarig: Språkrådet


Svenska teckenord i Iphone [Minoritetsspråk]

Nu finns det app för Iphone som visar teckenord från det svenska teckenspråket.

Ansvarig: Språkrådet


Kan man reklamera en dålig översättning? [Startsida]

Hur dålig får en översättning vara för att man ska kunna reklamera boken? Den intressanta frågan diskuteras i en artikel i senaste Råd & Rön.

Ansvarig: Språkrådet


Manilla bör få stanna hos döva [Minoritetsspråk]

Efter Manillaskolans flytt bör Manilla få fortsätta ett liv i dövrörelsens tjänst, menar två dövorganisationer.

Ansvarig: Språkrådet


Jobbtipset [Startsida]

Vi tipsar om några nyutlysta språktjänster, bland annat svensklektorat på utländska universitet.

Ansvarig: Språkrådet


Priset [Startsida]

Elsa Thulins översättarpris går i år till Hans-Jacob Nilsson, medan Jacques Outins översättarpris går till Maria Björkman.

Ansvarig: Språkrådet


arameiska [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Mötesordlista på webben [Minoritetsspråk]

Språkrådet publicerar svensk-finska ordlistor på sin webbplats. Det senaste tillägget är en lista över ord som behövs i mötessammanhang.

Ansvarig: Språkrådet


Är niandet på väg tillbaka? [Startsida]

I en artikelserie om artighet skriver Dagens Nyheter att du är på väg att bli ni igen. Men är det verkligen artigt?

Ansvarig: Språkrådet


Krångelspråk ger få arbetssökande [Startsida]

Många företag har så svåra jobbansökningsformulär att de sökande inte orkar fylla i dem.

Ansvarig: Språkrådet


HRF skeptiskt till utredningsförslag [Minoritetsspråk]

Hörselskadades riksförbund tror inte att hemkommunerna kan ordna utbildning i teckenspråkig miljö.

Ansvarig: Språkrådet


Disputation om döva elevers tvåspråkighet [Minoritetsspråk]

På Stockholms universitet försvaras i höst för första gången en avhandling inom ämnet svenska som andraspråk för döva.

Ansvarig: Språkrådet


Certifiering av ord [Startsida]

Eftersom många är osäkra på om man kan använda vissa ord, i synnerhet en del nyord, har Språkrådet nu bestämt att införa ett certifieringsinstrument för ord.

Ansvarig: Språkrådet


Dansk teckenspråksforskare blir professor [Minoritetsspråk]

Lingvisten Elisabeth Engberg-Pedersen, som inom teckenspråksvärlden är känd för sin forskning av danskt teckenspråk, har under hösten blivit professor i tillämpad lingvistik.

Ansvarig: Språkrådet


Nationellt kunskapslyft ska minska de digitala klyftorna [Startsida]

Intresset var stort när Punkt se arrangerade Upprop för digital delaktighet den 25 oktober. Uppropet innebär startskottet för en satsning på att minska de digitala klyftorna i samhället.

Ansvarig: Språkrådet


Ny språkpolitisk statusrapport från norska Språkrådet [Startsida]

Norrmän blir alltmer skeptiska till reklam på engelska, men allmänt sett är engelskans status i Norge fortsatt hög. Språkliga förändringar som slår igenom i sociala medier kommer gradvis att påverka språket även utanför dessa medier. Det är två tendenser som norska Språkrådet pekar på i en ny språkpolitisk statusrapport.

Ansvarig: Språkrådet


Kieliviesti 1/2012 ute nu [Minoritetsspråk]

Årets första nummer av Kieliviesti, som har fått en ny design, innehåller artiklar om webbaserad finskundervisning, om effekterna av revitaliseringsbidrag och mycket annat.

Ansvarig: Språkrådet


Undervisning på engelska ger goda studieresultat, men skapar även problem [Startsida]

Skolor med undervisning på engelska får bättre studieresultat än andra skolor, enligt Skolverket. Men det finns brister i undervisningen.

Ansvarig: Språkrådet


Skaffa en språkkonsultpraktikant i höst! [Startsida]

Stockholms universitet söker praktikplatser för studenterna på språkkonsultprogrammet – en bra möjlighet för en arbetsplats att få kvalificerad hjälp med språket.

Ansvarig: Språkrådet


Sfi-bonus möter kritik [Startsida]

Ett försök genomförs nu i ett antal svenska kommuner där sfi-studerande som blir godkända får särskilda bonuspengar.

Ansvarig: Språkrådet


Lär dig norska floskler med Språkrådets generator [Startsida]

Språkrådet i Norge har tagit fram en ”svadagenerator” som genererar exempel på ickeklarspråk.

Ansvarig: Språkrådet


Jobbtipset [Startsida]

Vi tipsar om några nya tjänster på språkområdet, bland annat universitetslektorer i svenska.

Ansvarig: Språkrådet


Metaorden: osynliga men levande [Startsida]

Vad händer med modeorden när de inte känns fräscha längre? Vissa faller kanske i glömska. Men många lever kvar som ett slags metaord som vi använder med en kärleksfullt ironisk glimt i ögat.

Ansvarig: Språkrådet


The 10th Nordic Conference on Bilingualism [Minoritetsspråk]

Nordisk konferens om tvåspråkighet arrangeras vid Tartus universitet i Estland 27–29.10.2009.

Ansvarig: Språkrådet


24th Scandinavian Conference of Linguistics [Minoritetsspråk]

Konferensen arrangeras vid Universitetet av Östra Finland i Joensuu 25–27.8.2010.

Ansvarig: Språkrådet


Ny handbok till uppsatsskrivande studenter [Startsida]

Hur går man tillväga för att få till uppsatsen så bra som möjligt? Vad spelar metoden för roll i det hela? Sådana frågor ger Johan Alvehusbok ”Skriva uppsats med kvalitativ metod: en handbok” bra svar på.

Ansvarig: Språkrådet


Här är orden som definierade 2011 [Startsida]

Som brukligt är i mellandagarna kommer nu listorna över orden som var på allas läppar 2011. Men på Språkrådets nyordslista får man vänta lite till.

Ansvarig: Språkrådet


Finländska vuxnas färdigheter på internationell toppnivå [Minoritetsspråk]

I en ny undersökning från OECD, där man mätt vuxnas grundläggande färdigheter, är finländska vuxnas resultat bland de bästa.

Ansvarig: Språkrådet


Sök projektmedel till insatser för de nationella minoritetsspråken [Minoritetsspråk]

Vi fördelar nu nya pengar till projekt som främjar de nationella minoritetsspråken: finska, jiddisch, meänkieli, romska och samiska.

Ansvarig: Språkrådet


Helsingin Sanomats läsare gillar inte svordomar [Minoritetsspråk]

Tidningen Helsingin Sanomats läsare har nu sagt sitt om vilka som är de mest irriterande orden i finskan.

Ansvarig: Språkrådet


latin [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Inbjudan till Sakprosa

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Hon säljer hemtjänst på 43 språk [Dagens Nyheter]

Ansvarig: Språkrådet


Radiotipset [Startsida]

SR International-Radio Sweden sände i måndags ett intressant program om svengelska.

Ansvarig: Språkrådet


Sotji eller Sochi? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Terapi mot språkspärrar [Startsida]

Under året som gick drev Samiskt språkcentrum ett projekt som gick ut på att bearbeta och häva spärren mot att våga tala samiska offentligt. Projektet baserades på kognitiv beteendeterapi.

Ansvarig: Språkrådet


Seminarium 20 januari: Okej att erbjuda Google Translate på sin webb? [Startsida]

På ett seminarium 20 januari kommer Språkrådet och webbyrån Funka att presentera en undersökning om hur besökare uppfattar webbinformation som översatts automatiskt.

Ansvarig: Språkrådet


Fritt fram för frunch [Startsida]

Hamburgerkedjan Max har fram tills nu hävdat ensamrätt till ordet frunch, en försvenskning av brunch. Men nu släpper de ordet fritt.

Ansvarig: Språkrådet


Julbokstipset [Startsida]

Med några få dagar till julafton passar vi på att tipsa om några roliga, aktuella språkböcker att lägga under granen.

Ansvarig: Språkrådet


Kymriska eller walesiska? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


”Bibliotekslag når bara halvvägs” [Startsida]

Niclas Lindberg, generalsekreterare i Svensk Biblioteksförening, menar att det nya förslaget till bibliotekslag lämnar mycket att önska.

Ansvarig: Språkrådet


Ny teknik – hot eller möjlighet för barnboken? [Startsida]

Barnböcker är svåra att digitalisera, samtidigt som det finns stora möjligheter med e-böcker för barn, skriver Sam Leith i tidningen Observer. Det är dags att sluta se ny teknik som ett hot mot läsning.

Ansvarig: Språkrådet


polska [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Webbtipset [Startsida]

På The “blog” of “unnecessary” quotation marks kan man frossa i konstigt använda citattecken.

Ansvarig: Språkrådet


Radiotipset: P3:s Brunchrapporten om uttalet av euro [Startsida]

Brunchrapporten i P3 ordnade nyligen en omröstning om uttalet av ordet euro.

Ansvarig: Språkrådet


Reprisen: Sotji eller Sochi? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Lättare läsa med lustfyllda lekar [Startsida]

Korta, intensiva träningsinsatser i form av lustfyllda språklekar kan ge bestående effekter för barns tidiga språkutveckling. Det visar ett pågående forskningsprojekt vid Göteborgs universitet.

Ansvarig: Språkrådet


Thai eller thailändska? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Tolkbrist i vården ger fel diagnoser [Startsida]

Inte ens var femte tolk som används inom sjukvården har formell kompetens, visar en färsk granskning. Det är en säkerhetsrisk för patienterna.

Ansvarig: Språkrådet


Får man ha två ord i genitiv efter varandra? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Amazon säljer nu fler e-böcker än pocketböcker [Startsida]

För varje hundratal pocketböcker som e-bokhandeln Amazon säljer i USA, säljer den 115 e-böcker till egna läsplattan Kindle, enligt ett pressmeddelande från bokjätten.

Ansvarig: Språkrådet


Kulturella höstaktiviteter för jiddischintresserade [Minoritetsspråk]

För den som är intresserad av jiddisch erbjuds en rad olika kulturevenemang under hösten, bland annat studiecirklar, föredrag och teater.

Ansvarig: Språkrådet


bulgariska [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Svensk mejladress på gång i Regeringskansliet [Startsida]

Departementens kritiserade engelska e-postadresser ska till sommaren ersättas av domänadressen @regeringskansliet.se.

Ansvarig: Språkrådet


Den första döva docenten [Minoritetsspråk]

Johanna Mesch, verksam hos Institutionen för lingvistik vid Stockholms universitet, har fått titeln docent. Det är första gången en döv person får denna akademiska titel i Sverige.

Ansvarig: Språkrådet


Ska eller skall? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Konferens för teckenspråkslärare [Minoritetsspråk]

För andra året ordnas en rikskonferens för teckenspråkslärare.

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Högskolan i Gävle: Universitetslektor i svenska språket sökes

Ansvarig: Språkrådet


Lämna en del övrigt att önska, lämna en del i övrigt att önska eller ha en del till övers att önska? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Halloumi eller haloumi? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Norska Språkrådet kritiserar tillsättningar på dövskola [Minoritetsspråk]

I ett öppet brev till skolrådet i Bergens kommun uppmanar norska Språkrådet Nattlands skola, en skola med teckenspråkiga elever, att anställa teckenspråkig personal i ledande ställning.

Ansvarig: Språkrådet


Publikation om koltsamiska: ”Sää´mǩiõll, ä´rbbǩiõll – Koltansaame, perintökieli” [Minoritetsspråk]

Forskningscentralen för de inhemska språken i Finland, Focis, har dokumenterat koltsamiska. Publikationen finns även som bok men ljudinspelningar finns på cd eller fritt tillgängliga på webben.

Ansvarig: Språkrådet


Se alfabetet på ett nytt sätt [Startsida]

På The Guardians webbplats finns ett bildspel med de 26 bokstäverna i den engelskspråkiga världens alfabete, avbildade på annorlunda sätt.

Ansvarig: Språkrådet


Tervetuloa Språkrådsdagen-konferenssiin! [Minoritetsspråk]

Torstaina 8. toukokuuta järjestetään jälleen Kielineuvoston vuosittainen, ruotsinkielinen konferenssi Språkrådsdagen.

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Sveriges Radio: Tomas Riad talar om ljudförändringar i svenskan i Språket i P1

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Sveriges Radio: Språket i P1 i dag om uttalsförändringar i svenskan

Ansvarig: Språkrådet


Åsbackaskolan flyttar till Örebro [Minoritetsspråk]

Nu har Specialpedagogiska skolmyndigheten bestämt sig. Åsbackaskolans verksamhet för teckenspråkiga barn med utvecklingsstörning eller synskada slås ihop med Brigittaskolan i Örebro.

Ansvarig: Språkrådet


Riksdagsman vill inte följa språkvårdens rekommendationer [Minoritetsspråk]

Helsingin Sanomat berättar att riksdagsmannen Petteri Orpo i Finland vill att hans efternamn böjs på ett annat sätt än vad språkvården rekommenderar.

Ansvarig: Språkrådet


vår [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Semikolonets dag [Startsida]

Att använda semikolon rätt är en svår men skön konst. I dag den 6 februari är det semikolonets dag.

Ansvarig: Språkrådet


SAOL nu som app [Startsida]

Svenska Akademiens ordlista finns nu att ladda ner som gratisapp till Iphone- och Androidmobiler.

Ansvarig: Språkrådet


Måndag eller måndag, Juli eller juli? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Crowdsourcing på svenska? [Startsida]

Vad ska crowdsourcing heta på svenska? Ingen annan fråga har engagerat våra Facebookföljare i lika hög grad.

Ansvarig: Språkrådet


Flerspråkig vägledning

Ansvarig: Språkrådet


Nordiska höstlovstips för barn [Startsida]

På Kulturhuset får barn under den här veckan lära sig mer om våra nordiska grannspråk.

Ansvarig: Språkrådet


Vad säger nya språklagen om terminologi? [Terminologi]

Ansvarig: Språkrådet


Döva kan larma 112 via sms [Minoritetsspråk]

Döva, tal- och hörselskadade ska nu permanent kunna larma 112 genom att skicka sms.

Ansvarig: Språkrådet


Kristianstad JO-anmäls för sin engelska slogan [Startsida]

En medlem i Språkförsvaret har JO-anmält Kristianstads kommun för deras kommunslogan ”Spirit of food”. Men kommunen försvarar sig.

Ansvarig: Språkrådet


Svenska mejladresser ännu inte införda i Regeringskansliet [Startsida]

Efter långvarig kritik skulle Regeringskansliet skaffa svenska e-postadresser under sommaren. Men adresserna dröjer.

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Radiotipset: "Ordkrångel" i Gomorron Östergötland

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Aftonbladet: ”Hen” i Miljöpartiets partiprogram

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Språktidningen: Svenskan i Finland skönast

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Universitetsläraren: Språken i Göteborg räddas

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Mittuniversitetet: Lektor i svenska sökes

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Avhandligen: Juridiska – ett helt nytt språk? [Forskning.se]

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Norska språkforskare till försvar för ungas sms-språk

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Avhandlingen: Hopp om överlevnad för hotat romskt språk

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Tv-tipset: Se UR:s intressanta tv-serie Världens språk

Ansvarig: Språkrådet


”Hen” blir sommarföljetong [Startsida]

Dagens Nyheter följer upp vårens ”hen”-debatt med en sommarserie om personliga pronomen i litteraturen.

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Språket i P1 i dag om att läsa för livet

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Universitetsläraren: Yrja Haglund – engagerad universitetslärare i svenska i Florens

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Sveriges Radio: Språket i P1 om levande tvåspråkighet i Wales

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Sveriges Radio: Uttalsfrågor som tema i dagens Språket i P1

Ansvarig: Språkrådet


Webbtipset [Startsida]

Den isländsk-nordiska lexikontjänsten islex.se är nu tillgänglig för allmänheten. Framöver släpps också en nordisk nätordbok för barn – ett led i att öka den nordiska språkförståelsen.

Ansvarig: Språkrådet


Dövundervisningens fader fyller 300 [Minoritetsspråk]

Den franske prästen Charles-Michel de l'Épée utpekas som den allmänna dövundervisningens grundare. Han föddes i dag för 300 år sedan.

Ansvarig: Språkrådet


Ungwebben [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


ungerska [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Avhandlingen [Startsida]

Elever med svaga kunskaper i svenska riskerar att få mindre lärarledd matematikundervisning än elever med svensk bakgrund. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet.

Ansvarig: Språkrådet


Radiotipset [Startsida]

Intresserad av ortnamnsfrågor? Då ska du lyssna på Radio P4 Uppland på måndagar.

Ansvarig: Språkrådet


Vad är en språkdatabank? [Språk och it]

Ansvarig: Språkrådet


SVT rapporterar om nedskärningar i den sverigefinska språkvården [Minoritetsspråk]

Språkrådets språkvårdstidskrift Kieliviesti kommer normalt ut med fyra nummer per år. I år blir det dock endast tre nummer, vilket flera medier har uppmärksammat.

Ansvarig: Språkrådet


Priset [Startsida]

Fredrik Lindström får Eskilstuna-kurirens kulturpris för sin pedagogiska populärvetenskap.

Ansvarig: Språkrådet


[Kulturväxtdatabas stängs för allmänheten]

Lingvistikprofessor mästare i science slam

Ansvarig: Språkrådet


[Kulturväxtdatabas stängs för allmänheten]

Vem försvarar Strindberg i EU?

Ansvarig: Språkrådet


influensa [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Global engelska konkurrerar ut standardengelskan [Startsida]

I senaste numret av Forskning & Framsteg, nr 1/2009, skriver Cecilia Christner Riad om den globala engelskan, men också om lokala ”engelskor” som den indiska, som alltmer breder ut sig på bekostnad av den gamla brittiska standardengelskan.

Ansvarig: Språkrådet


Semikolonets dag [Startsida]

Att använda semikolon rätt är en svår men skön konst. I dag den 6 februari är det semikolonets dag.

Ansvarig: Språkrådet


Sök pengar för språkvårdsforskning! [Startsida]

Stiftelsen Erik Wellanders fond utlyser stipendier om sammanlagt 200 000 kr för svensk språkvetenskaplig forskning på språkvårdens område.

Ansvarig: Språkrådet


Sök pengar för språkvårdsforskning! [Startsida]

Stiftelsen Erik Wellanders fond utlyser nu stipendier om sammanlagt ca 420 000 kr för svensk språkvetenskaplig forskning på språkvårdens område.

Ansvarig: Språkrådet


Regeringen vill att patent ska få sökas på engelska [Startsida]

Hittills har den som velat söka patent i Sverige varit tvungen att lämna in patentansökan på svenska. Men det vill regeringen ändra på.

Ansvarig: Språkrådet


Talteknik på stark frammarsch [Startsida]

Talstyrda gränssnitt blir allt vanligare, inte minst i mobilen. Det kan vara ett viktigt informationsverktyg när nästan hela jordens befolkning har en mobil, även för analfabeter.

Ansvarig: Språkrådet


Översättaren kan språket bäst [Startsida]

DN:s Lotta Olsson har omvärderat sin syn på översatta böcker.

Ansvarig: Språkrådet


P3-lyssnarna bygger snuskig ordlista [Startsida]

På radioprogrammet P3 Stars webbsidor om sexualundervisning uppmanas läsarna skicka in ord till programmets sexordlista.

Ansvarig: Språkrådet


Anmäl dig till Språkrådsdagen [Startsida]

Språkrådets inspirerande heldagskonferens om språken i Sverige, Språkrådsdagen, går i år av stapeln den 12 maj.

Ansvarig: Språkrådet


Ny chef tillträder på Språkrådet [Startsida]

Den 2 februari börjar Lena Ekberg som chef för Språkrådet.

Ansvarig: Språkrådet


Språkrådet får ny chef [Startsida]

Ann Cederberg, förvaltningschef vid Högskolan Kristianstad, kommer den 1 mars 2013 att tillträda tjänsten som chef för Språkrådet.

Ansvarig: Språkrådet


Varför double-U men dubbel-V? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Priset [Startsida]

Svenska Akademien har nyligen delat ut flera språkpriser, bland annat Margit Påhlsons pris till Barbro Söderberg för särskilt viktiga insatser för svenskan.

Ansvarig: Språkrådet


God Jul eller glad jul? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Reprisen: God Jul eller glad jul? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


svamp [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Teckenspråk stimulerar talspråksutveckling [Minoritetsspråk]

I norska Dagens Medisin finns en artikel om att talspråkutvecklingen hos döva barn med snäckimplantat stimuleras genom teckenspråk.

Ansvarig: Språkrådet


Språkrådet anordnar romskt språkseminarium [Minoritetsspråk]

I samarbete med Skolverket kommer Språkrådet även i år att anordna ett språkvårdsseminarium om romani chib.

Ansvarig: Språkrådet


Invandrares språkkunskaper ökar Sveriges utrikeshandel [Startsida]

Invandringen ökar Sveriges utrikeshandel, bl.a. tack vare invandrares språkkunskaper, visar ny studie.

Ansvarig: Språkrådet


Tervetuloa Kielineuvoston päivään! [Minoritetsspråk]

Torstaina 2. toukokuuta on jälleen Kielineuvoston vuosittaisen Kielineuvoston päivä -konferenssin (Språkrådsdagen) aika.

Ansvarig: Språkrådet


Svenska Akademiens språkforskarpris till Bengt Sigurd [Startsida]

Bengt Sigurd har tilldelats Svenska Akademiens språkforskarpris 2008.

Ansvarig: Språkrådet


Inget anslag till skönlitterär översättarlinje [Startsida]

Litterära översättarseminariet vid Södertörns högskola är Sveriges enda helt skönlitterära översättarlinje. Nu riskerar linjen att läggas ner.

Ansvarig: Språkrådet


Eftersom eller eftersom att? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Använd hjälpmedel för att göra webbplatsen mer tillgänglig [Språk och it]

Ansvarig: Språkrådet


vietnamesiska [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Boktipset: Kommunens slogan – slagkraftig eller avslagen? [Startsida]

Omkring hälften av Sveriges kommuner har en mer eller mindre träffsäker, ofta språkligt lekfull slogan. Nu finns allihop samlade i en bok.

Ansvarig: Språkrådet


Priset [Startsida]

Staffan Hellberg har fått Svenska Akademiens språkforskarpris 2011.

Ansvarig: Språkrådet


Jiddischseminarium i Lund [Minoritetsspråk]

Lunds universitet är den 28–31 oktober värd för seminariet ”European Yiddish Academic Workshop – Yiddish Culture in its European Context”.

Ansvarig: Språkrådet


Finska kommuner skriver klarspråk [Startsida]

I dag avslutas ett pilotprojekt med klarspråk i sex finländska kommuner.

Ansvarig: Språkrådet


Språkstrid om EU-patent fortsätter [Startsida]

Diskussioner om ett gemensamt EU-patent för de 27 medlemsländerna pågår, men en språkstrid hindrar ett beslut.

Ansvarig: Språkrådet


Tall eller fura? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Kirgizistan, Kirgisistan, Kyrgyzstan, Kirgistan eller Kirgisien? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Lyckat Språkforum [Startsida]

Språktidningens årliga konferens Språkforum gick av stapeln förra veckan. Föredragen kan snart ses på UR Play.

Ansvarig: Språkrådet


Ny webbpublikation från Focis [Minoritetsspråk]

Institutet för de inhemska språken, Focis, har publicerat en bok om genreanalys på finska: Genreanalyysi – tekstilajitutkimuksen käytäntöä.

Ansvarig: Språkrådet


Zibetska priset till Ola Wikander [Startsida]

Svenska Akademien har tilldelat Ola Wikander Zibetska priset, som vartannat år ges ”åt någon förtjent witterhetsidkare”.

Ansvarig: Språkrådet


tänktalko [Nyord]

Ansvarig: Språkrådet


Tulipan eller tulpan? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Sök pengar för språkvårdsforskning [Startsida]

Stiftelsen Erik Wellanders fond utlyser stipendier om sammanlagt ca 300 000 kr för svensk språkvetenskaplig forskning på språkvårdens område.

Ansvarig: Språkrådet


iriska [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Se till att det finns viss information på svenskt teckenspråk [Språk och it]

Ansvarig: Språkrådet


Boktipset [Klarspråk]

”Klar, men aldri ferdig” är titeln på en färsk handbok i klarspråk från Språkrådet i Norge.

Ansvarig: Språkrådet


Bulletinen Klarspråk 4-2011

Ansvarig: Språkrådet


1809-seminarieprogram

Ansvarig: Språkrådet


Avhandlingen [Startsida]

Hur skiljer sig finlandssvenska socialförsäkringsbroschyrer från sverigesvenska? Det har Jannika Lassus undersökt.

Ansvarig: Språkrådet


katalanska [Minoritetsspråk]

ss

Ansvarig: Språkrådet


Olle Josephson har fått språkvårdspris av Svenska Akademien [Startsida]

Olle Josephson, tills nyligen chef för Språkrådet, har av Svenska Akademien tilldelats Margit Påhlssons pris 2009 på 180 000 kronor.

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Linneas språkblogg kul inslag i språkdiskussionen

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Polyglott glarre nu tillgänglig i Medelpad

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Engelska ord ett "övergrepp" i Kina

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Språkval i statusuppdateringar på Facebook [Focis.fi]

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Jobbtipset: Linnéuniversitetet söker doktorand i svenska

Ansvarig: Språkrådet


[Minoritetsspråk]

Öppen förskola med tecken i Göteborg

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Översättarna kulturhjältar i det tysta [Svenska Dagbladet]

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Svenska Dagbladet: ”Hen” fungerar – i formella texter

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Språktidningen: Fira internationella þorn-dagen i morgon

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Dagens Nyheter: Ranelid blir svensklärare i tv

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Readspeaker.com: Banbrytande talmejl i Göteborg

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Norrländska Socialdemokraten: Överkalixmål populärt i affären

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Dagens Nyheter: Textremsor i landskapet ny konstform

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Sveriges Radio: Analfabetismen växer i Borlänge

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Ny Teknik: Ögonstyrd kommunikation snart i pekdatorn?

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Uppsala universitet: Lektor i svenska språket sökes

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Google translate blog: Bättre översättningsfunktioner i Google

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Språktidningen: Sjyst med schysst i Svensk ordbok

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

SVT: ”Hen” nu även i hovrättens domar

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Språktidningen: Stenalderkost årets ord i Danmark

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Sveriges Radio: Samiskt äldreboende startar i Kiruna

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Dagens Nyheter: Sfi måste förändras i grunden

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Språktidningen: Brittisk engelska ny trend i USA

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Expressen: Testa dina kunskaper i skånska

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Högskolan Skövde: Adjunkt i svenska sökes

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Minoritet.se: Vinnarna i Sápmi Awards

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Xbox Magazine: Använd teckenspråk i Kinect

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Luleå tekniska universitet: Professor i svenskas sökes

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Svenska Dagbladet: Samkönade relationer i tiden

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Folket i bild: Bilskyltar bär budskap

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

BBC: Slanguttryck förbjuds i brittisk skola

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Södertörns högskola: Lektor i retorik sökes

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Södertörns högskola: Professor i svenska sökes

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Språktidningen: Böter för språkfel i Litauen

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

PR Web: Uttalsträning nytt grepp i dataspel

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Sydsvenskan: I det språkliga botten sedimentet

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Göteborgs universitet: Forskningsingenjör i språkteknologi sökes

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Svenska Dagbladet: Hänger du med i tonårsslangen?

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Linnéuniversitetet: Universitetslektor i svenska som andraspråk sökes

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Universiteit Gent: Professor i svenska sökes

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

SVT: Vad teckenspråkstolkas i SVT 2014?

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Stockholms universitet: Gästlärare i teckenspråkstolkning sökes

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Språktidningen: Germanerna syns i varenda mening

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Aftenposten: Mest populära namnen i Norden

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Aftonbladet: Kritiserat skämt med teckenspråkstolkning i Melodifestivalen

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Kristofer Ahlström i DN: Pudelns retorik

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Tv-tipset: När jiddischland låg i Borås

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Språkförsvaret: Ska patentspråket i Sverige bli engelska?

Ansvarig: Språkrådet


Handlingsprogram för de två nationalspråken i Finland [Minoritetsspråk]

Svenska Finlands folkting har publicerat en handlingsplan för offentlig sektor.

Ansvarig: Språkrådet


På jakt efter språkhatets kärna [Startsida]

Svenska Dagbladets reporter Negra Efendic har rest till Finland för att ta reda på varför debatten kring svenskan är så hatisk.

Ansvarig: Språkrådet


Ska mitt svar infogas överst eller nederst i ett e-brev? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Språket i P1 i dag: Varför säger man så här egentligen? När språkkänslan sviker

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Radiotipset: Språket i P1 i dag om politiskt laddade ord [Sveriges Radio]

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Sveriges Radio: Språket i P1 i dag om det ökade intresset för kinesiska

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Sveriges Radio: Språket i P1 i dag om franskans nya verb – zlataner

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Sveriges Radio: Språket i P1 i dag om slutspurten för SAOB

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Sveriges Radio: Språket i P1 i dag om fotboll – världens största fackspråk

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Sveriges Radio: Språket i P1 om ”på grund av” i ny användning

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Googles blogg: Spara användbara fraser i ny funktion i Google översätt

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Norska Språkrådet: I dag slås ordbetydelser upp på nätet, inte i ordböcker

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

SKL: Neråt i Pisa men uppåt för svenska i nationella prov

Ansvarig: Språkrådet


Flerspråkig vägledning för webben

Ansvarig: Språkrådet


Sök pengar för språkvårdsforskning! [Startsida]

Stiftelsen Erik Wellanders fond utlyser nu stipendier om sammanlagt ca 300 000 kr för svensk språkvetenskaplig forskning på språkvårdens område.

Ansvarig: Språkrådet


koreanska [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Teckenspråkstolk får stipendium [Minoritetsspråk]

Den andra mottagaren av Monica Hermanssons stipendium är Pia Rönnmark Nygårds.

Ansvarig: Språkrådet


Ungdomsordet nave årets nyord i Norge [Startsida]

Nu har den norska nyordslistan för 2012 publicerats. Årets ord blev ungdomsordet nave, ’ta ett friår’.

Ansvarig: Språkrådet


kryssa [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Tv-tipset [Startsida]

Fredrik Lindströms populära tv-serie Svenska dialektmysterier sänder en ny omgång program, med start i kväll.

Ansvarig: Språkrådet


Ordbok över finska dialekter på nätet [Minoritetsspråk]

Den ordbok över finska dialekter som är under arbete vid Centrum för de inhemska språken i Helsingfors kan snart användas på nätet av allmänheten.

Ansvarig: Språkrådet


Svenskar bäst på engelska [Startsida]

I en ny rapport om engelskkunskaper i världens icke-engelskspråkiga länder hamnar Sverige som nummer ett.

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Kinesisk språkkurs som svensk teater i Göteborg

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Här är 2010 års uttryck i DN

Ansvarig: Språkrådet


Hur förbättrar man webbinformation på teckenspråk? [Minoritetsspråk]

Sveriges Dövas Riksförbund har frågat sina medlemmar hur de tittar på teckenspråksfilmer på webben och därefter tagit fram egna riktlinjer.

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Radiotipset: Ostbågar eller ostkrokar? Språket i P1 i dag om dialektgeografiska kartor över ord för snabbmat

Ansvarig: Språkrådet


Barnkonventionen nu begriplig för barn [Startsida]

Barnkonventionen finns nu i en version som skrivits speciellt för barn. Dessutom har konventionen översatts till våra nationella minoritetsspråk och till teckenspråk.

Ansvarig: Språkrådet


Vi vill ha fler nomineringar till Klarspråkskristallen! [Klarspråk]

Tycker du att en myndighet, en kommun eller ett landsting skrivit bra rapporter och sammanfattningar, föreslå dem som vinnare av Klarspråkskristallen. Nomineringstiden är förlängd till den 11 mars.

Ansvarig: Språkrådet


visukal [Nyord]

Ansvarig: Språkrådet


Boktipset [Startsida]

"Grejen med verb" är boken för dig som älskar grammatik eller vill lära dig att älska det.

Ansvarig: Språkrådet


Avhandlingen [Startsida]

Svenska elevers läsförståelse, eller brist därav, har blivit ett hett diskussionsämne efter att Pisa-resultaten presenterades. En ny avhandling lyfter fram några möjliga orsaker till de svaga resultaten.

Ansvarig: Språkrådet


Hur skriver man goda julrim? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


nentsiska [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Lost in översättningsbyrå [Startsida]

Tävla på nätet i en automatiserad version av viskleken!

Ansvarig: Språkrådet


tvär- [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Lär dig mer om svenskans bokstäver [Startsida]

I Sveriges Radios P3 pågår nu den nya programserien ”Alfabetet”, som i 31 avsnitt behandlar alla bokstäver i det svenska alfabetet.

Ansvarig: Språkrådet


EU-parlamentet godkänner språklösning för EU-patent [Startsida]

En särlösning för patentansökningar på engelska, tyska eller franska kan nu arbetas fram.

Ansvarig: Språkrådet


Ungdomar uppmuntras tala älvdalska [Startsida]

För att bevara älvdalskan vill lokala organisationer ge pengar till ungdomar som behärskar den egenartade dialekten.

Ansvarig: Språkrådet


Populära radioprogram på minoritetsspråk [Startsida]

Journalisten Ida Brännström gör radioprogram på meänkieli som blivit så populära att de sänds utanför förvaltningsområdet.

Ansvarig: Språkrådet


Kielineuvoston ja kulttuuriministeriön seminaari verkossa [Minoritetsspråk]

Seminaari ”Språklagen i praktiken” on nähtävissä verkossa.

Ansvarig: Språkrådet


Hur uttalas Timbuktu? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Margaret Atwood: ”Att twittra är som att ha oknytt i trädgården” [Startsida]

Författaren Margaret Atwood har skrivit en kärleksförklaring till mikrobloggen Twitter.

Ansvarig: Språkrådet


tagga [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Lästipset [Startsida]

Nummer 2/2009 av den nordiska språktidskriften Budstikken har kommit ut.

Ansvarig: Språkrådet


flipp [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Lättlästa myndighetstexter svårlästa [Startsida]

I så kallade lättlästa myndighetstexter tappar läsaren ofta sammanhanget, visar en magisteruppsats från Malmö högskola.

Ansvarig: Språkrådet


Priset [Startsida]

Nordiska ministerrådets nya språkprojekt, De nordiska språkpiloterna, har vunnit EU:s språkpris 2009.

Ansvarig: Språkrådet


Läs mer [Språk och it]

Ansvarig: Språkrådet


Intervju med Raija Kangassalo [Minoritetsspråk]

Docent Raija Kangassalo påbörjade sitt arbete som språkvårdare i finska vid Språkrådet i början av april.

Ansvarig: Språkrådet


Ny radiostation för meänkieli [Minoritetsspråk]

Föreningen Meänmaa startar nu en radiostation för att förmedla nyheter, kultur, debatt och musik på minoritetsspråket meänkieli.

Ansvarig: Språkrådet


albanska [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Ny utgåva av Myndigheternas skrivregler [Startsida]

Myndigheternas skrivregler ger de viktigaste skrivråden för den som skriver i arbetet. Nu finns den sjunde utgåvan ute i bokhandeln.

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Usla översättningar i många dvd-filmer [Dagens Nyheter]

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Barns språkutveckling försämras i framåtvända barnvagnar [Sveriges Radio]

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Språkvetaren Tomas Riad ny ledamot i Svenska Akademien

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Klarar du ordtestet i årets högskoleprov? [Svenska Dagbladet]

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Språkets talesman tar ton i Akademien [Dagens Nyheter]

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Radiotipset: Filosofiska rummet i P1 om språkets evolution

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Dagens Nyheter: Ranelid vill göra språkserie i SVT

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Piteå-Tidningen: Teckenspråket på undantag i Norrbottens län

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Göteborgs-posten: Därför har vi kossor i språket

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Göteborgs universitet: Språkkonsultprogrammet startar nu också i Göteborg

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Funka: Talande Webb släpps i ny, förbättrad version

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Dagens Nyheter: Hur ska tidningen överleva i framtiden?

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Göteborgs universitet: Språkförmåga viktig i rollspel på nätet

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Länstidningen Östersund: Löjligt med ”Christmas Market” i Umeå

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Babycenter: Unika namn på barn trend i USA

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

SKL: Sociala medier vanliga i offentliga organs kommunikationsarbete

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Svenska Dagbladet: Moraliska språkargument knappast gångbara i dag

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Jusektidningen: Engelska yrkestitlar breder ut sig i Sverige

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Språktidningen: Forskare kartlägger ”ultrakonserverade ord” i gemensamt urspråk

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Sveriges Radio: Språket i P1 om nynorskans framtid

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Högskolan Dalarna: Universitetslektorer i svenska som andraspråk sökes

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

The Telegraph: Tyskans längsta ord går i graven

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Aftonbladet: Ska norsk lax stavas laks i Sverige?

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Uppsala universitet: Universitetsadjunkt i svenska som andraspråk sökes

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Digital Inspiration: Googleöversättning nu också i kalkylbladens celler

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Stockholms universitet: Doktorander i lingvistik respektive tvåspråkighet sökes

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Göteborgs universitet: Staffan Larsson ny professor i datorlingvistik

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

.SE: Nu sätter vi pricken över i(nternet)

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Södertörns högskola: Adjunkt respektive professor i svenska sökes

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Skolinspektionen: Gymnasieelever erbjuds sällan undervisning i nationella minoritetsspråk

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Jessica Gedin i Spanarna: Emojier förändrar våra hjärnor

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Mashable: Mer fysisk läsning i framtiden? (på engelska)

Ansvarig: Språkrådet


Gaddafi eller Kadaffi? Utøya eller Utöya? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


karaktär [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Teckenspråket gav Saga självförtroendet tillbaka [Minoritetsspråk]

Ett hörselimplantat gör inte att alla döva barn utvecklar talspråk. Familjen Heneryd i Härnösand insåg att det svenska teckenspråket passade deras barn bäst.

Ansvarig: Språkrådet


Keso, keso eller cottage cheese? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Teckenspråkig skola för utvecklingsstörda föreslås flytta [Startsida]

Verksamheten på Åsbackaskolan i Gnesta föreslås flytta till Birgittaskolan i Örebro om två år.

Ansvarig: Språkrådet


Gemensamt arabiskt teckenspråk ogillas [Minoritetsspråk]

För några år sedan gjorde Arabförbundet ett försök att skapa ett gemensamt arabiskt teckenspråk för världens 22 arabiska länder.

Ansvarig: Språkrådet


Reprisen: Ska man förkorta eller inte? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Chargé d'affaires eller chargé-d'affaires? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


FP fortsätter att ifrågasätta undervisning på modersmål [Startsida]

FP gör nya utspel om ämnesundervisning på främmade modersmål.

Ansvarig: Språkrådet


Tv-tipset [Startsida]

SVT sänder nu en programserie om schimpansen Nim som blev föremål för ett språkligt experiment: han uppfostrades som människa och fick lära sig amerikanskt teckenspråk.

Ansvarig: Språkrådet


Nordisk dövkulturfestival [Minoritetsspråk]

Idag inleds en veckolång nordisk kulturfestival för teckenspråkiga i Stockholm.

Ansvarig: Språkrådet


Bör man precisera sig med kvinnlig chef? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Riksomfattande konferens on finskundervisning [Minoritetsspråk]

Konferensen är öppen för allmänheten men särskilt riktad till finsklärare.

Ansvarig: Språkrådet


Namn [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Tv-tipset: Att lära sig språk utan att höra [UR Play]

Ansvarig: Språkrådet


Sommarstängt [Minoritetsspråk]

Språkrådgivningen i teckenspråk har sommarstängt under v. 29–31.

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Strid i den finländska regeringen om svenskans ställning [Dagens Nyheter]

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Radiotipset: Kul intervju med Språktidningens Patrik Hadenius i Morgonpasset helg

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Radiotipset: Lär dig gutamål i P4 Gotlands eget gutamålsprogram

Ansvarig: Språkrådet


[Minoritetsspråk]

Jiddisch på programmet i ny kursplan för åk 7–9

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Fonetik ett vapen i jakten på brottslingar [Ny Teknik]

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Krönika om översättningar: "Vi snubblar fram i svengelska-träsket"

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Språkrådet uttalar sig om hen i dagens Sydsvenskan

Ansvarig: Språkrådet


[Minoritetsspråk]

Brist på språkstöd för döva barn i Göteborg [Direktpress Göteborg]

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Radiotipset: Jens Möller i P1-morgon om EU:s krångelspråk

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Radiotipset: Språkrådets Susanna Karlsson om hen i P1-morgon

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Dagens Nyheter: Språkdöden i Göteborg är en kris för humaniora

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Norrköpings tidningar: Varför måste språken jämt försvaras i Sverige?

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Minoritet.se: I dag är det gynnsamt att tala samiska

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Göteborgs universitet: Röster från äldre litteratur talar annorlunda i dag

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Metro: Surfplatta i skolan ger svaga elever mer stöd?

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Göteborgs-Posten: Svenska Akademien kritiserar indragen italienska i Göteborg

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Internetworld: Större frihet i val av typsnitt på webben

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Sveriges Tidskrifter: Jessika Gedins krönikor i Språktidningen vann Tidskriftspriset 2012

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Dagens Nyheter: Engelska räcker inte i en globaliserad värld

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

The Guardian: Debatt om ordstrykningar i Oxford English Dictionary

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Lärarnas Nyheter: Tema svenska som andraspråk i tidningen Alfa

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Difi: Riktlinjer för tillgängliga webbplatser nu också i Norge

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Stockholms universitet: Universitetslektor i svenska med didaktisk inriktning sökes

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Lärarnas Nyheter: Dövas tvåspråkighet bör ingå i lärarutbildningen för svensklärare

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Universitetsläraren: Humlab i Umeå utvecklar ny informationsteknik för humaniora

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

The Verge: Androidmobiler får offlineåtkomst för språklexikon i Google översätt

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Göteborgs universitet: Institutionen för svenska språket söker professor i andraspråksforskning

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Universitetsläraren: Bristande svenskundervisning i skolan förklarar bristande skrivfärdigheter hos universitetsstudenter

Ansvarig: Språkrådet


[Minoritetsspråk]

Podium: Vinnaren i skrivartävlingen ”Att vara ung rom idag” utsedd

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Sveriges Radio: Alla får inte använda teckenspråk i skolan

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Jajja Magazine: E-bokförsäljningen ökade med 44 procent i USA

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Göteborgs universitet: Ostindiefarares skrivstrategier under luppen i ny avhandling

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Forskning.se: Tema läsning i Riksbankens Jubileumsfonds årsbok 2013/2014

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Jajja Magazine: Hälften av mejlen öppnas i dag på mobilen

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Mälardalens högskola: Universitetslektor i informationsdesign med inriktning mot textdesign sökes

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Huffington Post: Döva i världen får inte lära sig teckenspråk

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Universitetet i Oslo: Flera forskartjänster utlysta hos Senter for flerspråklighet

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Göteborgs universitet: Läsarkommentarer maktfaktor i publikationer redan på 1730-talet

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Stockholms universitet: Två adjunkter i svenska som andraspråk sökes

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Svenska Dagbladet: Regler om dubbleringar i språket inte logiska

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Svenska Dagbladet: Frågan om media eller medier ligger i topp

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Dagens Nyheter: Orden som står oss upp i halsen

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Högskolan Kristianstad: Lektor i svenska med didaktisk inriktning sökes

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Sveriges Radio: Språket i P1 går bakom kulisserna hos SAOL

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Lunds universitet: Marianne Gullberg, professor i psykolingvistik, får Rausingpriset 2014

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Mashable: Skriv i luften med smart ring (på engelska)

Ansvarig: Språkrådet


Tyst teater lanserar en ny webbsida [Minoritetsspråk]

Tyst Teater, som är en teckenspråkig ensemble inom Riksteatern, har fått en ny webbplats.

Ansvarig: Språkrådet


Språkrådsdagen 2013 [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Språkrådets webbtv [Startsida]

Nu kan du se filmer och webbsändningar från Språkrådet på https://www.språkrådet.se/webbtv.

Ansvarig: Språkrådet


Se till att översättningarna håller god kvalitet [Språk och it]

Ansvarig: Språkrådet


Tecken inom området genetik [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Varifrån kommer o med streck under? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Tecknet för likör [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Testa dina språkkunskaper [Minoritetsspråk]

Tidningen Helsingin Sanomats prov i finska innehåller 30 flervalsfrågor.

Ansvarig: Språkrådet


Merkkaa 8. toukokuuta kalenteriin! [Minoritetsspråk]

Kielineuvoston vuosittainen kokopäiväkonferenssi Språkrådsdagen järjestetään torstaina 8.5.2014.

Ansvarig: Språkrådet


11th International Congress for Fenno-Ugric Studies in Hungary, August 9-14 [Minoritetsspråk]

Den elfte internationella konferensen inom fennougristik arrangeras i Ungern.

Ansvarig: Språkrådet


Översättningstävling för ungdomar avgjord [Startsida]

Översättningstävling för sjuttonåringar: kommissionär Vassiliou delar ut pris till EU:s bästa unga översättare

Ansvarig: Språkrådet


drinkorexi [Nyord]

Ansvarig: Språkrådet


kinesiska [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Minoritetsspråk i sociala medier - rapport

Ansvarig: Språkrådet


Nytt tigrinskt lexikon [Startsida]

Språkrådet publicerar nu ett nytt tigrinskt webblexikon i Lexinserien.

Ansvarig: Språkrådet


Språkrådets finska språkvårdsseminarium [Minoritetsspråk]

Språkrådet arrangerade sitt årliga finska språkvårdsseminarium i början av maj.

Ansvarig: Språkrådet


Har ordböckerna en framtid? [Startsida]

Tryckta ordböcker är extremt kostsamma att ta fram, men allt färre är beredda att betala för en ordbok. Det är problematiskt.

Ansvarig: Språkrådet


Kadaffi, Gaddafi, Khadaffi eller Qadhdhafi? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Internetfonden rahoittaa Kielineuvoston monikielisen verkkotiedotuksen tutkimuksen [Minoritetsspråk]

Internetfonden-rahasto myöntää 3,5 miljoonaa kruunua 14 hankkeen rahoitukseen. Mukana on myös Kielineuvoston hanke.

Ansvarig: Språkrådet


Ny tidskrift på jiddisch [Minoritetsspråk]

Sveriges första tidskrift på jiddisch har sett dagens ljus i Lund.

Ansvarig: Språkrådet


Tv-tipset [Minoritetsspråk]

Kunskapskanalen sänder flera föredrag från en forskarkonferens i våras där språkutveckling hos döva barn diskuterades.

Ansvarig: Språkrådet


Språkseminarium på Youtube [Startsida]

Delar av språkseminariet ”Svenska språkets ställning i en mångspråkig värld” finns nu utlagt på Youtube.

Ansvarig: Språkrådet


Sydsamisk barnbokstävling [Minoritetsspråk]

Gaajenasse, ett sydsamiskt språkprojekt, vill utöka utbudet av sydsamiska barnböcker och arrangerar därför en barnbokstävling.

Ansvarig: Språkrådet


Medier eller media – medias betydelse? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Kulturministern visar sitt stöd för världens teckenspråk [Minoritetsspråk]

Världsteckenspråksdagen firas den 10 september varje år. I år medverkar kulturministern vid en manifestation på Sergels torg i Stockholm.

Ansvarig: Språkrådet


11 000 twittrar på svenska [Startsida]

91 000 svenskar är registrerade på mikrobloggen Twitter. Men bara 11 000 är aktiva, det vill säga skriver minst ett inlägg per dag, enligt färska siffror.

Ansvarig: Språkrådet


Specialskriven teaterpjäs för dövblinda [Minoritetsspråk]

Rikteaterns Tyst Teater visar en unik pjäs för en dövblind publik med dövblinda skådespelare.

Ansvarig: Språkrådet


Korsordet fyller 100 år [Startsida]

Korsord har blivit något av en nationalhobby i Sverige. När det moderna korsordet i år fyller 100, är det därför naturligt att fira det med ett svenskt standardverk om korsord: ”Rätt i krysset”.

Ansvarig: Språkrådet


Filmtipset [Minoritetsspråk]

Nya Broskolans elever bidrog med en kortfilm om teckenspråkets betydelse i filmprojektet ”Vaddå normal?”.

Ansvarig: Språkrådet


Nordterm 2009 [Terminologi]

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Boktipset: ”Den visuella texten - multimodal analys i praktiken” av Anders Björkvall

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Avhandlingen: Samtal om litteratur i skolan är betydelsefulla för elevers läsupplevelse [Göteborgs universitet]

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Var femte 15-åring i EU kan inte läsa [Dagens Nyheter]

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Boktipset: Den första svenska lagtexten, Västgöta­lagen, i ny språkligt skön utgåva [Dagens Nyheter]

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Norska Språkrådets nya direktör, Arnfinn Muruvik Vonen, om rikedomen i det flerspråkiga samhället [Aftenposten]

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Språkprofessorn Lars-Gunnar Andersson i intressant intervju med forskningsperspektiv [Göteborgs-Posten]

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Krisen för ”småspråken” är över – i alla fall just nu [Universitetsläraren]

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Debatt: Hen ger tre möjligheter i stället för två [Svenska Dagbladet]

Ansvarig: Språkrådet


[Minoritetsspråk]

Radiotipset: Dagens Språket i P1 talar om 40-årsfirandet av svensk teckenspråksforskning [Sveriges Radio]

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

University of New South Wales: Tävlingar i kinesiska för icke-kineser ger Kina reklam

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Dagens Nyheter: Svenska kocken i Mupparna talar egentligen norska, enligt amerikansk tidskrift

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Språkteigen i NRK 9 september: Bör nordiska barnprogram dubbas eller inte?

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Presskontakt.se: Första barnboken med ”hen” får uppföljare i Kivi & den gråtande goraffen

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Languageknowledge.eu: Ta del av Eurobarometerns statistik för språkkunskaper i alla EU-länder

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Universitetsläraren: SM i pedagogisk retorik för forskare som vill nå ut

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Bloggen På svenska: Singulart dom i stället för hen eller den?

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Sveriges Radio: Språket i P1 om datorn som verktyg för språkforskare

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Sveriges Radio: Språket i P1 om hur du med Korp blir din egen språkforskare

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Sveriges Radio: Språket i P1 om woop woop som ny svensk interjektion

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Sveriges Radio: Språket i P1 om att SAOL ändrar definitionen av googla

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Sveriges Radio Östergötland: Språkrådets chef Ann Cederberg berättar i en intervju om sitt språkintresse

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

The Japan Times: Teckenspråkig service på mobila skärmar populärt i Japan

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Sveriges Radio: Språket i P1 om varför svenska elevers läsförmåga sjunker

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Språktidningen: Du i stället för Sie orsakade valförlust för Die Grünen

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Sveriges Radio:”Lost in Translation”, Kino i P1 om översättares hårda villkor

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Göteborgs universitet: Institutionen för tillämpad informationsteknologi söker postdok i tillämpad it

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Södertörns högskola: Doktorand i journalistik med inriktning mot politisk kommunikation sökes

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Funka: Bra med ökad tillgänglighet i regeringsförslag, men vart tog webben vägen?

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Sveriges Radio: Språket i P1 om accessoar – ett ord vars uttal skapar bråk

Ansvarig: Språkrådet


Antalet sms har tredubblats på tre år [Startsida]

Nu skickar vi nästan 200 000 sms i sekunden.

Ansvarig: Språkrådet


LED, led eller lysdiod? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Hur uttalas Förbifart Stockholm? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


laddstolpe [Nyord]

Ansvarig: Språkrådet


yukigassen [Nyord]

Ansvarig: Språkrådet


EU-projekt om teckenspråkstolkning inom vården belönas [Minoritetsspråk]

EU-projektet Medisign, som Stockholms universitet medverkat i, har fått utmärkelsen European Language Label 2013.

Ansvarig: Språkrådet


Webbtipset [Startsida]

Skandinavisk ordbok finns åter tillgänglig på webben.

Ansvarig: Språkrådet


Språkmuseer bra semestertips [Startsida]

Ska du på utlandssemester? Varför inte besöka något av de intressanta språkmuseer allt fler länder håller sig med.

Ansvarig: Språkrådet


Semlepremiär eller semmelpremiär? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Priset [Startsida]

Gun Widmark har tilldelats Svenska Akademiens språkforskarpris 2009.

Ansvarig: Språkrådet


Kilo eller kilogram? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

I lördags var det många som skrev högskoleprovet – testa dig själv på orddelen [dn.se]

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Ge dina elever möjlighet att prata med 25 miljoner människor – undervisa i grannspråk [Lärarnas Nyheter]

Ansvarig: Språkrådet


Suomen ruotsinkielisistä paikannimistä uusi julkaisu [Minoritetsspråk]

Teos Svenska ortnamn i Finland julkaistaan uutena versiona ja lanseerataan myös tietokantana verkossa.

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Bengt Ohlsson i DN: När man närmar sig toppen av gödselstacken har språkreglerna hunnit ändras

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Sveriges Radio: Språket i P1 frågar sig vad man kallar en som är född 2014 – fjortona?

Ansvarig: Språkrådet


Straight eller strejt? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Grekiska ortnamn på webben [Minoritetsspråk]

Forskningscentralen för de inhemska språken i Finland ansvarar för webbpublikationen om grekiska ortnamn.

Ansvarig: Språkrådet


Spela språkspel på SPRK [Startsida]

På UR:s språksidor SPRK finns många roliga spel.

Ansvarig: Språkrådet


saga [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Kram Eva eller Kram, Eva? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


När säger man god fortsättning? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


När säger man ”god fortsättning”? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Krångelspråk ledde till att Köpingbo slapp böter [Startsida]

Språklagen kräver att myndigheter ska uttrycka sig begripligt. I ett uppmärksammat fall slapp en person betala vite till miljönämnden i Köping när Miljödomstolen bedömde att språket i brevet om vitet inte var tillräckligt begripligt.

Ansvarig: Språkrådet


Sverige tar fram maskinöversättning för EU [Startsida]

Göteborgs universitet får 25 miljoner för att göra gratis maskinöversättning för språken i EU.

Ansvarig: Språkrådet


Hur uttalas Norrtullsgatan? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Lärare anmäler Skolverket för brott mot språklagen [Startsida]

Kunskapskraven i kursplanerna är obegripliga, menar en naturkunskapslärare i Stockholm.

Ansvarig: Språkrådet


busodla [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Priset [Startsida]

Musikern Timbuktu har fått Nordens språkpris 2011 för att han genom sitt sociala engagemang stärker den skandinaviska språkgemenskapen.

Ansvarig: Språkrådet


Adventsmossa eller fönsterlav? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Medborgarskap fortare om man kan finska eller svenska bra [Minoritetsspråk]

Finland får en ny lag om medborgarskap den första september. Nu kan man få finskt medborgarskap redan efter fyra års boendetid i Finland, om man har bra kunskaper i finska eller svenska.

Ansvarig: Språkrådet


Manifestation för världens teckenspråk [Minoritetsspråk]

I morgon lördag firas The World Day of Sign Languages (världsdagen för alla teckenspråk) runtom i världen.

Ansvarig: Språkrådet


Läsförståelse förbättras med hjälp av särskild metod [Startsida]

En redan internationellt erkänd modell för att förbättra läsförståelse har nu testats på en grundskola i Umeå.

Ansvarig: Språkrådet


Uppsalan yliopiston luentosarja vähemmistöistä [Minoritetsspråk]

Hugo Valentin -keskus järjestää syksyn aikana avoimen luentosarjan Ruotsin kansallisista vähemmistöistä, vähemmistökielistä ja vähemmistöjen kulttuurista.

Ansvarig: Språkrådet


Obs!, obs. eller OBS? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Fp., Fp, FP eller (FP)? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Statens Vegvesen får norskt klarspråkspris [Startsida]

Vid en norsk klarspråkskonferens i går delades klarspråkspriset ut till Statens Vegvesen.

Ansvarig: Språkrådet


Smartphone på svenska? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


framåtlutad [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Chip, chipp eller chips? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Baseball eller baseboll, paintball eller paintboll? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Tv-tipset [Startsida]

Konferensen Språkforum kan nu beskådas på UR.

Ansvarig: Språkrådet


Ban Ki Moon, Ban Ki-Moon eller Ban Ki-moon? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Brobyggarpriset till Pirkko Nuolijärvi [Minoritetsspråk]

Svenska folkskolans vänner, SFV, har belönat Pirkko Nuolijärvi, direktör för Institutet för de inhemska språken.

Ansvarig: Språkrådet


Sjyst, schyst, schysst eller juste? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Polsk avhandling om klarspråk [Startsida]

I en avhandling från universitetet i Poznan presenteras en undersökning om hur den svenska modellen för klarspråk skulle kunna påverka förståelsen av polskt myndighetsspråk.

Ansvarig: Språkrådet


Uusi kirja antaa ohjeita viranomaisten kielenkäytöstä [Minoritetsspråk]

”Språkanvändning i offentlig verksamhet” tarjoaa yksityiskohtaisen kuvauksen laeista ja säädöksistä, jotka ohjaavat viranomaisten kielenkäyttöä Ruotsissa.

Ansvarig: Språkrådet


Eco-driving på svenska? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Tecken för sydkoreanska varumärken [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


twerka [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Nya avsnitt av Svenska dialektmysterier sänds i vår, just nu spelar SVT in på Gotland [Sveriges Radio]

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Svenska litteratursällskapet i Finland: Charlotta af Hällström Reijonen har fått Mauritz Hallbergs pris 2013 för avhandling om språkvård

Ansvarig: Språkrådet


Seminaarikutsu [Minoritetsspråk]

Kielineuvosto järjestää yhdessä kulttuuriministeriön kanssa seminaarin ”Språklagen i praktiken” 14. lokakuuta.

Ansvarig: Språkrådet


Praoar eller pryar man? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


kawaii [Nyord]

Ansvarig: Språkrådet


Studera finska utomlands! [Minoritetsspråk]

Du kan studera finska utomlands.

Ansvarig: Språkrådet


Inget mellanrum före utropstecken! [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


påverkare [Nyord]

Ansvarig: Språkrådet


Hur böjer man quiz? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


ortorexi [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Omega 3 eller omega-3? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Genus på förkortningar: en eller ett pm, en eller ett ISP? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Priset [Startsida]

På måndag delas det fina Kunskapspriset ut. En av årets pristagare är Patrik Hadenius, chefredaktör för Språktidningen.

Ansvarig: Språkrådet


800m eller 800 m? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


SO, so eller So? SV, sv. eller Sv? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Ogooglebar, ogoogelbar eller ogooglingsbar? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


nymodig [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Mer svenska för nyanlända elever [Startsida]

Regeringen föreslår nu mer undervisning i svenska för nyanlända elever i årskurserna 1–5.

Ansvarig: Språkrådet


Radiotipset [Startsida]

I senaste sändningen av Vetenskapsradion förklarar Språkrådets nyordsredaktör urvalsprinciperna för rådets nyordslistor.

Ansvarig: Språkrådet


EU = Europeiska Unionen eller Europeiska unionen? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Gammelfarmor eller gammelmormor? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


flersam [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Norge satsar på teckenspråk [Minoritetsspråk]

Utdanningsdirektoratet i Norge har fått i uppdrag att stärka det norska teckenspråkets ställning genom fyra åtgärdspaket.

Ansvarig: Språkrådet


pepparkaka [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


The Second Swedish Revitalization Conference [Minoritetsspråk]

Den andra svenska revitalisationskonferensen arrangeras 28–29.10.2011 i Stockholm.

Ansvarig: Språkrådet


plånbok [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


barackförskola [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


flipperförälder [Nyord]

Ansvarig: Språkrådet


Lästipset [Startsida]

HSV-konferens om undervisning på engelska finns nu som nedladdningsbar rapport.

Ansvarig: Språkrådet


10 000 följer Språkrådet på Twitter [Startsida]

Nu har vi 10 000 följare på Twitter och 7 000 på Facebook – riktigt kul tycker vi.

Ansvarig: Språkrådet


Värsta engelska språkgrodorna [Startsida]

Ett brittiskt försäkringsbolag genomförde nyligen en nätomröstning om de värsta språkgrodorna på engelska.

Ansvarig: Språkrådet


prehab [Nyord]

Ansvarig: Språkrådet


Vart är nyckeln? eller Var är nyckeln? [Startsida]

ss

Ansvarig: Språkrådet


Reprisen: Var eller vart är nyckeln? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Fungerar å, ä, ö på nätet? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


välfärd [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Ny sagobok på romska [Minoritetsspråk]

Den populära romska sagoboken ”Det var en gång som inte var” har nu getts ut på två romska dialekter.

Ansvarig: Språkrådet


Baconen eller baconet? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Ansök om kvalitetsutmärkelse för språkundervisning [Startsida]

Den som vill ansöka om European Label, en kvalitetsutmärkelse för språkundervisning, ska lämna in ansökan till Skolverket senast 20 augusti.

Ansvarig: Språkrådet


Option eller möjlighet? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Punkt efter rubrik? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Vad betyder midsommar? [Startsida]

Midsommar firas under den helgen som inträffar vid sommarsolståndet (när dagen är som längst), under 20–26 juni.

Ansvarig: Språkrådet


Tecknet för sågverk [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Finskt språkpris för insatser inom klarspråk [Klarspråk]

Specialforskaren Aino Piehl, som arbetar på Forskningscentralen för de inhemska språken i Helsingfors, har belönats med ett klarspråkspris av det finska fackförbundet Akava.

Ansvarig: Språkrådet


avatar [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Jobbtipset [Startsida]

Vi tipsar om några nyutlysta språktjänster.

Ansvarig: Språkrådet


Suzukimetoden eller suzukimetoden? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Företrädelsevis eller företrädesvis? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Miljöpartiet vill utvidga förvaltningsområdet för finska [Minoritetsspråk]

Sisuradio rapporterar att Miljöpartiet anser att hela Sverige borde tillhöra förvaltningsområdet för finska språket.

Ansvarig: Språkrådet


Grammatikbok om finsk romska [Minoritetsspråk]

Forskningscentralen för de inhemska språken i Finland har publicerat en kort grammatik om den romska varieteten som talas i Finland, det vill säga kale. Författare är Kimmo Granqvist.

Ansvarig: Språkrådet


Fiction eller fiktion? Romance eller romantik? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


henifiera [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Sedan eller sen? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Washington, D.C. eller Washington DC? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Ska eller skall? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


surdegshotell [Nyord]

Ansvarig: Språkrådet


Content curator på svenska? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


eHälsomyndigheten eller E-hälsomyndigheten? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Avhandlingen [Startsida]

En avhandling från Umeå universitet berättar om hur norra Sverige förändrades när tryckta skrifter blev en del av vardagen.

Ansvarig: Språkrådet


Får man använda ordet färst? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


hikikomori [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


okonferens [Nyord]

Ansvarig: Språkrådet


Månadens ord på Focis [Minoritetsspråk]

Även Forskningscentralen för de inhemska språken publicerar månadens ord på sin webbplats. I januari kunde man läsa vad ”sahasää” betyder.

Ansvarig: Språkrådet


Mission eller uppdrag? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Lämpliga källor för geografiska namn? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


peka [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


sjucker [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Internet eller internet? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


EU-konferens om teckenspråkslagar [Minoritetsspråk]

En konferens om teckenspråkens legala status i de europeiska länderna hålls den 19 november i Europaparlamentet.

Ansvarig: Språkrådet


Kan en norrman vara en kvinna? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Vi läser vidare, trots allt som stör [Startsida]

Vissa anser att dagens snabba informationsflöden utgör ett hot mot vår koncentrationsförmåga. Men stämmer det verkligen? Är den nya tekniken ett hot mot eller en tillgång för läsningen?

Ansvarig: Språkrådet


matporr [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Brf, brf. eller BRF? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


mjugg [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


datormoln [Nyord]

Ansvarig: Språkrådet


Prepositionsval för Haiti? [Startsida]

Med anledning av att Haiti drabbats av jordskalv undrar just nu många vilken preposition man ska använda tillsammans med namnet Haiti.

Ansvarig: Språkrådet


meckig [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Avundet eller avunden? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Jobbtipset [Startsida]

Vi tipsar om några nya tjänster på språkområdet, bland annat en språkvårdsansvarig informatör hos Socialstyrelsen.

Ansvarig: Språkrådet


4G, 4 G eller 4g? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


HUS-arbete, hus-arbete, husarbete eller Husarbete? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Kirjavinkki [Minoritetsspråk]

Sprog i Norden on pohjoismaisten kielenhuoltoelinten vuosikirja. Vuonna 2011 teemana on muiden pohjoismaisten kielten opetus ja kielenhuolto.

Ansvarig: Språkrådet


Hospice eller hospis? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


iPad eller Ipad? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Supporta eller supportera? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Teckenspråkets dag firar 30 år [Startsida]

I morgon, lördag 14 maj, är det är det 30 år sedan det svenska teckenspråket erkändes av riksdagen.

Ansvarig: Språkrådet


Reprisen: Hur skriver man goda julrim? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Norska reklamfilmer för klarspråk [Klarspråk]

Norska Språkådet har i samband med sin stora satsning på klarspråk tagit fram tre kortfilmer om klarspråk.

Ansvarig: Språkrådet


Nyordslistan 2008 [Startsida]

Tidigare har vi presenterat nyordsraketen 2008. Nu kommer en längre lista med nyord.

Ansvarig: Språkrådet


Kräftans vändkrets eller kräftans vändkrets? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


app [Nyord]

Ansvarig: Språkrådet


Undvik ny användning av manér [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Den like udde äkte mannen eller den lika udda äkta mannen? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Europarådet kritiserar Sverige för minoritetsspråkshantering [Startsida]

Europarådet publicerade den 6 maj 2009 en tredje rapport om minoritetsspråkens situation i Sverige.

Ansvarig: Språkrådet


Svenskt ord för floorwalker? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


En belarus, en belaruser eller en belarusier? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Pressmeddelande: Erik Wellanders pris 2010 till Inger Lindberg [Startsida]

Inger Lindberg får Erik Wellanders pris för sina insatser för alla dem som inte har svenska som modersmål.

Ansvarig: Språkrådet


gastro- [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


uppskjutare [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Hur skriver man goda julrim? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Ny utbildning för sfi-lärare [Startsida]

Hösten 2010 startar Stockholms universitet en särskild utbildning för sfi-lärare. Någon sådan har inte funnits tidigare, men behovet är stort.

Ansvarig: Språkrådet


Financial Controller eller financial controller? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Webbtipset: Urbaani Sanakirja [Minoritetsspråk]

Urbaani Sanakirja är en finsk slangordbok på webben. Den innehåller för närvarande cirka 30 000 ord med definitioner.

Ansvarig: Språkrådet


skilsmässofest [Nyord]

Ansvarig: Språkrådet


Vad heter out of office autoreply på svenska? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Autobahn eller autobahn? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Teckenspråkig tankesmedja blir rikstäckande [Minoritetsspråk]

Den teckenspråkiga tankesmedjan We Sign får pengar till ett treårigt projekt på riksnivå.

Ansvarig: Språkrådet


Vart eller var är nyckeln? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


persa [Nyord]

Ansvarig: Språkrådet


festhets [Nyord]

Ansvarig: Språkrådet


lillebrorssamhälle [Nyord]

Ansvarig: Språkrådet


Beaktan eller beaktande? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Uttalande på svenskt teckenspråk inför FN:s generalförsamling [Startsida]

Malin Johansson, representant för Sveriges ungdomsorganisationer, framförde ett uttalande om ungdomspolitiken inför FN:s generalförsamling. Det skedde på svenskt teckenspråk.

Ansvarig: Språkrådet


Artisten Elliphant: ”Jag tror inte på stavning” [Startsida]

P3 Guld-nominerade Elliphant tycker att alla ska få stava som de vill.

Ansvarig: Språkrådet


Tv-tipset [Startsida]

Missade du serien ”Svenska dialektmysterier” med Fredrik Lindström? Nu ges en ny chans.

Ansvarig: Språkrådet


Webbtipset [Startsida]

Svenska Dagbladet startar språkblogg med språkkonsulten Ylva Byrman.

Ansvarig: Språkrådet


Boktipset [Startsida]

Den nya boken ”Språket i sociala medier” kan vara till stor hjälp för företag som använder nya kanaler för att nå ut till sina kunder.

Ansvarig: Språkrådet


affär [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


ljuslurar [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Focis svenska språkdatabas invigd [Minoritetsspråk]

Forskningscentralen för de inhemska språken i Helsingfors har öppnat en språkdatabas, Ordförrådet.

Ansvarig: Språkrådet


Kielineuvoston raportti monikielisten verkkosivujen esteettömyydestä [Minoritetsspråk]

Kielineuvoston uudessa raportissa ehdotetaan metodeja, joilla voidaan tarkkailla viranomaisten verkkosivujen esteettömyyttä, kun kyseessä on monikielisyys.

Ansvarig: Språkrådet


Nordiskt seminarium om teckenspråkskorpusar [Minoritetsspråk]

Ett nordiskt seminarium om hur man använder teckenspråkskorpusar går av stapeln i Köpenhamn 12–13 december. Språkrådet är medarrangör.

Ansvarig: Språkrådet


Stor eller liten bokstav på utländska politiska partier? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Sofi Oksanen på Finlandsinstitutet 16.3.2009 [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


status [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Pin kiv eller pin tji? [Startsida]

gg

Ansvarig: Språkrådet


Färre sms under julen – men rekordmånga på nyårsafton [Startsida]

Antalet julhälsningar via sms beräknas ha sjunkit för första gången. På nyårsafton, däremot, skrev vi fler sms än någonsin.

Ansvarig: Språkrådet


Processa eller processera? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Vad heter lean production på svenska? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Småpratet smörjer samarbetet [Startsida]

Kommunikationsforskarna är överens: att prata strunt på arbetet är viktigt.

Ansvarig: Språkrådet


fotspårsturism [Nyord]

Ansvarig: Språkrådet


Pöhinä årets finska ord 2013 [Minoritetsspråk]

Finländare har valt ordet pöhinä som årets finska ord 2013. Pöhinä betyder bra stämning, driv, feeling eller livlig diskussion om något ämne i sociala medier.

Ansvarig: Språkrådet


Miljöpartiet satsar på teckenspråket [Minoritetsspråk]

På Miljöpartiets kongress i Karlstad bifölls flera motioner för att förbättra de teckenspråkigas situation.

Ansvarig: Språkrådet


Saffranen eller saffranet? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Reprisen: Saffranen eller saffranet? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Burma eller Myanmar? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


episk [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


wocochi [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Centrum eller center? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Bänka dig framför SVT:s språkskola [Startsida]

Varannan måndagsmorgon i höst kan du ta del av SVT:s språkskola, som görs i samarbete med Språkrådet.

Ansvarig: Språkrådet


Ica satsar på dialekter [Startsida]

På Icas webbplats finns numera en dialektskola, som lär ut hur man talar om mat på tio svenska dialekter.

Ansvarig: Språkrådet


Skrivs postorter med versaler eller gemener? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


De hundra bästa språkbloggarna utsedda [Startsida]

I tävlingen ”Top 100 språkbloggar 2010” vann i år tre språkinlärningswebbar.

Ansvarig: Språkrådet


Kan man skriva spektrat? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Coca cola eller Coca-Cola? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Det finns hopp om nordisk språkförståelse [Startsida]

Norge har gjort en del för att öka grannspråksförståelsen, Sverige ingenting. Men en ny språkkampanj kanske kan vända trenden.

Ansvarig: Språkrådet


1.1 eller 1.1. före kapitelrubrik? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Lingvistbloggen kartlägger dialektord [Startsida]

Säger du hårtork, hårfön eller hårblås? Färskpotatis eller nypotatis? Lingvistbloggen ringar in ordens geografiska spridning.

Ansvarig: Språkrådet


Romastrategin vill lyfta fram språkvårdande insatser för romskan [Minoritetsspråk]

I februari fattade regeringen beslut om en strategi för romsk inkludering åren 2012 till 2032. Strategin innehåller även språksatsningar.

Ansvarig: Språkrådet


Försämrad läsförmåga nyckel till skolans nedgång [Startsida]

DN har den senaste tiden publicerat flera artiklar om den svenska skolans nedgång, med ljuset på skolelevernas försämrade läsförmåga.

Ansvarig: Språkrådet


August eller Ågust Strindberg? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


tyckmycken [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Jamaika eller Jamaica? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Cashewnöt eller kasjunöt? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Tv-tipset [Startsida]

Språktidningens konferens Språkforum kan nu beskådas på UR Play.

Ansvarig: Språkrådet


Låt mobilen läsa upp rss-flöden [Språk och it]

Ansvarig: Språkrådet


5, 5:e eller 5e mars? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Finns ordet veckolig? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


rävdiska [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


tillbakakaka [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


troll [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


börsrobot [Nyord]

Ansvarig: Språkrådet


Var kommer uttrycket reta gallfeber på någon ifrån? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


dass [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Cupcake på svenska? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Den långa, ljusa stranden eller Den långa ljusa stranden? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Högre seminarium på Stockholms universitet 6.10.2011 [Minoritetsspråk]

Filosofie doktor Merlijn de Smit tillämpar den franska filosofen René Girards idéer i sin tolkning av Kullervo-legenden.

Ansvarig: Språkrådet


Kemins dag eller kemins dag? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Etc., etcetera eller et cetera? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


tankesmedja [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Stockholm Arlanda eller Stockholm-Arlanda: hur skriver man flygplatsnamn? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


bromantik [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Tyrannosaurus rex eller Tyrannosaurus Rex? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


viral [Nyord]

Ansvarig: Språkrådet


Reklaminslag eller reklamer? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


spektakelkultur [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


En eller ett ping? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Mer engelsk språkservice på nätet [Startsida]

Forskare på Linnéuniversitet har startat en blogg som behandlar olika fenomen i dagens engelska.

Ansvarig: Språkrådet


politikerbok [Nyord]

Ansvarig: Språkrådet


Vad heter responsive design på svenska? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


White paper, vitbok eller faktablad? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


hugskott [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


It, dab, lan eller IT, DAB, LAN? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


kombinatör [Nyord]

Ansvarig: Språkrådet


Crowdsourcing på svenska? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Kirjavinkki [Minoritetsspråk]

Ruotsi ei ole kielellisesti niin yhtenäinen maa kuin usein luullaan. Kirjassa ”Språken i Sverige”, joka kuuluu sarjaan ”Sveriges nationalatlas”, esitellään satojen karttojen avulla Ruotsin kielellistä moninaisuutta.

Ansvarig: Språkrådet


Specifierad eller specificerad? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Hashtag på svenska? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


hypa [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Rädda ett ord [Startsida]

Lotta Olsson på DN har startat en kampanj för att rädda svenska ord. Responsen blev omedelbar.

Ansvarig: Språkrådet


En eller ett stimulus? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Nya ord för nya läsvanor [Startsida]

Vad heter det när man läser för att fördriva tiden i lokaltrafiken? Eller när man kombinerar läsning med att lyssna på musik? Adlibris söker nya läsord.

Ansvarig: Språkrådet


Många svar på webbenkät [Startsida]

Vi vill ge ett stort tack till alla de 900 personer som besvarat vår webbenkät.

Ansvarig: Språkrådet


chock [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


vuvuzela [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


klicka [Nyord]

Ansvarig: Språkrådet


En eller ett battle? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


bebis-tv [Nyord]

Ansvarig: Språkrådet


stuprörstänkande [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Vad är en genomgångslägenhet? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


bitcoin [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


smäck [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Priset [Startsida]

Gun Oker-Blom, känd profil inom det nordiska samarbetet, har tilldelats årets Fredrikastipendium.

Ansvarig: Språkrådet


De rödgröna, de Rödgröna eller de rödgröna? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Careless in Red eller Careless in red? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Rappellering, repellering eller firning? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Tv-tipset: Sápmi Sessions [Startsida]

Några av Sveriges mest hyllade artister möter samiska musiker i världsklass för att på kort tid skriva en ny låt. Det är idén bakom SVT:s Sápmi Sessions.

Ansvarig: Språkrådet


Radiotipset [Startsida]

Språket i P1 talar denna vecka bl.a. om ett ökat intresse för att studera samiska.

Ansvarig: Språkrådet


Officiell webbplats om Sverige nu på arabiska [Startsida]

Nu finns en arabiskspråkig version av webbplatsen sweden.se.

Ansvarig: Språkrådet


janusansikte [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Tv-tipset [Startsida]

Under juni månad repriserar SVT Språkresan, som sändes 2009.

Ansvarig: Språkrådet


Webbtipset: Vi döva berättar [Minoritetsspråk]

Vi döva berättar är en nordisk webbplats som samlar berättelser om dövas liv framförda på teckenspråk.

Ansvarig: Språkrådet


Hästboksförfattare vann nyinstiftat romanpris [Startsida]

Lin Hallberg fick den 23 augusti ta emot Barnens romanpris för boken Adzerk – den vita hingsten.

Ansvarig: Språkrådet


Sisuradios temavecka #Våga finska en stor succé [Minoritetsspråk]

Sisuradios kampanj för finska språket under vecka 43 har fått stor medial uppmärksamhet.

Ansvarig: Språkrådet


Skrivs projektnamn med stor bokstav? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Nätverksträff om teckenspråkskorpusar [Minoritetsspråk]

Avdelningen för teckenspråk vid Stockholms universitet var värd för det tredje arbetsseminariet som Sign Linguistics Corpora Network arrangerade den 14–16 juni.

Ansvarig: Språkrådet


För skoj eller skojs skull? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Tvåspråkighet bra för hjärnan [Startsida]

Tvåspråkiga äldre som drabbas av Alzheimers sjukdom tycks ha ett bättre skydd mot förlust av kognitiva funktioner.

Ansvarig: Språkrådet


e-sport [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Insurgent på svenska? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Slangbenämningar på platser ska vägleda utryckningsfordon rätt [Startsida]

Räddningstjänsten behöver ibland känna till vardagliga namn på platser, som Kungsan för Kungsträdgården, för att hitta rätt. Det tar ett nytt projekt fasta på.

Ansvarig: Språkrådet


Rosa eller skär? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


grilla [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Jobbtipset [Startsida]

Vi tipsar om några nya tjänster på språkområdet. Den som söker snabbt kan fortfarande ha en chans.

Ansvarig: Språkrådet


Reprisen: Var är nyckeln – inte vart [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Ordbok över svensk romani [Minoritetsspråk]

På måndag har förlaget Podium lansering av ”Ordbok över svensk romani”, som förlaget ger ut med stöd av Språkrådet.

Ansvarig: Språkrådet


Akademien välkomnar populärt ordspel [Startsida]

Svenska Akademien tillbakavisar uppgifter om att de skulle ha avvisat en förfrågan från ordspelet Wordfeuds utvecklare.

Ansvarig: Språkrådet


Forskare kartlägger den mänskliga rösten [Startsida]

Ett stort europeiskt forskningsprojekt, som koordineras av KTH, ska avslöja människoröstens hemligheter.

Ansvarig: Språkrådet


Plurala förkortningar med dubbelbokstav: ff, ss, hrr? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


echaufferad [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Nu testar vi språkrådgivning på Twitter [Startsida]

Från i dag erbjuder vi en gång i veckan möjligheten att ställa språkfrågor på Twitter.

Ansvarig: Språkrådet


Äntligen sommarlov! [Startsida]

Eller ferie, som man också säger om skolelevers ledighet. Här kan du läsa om vad orden kommer ifrån.

Ansvarig: Språkrådet


EPUB, ePub, Epub eller epub? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Läsningen ska bli mer social [Startsida]

Nu ska böckerna bli egna sociala nätverk där du delar läsupplevelsen med dina vänner.

Ansvarig: Språkrådet


Hur gör man sammansättningar med uttrycket sociala medier? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Din eller ditt login? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Stor eller liten bokstav på gamla partinamn? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


DN:s skrivregler väcker debatt [Startsida]

Dagens Nyheter har uppdaterat sina skrivregler med riktlinjer kring användandet av hen. Det har väckt livlig debatt.

Ansvarig: Språkrådet


T-tröja, T-shirt eller t-tröja, t-shirt? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Boktipset [Startsida]

Nu kommer en ny utgåva av "Svenska skrivregler för punktskrift".

Ansvarig: Språkrådet


April, april ... [Startsida]

... Henning är fortfarande vanligast som pojknamn.

Ansvarig: Språkrådet


Hansestad eller hansestad? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Lär dig att skriva bättre [Startsida]

Nu finns en ny webbaserad utbildning i klarspråk på Språkrådets webbplats.

Ansvarig: Språkrådet


En eller ett choklad? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Justitiekanslern eller Justitiekanslern, JK? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Skådespelarutbildning på teckenspråk [Minoritetsspråk]

Det är nu klart att Teaterhögskolan i Stockholm kommer att ge en treårig skådespelarutbildning på teckenspråk, med start hösten 2011.

Ansvarig: Språkrådet


att göra en terrier [Nyord]

Ansvarig: Språkrådet


Får man översätta citat? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Den gröna cirkeln vann Barnens romanpris [Startsida]

Vinnarboken är en ruskig historia om vad som kan hända om vi inte tar miljöfrågan på allvar.

Ansvarig: Språkrådet


Könsneutralt ord för affärsman? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Sverigefinnarnas dag den 24 februari [Minoritetsspråk]

Sverigefinländarnas delegation beslutade 2010 att välja folkloristen C.A. Gottlunds födelsedag den 24 februari till sverigefinnarnas egen dag.

Ansvarig: Språkrådet


Dyrbarast eller mest dyrbar? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Ca, c:a eller c.? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Ny forskning: Hjärnaktiviteten ökar när vi hör vår egen dialekt [Startsida]

Skotska forskare har undersökt hur människans hjärna reagerar på olika dialekter. Resultaten blev inte de förväntade.

Ansvarig: Språkrådet


Fel sökresultat? Tryck på ojoj-knappen! [Startsida]

Nu inför söktjänstföretaget Eniro en knapp som användarna ska trycka på när de får felaktiga sökresultat.

Ansvarig: Språkrådet


Språkfrågor om engelska? Följ Guardian style guide på Twitter [Startsida]

Tidningen The Guardians språkvårdare twittrar om modernt engelskt språkbruk.

Ansvarig: Språkrådet


Gödseln eller gödslet? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Textanalys av Twitterinlägg kartlägger människans humör [Startsida]

Forskare vid Cornell university har under två års tid analyserat miljontals Twitterinlägg med hjälp av ett textanalysprogram. De drar slutsatsen att människan är gladast på morgonen.

Ansvarig: Språkrådet


VAB, vab eller vabb? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


fobi [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Tar jag min hälsa för given eller för givet? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Tea Party-, Teaparty- eller tepartyrörelsen? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Sturup eller Malmö Airport? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Andre vice ordförande eller andra vice ordförande? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Kieliseminaareja Tukholman yliopistossa 7.5.2009 [Minoritetsspråk]

Professori Jarmo Lainio ja tutkijaopiskelija Anu Muhonen luennoivat Tukholman yliopiston suomen kielen osastolla.

Ansvarig: Språkrådet


Att bero på eller apropå? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


65+-män eller 65 plus-män? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


N/a på svenska? [Startsida]

ss

Ansvarig: Språkrådet


Skall-krav eller ska-krav? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Mobila gränssnitt eller mobilgränssnitt? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Vad heter fitness på svenska? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


HIF förlorade med 3–2 eller HIF förlorade med 2–3? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Datorstöld bakom årets Augustpris [Startsida]

Årets skönlitterära Augustpris gick till Lena Anderssons Egenmäktigt förfarande, en bok som författaren påbörjade när hennes dator blev stulen.

Ansvarig: Språkrådet


Stopp för onödig ordmärkning [Startsida]

Brukar du leka språkpolis på Facebook eller i kommentarsfält på nätet? Det kan det snart bli slut på.

Ansvarig: Språkrådet


Ssa, sas, sv2 eller sva? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


paddagogik [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Svenska barnprogram dubbas till norska [Startsida]

Skandinaviska barnprogram dubbas mycket ofta, rapporterar NRK i en artikel. Det undergräver den nordiska språkgemenskapen.

Ansvarig: Språkrådet


Inskickade ord 2013 [Nyord]

Ansvarig: Språkrådet


verktyg [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Kyrka eller k:a? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


grafen [Nyord]

Ansvarig: Språkrådet


Kan en katastrof vara humanitär? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Asylsökande får lära sig svenskt teckenspråk [Minoritetsspråk]

Migrationsverket har tillsammans med Västanviks folkhögskola i Leksand utarbetat en modell för att ta emot teckenspråkiga asylsökande. Nu permanentas verksamheten.

Ansvarig: Språkrådet


det nya svarta [Nyord]

Ansvarig: Språkrådet


Auktorisera fler tolkar utan utbildning [Startsida]

Statskontoret föreslår i sin nyutkomna tolkutredning att tolkar som saknar formell utbildning ska kunna få intyg på sin kompetens.

Ansvarig: Språkrådet


Vad kallas det nya decenniet? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Kulturväxtdatabas stängs för allmänheten [Kulturväxtdatabas stängs för allmänheten]

Svensk kulturväxtdatabas, SKUD, kommer efter årsskiftet inte längre att vara tillgänglig för allmänheten.

Ansvarig: Språkrådet


ensa [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Wikipedia vårdar språket [Startsida]

Varje vecka ordnar Wikipedia en tävling för sina skribenter. Den här veckan är temat språkvård.

Ansvarig: Språkrådet


Ha den äran eller har den äran? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Babytecken positivt för tidig kommunikation [Minoritetsspråk]

Kurser i babytecken har blivit populära, men stimulerar tecknen verkligen språkutvecklingen? Videnskab.dk har frågat några experter.

Ansvarig: Språkrådet


Rådman kritiseras för behandling av tolkelever [Minoritetsspråk]

Rättens ordförande vid Göteborgs tingsrätt fick kritik av JO för att han inte tillät teckenspråk användas vid en huvudförhandling.

Ansvarig: Språkrådet


Smörrebröd eller smørrebrød? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Lästipset [Startsida]

Den finlandssvenska språkvårdstidningen Språkbruk finns nu att läsa på nätet.

Ansvarig: Språkrådet


Runebergsdagen den 5 februari [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Fågelbäckskolan eller Fågelbäcksskolan? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Fler JO-beslut om tillämpningen av språklagen [Startsida]

JO har yttrat sig om flera anmälningar om brott mot språklagen, bl.a. mot namnet Jönköping Airport.

Ansvarig: Språkrådet


Myndigheten, Företaget eller vi? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


drapa [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


SJ.se eller sj.se? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Slappengelskan rular [Startsida]

Göteborgs-Postens Fredrik Tenfält irriterar sig på den onödiga engelskan, eller slappengelskan. Som när rea kallas sale.

Ansvarig: Språkrådet


Elina Juutilainen Majakari ny chef för Finska redaktionen [Minoritetsspråk]

Elina Juutilainen Majakari är den nya chefen för SVT:s Finska redaktion.

Ansvarig: Språkrådet


snäppa upp [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Wi-Fi, wi-fi eller wifi? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


konto [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


skandal [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Bailout 2008 års mesta engelska nyord [Startsida]

American Dialect Society

Ansvarig: Språkrådet


Millä kielille verkkomateriaalia tulee kääntää? [Minoritetsspråk]

Uuden vähemmistölain myötä monilla on velvollisuus tiedottaa muillakin kielillä kuin ruotsiksi. Siksi Kielineuvosto on julkaissut ohjeistuksen ”Vägledning för flerspråkig information på webben”.

Ansvarig: Språkrådet


Romani riskerar att dö ut [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Food truck på svenska? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Skriver man upp eller ner något? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


High Coast Airport? [Startsida]

Kramfors kommun föreslår att Kramfors Sollefteå flygplats byter namn till High Coast Airport.

Ansvarig: Språkrådet


April, april ... [Startsida]

... versaler duger en stund till.

Ansvarig: Språkrådet


Lehdistotiedote: Kielineuvosto jakanut kolme kielipalkintoa [Minoritetsspråk]

Kielineuvosto on tänään jakanut kolme kielipalkintoa: Vähemmistökielipalkinto Kaisa Syrjänen Schaalille, Klarspråkskristallen Työympäristövirastolle ja Erik Wellanderin palkinto Karin Millesille.

Ansvarig: Språkrådet


morotsaktivism [Nyord]

Ansvarig: Språkrådet


vobba [Nyord]

Ansvarig: Språkrådet


Dra alla över en kam eller över en kant? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Sociala medier inte tillgängliga för alla [Startsida]

Allt fler myndigheter använder sociala medier i sin kommunikation med medborgarna. Men de nya medierna är inte alltid så tillgängliga för personer med funktionshinder, visar en ny rapport från PTS.

Ansvarig: Språkrådet


Bör jag skriva nykterist eller absolutist? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Stopp för lögndetektortest tack vare svenska lingvister [Startsida]

Brittiska socialbidragstagare ska inte längre testas med lögndetektor, eftersom testen inte är tillförlitliga.

Ansvarig: Språkrådet


Filmtitlar på engelska väcker känslor [Startsida]

Att filmtitlar inte översätts från engelska är känt sedan länge. Nu kommer en ny trend: Filmer från andra delar av världen får nya ”svenska” titlar – på engelska.

Ansvarig: Språkrådet


Hur skriver man Sommarsverige? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Vad heter empowerment på svenska? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


KP-webben bästa barnsajten enligt Internetworld [Startsida]

Kamratposten har Sveriges bästa barnsajt, tycker tidningen Internetworld som nyligen publicerade sin lista över de 100 bästa webbplatserna i landet.

Ansvarig: Språkrådet


Kyrkan satsar på minoritetsspråk [Startsida]

Svenska kyrkan har inte alltid tagit hänsyn till det flerspråkiga Sverige, men nu ska det bli ändring. Psalmboken, gudstjänstordningen och förslaget på ny kyrkoordning ska översättas till de nationella minoritetsspråken.

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Sök information i realtid i Google

Ansvarig: Språkrådet


70-tal, sjuttiotal eller 1970-tal? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Webbpublikation om böjning av finska efternamn [Minoritetsspråk]

Forskningscentralen för de inhemska språken (Focis) har publicerat en lista över finska efternamn vars böjning kan vara oklart.

Ansvarig: Språkrådet


April, april ... [Startsida]

... säg rääv om du vill.

Ansvarig: Språkrådet


Presentation av Språkrådets svensk-finska socialordlista [Minoritetsspråk]

Välkommen till publiceringen av Språkrådets svensk-finska socialordlista den 1 september 2011 kl. 14.00 i bokhandeln Tammen kirjakauppa, Birkagatan 21, Stockholm.

Ansvarig: Språkrådet


Olika tolkning om barns rätt till minoritetsspråk [Minoritetsspråk]

Varannan kommun kräver förkunskaper i nationella minoritetsspråk för rätten till undervisning, varannan ger undervisning till alla som vill.

Ansvarig: Språkrådet


Ratificeringen av FN-konventionen [Minoritetsspråk]

Den 13 november ratificerade riksdagen FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Ansvarig: Språkrådet


vaccin [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


apelsin [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Unna dig påskekrim! [Startsida]

Nu hakar svenskarna på en kär norsk påsktradition: deckarläsning.

Ansvarig: Språkrådet


klipphängare [Nyord]

Ansvarig: Språkrådet


Helsingin Sanomat skriver om den finska däggdjursnamnsreformen [Minoritetsspråk]

De nya rekommendationerna kom för tre år sedan, men de har inte slagit igenom än. Särskilt de nya namnen på inhemskt vilt debatteras fortfarande.

Ansvarig: Språkrådet


Om, huruvida eller om huruvida? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Enbarnssystem eller ettbarnssystem? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Isländsk radiopratare nobbade engelsktalande [Startsida]

En radiopratare på RÚV, isländska riksradion, får hård kritik efter att ha tillrättavisat en engelsktalande lyssnare.

Ansvarig: Språkrådet


Språkbonus ska ge svenskt medborgarskap snabbare [Startsida]

Medborgarskap ett år tidigare för dem som kan visa upp goda kunskaper i svenska. Det föreslår regeringen i en ny utredning om det svenska medborgarskapet som lades fram i måndags.

Ansvarig: Språkrådet


Ändra EG- till EU- [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Avhandlingen [Startsida]

Socialt intelligenta datorspelskaraktärer kan bli ett stöd för andraspråksinlärare.

Ansvarig: Språkrådet


Sankt, S:t eller St. Petersburg? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Förkortningen mvh – praktisk eller nonchalant? [Startsida]

Språkvårdare brukar avråda från förkortningen mvh (med vänlig hälsning). Men hur uppfattas förkortningen egentligen? När vi ställde frågan på Facebook visade det sig att meningarna går isär.

Ansvarig: Språkrådet


Påminnelse: Sök pengar för språkvårdsforskning! [Startsida]

Stiftelsen Erik Wellanders fond har utlyst stipendier om sammanlagt 300 000 kr för språkvetenskaplig forskning på språkvårdens område. Men skynda, ansökningstiden går ut 19 april.

Ansvarig: Språkrådet


Sms:ande bilförare snart ett minne blott? [Startsida]

Nu kommer en ny tjänst för att automatiskt läsa upp inkommande textmeddelanden i mobilen.

Ansvarig: Språkrådet


Guidade konstvisningar på teckenspråk [Startsida]

Stockholms lokaltrafik, SL, erbjuder guidade konstvisningar på teckenspråk i tunnelbanan under våren.

Ansvarig: Språkrådet


Ny chans att se Värsta språket [Startsida]

I SVT:s nylanserade tjänst Öppet arkiv finns bland annat Fredrik Lindströms populära tv-program Värsta Språket att se.

Ansvarig: Språkrådet


Lanspel eller lan-spel? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Pjäs om dövundervisningens fader [Minoritetsspråk]

2009 firar dövundervisningen 200-årsjubileum. Detta uppmärksammas av Riksteaterns Tyst Teater med en pjäs om Pär Aron Borg, dövundervisningens fader.

Ansvarig: Språkrådet


Lagrådsremiss om ny språklag överlämnad [Startsida]

Regeringen har nu lämnat ett förslag till Lagrådet om att en ny svensk språklag bör instiftas från 1 juli 2009.

Ansvarig: Språkrådet


Kan man använda pronomenet hen? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Olympiska Spelen, Olympiska spelen eller olympiska spelen? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Orkan, cyklon, tromb eller tornado? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Google vill ha ensamrätt på ordet glass [Startsida]

Minns ni diskussionen kring ogooglebar? Nu försöker Google återigen få ensamrätt på ett ord.

Ansvarig: Språkrådet


Teckenrummets betydelse för dövblinda [Minoritetsspråk]

Hur använder dövblinda personer teckenrummet i det svenska teckenspråket när de samtalar med varandra? Det ska forskare vid Stockholms universitet ta reda på i ett ettårigt forskningsprojekt.

Ansvarig: Språkrådet


Alliansen eller alliansen? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Nyord 2010

Ansvarig: Språkrådet


Professori Pirkko Nuolijärvi luennoi Uppsalan yliopistossa [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Professor Pirkko Nuolijärvi föreläser vid Uppsala universitet [Minoritetsspråk]

Professor Pirkko Nuolijärvi, direktör för Forskningscentralen för de inhemska språken, föreläser 29–30.1.2009 vid Uppsala universitet.

Ansvarig: Språkrådet


Seminaari suomen kielen asemasta Ruotsissa [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Privatägda toppdomäner möjligt 2012 [Startsida]

Inom några år kan vi få se privatägda webbadresser som www.språkhjälp.språkrådet i stället för dagens www.språkrådet.se/språkhjälp.

Ansvarig: Språkrådet


Tidigare mottagare av Wellanders pris [Språkvård]

Ansvarig: Språkrådet


Webbtipset [Startsida]

Tjänsten Nyhetstelefonen läser upp nyheterna i din telefon.

Ansvarig: Språkrådet


Språkrådets förra chef JO-anmäler Regeringskansliet [Startsida]

Regeringskansliet har bara e-postadresser på engelska. Detta förhållande anmäls nu till Justitieombudsmannen.

Ansvarig: Språkrådet


Våffla.se eller vaffla.se? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Powerpointpresentation eller bildvisning? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Kommunernas webbplatser saknar lättläst information [Startsida]

Majoriteten av landets kommuner saknar lättläst information på sina webbplatser, visar Centrum för lättlästs årliga kartläggning.

Ansvarig: Språkrådet


Vähemmistökielille lisää lähetysaikaa [Minoritetsspråk]

Ruotsin hallitus on tehnyt päätöksen lähetysehdoista tulevalle kuusivuotiskaudelle. Ruotsin radion (SR), Ruotsin television (SVT) ja Koulutusradion (UR) on lisättävä ohjelmatarjontaa vähemmistökielillä.

Ansvarig: Språkrådet


The Second Swedish Revitalization Conference [Minoritetsspråk]

Ruotsin toinen revitalisaatiokonferenssi järjestetään 28.–29.10.2011 i Stockholm.

Ansvarig: Språkrådet


Behövs svenskt ord för tweens? [Startsida]

Barn i åldern 9–12 är en allt viktigare målgrupp för företagen, ibland också en prövande förpubertal tid för föräldrar. Men hur ska denna ålder benämnas på svenska?

Ansvarig: Språkrådet


Interpunktion vid smilisar? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Finska för offentlig sektor [Minoritetsspråk]

Mälardalens högskola erbjuder en uppdragsutbildning på 7,5 högskolepoäng om finska för offentlig sektor.

Ansvarig: Språkrådet


Rösta på årets uppslagsord [Startsida]

På NE.se kan man just nu rösta fram 2010 års mesta uppslagsord. Blir det app, Eyjafjallajökull eller Ipad som vinner?

Ansvarig: Språkrådet


Svensk teckenspråksforskning fyllde 40 [Minoritetsspråk]

I år är det 40 år sedan forskningen om svenskt teckenspråk påbörjades. För att fira det anordnade Stockholms universitet häromdagen en särskild temadag, fylld med spännande föredrag om teckenspråk.

Ansvarig: Språkrådet


Suomen kielen huoltajan virka avoinna Kielineuvostossa [Minoritetsspråk]

Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitoksen osastoon Kielineuvostoon haetaan suomen kielen huoltajaa.

Ansvarig: Språkrådet


inaskad [Nyord]

Ansvarig: Språkrådet


”Facebook kan hämma språkforskningen” [Startsida]

Dansk Sprognævn vill undersöka Facebookspråket med hjälp av ett datorprogram. Men det är inte säkert att Facebook tillåter det.

Ansvarig: Språkrådet


Nytt fransk-svenskt lexikon på webben [Startsida]

Nu finns det hittills mest omfattande fransk-svenska lexikonet tillgängligt på webben.

Ansvarig: Språkrådet


Finsk busskampanj mot svenska [Startsida]

En reklamkampanj mot den obligatoriska skolsvenskan kommer att synas på bussarna i Tammerfors om ett par veckor.

Ansvarig: Språkrådet


Webbtipset [Startsida]

Nu finns det en söktjänst för den som snabbt vill hitta en viss svensk dikt.

Ansvarig: Språkrådet


Wermland Opera eller Värmlandsoperan? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Hur delar man på föremål på teckenspråk? [Minoritetsspråk]

I licentiatuppsatsen ”Avbildande verbkonstruktioner på svenskt teckenspråk” beskriver Pia Simper-Allen hur man språkligt beskriver hur föremål delas på eller bryts isär.

Ansvarig: Språkrådet


Värdet av klarspråk [Klarspråk]

Myndigheter kan spara stora summor på att använda klarspråk i sin kommunikation, visar boken ”Writing for Dollars, Writing to Please”.

Ansvarig: Språkrådet


Nördar kräver ny nördbetydelse [Startsida]

Initiativtagarna till nörduppropet.se menar att förklaringen ’tönt’ för ordet nörd i SAOL är – töntig.

Ansvarig: Språkrådet


Vuvuzela årets hetaste ord enligt Time [Startsida]

Under fotbolls-VM var plasttutan på allas läppar. Nu är den åter aktuell som etta på tidskriften Times lista över 2010 års hetaste ord.

Ansvarig: Språkrådet


Lär din Iphone känna igen svenska namn [Startsida]

Tidigast nästa år kommer en svenskspråkig version av Apples röststyrningssystem Siri. Så här kan du göra för att lära den engelskspråkiga versionen att känna igen svenska namn.

Ansvarig: Språkrådet


Gör svensk film – på engelska [Startsida]

Spela in svenska filmer på engelska för att nå en internationell publik. Det föreslår brittiska filmkonsulten Jonathan Olsberg.

Ansvarig: Språkrådet


HSV anmäler Högskolan Kristianstad för engelsk kursplan [Startsida]

Kursplanen för distanskursen ”Strategic Human Resource Management” har bara funnits på engelska, vilket enligt HSV går emot språklagens bestämmelser.

Ansvarig: Språkrådet


Mellot eller mellon? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Reprisen: Mellot eller mellon? Melodifestivalen eller melodifestivalen? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


SVT satsar på teckenspråk i årets julkalender [Minoritetsspråk]

Efter succén förra året låter SVT återigen julkalendern gestaltas på teckenspråk.

Ansvarig: Språkrådet


Sväller eller svullnar magen? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Kielineuvostoon haetaan suomen kielen huoltajaa [Minoritetsspråk]

Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos hakee Tukholman osastoon suomen kielen huoltajaa.

Ansvarig: Språkrådet


Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos hakee johtajaa Kielineuvostoon [Minoritetsspråk]

Kielineuvosto on osa Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitosta ja vastaa kielenhuollosta ja kielipolitiikasta Ruotsissa. Nyt Kielineuvostoon haetaan johtajaa. Hakemuksen tulee olla perillä viimeistään 22. lokakuuta.

Ansvarig: Språkrådet


Nytt översättarpris 2011 [Startsida]

Sveriges författarförbund instiftar priset Årets översättning, som ska rikta ljuset mot översättandets konst.

Ansvarig: Språkrådet


Klassiserande eller klassicerande? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Internationella modersmålsdagen 21.2. [Minoritetsspråk]

21.2. är internationell modersmålsdag, instiftad av FN 15.2.2002.

Ansvarig: Språkrådet


Stort behov av teckenspråkig litteratur [Minoritetsspråk]

I en utredning föreslås det att Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, får ett utvidgat uppdrag att producera teckenspråkig litteratur.

Ansvarig: Språkrådet


Många åsikter om ”hen” på Facebook [Startsida]

Få ämnen på Språkrådets Facebooksida har skapat lika mycket engagemang som frågan om hen som könsneutralt pronomen.

Ansvarig: Språkrådet


Gällivare ordnar meänkielikurs för vårdpersonal [Startsida]

En tredjedel av brukarna inom den sociala omsorgen i Gällivare talar meänkieli, samiska eller finska. Intresset för att lära sin meänkieli är rekordstort bland vårdpersonalen.

Ansvarig: Språkrådet


Skicka in svenska ord [Startsida]

Nu kan du skicka in förslag på svenska ord i stället för engelska också till Språkförsvaret.

Ansvarig: Språkrådet


Sammanfatta ditt Facebookår med kollage-app [Startsida]

Med appen My year in status kan du göra ett textkollage av dina statusuppdateringar.

Ansvarig: Språkrådet


Väitöskirja [Minoritetsspråk]

Joka viidennen Ruotsissa esikoulua käyvän lapsen äidinkieli on muu kuin ruotsi. Esikouluopettajien tuki on erittäin tärkeää näille lapsille, selviää uudesta väitöskirjasta.

Ansvarig: Språkrådet


Pressmeddelande: Få förhandstillgång till Språkrådets nyordslista [Startsida]

Språkrådets nyordslista 2012 kommer att publiceras den 27 december. Journalister kan få en förhandstitt.

Ansvarig: Språkrådet


Pekdator, surfplatta eller tablet? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Ny handbok för digitala kommunikationsverktyg [Startsida]

Sveriges Radio har gett ut handboken ”Sociala Medier – en handbok för journalister”. Den är riktad till journalister anställda på Sveriges Radio, men är användbar för alla som vill nå ut i sociala medier.

Ansvarig: Språkrådet


Avhandlingen [Startsida]

Man måste vara extra tydlig för att inte bli missförstådd när man umgås elektroniskt. Det visar Therese Örnberg Berglund i en avhandling om hur man kommunicerar i nya medier.

Ansvarig: Språkrådet


”Tvåspråkiga barn halkar efter” [Startsida]

Det påstås i en TT-artikel som refererar en aktuell undersökning. Men påståendet gäller bara iranska barn utan hemspråksundervisning.

Ansvarig: Språkrådet


DN: ”Sundbyberg erbjöd inte finsk förskola” [Minoritetsspråk]

Dagens Nyheter skriver 10 oktober om de kommuner i Stockholms län som fått bakläxa från Skolinspektionen för att de inte följer lagen om nationella minoriteter.

Ansvarig: Språkrådet


Hur teckenspråkstolkar använder teckenrummet [Minoritetsspråk]

Stockholms universitet har fått ett forskningsanslag för att studera hur teckenspråkstolkar använder teckenrummet, ett centralt särdrag i det svenska teckenspråket.

Ansvarig: Språkrådet


FP-grupp vill förbjuda ämnesundervisning på främmande modersmål [Startsida]

ss

Ansvarig: Språkrådet


EU-deklaration om teckenspråkens ställning [Minoritetsspråk]

Europeiska unionen för döva (EUD) antog den 19 november en deklaration om teckenspråken i Europa.

Ansvarig: Språkrådet


Myndigheter dåliga på tillgänglig information [Startsida]

Ett av målen i den nationella handlingsplanen för handikapppolitiken är att alla Sveriges myndigheter under 2010 ska vara fullt tillgängliga. Men få lever upp till kraven.

Ansvarig: Språkrådet


April, april ... [Startsida]

... språkpoliserna på nätet får fortsätta att tycka till.

Ansvarig: Språkrådet


Skriva upp eller skriva ner? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Arbetar man vid eller på en arbetsplats? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


timstock [Nyord]

Ansvarig: Språkrådet


Sommarkort på SVT Uutiset [Minoritetsspråk]

Uutiset-sändningen blir fem minuter kortare under sommaren.

Ansvarig: Språkrådet


Långt kvar till teckenspråkig tillgänglighet på webben [Minoritetsspråk]

Språkrådet har granskat myndigheternas information på teckenspråk. Kvaliteten på teckenspråksfilmerna varierar mycket, och de flesta myndigheterna har ingen teckenspråkig information alls.

Ansvarig: Språkrådet


Svenska barn sämre på att läsa [Startsida]

En aktuell undersökning visar att svenska barn halkat efter i läsförmåga internationellt.

Ansvarig: Språkrådet


Isländska vulkanberg får namn efter åskguds söner [Startsida]

Under vulkanutbrottet på Island skapades två nya berg av lava. Nu har de fått sina namn.

Ansvarig: Språkrådet


Testa dina språkkunskaper med hjäp av ”Self-evaluate your language skills” [Startsida]

”Self-evaluate your language skills” är ett spel där man kan testa sina språkkunskaper med hjälp av självevaluering.

Ansvarig: Språkrådet


Kaksi uutta kirjaa kansallisten vähemmistöjen oikeuksista [Minoritetsspråk]

Tukholman läänin lääninhallitus julkaisee käsikirjan kansallisten vähemmistöjen oikeuksien toteuttamisesta ja inspiraatiokirjan romanien kouluttautumisesta ja työllistymisestä.

Ansvarig: Språkrådet


P1:s Språket om jiddisch [Startsida]

I morgon tisdag handlar programmet Språket om jiddisch, ett av Sveriges fem officiella minoritetsspråk.

Ansvarig: Språkrådet


Språkpolitikens dag 7 december [Startsida]

Förra onsdagen höll Språkrådet återigen öppet för inbjudna gäster – för att fira sexårsdagen av den språkpolitik som klubbades igenom av riksdagen den 7 december 2005.

Ansvarig: Språkrådet


Fortsatt svårt att få lära sig finska utan förkunskaper [Minoritetsspråk]

Sveriges Radio rapporterar om flera nyheter som är oroväckande för finskan i Sverige.

Ansvarig: Språkrådet


Effektiv kommunikation räddar liv [Startsida]

Hur hanterar SOS-operatörer larmsamtal som präglas av språkliga svårigheter? Vilka strategier tar operatörerna till för att snabbt få fram viktig information? Det är två av frågorna som ligger till grund för ett nyligen avslutat språkprojekt vid Linköpings universitet.

Ansvarig: Språkrådet


Josette Bushell-Mingo får Minoritetsspråksspriset 2013 - pressmeddelande [Startsida]

I år tilldelas Josette Bushell-Mingo Minoritetsspråkspriset för att hon har gett det svenska teckenspråket helt nya dimensioner.

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Sveriges Radio: Jiddischtema i dagens Språket i P1

Ansvarig: Språkrådet


Bör man använda uttrycket ”se nedan” som hänvisning? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Semikolonets dag den 6 februari [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Nytt externt nyhetsflöde [Startsida]

För att kunna publicera fler nyheter kommer vi att börja länka direkt till fler nyhetskällor.

Ansvarig: Språkrådet


Ny version av flerspråkig vägledning [Startsida]

Vi har nu publicerat en uppdaterad version av vår vägledning för flerspråkig information.

Ansvarig: Språkrådet


Teckenspråk inte obligatoriskt för elever med grav språkstörning [Startsida]

Från den 1 juli ingår inte längre svenskt teckenspråk som ett obligatoriskt ämne för elever med grav språkstörning i specialskolan.

Ansvarig: Språkrådet


Webbtipset [Minoritetsspråk]

"Terminologins terminologi" (TSK 36) är den finska versionen av Nordterms Terminologins terminologi på nordiska-ordlista (Nordterm 13).

Ansvarig: Språkrådet


Vad var årets språkhändelse? [Startsida]

Språktidningen har en omröstning om vad som var årets språkhändelse 2009.

Ansvarig: Språkrådet


Language, Culture and Mind IV [Minoritetsspråk]

Konferensen arrangeras vid Åbo Akademi den 21–23 juni 2010.

Ansvarig: Språkrådet


Hovordlista [Minoritetsspråk]

På lördag den 19 juni är det kungligt bröllop: kronprinsessan Victoria gifter sig. Språkrådet har publicerat en ordlista över det kungliga hovet.

Ansvarig: Språkrådet


Språkrådet flyttar [Minoritetsspråk]

Språkrådet flyttar till nya lokaler. Den nya besöksadressen är fr.o.m. 26.9.2011 Alsnögatan 7, Stockholm.

Ansvarig: Språkrådet


Mukulatfest Tukholman Kulttuuritalolla [Minoritetsspråk]

19. marraskuuta kaikilla lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus tutustua suomalaiseen ja ruotsinsuomalaiseen lastenkulttuuriin – sekä suomeksi että ruotsiksi.

Ansvarig: Språkrådet


Ny version av ordboken Kielitoimiston sanakirja [Minoritetsspråk]

Den elektroniska ordboken Kielitoimiston sanakirja har nu uppdaterats.

Ansvarig: Språkrådet


Varför snipp snapp snut? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Invigning av Rikstermbanken [Startsida]

Rikstermbanken, Sveriges nationella termbank, öppnar den 19 mars på webben på adressen rikstermbanken.se.

Ansvarig: Språkrådet


Regeringen ska se över kraven för undervisning i nationella minoritetsspråk [Startsida]

Integrationsminister Erik Ullenhag lovar att regeringen ska se över kravet på grundläggande kunskaper, som i dag är ett av villkoren för att en elev ska få rätt till modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk.

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Radiotipset: Språket i P1 i dag om resandefolkets avtryck i svenska ortnamn

Ansvarig: Språkrådet


Proposition om minoriteternas rättigheter [Startsida]

Samtidigt med proppen Språk för alla släpps proppen ”Från erkännande till egenmakt” om att stärka de nationella minoriteternas rättigheter.

Ansvarig: Språkrådet


Avhandlingen [Startsida]

I en avhandling från Göteborgs universitet undersöks ett nytt datorbaserat verktyg för analys av texters läsbarhet. Programmet har visat sig ge betydligt bättre resultat än äldre mätverktyg, som läsbarhetsindex (LIX).

Ansvarig: Språkrådet


Se UR:s språkprogram fritt på nätet [Startsida]

UR har friköpt rättigheterna till över 8 000 utbildningsprogram, bland annat för de många programmen om minoritetsspråk.

Ansvarig: Språkrådet


Avhandlingen [Startsida]

Donald MacQueen har disputerat på en avhandling om hur man med hjälp av stora textarkiv, eller korpusar, kan spåra ändringar i språkbruket.

Ansvarig: Språkrådet


Unik teckenspråksfilm bevaras för eftervärlden [Minoritetsspråk]

Kongressbiblioteket i USA väljer att bevara en hundra år gammal teckenspråksfilm.

Ansvarig: Språkrådet


Ett svenskt vetenskapsspråk tar form [Startsida]

Språklagen har förbättrat förutsättningarna för att svenskan ska leva vidare som vetenskapsspråk, skriver Olle Josephson i Svenska Dagbladet.

Ansvarig: Språkrådet


SR:n teemapäivä Suomen ja Ruotsin teiden erkanemisesta [Minoritetsspråk]

Ruotsin radiolla on tänään teemapäivä merkkivuoden 1809 kunniaksi.

Ansvarig: Språkrådet


Konferenssi kansallisten vähemmistöjen ja hallintoviranomaisten yhteistyöstä [Minoritetsspråk]

Tukholman läänin lääninhallitus järjestää konferenssin kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä. Ohjelmassa on myös esimerkkejä ja inspiraatiota kunnista ja kansallisista vähemmistöjärjestöistä.

Ansvarig: Språkrådet


Högre seminarium vid Stockholms universitet [Minoritetsspråk]

Under seminariet presenteras projektet BilMinNord.

Ansvarig: Språkrådet


Umeå kommun har kartlagt finlandsfödda [Minoritetsspråk]

Västerbottens-Kuriren rapporterar att Umeå kommuns arbetsgrupp för minoritetsreformen har kartlagt finlandsfödda för att kunna erbjuda information.

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Minoritet.se: Stolta minoriteter som kräver mer

Ansvarig: Språkrådet


Migrationsverkets beslut inte tillräckligt begripliga [Startsida]

Migrationsverkets beslut är visserligen relativt kortfattade men är i många fall inte tillräckligt begripliga för sina mottagare. Det visar en ny kartläggning om utformningen av Migrationsverkets beslut till asylsökande.

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Sveriges Radio Ođđasat: Kildinsamiskan är ett språk som lever

Ansvarig: Språkrådet


Webbtipset [Startsida]

Clarity Sverige har fått en egen webbplats om klarspråk.

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

”Taco adjö”: i dag går SM i ordvitsar av stapeln

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Radiotipset: Språket i P1 om farsoten wordfeud i mobilen

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Sveriges Radio: Språket i P1 i dag om meänkieli

Ansvarig: Språkrådet


Priset [Startsida]

Vid konferensen Plain 2011 i Stockholm fick Barbro Ehrenberg-Sundin ett nyinstiftat internationellt klarspråkspris för sina mångåriga klarspråksinsatser.

Ansvarig: Språkrådet


Information om nya influensan på teckenspråk [Minoritetsspråk]

Alltmer av den viktiga samhällsinformationen publiceras på teckenspråk, t.ex. information om svininfluensan.

Ansvarig: Språkrådet


Webbtipset [Startsida]

När du författardrömmar? Läs då först The Guardians lista med regler för skönlitterärt skrivande.

Ansvarig: Språkrådet


Raportti kansallisia vähemmistöjä ja vähemmistökieliä koskevan lain seurannasta [Minoritetsspråk]

Saamelaiskäräjät ja Tukholman läänin lääninhallitus ovat luovuttaneet integraatioministeri Erik Ullenhagille seurantaraportin siitä, kuinka viranomaiset soveltavat vuoden 2009 lakia kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä.

Ansvarig: Språkrådet


Nytt nummer av Klarspråk ute [Startsida]

Klarspråk nummer 1/2011 har flerspråkighet som tema.

Ansvarig: Språkrådet


Tala med händerna [Minoritetsspråk]

Ett ukrainskt teknologlag har nått finalen i en tekniktävling med en prototyp som översätter handalfabetet på teckenspråk till tal.

Ansvarig: Språkrådet


Vähemmistökielet eivät näy sosiaalisessa mediassa [Minoritetsspråk]

Viranomaiset käyttävät melkein pelkästään ruotsia sosiaalisessa mediassa. Edes hallintoaluekunnat eivät käytä muita kieliä Facebookissa tai Twitterissä. Public service on kuitenkin poikkeus tästä.

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Han forskar om språket bortom orden

Ansvarig: Språkrådet


Romernas nationaldag firas runt om i landet [Startsida]

Dagarna kring den 8 april firas romernas nationaldag med evenemang på flera orter.

Ansvarig: Språkrådet


DO-anmälan om LSS-boende för teckenspråkig kvinna [Minoritetsspråk]

Höganäs kommun DO-anmäls med hänvisning till språklagen för att neka en gravt hörselskadad kvinna med Downs syndrom boende i en teckenspråkig miljö.

Ansvarig: Språkrådet


Suomenkielisiä tekstejä vårdguiden.se:hen [Minoritetsspråk]

Vårdguiden. se käännättää valtionavustuksen turvin lisää tekstejä suomeksi.

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Memory svensk Facebookkonkurrent i mobilen

Ansvarig: Språkrådet


Tecknet för smide [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Tecknet för tsunami [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Huonot valmiudet uusien vähemmistövaatimusten kohtaamiseksi [Minoritetsspråk]

Uuden vähemmistölain mukaan viranomaisten tulee tiedottaa enemmän ennen kaikkea suomeksi, meänkielellä ja saameksi. Mutta viranomaisten valmiudet ovat huonot.

Ansvarig: Språkrådet


Uusi suomen kielen palkinto [Minoritetsspråk]

Kotimaisten kielten keskus jakoi Suomen kielen tulevaisuus -palkinnon Wikimedia Suomi ry:lle.

Ansvarig: Språkrådet


Suomen kieli opettajankoulutukseen [Minoritetsspråk]

Suomi äidinkielenä -opettajien koulutus lisätään Ruotsin koulutuskartalle. Tukholman yliopistolle on myönnetty tutkinto-oikeus kouluttaa suomi äidinkielenä -opettajia vuosikursseille 7–9.

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Minoritetsspråkswebben Eurolang nu på Facebook

Ansvarig: Språkrådet


Tecken för par [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Lehdistötiedote: Panostus kielipankkiin ja uuteen tekniikkaan [Minoritetsspråk]

Hallitus on antanut Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitokselle tehtäväksi laatia selvityksen kansallisen kielitietopankin kehittämiseksi.

Ansvarig: Språkrådet


Tecknet för husar [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Tecknet för ordförande [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Tecknet för tunnel [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Reprisen: Museet, museer eller muséet, muséer? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Klarspråket firat över världen [Klarspråk]

I dagarna har den internationella klarspråksdagen firats.

Ansvarig: Språkrådet


Rikstermbanken fyller ett år [Startsida]

Rikstermbanken, Sveriges nationella termtjänst, har nu funnits i ett år. Ettårsdagen till ära görs många nya termer tillgängliga för användarna.

Ansvarig: Språkrådet


Kielineuvoston johtajan Ann Cederbergin haastattelu tv:ssä [Minoritetsspråk]

Kääntäminen ja tulkkaus ovat olleet Kielineuvoston teemoja tänä vuonna. Kielineuvoston johtaja Ann Cederberg on kirjoittanut debattiartikkelin aiheesta ja häntä on myös haastateltu tv:ssä.

Ansvarig: Språkrådet


Chrysler’s styrelse eller Chryslers styrelse? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Pengar att söka för språkforskare [Startsida]

Vi har nu förlängt ansökningstiden till 23 april för ansökningar till Erik Wellanders fond för svensk språkvetenskaplig forskning på språkvårdens område. Ett gyllene tillfälle för språkforskare som söker projektfinansiering.

Ansvarig: Språkrådet


Intervju med Språkrådets finska språkvårdare [Minoritetsspråk]

Språkrådets finska verksamhet är temat för Sisuradios program.

Ansvarig: Språkrådet


Testa Slangiskaba, spelet om helsingforsslang! [Minoritetsspråk]

På Helsinki.fi-webbplatsen finns ett spel om helsingforsslang.

Ansvarig: Språkrådet


eTopelius - Zacharias Topelius verk digitalt [Minoritetsspråk]

Ansvarig: Språkrådet


Anorexi eller anorexia? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


fos om språklagen på finska [Minoritetsspråk]

ss

Ansvarig: Språkrådet


Kan man böja uttrycket öppet hus? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Macaron, macron eller makron? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Kielifestivaali Uumajassa [Minoritetsspråk]

Uumajan yliopistossa järjestetään kielifestivaali 27.10.2009.

Ansvarig: Språkrådet


Vasalopp eller vasalopp? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


EU-valet eller EP-valet? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Norska protester mot nedläggning av dövskolor [Minoritetsspråk]

Efter det blev känt att Kunnskapsdepartementet i Norge beslutat att lägga ner tre av de fyra statliga dövskolorna har flera aktionsgrupper bildats.

Ansvarig: Språkrådet


Post it-lappar - eller vad ska man säga på svenska? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Svanbergs knaggliga engelska medvetet drag? [Startsida]

En retorikexpert tror att BP-ordföranden Carl-Henric Svanberg överdriver sin bristande engelska.

Ansvarig: Språkrådet


Laddning eller uppladdning? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Var tredje år eller vart tredje år? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Sverigedemokrat eller sverigedemokrat? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Språklagen får hamn att ändra sin webb [Startsida]

Uddevalla hamnterminal hade till nyligen webbsidor enbart på engelska. Språklagen har nu fått hamnledningen att göra webbplatsen svenskspråkig.

Ansvarig: Språkrådet


Keskustelua Suomesta, suomalaisista ja hallintoalueesta [Minoritetsspråk]

Suomi ja suomalaiset ovat olleet viime viikkoina epätavallisen paljon esillä lehdistössä ja verkkosivuilla.

Ansvarig: Språkrådet


Avoin seminaari Tukholman yliopistossa [Minoritetsspråk]

Lehtori Sirkku Latomaa Tampereen yliopistosta kertoo projektista Miten monikielisyys kohdataan koulumaailmassa.

Ansvarig: Språkrådet


Suomen yliopisto-opetus Alankomaissa vaarassa [Minoritetsspråk]

Groningenin yliopisto Alankomaissa aikoo lopettaa suomen opetuksen. Samalla lakkautetaan myös unkarin, tanskan ja norjan opetus.

Ansvarig: Språkrådet


Tv-vinkki [Minoritetsspråk]

Ruotsin televisio on huomioinut Kielineuvoston raportin siitä, kuinka viranomaiset käyttävät vähemmistökieliä sosiaalisessa mediassa.

Ansvarig: Språkrådet


Vad kallas det decennium som nu avslutas? [Startsida]

Ansvarig: Språkrådet


Kielineuvoston vuosikertomus 2011 [Minoritetsspråk]

Kielineuvoston vuosikertomuksesta selviää muun muassa, mitä teoksia Kielineuvosto julkaisi ja missä hankkeissa Kielineuvosto oli mukana viime vuonna.

Ansvarig: Språkrådet


Yhteispohjoismainen kieliyhteistyö vaarassa [Minoritetsspråk]

Pohjoismaiden ministerineuvosto on päättänyt lakkauttaa Pohjoismaiden kulttuurin ulkomaanopetuksen toimikunnan (SNU).

Ansvarig: Språkrådet


Lehdistötiedote: Kielilaki käytännössä – uusia suuntaviivoja Kielineuvostosta [Minoritetsspråk]

Kielineuvoston raporttisarjassa on ilmestynyt kaksi uutta kirjaa.

Ansvarig: Språkrådet


Suomenkielisiin esikouluihin pitkät jonot Tukholmassa [Minoritetsspråk]

Suomen kielen hallintoalueeseen kuuluvan Tukholman kunnan on vuoden alusta voimaan tulleen vähemmistölain mukaan tarjottava suomenkielistä esikoulutoimintaa, kokonaan tai osittain, jos vanhemmat sitä lapsilleen toivovat.

Ansvarig: Språkrådet


Google translate stänger sitt API [Startsida]

Google meddelade nyligen att man kommer att stänga API:et till översättningstjänsten Google translate. Efter protester tillkännagav dock sökjätten att det kommer att finnas kvar som betaltjänst.

Ansvarig: Språkrådet


Nytt nummer av Klarspråk [Klarspråk]

Klarspråk nummer 2/2010 presenterar bland annat vinnarna av Klarspråkskristallen 2010.

Ansvarig: Språkrådet


Webbtipset [Startsida]

På Forvo.com hittar du världens största uttalslexikon.

Ansvarig: Språkrådet


Skicka in bidrag till Klarspråkskristallen 2009 [Klarspråk]

Nu är det dags att nominera bidrag till Klarspråkskristallen 2009. Temat är ”rapporter– sammanfattningen som viktigt verktyg”.

Ansvarig: Språkrådet


Nytt nummer av Klarspråk ute nu [Startsida]

Ett nytt nummer av bulletinen Klarspråk har precis skickats ut till prenumeranterna. Temat för numret är samarbete.

Ansvarig: Språkrådet


Ny älvdalsk grammatik [Startsida]

På över 100 år har det inte skrivits någon grammatik över älvdalskan, så Bengt Åkerbergs ”Älvdalsk grammatik” är en välkommen språkresurs för det som många kallar ett svenskt minoritetsspråk.

Ansvarig: Språkrådet


Hörande barn har rätt till teckenspråk [Startsida]

Många döva föräldrar får kämpa för rätten till teckenspråksundervisning för sina hörande barn, men kommunerna är skyldiga att hjälpa till.

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Delta i skrivtävlingen Unga skrivare 2010

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Testa dina grammatikkunskaper i Grammatikkvisset [Grammatikdagen]

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Dialekter blomstrar i sms [TV4:s nyhetsmorgon]

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

BBC: Taligenkänning snart i varje apparat

Ansvarig: Språkrådet


Slå ett slag för brandgult [Startsida]

”Våga vägra orange!” uppmanar den nya webbsidan brandgult.se, som vill att fler ska använda det klassiska ordet brandgul i stället.

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Sveriges Radio: Språket i P1 i dag om när zigenare blev rom

Ansvarig: Språkrådet


Vill ni ha hjälp att lösa språkliga problem på jobbet? [Startsida]

Kanske borde ni då låta en språkkonsult göra examensarbete på er arbetsplats våren 2010.

Ansvarig: Språkrådet


Ständigt nya översättningstjänster [Startsida]

På marknaden dyker det hela tiden upp nya översättningstjänster, varav många inriktas på speciella tillämpningsområden.

Ansvarig: Språkrådet


[Minoritetsspråk]

Teckentolkar spelar med i improvisationsföreställningen Barn-Choklad

Ansvarig: Språkrådet


[Minoritetsspråk]

Språket i P1 om språkambassadören Anna Kråiks arbete för samiskan i Östersunds kommun

Ansvarig: Språkrådet


Norge har delat ut sitt första klarspråkspris [Startsida]

Lånekassen (norska motsvarigheten till CSN) har tilldelats Statens klarspråkspris för 2009.

Ansvarig: Språkrådet


Nytt finskt språkpris [Minoritetsspråk]

Institutet för de inhemska språkens finskspråkiga avdelning har delat ut priset Suomen kielen tulevaisuus (”Finska språkets framtid”) till föreningen Wikimedia Suomi (Wikimedia Finland).

Ansvarig: Språkrådet


Ökade rättigheter till tolk i domstol [Startsida]

Tolkbrist hotar rättssäkerheten. Men ett lagändringsförslag kan snart innebära att domstolarna måste erbjuda rättstolkar till alla som vill.

Ansvarig: Språkrådet


Nytt nyhetsprogram för unga teckenspråkiga [Minoritetsspråk]

”Lilla Aktuellt skola” på teckenspråk sänds på torsdagar i Barnkanalen med start i dag.

Ansvarig: Språkrådet


Priset [Klarspråk]

Norska Klarspråkspriset 2011 gick till Statens pensjonskasse för hängivet klarspråksarbete.

Ansvarig: Språkrådet


Webbtipset: åtta språkverktyg för Twitter [Startsida]

Finns du på Twitter? Då kanske du har användning för något av de åtta språkverktyg som listas på webbplatsen Mashable.

Ansvarig: Språkrådet


Barnprogram får kritik för undermåligt teckenspråk [Minoritetsspråk]

Dövorganisationer anser att det svenska teckenspråket nedvärderas i barnprogrammet Drömtårtan.

Ansvarig: Språkrådet


Se seminariet på håll [Startsida]

Språkrådets seminarium ”Språklagen i praktiken” direktsänds i eftermiddag på webben.

Ansvarig: Språkrådet


Språkrådet om Internets framtid [Startsida]

På Internetdagarnas nätseminarium ”Visioner om Internet” talar Rickard Domeij om vikten av ett flerspråkigt Internet.

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Svenskt tal nu i Google Översätt [Ny Teknik]

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Länsstyrelsen i Jämtland skyltar på sydsamiska [Minoritet.se]

Ansvarig: Språkrådet


Ny spelare för vår talsyntes [Startsida]

Vi har nu uppgraderat vår automatiska textuppläsning så att man kan markera den text man vill ha uppläst.

Ansvarig: Språkrådet


VM-feber på teckenspråk [Minoritetsspråk]

På internationella fotbollsförbundet FIFA:s webbplats visas matchsammandrag av varje VM-match berättat på internationellt teckenspråk.

Ansvarig: Språkrådet


Regeringskansliet får äntligen svenska e-postadresser [Startsida]

I dag byter Regeringskansliet ut sina engelska e-postadresser.

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Timmar vid datorn ger goda kunskaper i engelska [Sydöstran]

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Prata ljudlöst i mobilen när läpprörelser omvandlas till tal

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Google planerar för översättning av mobilprat i realtid [Tech World]

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Sök med bilder i stället för sökord på Google

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Jobbtipset: Linnéuniversitetet söker biträdande lektor i svenska som andraspråk

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Matnyttiga terminologinyheter i nummer 2/2011 av TNC-aktuellt

Ansvarig: Språkrådet


Besvara Språkets enkät: När får man svära? [Språket i P1]

Ansvarig: Språkrådet


Samisk ordbokstjänst [Startsida]

Behöver du översätta till sydsamiska eller lulesamiska? Då är Sametingets ordbokstjänst något för dig.

Ansvarig: Språkrådet


Vill ni ha hjälp att lösa språkliga problem på jobbet? [Startsida]

Kanske borde ni då låta en språkkonsult göra examensarbete på er arbetsplats våren 2014.

Ansvarig: Språkrådet


Intressanta resultat från Google översätt-undersökning [Startsida]

Vill du erbjuda Google översätt för dina webbesökare? Tänk då på att många kommer att tro att det är du som gjort översättningen.

Ansvarig: Språkrådet


Tufft att få lära sig teckenspråk [Minoritetsspråk]

Tv-programmet Plus sände nyligen ett inslag om en kvinna som vill lära sig teckenspråk för att kommunicera med sitt döva barnbarn. Det visade sig vara rejält dyrt.

Ansvarig: Språkrådet


Behöver vi smilisar? [Startsida]

Vissa tycker att de är onödiga, eller mossigt 90-tal. :/ Andra tycker att de är livsnödvändiga inslag i mänsklig kommunikation. :)

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Projeketet Term-O-Stat ska utveckla myndigheters terminologi i enlighet med språklagen

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Språkkurserna på Umeå universitet flyttar ut i Second Life [Umeå universitet]

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Fingersvepande i stället för tangentknappande här för att stanna [Ny Teknik]

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Umeå kommun ansöker om att ingå i förvaltningsområdet för finska från 2011 [Webfinanser]

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Lästipset: Ta del av terminologinyheter i nya numret av TNC-aktuellt

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Boktipset: .SE:s guide ”Skriva för webben” nu i uppdaterad version [.SE]

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Ligaturerna i det danska designprojektet ”betabetet” ska göra det lättare att läsa [TV Syd]

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Testa dina språkkunskaper i denna veckas språkquiz av Ylva Byrman [Svenska Dagbladet]

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Radiotipset: Språket i P1 om tolkbristen som hotar rättssäkerheten [Sveriges Radio]

Ansvarig: Språkrådet


Kan man lära sig svenska på åtta veckor? [Startsida]

I kväll startar en ny tv-serie i SVT där åtta personer från olika världsdelar antar utmaningen att lära sig svenska på åtta veckor.

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Ny rådgivande handbok för alla som vill stödja användning av finska i Sverige [Tema Modersmål]

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Radiotipset: P4:s Karlavagnen i kväll 21.45 om vad dialekterna betyder för oss [Sveriges Radio]

Ansvarig: Språkrådet


Priset [Startsida]

Musikern Timbuktu, Jason Diakité, tilldelas Stora retorikpriset.

Ansvarig: Språkrådet


Minoritetsspråk i sociala medier - bilaga 1

Ansvarig: Språkrådet


Ny blogg ger tänkvärda ordspråk [Startsida]

Författaren Johan Althoff har startat en avskalad blogg där han varje dag tar upp ett nytt kort ordspråk, talesätt eller folkligt uttryck.

Ansvarig: Språkrådet


Webbtipset [Minoritetsspråk]

På Nordisk landsby berättar döva ungdomar i Norden om de skandinaviska teckenspråken.

Ansvarig: Språkrådet


Webbtipset [Startsida]

Den svenska sökmotorn Entireweb har nylanserats med flera spännande funktioner, bl.a. med Twitterträffar bredvid sökresultaten.

Ansvarig: Språkrådet


Ny enkätstudie om EU-språken [Startsida]

Projektet European Language Monitor har nu släppt en rapport över sin omfattande enkätstudie om de språkliga förhållandena inom EU.

Ansvarig: Språkrådet


Kommunerna tar inte ansvar för finskspråkig barnomsorg [Minoritetsspråk]

Sverigefinska ungdomsförbundets generalsekreterare Markus Lyyra kritiserar svenska kommuner för att de inte tar sitt ansvar i minoritetsspråksfrågor.

Ansvarig: Språkrådet


Sjukvårdslexikon för teckenspråk [Minoritetsspråk]

Teckenspråksavdelningen vid Stockholms universitet har publicerat ett nytt lexikon med sjukvårdstecken.

Ansvarig: Språkrådet


[Startsida]

Radiotipset: Språket i P1 om hur den svenska skolan ska bli bättre på att lära ut svenska till elever med ett annat modersmål

Ansvarig: Språkrådet


Svensk barnbok på jiddisch [Minoritetsspråk]

Några studenter i Lund gör den första översättningen av en svensk barnbok till jiddisch.

Ansvarig: Språkrådet


Googla med rösten [Startsida]

Med 2linguals söktjänst Google Multilingual Voice Search skriver man inte in sin sökning, man talar in den.

Ansvarig: Språkrådet


Mer tillgänglig forskning om teckenspråk [Minoritetsspråk]

Nu kan man ladda ner forskningsrapporter om svenskt teckenspråk på nätet.

Ansvarig: Språkrådet


Nytt nätverk för begriplig information bildat [Startsida]

Fatta är ett nytt nätverk för begriplighet, bildat av handikapprörelsen.

Ansvarig: Språkrådet


Utdrag övningar i Lexin

Ansvarig: Språkrådet


Ytterligare sju finska förvaltningskommuner [Minoritetsspråk]

Sju svenska kommuner står på tur för att få ingå i förvaltningsområdet för finska.

Ansvarig: Språkrådet


Översättaragenturer dumpar lönerna [Startsida]

Stora översättaragenturer konkurrerar ut frilansande översättare genom låga löner när priset görs viktigare än kvaliteten.

Ansvarig: Språkrådet


Sigtuna 2013 års sverigefinska minoritetskommun [Startsida]

På sverigefinnarnas dag 24 februari fick Sigtuna ta emot utmärkelsen 2013 års sverigefinska minoritetskommun.

Ansvarig: Språkrådet


Inbjudan till seminarium [Startsida]

Den 14 oktober anordnar Språkrådet i samarbete med Kulturdepartementet ett halvdagsseminarium med temat ”Språklagen i praktiken”.

Ansvarig: Språkrådet


Krav på legitimation även för modersmålslärare [Startsida]

Modersmålslärare ska inte undantas från kravet på lärarlegitimation. Det har riksdagen nu slagit fast.

Ansvarig: Språkrådet


Hur stavade man förr? [Startsida]

Svenska Akademien bygger nu en webbplats där man kan söka efter den äldre stavningen av svenska ord.

Ansvarig: Språkrådet


Finska är lätt som en plätt [Startsida]

Finska, åtminstone finskt uttal, är mycket lättare att lära sig än vad många tror. Superenkelt faktiskt. Nu finns en kort vägledning på nätet.

Ansvarig: Språkrådet


Andersson går om Johansson [Startsida]

Johansson är inte längre Sveriges vanligaste efternamn. Andersson är ny etta på namntoppen, om än med knapp marginal.

Ansvarig: Språkrådet


Nytt nummer av Klarspråk ute nu [Startsida]

Årets första nummer av bulletinen Klarspråk handlar om argumenterande texter.

Ansvarig: Språkrådet


Lästipset [Startsida]

Norska Språkrådet lanserar nu ett nyhetsbrev om terminologi, Termposten.

Ansvarig: Språkrådet


Ge synpunkter på webbtillgänglighet [Startsida]

Vägledningen för webbutveckling, efterföljaren till 24-timmarsvägledningen, är nu ute på öppen remiss.

Ansvarig: Språkrådet


Manillaskolan flyttar efter 200 år på Djurgården [Minoritetsspråk]

Specialpedagogiska skolmyndigheten har beslutat att Manillaskolans verksamhet flyttas till nya lokaler hösten 2012.

Ansvarig: Språkrådet


Sverigefinländares dag 24 februari [Minoritetsspråk]

Sverigefinländarnas delegation beslutade under sin session 21.3.2010 välja C.A. Gottlunds födelsedag till sverigefinländares dag.

Ansvarig: Språkrådet


Pengar till teckenspråkssamarbete [Minoritetsspråk]

Ett nätverk med språkvårdare för de nordiska teckenspråken föreslås få pengar av Nordiska Rådet.

Ansvarig: Språkrådet


Tv-tipset [Minoritetsspråk]

SVT har uppmärksammat Språkrådets rapport om myndigheters användning av nationella minoritetsspråk i sociala medier.

Ansvarig: Språkrådet


Förskolan behöver ökade kunskaper om flerspråkighet [Minoritetsspråk]

Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att öka förskolepersonalens kunskaper om barns flerspråkiga utveckling.

Ansvarig: Språkrådet


Hörselskadade elever får bekanta sig med teckenspråket [Minoritetsspråk]

Manillaskolan bjuder in hörselskadade elever i grundskolan till temaveckor om svenskt teckenspråk.

Ansvarig: Språkrådet


Sprog til tiden följs upp av danska regeringen [Startsida]

Den danska språkutredningen ”Sprog til tiden”, som blev klar för ett år sedan, följs nu upp med en rad språkpolitiska förslag från den danska regeringen.

Ansvarig: Språkrådet


Olika vibbar av vobba [Startsida]

Det har varit mycket skriverier om vobba den senaste tiden. Försäkringskassan ogillar företeelsen, tidningarna gillar ordet.

Ansvarig: Språkrådet


Lulesamisk ordbok nu på nätet [Minoritetsspråk]

I dag läggs en stor ordbok för lulesamiska ut på internet, fritt tillgänglig för alla samiskintresserade. Det är ett viktigt stöd för lulesamiskans överlevnad.

Ansvarig: Språkrådet


Kvinna får rätt till teckenspråkigt boende [Minoritetsspråk]

Kammarrätten ger en hörselskadad kvinna med Downs syndrom rätt till teckenspråkigt LSS-boende.

Ansvarig: Språkrådet


Temanummer om teckenspråk [Minoritetsspråk]

Dövas Tidning publicerade i juni ett specialnummer om teckenspråk – Allt om teckenspråk.

Ansvarig: Språkrådet


DO lägger ner anmälningar om tolkbrist [Minoritetsspråk]

Diskrimineringsombudsmannen har beslutat att inte gå vidare med det hundratalet anmälningar om utebliven teckenspråkstolk som inkommit.

Ansvarig: Språkrådet


För få nyanlända får språkhjälp [Startsida]

Elever med annan språkbakgrund än svenska har rätt att få hjälp på sitt modersmål för att klara undervisningen. Lärare slår nu larm om att många inte får hjälp.

Ansvarig: Språkrådet


Julkalender på teckenspråk [Minoritetsspråk]

Årets julkalender kommer att gestaltas på teckenspråk via SVT Play.

Ansvarig: Språkrådet


Nytt nummer av tidskriften Kieliviesti [Minoritetsspråk]

Kieliviesti nummer fyra innehåller bl.a. en intervju med Språkrådets chef Lena Ekberg.

Ansvarig: Språkrådet


Obama undertecknade språklag [Startsida]

Sedan 13 oktober har USA en egen klarspråkslag.

Ansvarig: Språkrådet


Vill du utveckla skrivandet eller talandet på din arbetsplats? [Startsida]

Ta hjälp av en språkkonsultpraktikant från Göteborgs universitet.

Ansvarig: Språkrådet


Sverige sviker de nordiska språken [Startsida]

Av alla de nordiska länderna är det bara Sverige som inte gjort en extra insats för att främja kunskaperna om de nordiska språken, anser Nordiska ministerrådet.

Ansvarig: Språkrådet


”Skriva på myndighet” nytt utbildningsmaterial [Klarspråk]

Vill du komma igång med klarspråksarbetet på din myndighet? Nu finns ett utbildningsmaterial, ”Skriva på myndighet”, att ladda ner.

Ansvarig: Språkrådet


Språkrådet får ny ledning [Startsida]

Lena Ekberg avgår som chef för Språkrådet. Hon ersätts av en tillfällig ledningsgrupp.

Ansvarig: Språkrådet


Utmärkelse till Jordbruksverket [Startsida]

Jordbruksverket fick företaget Språkkonsulternas utmärkelse för gott klarspråksarbete under tio år.

Ansvarig: Språkrådet


Sms:a med symboler [Startsida]

Sms med symbolspråk kan vara ett viktigt kommunikationshjälpmedel för den som inte kan läsa, skriva eller prata.

Ansvarig: Språkrådet


Stimulerande diskussioner om korpusar för teckenspråk [Minoritetsspråk]

Ett nordiskt seminarium om teckenspråkskorpusar hölls nyligen i Köpenhamn. Språkrådet var en av arrangörerna.

Ansvarig: Språkrådet


Läsplattorna bromsar pc-försäljningen [Startsida]

Försäljningen av läsplattor ökar kraftigt de närmaste åren, enligt analysföretag.

Ansvarig: Språkrådet


Norska statsanställda tycker att de skriver bra [Startsida]

Enligt en norsk undersökning anser de statsanställda att myndighetsspråket bör förbättras. Men de anser att de själva skriver bra.

Ansvarig: Språkrådet


Nyöppnad norsk termbank [Startsida]

Det norska Språkrådet har lanserat en wikibaserad termbas för en rad olika fackområden.

Ansvarig: Språkrådet


Samisk lägesrapport [Startsida]

Sametinget har nyligen publicerat lägesrapporten ”De samiska språken i Sverige”, där man bland annat lyfter fram behovet av samisk språkteknologi.

Ansvarig: Språkrådet


Regeringen om älvdalskan: Vi tar kritiken på allvar [Startsida]

Regeringen har vid flera tillfällen fått kritik från Europarådet för att man inte tar ställning till älvdalskans status eller ger något stöd för att älvdalskan ska kunna överleva.

Ansvarig: Språkrådet


Kommer du ihåg Upp med händerna? [Minoritetsspråk]

”Upp med händerna” var ett uppmärksammat tv-program från 1975 där tittarna fick lära sig teckenspråk. Nu finns programmet i SVT:s tjänst Öppet arkiv.

Ansvarig: Språkrådet


Ny Iphone-app för svenskspråkiga serieromaner [Startsida]

Nu kan du läsa en serieroman på svenska på din Iphone eller Ipod.

Ansvarig: Språkrådet


Brunchrapporten på teckenspråk [Minoritetsspråk]

P3:s Brunchrapporten tolkade en av sina radiosändningar, vilket kan ses på webben.

Ansvarig: Språkrådet


Sverigefinländarna har fått en egen flagga [Minoritetsspråk]

Sverigefinländarnas delegation har valt en egen flagga för sverigefinländare. Genom sitt beslut fastställde delegationen resultatet av den allmänna omröstning som tidigare anordnades gällande flaggan.

Ansvarig: Språkrådet


Avhandlingen [Minoritetsspråk]

Bildtelefontjänst för teckenspråkiga kan byggas upp utifrån helt olika utgångspunkter, vilket får olika konsekvenser för brukarna, visar en norsk avhandling.

Ansvarig: Språkrådet


Journalister får inte debattera på Twitter [Startsida]

Tidningen Washington Post förbjuder sina anställda att diskutera med kritiska läsare på mikrobloggen Twitter.

Ansvarig: Språkrådet


Julkalendrar på teckenspråk [Minoritetsspråk]

Årets julkalender ”Barna Hedenhös uppfinner julen” har fått rekordhöga tittarsiffror. Den visas också i en teckenspråksgestaltad version på SVT Play.

Ansvarig: Språkrådet


Avskedades efter JO-anmälan om språkliga missförhållanden [Minoritetsspråk]

En döv kvinna avskedades från sitt jobb på ett gruppboende i Gävle efter att ha påpekat brister i personalens teckenspråkskunskaper.

Ansvarig: Språkrådet


Nytt nummer av Klarspråk ute [Klarspråk]

”Klarspråk – bulletin från Språkrådet” 1/2010 har minoritetslagen som tema.

Ansvarig: Språkrådet


De politiska partiernas webbplatser är otillgängliga [Startsida]

De politiska partiernas webbplatser är svårtillgängliga för många väljare, enligt en rapport från webbkonsulten Funka.

Ansvarig: Språkrådet


Priset [Minoritetsspråk]

Professor Brita Bergman, tidigare medarbetare på Språkrådet, får ta emot Konungens medalj för sina teckenspråksinsatser.

Ansvarig: Språkrådet


TV-tipset [Minoritetsspråk]

”Deaf tough mudder” är en tv-serie på webben där vi får följa tre teckenspråkiga svenska killar som tränar inför ett av världens hårdaste terränglopp.

Ansvarig: Språkrådet


Bildtelefoni i pekdatorer kan bli möjligt [Minoritetsspråk]

Kommunikationsmyndigheten PTS undersöker om bärbara pekdatorer kan anpassas för bildtelefoni.

Ansvarig: Språkrådet


Ny projektledare hos SFU [Minoritetsspråk]

Maziar Farzin blir Sverigefinska ungdomsförbundets projektledare för det treåriga minoritetsspråksprojektet.

Ansvarig: Språkrådet


Webbtipset [Startsida]

Nu publicerar vi ett amhariskt minilexikon på Lexins webbplats.

Ansvarig: Språkrådet


Julafton för språkintresserade [Startsida]

Språkälskaren har många luckor att öppna under advent. Våra Facebookföljare har tipsat om språkliga julkalendrar.

Ansvarig: Språkrådet


Ungas stavningsbrister problem för företag [Startsida]

De svenska gymnasieeleverna är för dåliga på att stava. Det kan medföra stora kostnader för de företag som vill anställa unga.

Ansvarig: Språkrådet


Radiotipset: Lär dig finska med Mark Levengood [Startsida]

Varje fredag lär Mark Levengood ut finska ord i ”Språkinformation från Finland.”

Ansvarig: Språkrådet


Stephen Fry väljer vackraste Twittertexten [Startsida]

Flitigt twittrande skådespelaren Stephen Fry agerar domare när den vackraste texten någonsin på högst 140 tecken ska utses.

Ansvarig: Språkrådet


Avhandlingen [Startsida]

Mattias Nilsson har disputerat på ögonrörelser vid läsning.

Ansvarig: Språkrådet


Brist på samisk äldrevård utrett av JO [Startsida]

Socialförvaltningen i Kiruna kommun har JO-anmälts för att man inte kunnat tillgodose behovet av äldrevård på samiska eller meänkieli.

Ansvarig: Språkrådet


Samlad tolktjänst dröjer ytterligare [Minoritetsspråk]

Regeringen är inte nöjd med Tolktjänstutredningens ekonomiska uträkning utan har bett Socialdepartementet att utreda frågan ytterligare.

Ansvarig: Språkrådet


Färre isländska elever läser svenska [Startsida]

På Island har antalet svenskstuderande halverats på tio år.

Ansvarig: Språkrådet


Ny tjänst avslöjar om översättningen är gjord av en maskin [Startsida]

Misstänker du att texten du läser är automatöversatt? En ny tjänst hjälper dig att ta reda på om den är gjord av någon av tre av de största översättningstjänsterna.

Ansvarig: Språkrådet


Teckenspråksforskare välkomnar resenärer på Arlanda? [Minoritetsspråk]

Brita Bergman, professor i teckenspråk vid Stockholms universitet, vann omröstningen om ett nytt kändisporträtt i Arlandas ankomsthall.

Ansvarig: Språkrådet


Översättningstjänst för teckenspråkiga [Minoritetsspråk]

Sveriges Dövas Riksförbund har öppnat en översättningstjänst för döva, som heter Text till teckenspråk.

Ansvarig: Språkrådet


Webbsänt seminarium om nationell språkdatabank 11 november [Startsida]

Den 11 november från kl. 10 direktsänder vi vårt seminarium om hur en nationell språkdatabank som stimulerar teknikutvecklingen kan etableras. Se seminariet på http://www.språkrådet.se/webbtv.

Ansvarig: Språkrådet


Surahammar är årets sverigefinska kommun [Minoritetsspråk]

Som en del av firandet av sverigefinnarnas dag 24 februari, belönar Sverigefinska delegationen årligen en kommun som förbättrat finska språkets ställning i Sverige.

Ansvarig: Språkrådet


Få unga känner till Sveriges nationella minoritetsspråk [Startsida]

När Språkrådet i samarbete med Sifo undersökte svenskarnas kunskaper om våra fem nationella minoritetsspråk blev resultatet nedslående.

Ansvarig: Språkrådet


Webbtipset [Startsida]

Wordnik är en ny, rolig engelsk ordbokstjänst som erbjuder mycket mer än bara definitioner.

Ansvarig: Språkrådet


Nytt nummer av Klarspråk ute [Klarspråk]

”Klarspråk – bulletin från Språkrådet” 4/2009 har språklagen som tema.

Ansvarig: Språkrådet


Avhandlingen [Startsida]

Vart femte barn i förskolan har ett annat modersmål än svenska. För deras utveckling är stöttande förskollärare mycket viktiga, visar en ny avhandling från Göteborgs universitet.

Ansvarig: Språkrådet


Språkrådet på Facebook [Startsida]

Nu har Språkrådet skaffat sig en egen sida på Facebook.

Ansvarig: Språkrådet


Robot scoutar jobbintressenter på mässa [Startsida]

På KTH:s arbetsmarknadsdagar tar en rullande robot kontakt med mässbesökarna.

Ansvarig: Språkrådet


Regeringen stödjer projektet Finska nu [Minoritetsspråk]

Sveriges regering beslutade i november 2011 att stödja projektet Finska nu med en miljon kronor per år under perioden 2012–2014.

Ansvarig: Språkrådet


Nytt svenskt teckenspråkslexikon [Minoritetsspråk]

Ett nytt teckenspråkslexikon har publicerats på webben.

Ansvarig: Språkrådet


Omvärldsanalys 2010

Ansvarig: Språkrådet


Webbtipset [Startsida]

Vem skriver snabbast? Tävla med kompisarna eller kollegorna om vem som har de kvickaste fingrarna på tangentbordet.

Ansvarig: Språkrådet


Gör quiz – bidra till språkforskning [Startsida]

Nu kan du bidra till forskningen om europeisk språkförståelse genom att göra ett språkquiz.

Ansvarig: Språkrådet


Pressmeddelande: Kieliviesti – nu med sidor på meänkieli [Minoritetsspråk]

Det senaste numret (3/2009) av språkvårdstidskriften Kieliviesti innehåller nu även sidor på meänkieli.

Ansvarig: Språkrådet


Ny komediserie på svenskt teckenspråk [Minoritetsspråk]

Dramakomedin ”Inte värre än andra” har premiär den 21 oktober i SVT. Det är första gången SVT producerar en dramaserie på svenskt teckenspråk för vuxna.

Ansvarig: Språkrådet


Förkorta dina länkar på svenska [Startsida]

Behöver du förkorta en otympligt lång webbadress? Det kan du göra på korta.nu.

Ansvarig: Språkrådet


Förslag om en ny tolkmyndighet läggs på is [Startsida]

Tolktjänstutredningens förslag om en ny tolktjänstmyndighet har inte fallit i god jord hos regeringen.

Ansvarig: Språkrådet


Vi kommunicerar inte med fler genom sociala medier [Startsida]

Oavsett vilket medium vi använder – telefon, e-post, sms eller Facebook – så kommunicerar vi främst med en liten grupp på fem till tio personer, enligt forskare.

Ansvarig: Språkrådet


Ger potentiellt EU-medlemskap skydd för minoritetsspråk? [Startsida]

I en ny avhandling från Dalarnas högskola undersöks hur minoritetsrättigheter, inklusive språkliga rättigheter, påverkar möjligheterna för stater att nå EU-medlemskap.

Ansvarig: Språkrådet


Finska Focis profilerar sig som språkvårdsmyndighet [Minoritetsspråk]

Finlands regering har beslutat att uppgifterna för Forskningscentralen för de inhemska språken, Focis, tydligare ska preciseras.

Ansvarig: Språkrådet


Språkråd för teckenspråk [Startsida]

Vi har nu lagt ut några språkråd som vänder sig till teckenspråkiga.

Ansvarig: Språkrådet


Avhandlingen [Startsida]

Kenneth Wilhelmsson vill visa att en klassisk nordisk grammatikmodell kan användas för moderna språktekniska tillämpningar, t.ex. automatisk frågegenerering.

Ansvarig: Språkrådet


Färre döva läser teckenspråk på universitetet [Minoritetsspråk]

Vid ett seminarium på Stockholms universitet diskuterades det minskade intresset bland yngre döva att läsa teckenspråk.

Ansvarig: Språkrådet


Kommunvägledning på svenskt teckenspråk [Minoritetsspråk]

Örebro kommun har anställt teckenspråkiga kommunvägledare till sitt nyöppnade servicecenter.

Ansvarig: Språkrådet


Språkrådets finska verksamhet finns nu på Facebook! [Minoritetsspråk]

Nu har Språkrådets finska verksamhet en egen sida på Facebook. Där kan man diskutera allt som rör det finska språket.

Ansvarig: Språkrådet


SVT:s vd vill se samnordisk samisk nyhetssajt [Startsida]

SVT:s vd Eva Hamilton vill stärka samiskan genom att skapa en nyhetssajt tillsammans med Nordens övriga public service-bolag.

Ansvarig: Språkrådet


Fem år med en nationell språkpolitik [Startsida]

Den 7 december var det på dagen fem år sedan riksdagen röstade igenom den språkpolitiska propositionen Bästa språket.

Ansvarig: Språkrådet


[Minoritetsspråk]

Gruppboende i Gävle får inte använda teckenspråket [Arbetarbladet]

Ansvarig: Språkrådet